ARTIKKELI

Strateginen hankinta: Varmista joustava tulevaisuus IT palveluna -hankintamallilla

Work professionals looking at a laptop smiling

Yritykset eivät ole koskaan pystyneet ennustamaan tulevaisuutta, mutta viime vuosien myllerrys on vaikeuttanut suunnittelua entisestään. Johtajat ovat kamppailleet luotsatessaan yrityksiä muuttuvissa olosuhteissa. Ensin he joutuivat sopeutumaan pandemian aikaiseen työskentelyyn ja niistä seuranneisiin ongelmiin, kuten menetettyyn liiketoimintaan, strategian uudistamiseen ja jatkuviin ongelmiin toimitusketjussa.

Johtajat voivat suunnitella tulevaisuutta vain tietyn verran, minkä vuoksi yritykset etsivät uusia keinoja riskien vähentämiseksi erityisesti merkittävien investointien osalta. As-a-service -hankintamallin suosio kasvaa yritysten IT-ostoissa, ja ne tarjoavat enemmän sopeutumiskykyä, joustavuutta ja taloudellista ennakointia kuin perinteiset investoinnit.

Kasvava suosio

As-a-service -malli on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenen aikana ennen kaikkea siksi, että se vähentää johdon työmäärää. Aiemmin organisaatiot eivät ehkä voineet investoida uuteen teknologiaan pelkästään siksi, että niillä ei ollut resursseja tai osaamista sen hallintaan talon sisällä.

Operatiivisen vastuun siirto takaisin toimittajalle sopii kaikille: se lisää hankintojen todennäköisyyttä, tukee toimittajien parempia kasvunäkymiä, sekä tarjoaa asiakkaille heidän haluamansa innovatiiviset, digitalisaatiota tukevat ominaisuudet helposti ilman päivittäistä hallintaa.

Pandemian puhjetessa Deloitte ennusti muiden konsulttien tavoin, että as-a-service -mallia arvostettaisiin yhä enemmän sen toisen tärkeän ominaisuuden vuoksi: ”sen avulla yritykset pysyvät sitkeinä ja ketterinä näinä epävarmoina aikoina1.” Vuoteen 2021 mennessä tämä osoittautui todeksi, ja Deloitten2 kyselyyn vastanneista IT-ammattilaisista 81 prosenttia kertoi, että pandemia nopeutti as-a-service -hankintoja. 55 prosenttia sanoi, että he investoivat suunniteltua enemmän kiinteähintaisiin palveluhankintoihin.

Vaikka olemme siirtymässä eteenpäin Covid-19 -pandemian kriisistä, yritykset ovat saaneet hyödyllisen oppitunnin – mitä joustavampi liiketoimintamalli on, sitä paremmin yritys pystyy selviytymään haasteista. Todennäköisesti siksi as-a-service -hankintojen markkina on edelleen vahva, ja niillä on kysyntää eri kaikilla toimialoilla aina tietoturvapalveluista laitteistoihin3.

Joustavuus ja taloudellinen vakaus

Yksi tärkeimpiä syitä kiinteähintaisten palvelujen kasvulle ovat sen tarjoamat taloudelliset edut. As-a-service -mallissa kustannukset siirtyvät investoinneista käyttökustannuksiin, mikä vähentää yritysten ja johtoryhmien taakkaa löytää rahaa yllättäviin kuluihin.

Kiinteähintaiset sopimusveloitukset, joka on yksi tämän hankintamallin eduista, antavat talousosastoille mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta paremmin ennakoitujen kuukausimaksujen johdosta. Vakaat ja säännölliset kulut myös vähentävät lähtevän rahavirran tasapainottamisen monimutkaisuutta epävarmoina aikoina ja tarjoavat verohyötyjä.

Sopeutumiskyky ja riskienhallinta

As-a-service -hankinnat myös vähentävät olennaisesti riskejä. Tiukassa taloustilanteessa organisaatiot ympäri maailmaa pyrkivät kiristämään vyötään. Suuri investointi innovaatioon voidaan nähdä riskinä, johon yrityksellä ei ole varaa, erityisesti jos johtajat eivät voi taata sen menestystä tai käyttöä varmuudella.

Koska työskentelytavat muuttuvat niin nopeasti, voi olla haastavaa ennustaa, miten työpaikan vaatimukset kehittyvät ja sen vuoksi, tarvitaanko tällä hetkellä kiireellisesti tarvittavaa teknologiaa vielä kolmen kuukauden kuluttua. Esimerkiksi vuosina 2020 ja 2021 ympäri Eurooppaa määrättiin suuri osa etätyöhön, mikä loi monia odottamattomia vaatimuksia erikoisteknologialle. Vaikka tilanne saattoi vaikuttaa tilapäiseltä, monet yritykset ovat nyt sitoutuneet hybridityöskentelyyn pitkäaikaisesti.

As-a-service -palveluratkaisujen avulla johtajat voivat joustavasti vastata vaihtuviin tarpeisiin. Kun kysyntä kasvaa merkittävästi, joustavat sopimukset voivat auttaa nopeasti muuttuvissa ympäristöissä, joissa yritykset vielä selvittävät tarpeidensa tasoja. Nämä kiinteävelotteiset palvelut on paljon helpompi ottaa käyttöön, muuttaa niitä ja poistaa ne käytöstä. Johtajat voivat olla rauhallisin mielin, sillä he voivat mukauttaa hybridityöskentelyjärjestelmää ja säätää sen ominaisuuksia skaalaamalla tai muuttamalla as-a-service -palveluratkaisuaan.

IT-tiimisi investointituoton maksimointi

Ennen kuin as-a-service -malli tuli yleisesti käyttöön, IT-johtajien rooli yritysteknologian kartoittamisessa ja valitsemisessa oli työläämpi. Koska taloudellisen päätöksen painoarvo oli suuri, IT-tiimi käytti yleensä valtavasti aikaa eri tuotteiden teknisten tietojen tutkimiseen. Yritysten vastuulla oli tehdä oikea päätös ja olla varmoja siitä, että ne voivat hallita ja ylläpitää teknologioita talon sisäisesti. Tähän prosessiin käytetty pitkä aika merkitsi sitä, että IT-osastolla oli maine suurena kulueränä.

Kiireisillä IT-johtajilla on nyt haaste sovittaa perinteiset työympäristönsä uusiin haasteisiin, kuten hybridityöskentelyyn. Heillä on entistäkin vähemmän aikaa hankintaprosessiin ja samalla entistä suuremmat ja monimutkaisemmat vaatimukset niihin.

As-a-service -ratkaisujen ansiosta hankintaprosessissa on vähemmän painetta, sillä ratkaisun suorituskyky ja ylläpito on palvelutoimittajan vastuulla. Organisaatiot yksinkertaisesti ostavat teknologian tarjoamia ominaisuuksia. Yritysjohtajat voivat olla varmoja siitä, että IT-tiimit investoivat vähemmän aikaa ja resursseja laitteiden ja teknologioiden monimutkaiseen hallintaan ja enemmän aikaa varmistaakseen, että ratkaisu tuottaa halutun tuoton ja työntekijät käyttävät ratkaisua hyödyntäen kaikkia sen etuja.

Viime vuosien dramaattinen markkinavaihtelu on osoittanut, että on tärkeää pystyä sopeutumaan ketterästi, hankkimaan tai skaalaamaan kapasiteettia muuttuvien vaatimusten mukaan. As-a-service -hankinnat tarjoavat mahdollisuuden investoida teknologioihin, jotka auttavat organisaatiota parantamaan omaa tarjontaansa ja kehittämään tulevaisuuttaan ilman huolia teknologian hallinnasta. Kun näihin hankintamalleihin yhdistetään taloudellinen ennakoitavuus ja joustavuus mukauttaa palveluja tarpeen mukaan, ne tarjoavat johtajille älykkään tavan pienentää muuttuvien tilanteiden aiheuttamaa riskiä.

Katso, miten Canonin PRaaS-tulostusratkaisu lisää palvelujemme joustavuutta.

kuva työntekijöistä, jotka katselevat tablet-laitetta

ESITE

PRaaS-tulostusratkaisun esite

Haluatko löytää yrityksellesi sopivimman tulostusratkaisun?

Lataamalla PRaaS-esitteen saat kattavan yhteenvedon kiinteähintaisen palvelumallin eduista ja tietoja eri tilausvaihtoehdoista.

Muut tuotteet ja ratkaisut

Lue lisää Canonin Tulostusympäristön ja Tiedonhallinnan palveluista.

Lue lisää

LUE LISÄÄ JA OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJOIHIMME