Digitalisaatio: IT-yksikön rooli

Ota selvää, miten toteutat digitalisointiprosessin sujuvasti monitahoisessa hybridiympäristössä.

LATAA OPAS

Tiekartta organisaation digitalisointiin

Miten IT-yksikkö voi varmistaa digitalisaatioprosessin onnistumisen, vaikka kaksi kolmesta aloitteesta yleensä epäonnistuu?

Lataa opas

Winding mountain road lit up brightly

Varmista IT-infrastruktuurisi digivalmius

Useimmissa nykyaikaisissa yrityksissä digitalisoituminen on levinnyt IT-yksiköstä kaikkialle organisaatioon. Muutosprosessien onnistuminen on silti pitkälti IT:stä kiinni. IDC:n ennusteen mukaan 70 prosenttia digitalisointiprojekteista epäonnistuu. Miten siis IT-järjestelmien muutosprosesseja tulisi hallita, jotta digitalisaatio toteutuisi sujuvasti?

IT-toimintojen muutos: hybridiympäristö

Onnistunut IT:n uudistaminen edellyttää sen mieltämistä prosessiksi – eikä suinkaan kilpajuoksuksi kohti totaalista digitalisaatiota. Monet yritykset toimivat nykyisellään hybridiympäristössä, joka on yhdistelmä paikallisia, ulkoistettuja ja pilvipohjaisia ratkaisuja. Yhä useammat organisaatiot ovat asettaneet tavoitteekseen liiketoimintaprosessien digitalisoinnin, jolloin IT-yksikön eräs tärkeimmistä haasteista on hallita sekä vanhoja että uusia ratkaisuja. Nykyisiä järjestelmiä on modernisoitava, optimoitava ja päivitettävä samalla, kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön.

Tästä on saatavissa hyötyjä, jos yritys pystyy onnistuneesti käyttämään paikallisia ja pilvijärjestelmiä yhdessä. Yritysten on myös opittava tasapainottamaan paperipohjaisen ja digitaalisen tiedon tarpeet ja käyttämään aina kulloinkin asianmukaista prosessia. IT-yksikön on tärkeä luoda järjestelmiä, joiden avulla pystytään varmistamaan oikean ratkaisun käyttäminen oikeaan aikaan. Tehokkaassa strategiassa nämä äkkiseltään erillisiltä vaikuttavat prosessit toimivat saumattomasti yhteen.

Hybridiympäristön haasteet ovat voitettavissa, kun IT-yksikkö pystyy tasapainottamaan useat eri järjestelmät ja tukemaan muutosta – liiketoimintaa häiritsemättä. IT:n muutoshallintajärjestelmän on pystyttävä toimimaan erittäin paineistetussa tilanteessa ja riittävän joustavasti, jotta myös odottamattomat esteet pystytään ylittämään.

Man running down a tunnel towards a black hole

IT-toimintojen automatisointi

Liiketoiminnan muutosprosessin edetessä yritysten on valmistauduttava yhä kattavampaan automatisointiin. Ratkaiseva tekijä prosessissa on, että IT-yksikkö pystyy integroimaan uudet teknologiat yrityksen vanhojen järjestelmien kanssa. Uusien ja vanhojen teknologioiden tasapainottaminen on helpommin sanottu kuin tehty.

Uudet automatisoidut prosessit, kuten automaattinen postitusjärjestelmä, vapauttavat arvokkaita henkilöresursseja muuhun käyttöön. Oikein hyödynnettynä automatisointi säästää työntekijöitä rutiinitehtäviltä ja antaa heille mahdollisuuden keskittyä luovempiin ja palkitsevampiin tehtäviin, jotka tukevat yrityksen kasvua.

Automatisoitujen prosessien on kuitenkin sovittava yhteen jo vakiintuneiden työnkulkujen kanssa. IT-yksikön on tiiviissä yhteistyössä keskeisten päätöksentekijöiden kanssa varmistettava, että uuden teknologian käyttötarkoituksesta on selkeä kokonaiskuva. On myös selvitettävä tarkkaan, miten se integroituu päivittäiseen toimintaan.

Noin 67 prosenttia projekteista joko keskeytetään tai kirjataan epäonnistuneiksi. Digitalisointiprojektien yleisimpien sudenkuoppien välttämiseksi tietohallintojohtajien on laadittava digitalisointistrategia, jonka avulla projektin läpivieminen onnistuu. IT-toimintojen uudistaminen edellyttää selkeää ja käytännönläheistä monivaiheista lähestymistapaa, joka tukee tiimin valmiutta muutoksen toteuttamiseen.

Toteuta digitalisaatio onnistuneesti Canonin oppaan avulla

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutustu aiheeseen tarkemmin

Aloita liiketoimintasi uudistaminen Canonin avulla

OTA YHTEYTTÄ