ARTIKKELI

Nopeutta, tehokkuutta ja laatua – tulostaminen ilman kompromisseja on mahdollista

Digitaalisen painamisen kustomointimahdollisuuksien sekä suurkuvatuotannon ja sisustusalan sovelluksien suosio jatkaa kasvuaan. Tekniikoiden, materiaalien ja musteiden jatkuva kehittyminen tekee tuotevalikoiman laajentamisesta ja trendien hyödyntämisestä entistä helpompaa, mutta samalla siihen liittyvät myös kasvavat vaatimukset tuotannon tehokkuudesta ja tarpeenmukaisesta toimituksesta.

Nopeutta, tehokkuutta ja laatua – tulostaminen ilman kompromisseja on mahdollista

Jotta tuoteportfoliota voidaan laajentaa ja prosessia tehostaa, tarvitaan tuotantoratkaisuja, joiden avulla voidaan siirtyä saumattomasti käytetystä materiaalista toiseen ja minimoida eri materiaalien aiheuttamat haasteet painotöiden laadusta tinkimättä. Tuotetarjonnan laajentaminen voi kuitenkin vaikeuttaa tasaisen laadun ylläpitämistä eri materiaaleissa, jos samalla pyritään hallitsemaan käyttökustannuksia. Myös ajankäyttö aiheuttaa haasteita: samaa digitaalista painoratkaisua ei välttämättä voi käyttää useissa käyttökohteissa, sillä laitteen uudelleenkalibrointi toiselle materiaalille ja materiaalirullien vaihto vievät aikaa.

Monet painopalveluiden tarjoajat ratkaisevat ongelman käyttämällä rinnakkain useita rullalta rullalle -tulostimia, joista jokainen on korvamerkitty tiettyä käyttöä ja materiaalityyppiä varten. Tämä vaatii tilaa ja investointia laitteisiin. Mukautuvamman tekniikan avulla he voisivat tarjota asiakkailleen laajemman tuoteportfolion ja luoda siten uusia tulonlähteitä.

Tekniikalla on väliä

Käyttökohteiden monipuolistumistrendin voimistuessa käytössä olevat rullalta rullalle -painotekniikat kohtaavat haasteita, sillä ne eivät kykene tulostamaan korkeaa laatua laajalle materiaalivalikoimalle. Suurin syy tähän on haihdutustekniikoiden toimintaperusteissa. Kuivumisvaihe on pitkä ja samalla riskinä on pisteiden leviäminen tai yhteensulautuminen. Lisäksi näissä tekniikoissa materiaalit voidaan kuivattamisen yhteydessä kuumentaa yli 100 asteeseen, jolloin ne eivät sovi lämpöherkille materiaaleille. Tekniikka saattaa estää myös edullisempien materiaalien käytön ja siten vaikeuttaa kilpailukykyistä hinnoittelua. Vaikka lateksi- ja ekoliuotinmusteita käyttävät rullalta rullalle -järjestelmät edellyttävät usein suhteellisen alhaista alkuinvestointia ja ovat helppokäyttöisiä, hyvä laatu voidaan siis saavuttaa vain hitaalla tuotantonopeudella.

Nämä ongelmat olivat keskiössä kehitettäessä Canonin UVgel-tekniikkaa. Kehitystyön tuloksena syntyi vedetön, alhaista lämpötilaa hyödyntävä prosessi, joka kovettaa geelimustepisarat nopeasti LED-valon avulla. Tämä estää pisteen hallitsemattoman leviämisen ja tahattoman yhteensulautumisen. Samalla alueen peitto ja pisaroiden sijoitus ovat tarkempia haihtuvaa mustetta käyttäviin tekniikoihin verrattuna. Tekniikka sopii siis ihanteellisesti käyttökohteisiin, joissa edellytetään erinomaista geometrista tarkkuutta – kuten teippi- ja tapettivuodissa – sekä mahdollistaa myös edullisien, pinnoittamattomien materiaalien käytön, jolloin hintatietoisille asiakkaille voidaan tarjota kilpailukykyisiä käyttökohteita.

Ratkaisu moneen tarpeeseen

UVgelin ansiosta tarjolla on tekniikka, jossa yhdistyvät nykyisten mustesuihkutekniikoiden edut, mutta joka poistaa samalla monia niiden rajoituksista. Tekniikka mahdollistaa suurien tuotantonopeuksien, laajan väriavaruuden ja optimaalisen yhdenmukaisuuden yhdistämisen sekä laajan materiaalivalikoiman. Nämä ominaisuudet mahdollistavat tarkkuuden, laadukkuuden ja kestävyyden sekä sisätilojen painotöihin että ulos sijoitettaviin tuotteisiin.

Esimerkiksi sisätilojen jälleenmyyntigrafiikat kuten bannerit, julisteet ja lattiatarrat edellyttävät usein kolhujen ja hankauksen kestoa. Sisustamiseen tarkoitettujen materiaalien on puolestaan kestettävä puhdistamista ja ulkokäyttöön tarkoitettujen materiaalien siedettävä luonnonvoimia, UV-säteilyä ja lämpötilanvaihteluita. UVgel-tekniikan on todettu kestävän paremmin pesua ja hankausta kuin lateksi- ja ekoliuotintulosteet ja ulkona sen värit himmenevät vähemmän kuin paljon käytetyssä lateksissa. UVgel-muste ei myöskään tarvitse laminointia, joten se on paitsi kestävä myös kustannustehokas.

Sisätiloihin tulevat lähietäisyydeltä tarkasteltavat painotuotteet vaativat täsmällisen kuvan ja värien toiston, minkä lisäksi painotuotteiden täytyy noudattaa ympäristövaatimuksia hajujen ja VOC-päästöjen osalta. Liuotin-, ekoliuotin- ja UV-musteista poiketen UVgel ei sisällä HAPS-päästöjä. Minimaalisen VOC-pitoisuuden ansiosta se on myös hajuton ja GREENGUARD Gold -sertifioitu, joten se soveltuu seinänpinnoitteisiin herkissä ympäristöissä, kuten sairaaloissa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Tulevaisuus luottaa laatuun

Jos etsitään vastauksia kasvavaan kysyntään ja keinoja tuottavuuden parantamiseksi, liiketoiminnan kannattavuutta, asiakassuhteita tai laatua ei yksinkertaisesti ole varaa vaarantaa eikä materiaaleja tuhlata.

Oikeanlaisen ja yhdenmukaisen laite- ja mustevalinnan avulla helpotetaan paitsi tuotantoprosessia, parannetaan myös asiakastyytyväisyyttä ja tehostetaan tuotantonopeutta. Laitteiden nopea ja tarkka latausjärjestelmä, kehittynyt vastaanottoyksikkö, erittäin vähäinen huoltotarve ja automatisoitu tulostuksen laadun tarkkailu vähentävät merkittävästi operaattorilta vaadittavaa panosta. Kun tulostusta tai vaikkapa rullan vaihtumista ei tarvitse jatkuvasti vahtia, operaattorilta vapautuu aikaa esimerkiksi jälkikäsittelyyn tai aineiston käsittelyyn.

Graafisen alan ja sisustustuotteiden kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi tarvitaan siis tekniikkaa, joka on suunniteltu aidosti täyttämään painopalveluiden tarjoajien tarpeet ja asiakkaiden odotukset – kompromissien aika on ohi.


Kirjoittaja Timo Kymäläinen

Key Account Manager, Canon Oy

Haluatko kuulla lisää ammattitulostuspalveluistamme?

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää