Liiketoiminnan automatisoinnin kolme vaihetta

Aloita liiketoimintaprosessien uudistaminen.

LATAA OPAS

Opas onnistuneeseen digitalisaatioon

Prosessien tehostaminen on 53 %:lle tärkein syy digitalisaation toteuttamiseen; lue lisää tehokkuuden parantamisesta.

Lataa opas

Winding mountain road lit up brightly

Liiketoiminnan automatisointi

Sisäisten prosessien tehostaminen on 53 %:lle organisaatioista tärkein syy digitalisaation toteuttamiseen. Automatisointi on tärkeä väline tämän tavoitteen saavuttamisessa: korvaamalla perinteiset analogiset työnkulut yritykset toivovat vähentävänsä virheiden määrää, säästävänsä aikaa ja rahaa ja vapauttavansa työntekijöitä toistuvista tehtävistä palkitsevampaan, asiakaskeskeiseen työhön.

Automatisoinnin toteuttaminen vaikuttaa koko organisaatioon. Markkinoijat voivat keskittyä asiakastyytyväisyyteen ja seurata tuloksia yhä helpommin. HR-osastoa älykäs prosessien automatisointi ja tekoäly voivat auttaa tuottamaan johdonmukaisia operatiivisia henkilöstöpalveluja. Taloushallinnossa robotiikka-automatisoinnin tietyt suuntaukset ja edistysaskeleet, kognitiivinen tietojenkäsittely ja esineiden internet voivat parantaa turvallisuutta ja vähentää hallinnollisia virheitä. Automatisoinnin toteuttaminen on tärkeä osa muutosta, mutta se on myös osa, johon monet yritykset jäävät helposti jumiin. Esittelemme jäljempänä kolme keskeistä vaihetta, jotka auttavat onnistuneessa automatisoinnissa.

Digitaalisuuden tason arvioiminen

Jokaisen yrityksen digitaalisuuden taso on erilainen, joten on viisasta aloittaa hitaasti. Yrityksen digitaalisuuden tason arvioinnissa selvitetään yrityksen kulttuuri, tekniikan omaksumisen nykytaso, sähköisen hallinnoinnin tuen omaksuminen sekä asiakas- ja liiketoimintatietojen käyttö. Näin hahmotetaan, onko yritys kokonaisluonteeltaan epäilijä, omaksuja, yhteistyön tekijä vai erottuja, mikä auttaa määrittämään automatisoinnin erityistavoitteet ja toteuttamaan vaiheittaisen toteutussuunnitelman. Yleensä kannattaa valita alkuun pieniä prosesseja, joissa ihmisten ei tarvitse puuttua automatisointiin (esim. matkakulujen hyväksyntä), sen sijaan että aloitettaisiin toiminnan kannalta kriittisistä prosesseista. Aloitustestin perusteella voidaan määrittää mahdolliset vaikutukset ja esteet sekä löytää ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin.

Man running up some stairs, shot from behind

Sidosryhmät mukaan

Kun liiketoimintaprosessien automatisointi alkaa sujua, on tärkeää määrittää kaikkien prosessiin kuuluvien sidosryhmien tehtävät ja vastuualueet. Kaikki sidosryhmät on pidettävä ajan tasalla ja osallisina alusta lähtien. Lisäksi on luotava läpinäkyvä hierarkia määrittämällä prosesseille omistaja vastuun ottamista varten. Valitse ihmiskeskeinen ratkaisu, joka miellyttää liiketoimintajohtajia, ja sovita automatisointiprosessi nykyiseen strategiaan. Strateginen sovittaminen voi ratkaista teknologisen muutoksen onnistumisen tai epäonnistumisen. Ideointitilaisuuden avulla voidaan saada käsitys kipupisteistä ja luodaan ilmapiiri, jossa kaikki organisaatiossa tuntevat itsensä tärkeiksi. Tämä helpottaa automatisoinnin hyödyntämistä ongelmien ratkaisussa.

Koulutuksen tärkeys

Onnistunut digitalisaatio edellyttää, että yritys panostaa henkilöstön koulutukseen ja tiedottaa uusien käyttöalustojen perusteista, toteutuksen perusteluista ja toivotusta tuloksesta. Jotta käyttäjät tottuvat uuteen käyttöalustaan, on tärkeää valita intuitiivinen ja helppokäyttöinen ohjelmisto, joka edistää itsenäistä opiskelua.

Prosessin- ja tiedonhallinnan ratkaisut

Automatisoinnin todellinen menestys perustuu uuden käyttöalustan hyväksymiseen ja käyttäjien ja järjestelmän väliseen vuorovaikutukseen. Tästä syystä yritykset tarvitsevat liiketoimintaprosessien hallintajärjestelmän (BPM), joka arvioi koko ajan automatisoinnin toimivuutta ja tekee jatkuvia optimointimuutoksia. Ilman automatisoinnin avulla saatujen tulosten jatkuvaa seurantaa yrityksen on hyvin vaikeaa parantaa prosessin tehokkuutta.

Automatisointi on tärkeä vaihe jokaisen yrityksen muutoksessa. Vaikka edut ovat ilmeisiä, liiketoimintaprosessien automatisointiteknologia ei aina toimi moitteettomasti. Parhaan hyödyn saaminen edellyttää merkittävää määrää resursseja. Automatisoinnin on oltava perustava osa organisaatiota, jolloin siitä voi aluksi aiheutua paljon kuluja, mutta kunnolla toteutettuna se on taatusti investoinnin arvoinen.

Selätä digitalisaation haasteet Canonin avulla

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutustu aiheeseen tarkemmin

Liiketoimintaprosessien tehostaminen digitalisaation avulla


OTA YHTEYTTÄ