Artikkelit

Canon UVgel-teknologia parantaa suurkuvatuotannon tuottavuutta

Digitaalinen vallankumous graafisen alan suurkuvatuotannossa on avannut monia mahdollisuuksia tulostuspalveluiden tarjoajille. Kehitys laitteistossa, ohjelmistoissa ja musteissa on mahdollistanut yhä moninaisempia sovelluksia ja laajentumisen uusiin markkina-alueisiin.

Canon UVgel-teknologia on parantaa suurkuvatuotannon tuottavuutta

Suurkuvasovellusten kysyntä ja tuotantomäärät kasvavat vuosittain ja ennusteiden mukaan UV roll-to-roll -tulostusteknologioiden yhteenlaskettujen tulostusmäärien odotetaan nousevan miljardista neliömetristä yli 1,6 miljardiin neliömetriin vuoteen 2020 mennessä.

Lyhyet läpimenoajat ovat kuitenkin asiakkaiden ja jälleenmyyjien tyypillisiä vaatimuksia tälle kysynnälle. InfoTrendsin tiedot viittaavat siihen, että tänä päivänä miltei kaksi kolmasosaa töistä on toimitettava alle 48 tunnissa, ja yli 40 prosenttia tarvitaan samana päivänä. Korkeat palveluvaatimukset tekevätkin tuottavuudesta keskeisen huolenaiheen suurimmalle osalle palveluntarjoajista. Ne ovat vastanneet asiakkaiden ja jälleenmyyjien vaatimuksiin tekemällä jatkuvia investointeja laitteistoon hyödyntääkseen kasvavia tuotantonopeuksia. FESPA:n vuoden 2015 asiakaskysely osoitti, että suurempi tuotantonopeus oli ratkaiseva tekijä miltei puolessa kaikista investointipäätöksistä. Samanaikaisesti alan ammattilaiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota tehokkaaseen työnkulkuun tuotantoprosesseissa.

Teknologiako esteenä kasvulle?

Kehittyvillä markkinoilla suuren koon digitaalisen tulostuksen prosessien kehitystahti on hidastunut. Pääasiallisesti edistysaskeleista tuotantonopeudessa on tullut vähittäisiä, ja palveluntarjoajat ovat ryhtyneet tutkimaan toimintansa muita osa-alueita tehdäkseen prosesseistaan tuottavampia.

Eräs teknologisten prosessien hidastumisen taustalla olevista seikoista liittyy vallitsevien tulostinteknologioiden perusteisiin. Vaikka liuotin-, ekoliuotin- ja lateksiteknologioissa on monia hyviä puolia, niille on yhteistä tarve haihdutusprosessille veden poistamiseksi musteesta ja tulostusmateriaalista. Tämä hidastaa tuotantoa, koska tulostimen on rajoitettava musteen määrää materiaalin kyllästämisen välttämiseksi ja vaaditun kuvanlaadun saavuttamiseksi. Näin ollen esimerkiksi korkeatasoisen myymälämarkkinointimateriaalin aikaansaamiseksi palveluntarjoaja saattaa joutua käyttämään vain noin 15 neliömetrin tulostusnopeutta tunnissa.

Investointipäätösten haasteet

Palveluntarjoajat ovat huomanneet olevansa sellaisen teknologian tarpeessa, joka mahdollistaa vastaamisen asiakkaiden lisääntyviin vaatimuksiin tarpeeksi joustavilla tuotantomahdollisuuksilla.

Monet ovat tarttuneet tilaisuuteen asentamalla useita 64” liuotin- tai lateksitulostimia vierekkäin sekä tuotantokapasiteetin lisäämiseksi että saadakseen “vakuutuksen” laitteiden seisonta-aikaa vastaan. Myös vuorojärjestelmää on näin mahdollista laajentaa maksimaalisen tuottavuuden saavuttamiseksi. Ei ole epätavallista, että suurten tuotantomäärien yrityksissä on useita tämäntyyppisiä tulostimia tuotantokäytössä kahdessa tai kolmessa vuorossa päivittäin. Useiden laitteiden asentaminen on ollut käytännöllistä ja helpottaa liikkumista eri materiaalivaihtoehtojen välillä. Käytännössä monilla palveluntarjoajilla on tietyt laitteet tiettyjen materiaalien tuotantoa varten, mikä vähentää tarvetta rullien vaihdolle ja takaa sen, että tulostinten profiilit ovat optimaaliset tietylle materiaalille. Tämä lähestymistapa itsessään sitoo turhaan toimivaa tuotantokapasiteettia, sillä se rajoittaa käyttöä vain muutamiin sovelluksiin ja heijastuu kaikkinaiseen tehokkuuteen ja sijoitetun pääoman tuottoon. Se voi myös kaventaa mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa uusiin asiakkaisiin tai uusille markkina-alueille.

Mitä enemmän yksittäisiä laitteita on, sitä suuremmat ovat liiketoiminnan huoltohaasteet. Tämä vaikuttaa tehokkuuteen ja liiketoiminnan yleiskustannuksiin. Se myös aiheuttaa todellisia haasteita tuotantopäälliköille, jotka yrittävät pysyä useiden, eri tyyppisten työmääräysten tasalla, joilla kaikilla on tiukat määräajat. Joissakin tapauksissa on investoitu nopeisiin 3.2 m “teollisiin” UV- ja lateksijärjestelmiin. Investointikustannusten ollessa tyypillisesti 120.000 eurosta ylöspäin tämä vaatii suurta uskoa ja luottamusta suurimmalta osalta graafisen alan yrityksiä. Tällaisten järjestelmien koko ja asennusvaatimukset myös rajoittavat niiden joustavuutta sellaisten yritysten kannalta, joiden työt koostuvat eri materiaaleille tehtävistä pienistä töistä.

Roll-to-roll -tuottavuuden uudelleenarviointi

Canonin vastaus yllämainittuihin haasteisiin oli arvioida täysin uudelleen roll-to-roll -tulostusprosessi, mistä syntyi Canon UVgel-teknologia. Uuteen teknologiaan perustuvan Océ Colorado 1640 -tulostimen myötä Canon tuo markkinoille laatua, tuottavuutta, automaatiota, sovellusmahdollisuuksia ja edullisia käyttökustannuksia optimaalisessa tasapainossa. Tämä yhdistelmä antaa palveluntarjoajille mahdollisuuden kaksin- tai kolminkertaistaa vallitsevilla roll-to-roll -tekniikoilla saavuttamansa tuottavuus laadusta tinkimättä.

Miten tämä harppaus tuottavuudessa on mahdollista saavuttaa? Keskeinen ero on se, että nimensä mukaisesti UVgel-teknologiassa käytetään geelimustetta. UV-kovettamisen periaatteita noudattaen se pysyy geelimäisessä muodossa, kunnes se kirjoitinpäässä muuttuu lämmön johdosta nestemäiseen muotoon. Kun se on suihkutettu materiaalille, joka pidetään 28 celsiusasteen lämpöisenä, se tiivistyy uudelleen geelimäiseen muotoon ja kiinnittyy välittömästi materiaaliin. Tuloksena on erittäin hallittu ja tarkkaan kohdistettu, leviämätön piste. Lisäksi jokaisella pyyhkäisyllä laite tulostaa juuri oikean määrän väriä. Geelimuste kovetetaan käyttäen LED UV -kylmäkovettamisjärjestelmää. Se toimii itsenäisesti, eikä se rajoita tulostusnopeutta, joten tuottavuus parantuu huomattavasti verrattuna perinteiseen UV-tulostamiseen. Tulosteet ovat erittäin värikylläisiä ja tarkkoja suurillakin nopeuksilla ajettuna; Océ Coloradon huippunopeus on 159m2 tunnissa, ja korkealaatuisiinkin tulosteisiin nopeus on jopa 40 m2 tunnissa. Tulosteet ovat myös välittömästi kuivia ja valmiita leikattavaksi, laminoitavaksi ja asennettavaksi, mikä poistaa odotusajan tuotantovaiheiden väliltä.

Benjamin Muller TopColor Numéricista, Colmarista, Ranskasta alleviivaa teknologian kaupallista arvoa. “UVgel-teknologiaa hyödyntämällä tulosteemme tulevat ulos kuivina. Voimme laminoida lennosta, eikä meidän tarvitse odottaa, että tulosteet kuivuvat. Voimme siten ottaa vastaan myös viime hetken työtarjouksia.”

Valmiusaika ja automaatio

Tuottavuuskysymykset ulottuvat toki paljon tulostusnopeutta pidemmälle. Myös tulostimen itsensä suunnittelulla ja rakenteella on merkittävä rooli tuottavuuden parantamisessa.

Esimerkiksi hienostuneet automaatio-ominaisuudet, jotka minimoivat jatkuvien ylläpitotoimenpiteiden tarpeen ja helpottavat rullien vaihtamista auttavat merkittävästi kiireisessä, useita sovelluksia hyödyntävässä tuotantoympäristössä.

Kaikki palveluntarjoajat tunnistavat hyvin turhautuneisuuden, joka liittyy kirjoitinpään suuttimen tukkeutumiseen. Vallitsevilla teknologioilla rikkoutunut suutin johtaa yleensä tuotannon pysäyttämiseen kirjoitinpään puhdistuksen tai vaihtamisen ajaksi. Nämä ongelmat olivat tuttuja Viktor Kelmille, Comdatek GmbH:n, Océ Colorado 1640 Euroopan ensimmäisen asiakkaan omistajalle, joka on asentanut tuotantoonsa jo viidennen Canon UVgel-tulostimen. Tulostusnopeuden lisäksi – Océ Colorado tulostaa kaksi kertaa nopeammin kuin hänen liuotinlaitteensa – hän myöntää, että yhtiön liuotin- ja lateksijärjestelmät vaativat runsaasti päivittäisiä huoltotoimenpiteitä, kun asiakkaiden tarjoama työmäärä kasvoi ja yhtiö oli menossa kohti kolmivuorotuotantoa.

Océ Colorado 1640:n kohdalla suuttimen rikkoutuminen havaitaan automaattisesti ääniaaltojen avulla. Viallinen suutin korvataan lennosta vieressä olevalla suuttimella koneen käyttäjän puuttumatta asiaan, mikä mahdollistaa keskeytyksettömän tulostamisen.

Materiaalirullien vaihtamisesta on myös tehty helpompaa Océ Colorado 1640:lla ainutlaatuisen kaksoisrulla-alustan ansiosta. Tämä minimoi materiaalin lataamiseen ja vaihtamiseen tarvittavan ajan, mikä on ihanteellista nykypäivän sekalaisten sovellusten ympäristössä. Van Vliet Printing Hoomissa, Alankomaissa sai nopeasti hyötyä Océ Colorado 1640:n tuotantohyödyistä. Toimitusjohtaja Daniel Van Vliet ylistää kahden materiaalirullapaikan positiivista vaikutusta materiaalin vaihtamisen nopeuteen ja tuotannon tehokkuuteen.

Tuottavuutta ilman kompromisseja

Palveluntarjoajat, jotka ovat priorisoineet roll-to-roll -tehokkuutta, ovat usein joutuneet tekemään myönnytyksiä laadussa tai materiaalivalikoimassa. Canonin tarjoamalla uraauurtavalla innovaatiolla, UVgel-teknologialla, kaikki kolme vaatimusta ja tuottavuusongelma voidaan ratkaista.