Onko yrityksessäsi käytössä riskinottokyvyn hallinta?

Aloita riskienhallintaprosessi lukemalla Canonin opas tietosuojasäädöksistä

LATAA OPAS

Two people in discussion in an outdoor meeting area

Riskit ovat kiinteä osa liiketoimintaa. CNBC:n innovatiivisimpien yritysten luettelossa¹ mainitaan ja palkitaan organisaatioita ja johtajia, jotka ottavat fiksuja riskejä. Suurissa panostuksissa on korkeat riskit, mutta myös korkeat voitot. Vaikkei tämä lähestymistapa sovellu kaikille, se on hyvä esimerkki siitä, minkälaisia kompromisseja innovaatioiden nopea hyödyntäminen vaatii.

Vaikka tietoturvasta on tulossa yhä tärkeämpi asia yrityksille, siitä vastaavat tietoturvajohtajat ovat alkaneet saada mainetta kehityksen jarruttajina, kun lainsäädännölliset huolenaiheet menevät innovaatioiden edelle.

Riskienhallinnan vaikutukset

Organisaatioiden on otettava joitakin riskejä ja vältettävä toisia. Siksi on tärkeää tietää, mitä menestyksellinen toiminta sisältää. Vastaus tähän vaihtelee organisaation alan tai liiketoimintayksikön mukaan, mutta tietoturvan ammattilaisten tulisi pitää itseään edistyksen mahdollistajina. Tietoturvariskit tulisi nähdä hallittavina eikä sen suurempana ongelmana kuin muut liiketoimintaan liittyvät riskit.

Toisin sanoen tietoturvariskien hallinta edellyttää, että tiettyjen riskien olemassaolo on hyväksyttävä ja että kaikilta tietoturvan loukkauksilta ei voi välttyä. Siksi yritysten pitäisi kehittää toimintastrategia niiden varalle. Monet tietohallintojohtajat keskittyvät nykyisin uhkakoulutukseen uhkien vähentämisen sijaan.

3 colleagues reviewing content on tablet

Riskienhallintaprosessiin kuuluvat vaiheet

Tehokas riskienhallinta lähtee yrityksen välittömien riskien tunnistamisesta ja niistä kertomisesta esimiehille ja johtokunnalle. Tehokas riskienhallinta on kaikkien vastuulla. Tietovuoto voi aiheuttaa suuria tappioita ja pilata yrityksen maineen. Johtajien ja toimihenkilöiden on ymmärrettävä vuodoista mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja seuraukset.

Jotkut organisaatiot havainnollistavat tätä tilanne- tai kriisisimulaatioilla. Ne voivat paljastaa heikkouksia, antaa tiimeille itsevarmuutta ja valmistaa niitä kohtaamaan vuodot paremmin.

Kyberuhkien kehittyessä myös niihin liittyvän hallinnon ja käytäntöjen on kehityttävä. Vaikka ylemmän tason johtajat ovat yleensä vastuussa riskienhallintastrategian muutoksista, koko henkilöstön tulisi voida esittää ehdotuksia ja auttaa yritystä rakentamaan parhaat mahdolliset selviytymismekanismit.

Business people discussing over computer

Riskienhallintaprosessin tarkistuslista

  • Muista, että laajempi liiketoimintastrategia voi muuttua nopeasti. Kasvu uusille markkinoille voi johtaa uusiin taloudellisiin ja informaatioriskeihin.
  • Myös sosiaalisen median ja pilvipalveluiden kaltaisen teknologian käytöllä voi olla vaikutuksia.
  • Riskienhallintastrategian on mukauduttava yrityksen kasvuhalukkuuteen.

Riskinottohalukkuuden hallinta osastojen välillä

Tietoturvakäytäntöjen tulee sallia tietyntasoiset riskit organisaation sisäisen yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi. Tietoturvaloukkauksia voi tapahtua ja tapahtuukin¹, ja yhtä tärkeää kuin niiden estäminen on sopia siitä, miten niiden tapahtuessa tulisi menetellä niihin liittyvien riskien perusteella.

Riskienhallinnan pitäisi olla osa kokonaisvaltaista ohjelmaa, jolla arvioidaan riskinottohalukkuus, sovitaan riskienhallinnan periaatteet ja kerrotaan yritykselle, että riskin toteutuminen ei merkitse epäonnistumista vaan sovittujen toimenpiteiden tärkeyttä.

¹ CNBC:n erikoisartikkelit kattavat BCG:n vuosittaisen innovatiivisimpien yritysten raportin.

Huolehdi tietoturvalainsäädännön noudattamisesta

52 % yrityksistä ei tiedä, miten GDPR vaikuttaa niiden toimintaan. Selvitä, miten vuoden 2018 tietoturvalainsäädännön muutokset vaikuttavat yritykseesi.

LATAA OPAS

Office team working together

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutustu aiheeseen tarkemmin

Selvitä, kuinka Canonin tietoturvaratkaisut voivat auttaa liiketoimintaasi.


OTA YHTEYTTÄ