Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG3650 -tulostimen Wi-Fi-asennusopas

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on automaattinen yhteyspainike eli WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla laite voidaan yhdistää verkkoon ilman salasanaa. Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa PIXMA-tulostimen yhteys. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos tukiasemasi ei tue WPS-menetelmää, valitse jäljempää Normaali yhteyden muodostaminen.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Katso lisätietoja laitteesi käyttöoppaasta.

  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Useimmat WPS-tukiasemat eivät muodostavat WPS-yhteyttä, jos WEP-suojausmenetelmää (Wired Equivalent Privacy) käytetään tai jos mitään suojausmenetelmää ei käytetä. Tarkista, mitä suojausmenetelmää langattomassa verkossasi käytetään tietokoneesi langattoman yhteyden asetuksista.


Tee määritys noudattamalla seuraavia ohjeita.


Vaihe 1

1. Varmista, että tulostimen virta on kytketty ja että langattoman reitittimen WPS-painiketta voi painaa.


Vaihe 2

2. Pidä tulostimen [Wi-Fi]-painiketta (A) painettuna, kunnes PÄÄLLÄ-merkkivalo (B) vilkkuu.

 


Vaihe 3

Paina [Musta]-painiketta (C) ja sitten [Wi-Fi]-painiketta (A). Varmista, että Wi-Fi-merkkivalo (D) vilkkuu nopeasti ja että PÄÄLLÄ-merkkivalo palaa olla olevan kuvan mukaisesti. Paina sitten tukiasemassa [WPS]-painiketta kahden minuutin kuluessa.Vaihe 4

4. Tulostimen (sininen) Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu haun ajan, ja virran ja Wi-Fi-yhteyden merkkivalot vilkkuvat tukiasemayhteyden muodostamisen ajan. Kun tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, virran ja Wi-Fi-yhteyden merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. 


Vaihe 5

5. Varmista, että Wi-Fi- ja PÄÄLLÄ-merkkivalot palavat.


 

Katso lisätietoja WPS-painikkeen painamisesta tukiaseman käyttöoppaasta.


Verkkoasetusten vahvistaminen


Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:


1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

2. Aseta tulostimeen kaksi arkkia A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

3. Pidä [Wi-Fi]-painiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo välähtää kerran, ja vapauta sitten painike.

4. Paina [Wi-Fi]-painiketta, niin verkon tietosivu tulostetaan.

 

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Connection (Yhteys) -kohdassa näkyy Active (Aktiivinen), ja että SSID-kohdassa (langattoman verkon nimi) näkyy langattoman verkkosi oikea nimi.


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna nyt toimitettu ohjelmisto.


Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä tai olet Mac-käyttäjä, lataa ohjelmisto.


Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali yhteyden muodostaminen Windows-käyttöjärjestelmillä

Jos tukiasema ei tue WPS-toimintoa, määritä tulostin langattomaan verkkoon seuraavasti:
Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettuja CD-levyjä, lataa ohjelmisto.

Vaihe 1

1. Kun aloitusnäyttö tulee näkyviin, valitse [Start Setup/Aloita määritys].


 

Vaihe 2

2. Ohjelmisto tarkistaa, onko ohjaimelle tai ohjelmistolle saatavana päivityksiä ja lataa ne tarvittaessa. Tähän kuluu muutama minuutti.


 

Vaihe 3

3. Valitse alueesi tai maasi ja valitse [Next/Seuraava].


 

Vaihe 4

4. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen, valitse [Yes/Kyllä]. 


 

Vaihe 5

5. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Agree/Hyväksyn]. Valitse muutoin [Do not agree/En hyväksy]. 


 

Vaihe 6

6. Salli ohjattu asennustoiminto valitsemalla [Next/Seuraava]. 


 

Vaihe 7

7. Valitse [Wireless LAN Connection/Langaton lähiverkko] ja valitse sitten [Next/Seuraava]. 


 

Vaihe 8

8. Valitse [Connect via wireless router/Yhdistä langattoman reitittimen kautta (suositellaan)] ja valitse sitten [Next/Seuraava]. 


 

Vaihe 9

9. Varmista, että tulostimessa on virta, ja valitse sitten [Next/Seuraava]. 


 

Vaihe 10

10. Ohjelmisto tarkistaa, onko verkkoon jo asennettu tulostimia.
Odota, kunnes ohjelmisto on etsinyt tulostimet. Tähän kuluu jonkin aikaa.


 

Vaihe 11

11. Jos olet jo yhdistänyt tulostimen verkkoon, valitse se Printers on the Network List (Verkkotulostimet) -ikkunasta ja aloita ohjelmiston asennus valitsemalla [Next/Seuraava]. Jatka sitten vaiheeseen 17. Jos asennat tulostinta ensimmäisen kerran, se ei näy luettelossa, joten jatka vaiheeseen 12.


 

Vaihe 12

12. Varmista, että valittuna on Setting printer could not be found on the list (Tulostimen määritys, kun laitetta ei löydy luettelosta), ja valitse sitten [Next/Seuraava].


 

Vaihe 13

13. Seuraava näyttö avautuu hetkeksi.


 

Vaihe 14

14. Määritysopas avautuu ja ohjaa sinua tulostimen yhdistämisessä verkkoon Connection via Cableless setup (Langattoman yhteyden määritys)- prosessin avulla.
Valmistele tulostin yhteyttä varten noudattamalla näytön ohjeita. Valitse Seuraava vasta, kun tulostin vastaa alla olevaa esimerkkiä.
 

Vaihe 15

15. Odota, kunnes määritys löytää tulostimen. Tämän kuluessa tietokoneesi verkkoyhteys on tilapäisesti katkaistu.


 

Vaihe 16

16. Kun määritys on valmis, valitse [Next/Seuraava]. 


 

Vaihe 17

17. MP-ohjaimet ja verkkotyökalut ladataan ja asennetaan. Odota, kunnes ohjelmisto on asennettu.


 

Vaihe 18

18. Odota, kunnes määritys on valmis.


 

Vaihe 19

19. Jos asennat tulostinta ensimmäisen kerran, on suositeltavaa tehdä tulostuspään kohdistus asennuksen valmistuttua. Valitse [Next/Seuraava]. Lisätietoja on käyttöoppaassa.


 

Vaihe 20

20. Tulosta testituloste asennuksen vahvistamiseksi valitsemalla [Execution/Suorita]. Valitse muutoin [Next/Seuraava]. 


 

Vaihe 21

21. Määritys on nyt valmis. Asenna ohjelmisto valitsemalla [Next/Seuraava].


 

Vaihe 22

22. Valitse asennettava ohjelmisto luettelosta ja valitse [Next/Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.


 

Vaihe 23

23. Rekisteröi tulostin valitsemalla [Next/Seuraava] (verkkoselain avautuu). Valitse muutoin [Skip/Ohita]. 


 

Vaihe 24

24. Päätä asennus valitsemalla [Exit/Poistu].Normaali yhteyden muodostaminen Mac-käyttöjärjestelmillä

Jos tukiasema ei tue WPS-toimintoa, määritä tulostin langattomaan verkkoon seuraavasti:

Aloita asennus lataamalla ohjelmisto.

Vaihe 1

1. Kaksoisosoita ladattua .dmg-tiedostoa, jotta seuraava näyttö avautuu. Aloita määritys kaksoisosoittamalla [Setup/Määritys]-kuvaketta ja valitse sitten [Open/Avaa].

 

Vaihe 2

2. Kun aloitusnäyttö on näkyvissä, valitse [Next/Seuraava].


 

Vaihe 3

3. Kun näkyviin tulee seuraava näyttö, salli apuohjelman asentaminen kirjoittamalla salasanasi ja valitse sitten [Install Helper/Asenna apuohjelma]


 

Vaihe 4

4. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, valitse [Start Setup/Aloita määritys]


 

Vaihe 5

5. Ohjelmisto tarkistaa, onko ohjaimelle tai ohjelmistolle saatavana päivityksiä ja lataa ne tarvittaessa. Tähän kuluu muutama minuutti.


 

Vaihe 6

6. Valitse alueesi tai maasi ja valitse [Next/Seuraava].


 

Vaihe 7

7. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen, valitse [Yes/Kyllä]. 


 

Vaihe 8

8. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Agree/Hyväksyn]. Valitse muutoin [Do not agree/En hyväksy]. 


 

Vaihe 9

9. Seuraava näyttö avautuu, kun tulostimen tila tarkistetaan. Tähän voi kulua muutama minuutti.


 

Vaihe 10

10. Valitse [Wireless LAN Connection/Langaton lähiverkko] ja valitse sitten [Next/Seuraava].


 

Vaihe 11

11. Varmista, että tulostimessa on virta, ja valitse sitten [Next/Seuraava]. 


 

Vaihe 12

12. Ohjelmisto tarkistaa, onko verkkoon jo asennettu tulostimia.

Odota, kunnes ohjelmisto on etsinyt tulostimet. Tähän kuluu jonkin aikaa.


 

Vaihe 13

13. Jos olet jo yhdistänyt tulostimen verkkoon, valitse se Printers on the Network List (Verkkotulostimet) -ikkunasta ja aloita ohjelmiston asennus valitsemalla [Next/Seuraava]. Jatka sitten vaiheeseen 20.
Jos asennat tulostinta ensimmäisen kerran, se ei näy luettelossa, joten jatka vaiheeseen 14.


 

Vaihe 14

14. Varmista, että valittuna on Setting printer could not be found on the list (Tulostimen määritys, kun laitetta ei löydy luettelosta), ja valitse sitten [Next/Seuraava].


 

Vaihe 15

15. Seuraava näyttö avautuu hetkeksi.


 

Vaihe 16

16. Määritysopas avautuu ja ohjaa sinua tulostimen yhdistämisessä verkkoon Connection via Cableless setup (Langattoman yhteyden määritys)- prosessin avulla.
Valmistele tulostin yhteyttä varten noudattamalla näytön ohjeita. Valitse Seuraava vasta, kun tulostin vastaa alla olevaa esimerkkiä.


  

Vaihe 17

17. Odota, kunnes määritys löytää tulostimen.
Tämän kuluessa tietokoneesi verkkoyhteys on tilapäisesti katkaistu.


 

Vaihe 18

18. Kun näyttöön tulee seuraava sanoma, valitse [Allow/Salli].


 

Vaihe 19

19. Kun määritys on valmis, valitse [Next/Seuraava]. 


 

Vaihe 20

20. MP-ohjaimet ja verkkotyökalut ladataan ja asennetaan. Odota, kunnes ohjelmisto on asennettu.


 

Vaihe 21

21. Odota, kunnes määritys on valmis.

 

Vaihe 22

22. Valitse [Add Printer/Lisää tulostin].


 

Vaihe 23

23. Tulostin löydetään, ja se näkyy Add (Lisää) -ikkunassa.
Ensin vain Bonjour Multifunction tunnistetaan. Odota hetki, kunnes ikkuna päivittyy.


 

Vaihe 24

24. Odota, kunnes Canon IJ Network on löydetty. Valitse sitten tulostin, jonka kohdalla Kind (Tyyppi) -sarakkeessa lukee Canon IJ Network. Valitse [Add/Lisää].


 

Vaihe 25

25. Seuraava näyttö avautuu. Odota, kun tulostinta määritetään. Kun tulostin on lisätty, määritysnäyttö saattaa poistua näkyvistä. Tässä tapauksessa osoita Setup (Määritys) -kuvaketta Dockissa, jotta näyttö avautuu uudelleen.


 

Vaihe 26

26. Viimeistele tulostimen asennus valitsemalla [Next/Seuraava].


 

Vaihe 27

27. Jos asennat tulostinta ensimmäisen kerran, on suositeltavaa tehdä tulostuspään kohdistus asennuksen valmistuttua. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Jatka valitsemalla [Next/Seuraava].


 

Vaihe 28

28. Tulosta testituloste asennuksen vahvistamiseksi valitsemalla [Start/Aloita]. Valitse muutoin [Next/Seuraava]. 


 

Vaihe 29

29. Määritys on nyt valmis. Asenna ohjelmisto valitsemalla [Next/Seuraava].


 

Vaihe 30

30. Valitse asennettava ohjelmisto luettelosta ja valitse [Next/Seuraava]. Ei haittaa, jos et ole varma, mikä ohjelma sinun pitäisi asentaa. Asennetun ohjelman asennuksen voi aina poistaa myöhemmin.


 

Vaihe 31

23. Rekisteröi tulostin valitsemalla [Next/Seuraava] (verkkoselain avautuu). Valitse muutoin [Skip/Ohita].


 

Vaihe 32

32. Päätä asennus valitsemalla [Exit/Poistu].Verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan.

Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki laitteen verkkoasetukset, joten tulostaminen ja skannaaminen tietokoneesta verkon kautta ei ole mahdollista, ennen kuin verkkoasetukset on määritetty uudelleen tulostimeen.


Vaihe 1

1. Pidä [RESUME/CANCEL/JATKA/PERUUTA] ]-painiketta painettuna, kunnes ALARM (Hälytys) -merkkivalo välähtää 21 kertaa.


Vaihe 2

2. Vapauta [RESUME/CANCEL/JATKA/PERUUTA]  -painike.


Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.

Katso Wi-Fi-määrityksestä – (WPS ja normaali yhteyden muodostaminen), miten voit määrittää tulostimesi Wi-Fi-verkkoon.