Talousjohtajan opas
digitalisaatioon

Paranna talousosaston kannattavuutta optimoimalla liiketoimintaprosesseja

LATAA OPAS

Matka
kohti digitalisaatiota: opas menestykseen

80 prosenttia taloushallinnon työntekijöistä ei pysy digitalisointitavoitteiden vauhdissa. Ota selvää, miten voit suunnitella realistisen muutosprosessin.

Lataa opas

Winding mountain road lit up brightly

Taloushallinnon opas digitalisaatioon

Talousosastolla on perinteisesti luotettu manuaalisiin prosesseihin. Tuoreen tutkimuksen mukaan 80 prosenttia taloushallinnon ammattilaisista paljasti jäävänsä jälkeen yrityksensä digitalisointitavoitteista. Kaksi kolmannesta kertoi taloushallinnon olevan riippuvaisempi paperista kuin organisaation mikään muu osasto.


Talousosaston maine kulusyöppönä yhdistettynä jatkuvaan kamppailuun budjetista tarkoittaa, että monella talousjohtajalla on paineita tehostaa toimintaa, parantaa suorituskykyä sekä tasapainotella riskin ja kutistuvan taseen välillä.


Digitaaliset teknologiat ovat tehokkain ja suorin keino, jolla modernisti suuntautuvat talousjohtajat voivat ratkaista nämä haasteet. Mikä on taloushallinnan tulevaisuus digitalisaatiossa? Miten talousjohtajat voivat digitaalisia työkaluja hyödyntämällä parantaa taloushallinnon kannattavuutta ja tukea liiketoiminnan tuottavuutta?

Taloushallinnon muutoksen rakenne

Taloushallinnon muutosjohtajille on tarjolla runsaasti erilaisia teknologioita digitalisoinnin toteuttamiseen. Talousosaston digitalisaatio voidaan aloittaa, kun ratkaisujen käyttöönottoa varten on luotu digitalisoinnin tiekartta.


Keskeisintä on laatia kattava strategia aina automatisoidusta laskujen käsittelystä digitaalisesti virtaviivaistettuihin hankinnasta maksuun -ratkaisuihin (P2P). Strategia varmistaa, että työkaluilla on mahdollisimman suuri vaikutus liiketoimintaprosesseihin lyhyellä aikavälillä ja että ne samalla tukevat organisaation etenemistä pitkän aikavälin muutoksessa.

Prosessien automatisointi

Talousjohtajien kannattaa tulevaisuuden näkökulmasta tutustua automatisoituihin ja digitaalisiin teknologioihin, jotka tuovat säästöjä ja virtaviivaistavat prosesseja kokonaisvaltaisesti. Koko liiketoiminnan kattavat ratkaisut antavat yritykselle tilaa ja tilaisuuksia kasvuun. Esimerkiksi automatisoidun ja kattavan hankinnasta maksuun -ratkaisun hankkiminen ostoreskontraan vähentää välittömästi tuottamattomiin työnkulkuihin kuluvaa aikaa, rahaa ja hallinnon vaivaa. Vanhentuneet prosessit myös rajoittavat kasvupotentiaalia ja jarruttavat tuottavuutta.

Taloushallinnon uudistamisen seuraavat vaiheet

Valituista teknologoista riippumatta yritysten ei kannata olettaa, että kaikki muuttuu hetkessä. Taloushallinnon digitalisaatio tapahtuu asteittain, eikä se välttämättä ensivaiheessa koske koko osastoa. Tietyt taustatehtävät on ehkä parasta edelleen hoitaa perinteisellä tavalla lyhyellä aikavälillä, vaikka organisaatiossa laajemmin panostettaisiin kiireellisempien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon ja integrointiin.

Liiketoiminnan muutokset

Talousjohtajat ovat liiketoiminnan digitalisoinnin keskeisessä roolissa. Kun vanhoihin prosesseihin juuttuneita toimintoja, kuten budjetointia, resursointia, alihankkijoille maksamista tai laskujen käsittelyä, ryhdytään automatisoimaan ja digitalisoimaan, se on koko organisaatiolle osoitus digitaalisesta johtajuudesta ja edistyksestä.


Tällaisen lähestymistavan omaksumalla myös taloushallinto voi hyötyä epäsuorista eduista, joita se saa luomalla jatkuvaa lisäarvoa organisaatiolle. Liiketoiminnan kasvun tukemisessa auttaa pitkälle jo se, että otetaan käyttöön virtaviivaistettuja ja tehokkaita sisäisiä talousprosesseja, joita tuetaan selkeällä taloushallinnon muutosrakenteella.


Edut ovat jokaisen talousjohtajan nähtävissä. Digitaalisen taloushallinnon tuomia hyötyjä ovat pienemmät kulut, parempi tehokkuus, tiukempi vaatimustenmukaisuuden valvonta ja entistä toimivampi viestintä alihankkijoiden ja luotonantajien kanssa. Nämä edut eivät pelkästään paranna taloushallinnon operatiivista suorituskykyä vaan tukevat myös yrityksen jatkuvia ja pitkäaikaisia kasvusuunnitelmia.

Canonin oppaasta saat ohjeet onnistuneen digitalisaation toteuttamiseen

Tutustu aiheeseen tarkemmin

Ota selvää, miten voit lähteä matkalle kohti digitalisaatiota

OTA YHTEYTTÄ