Canon "Game Faces" -kilpailun ehdot ja edellytykset

1. JÄRJESTÄJÄ JA OSALLISTUJAT

1.1. Kilpailun Järjestää on Canon Oy, joka on osa Canon Nordic ryhmää (Canon Nordic).

1.2 Vain Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Islannissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Suomessa asuvat vähintään 18-vuotiaat (9. marraskuuta 2023 alkaen) voivat osallistua. Canonin työntekijät, heidän perheenjäsenensä ja muut tahot jotka ovat suoraan yhteydessä kampanjaan, eivät voi osallistua siihen.

1.2. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat osoittavat hyväksyvänsä nämä säännöt ja ehdot itseään sitoviksi ellei toisin kirjallisesti ilmoiteta.

2. KILPAILU

2.1. 2.1 Kampanja-aika: Osallistu 9. marraskuuta 2023 klo 00:01 CET ja 3. joulukuuta 2023 klo 23:59 CET välisenä aikana.

2.2. Täytä osallistumislomake osoitteessa https://www.canon.fi/get-involved/Game-Faces/ antamalla tietosi (nimi, sähköpostiosoite, maan suuntanumero, puhelinnumero, asuinmaa,) ja lataa sitten Game face jpg. Png tai GIF (tiedostokoko enintään 10 Mt) ja kerro meille tarina Game Face -kasvosi takana sekä lyhyt kuvaus tästä pelihetkestäsi.

2.3.Osallistuminen edellyttää internet-yhteyttä ja voimassa olevaa sähköpostiosoitetta.

2.4. Puutteelliset, virheelliset tai sopimattomat osallistumiset tai osallistumiset, jotka on vastaanotettu 3. joulukuuta 2023 klo 23:59 CET jälkeen, eivät ole oikeutettuja julkaisuun tai palkintoihin.

2.5. Osallistumalla kilpailuun kukin osallistuja myöntää Canon Nordicille peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan ja maksuttoman, alilisensoitavan lisenssin julkaista, uudelleenjulkaista, näyttää ja käyttää lähetettyä jpg-tiedostoa. Png tai GIF (Game Face) kaikkiin tähän kilpailuun liittyviin tarkoituksiin, mukaan lukien rajoituksetta Canon Nordicin verkkosivustoilla, Canon Nordicin sosiaalisen median tileillä ja/tai kanavilla, muilla Canon Nordicin tai sen edustajien/urakoitsijoiden verkkosivustoilla sekä tähän kilpailuun liittyvissä markkinointimateriaaleissa enintään vuoden ajan kilpailun päättymisen jälkeen. Jokainen osallistuja myöntää Canon Nordicille ja sen edustajille/urakoitsijoille oikeuden valvoa, muokata tai poistaa mitä tahansa pelisisältöä, jos sen katsotaan olevan kokonaan tai osittain sopimatonta näytettäväksi kilpailun verkkosivustolla tai missä tahansa kilpailuun liittyvässä materiaalissa. Kilpailun osallistujat suostuvat myös siihen, että heidät tunnistetaan ja/tai katsotaan lähetetyn jpg:n luojaksi. Png tai GIF (Game Face).

3. PELIKOHTAISET KRITEERIT

3.1.Toimitetun Game Facen on vastattava seuraavia kriteerejä:

Valokuva tai GIF, joka vangitsee hetken tai tunteen.

3.2. Osallistujat eivät saa ladata kuvaa, jolla on aiemmin voitettu palkinto tai palkinto Järjestäjän tai muun tahon järjestämän kampanjan kautta.

3.3. Lähetettyä valokuvaa (Game Face) ei saa muokata tai manipuloida voimakkaasti, esimerkkeinä voidaan mainita: ilmeen vääristäminen, keinotekoisesti tuotettu, uusien elementtien lisääminen kuvaan/GIF:iin. Huomaa, että tämä esimerkkiluettelo ei ole täydellinen ja että Canon Nordics voi tarkistaa sen milloin tahansa.

1. KILPAILUVAATIMUKSET

4.1.Toimitettu jpg. Png- tai GIF-tiedoston on oltava alkuperäinen ja osallistujan ottama.

4.2. Hakija suostuu myös siihen, että Canon Nordic ottaa häneen yhteyttä kilpailun hallinnointia varten tai siinä tapauksessa, että Canon Nordic haluaa keskustella lähetetyn jpg:n muusta käytöstä. Png- tai GIF-kuvasta kilpailussa.

2. VAKUUTUKSET

5.1 Osallistuja on toimittamansa jpg:n ainoa tekijä. Png- tai GIF-kuvan ja jokainen kehyksessä oleva henkilö on antanut sinulle oikeuden esitellä heidät lähetetyssä kuvassa ja hyväksyy täten nämä ehdot.

Canon Nordic vakuuttaa, että
5.2. se toimii näissä säännöissä ja ehdoissa myönnettyjen oikeuksien puitteissa ja/tai niiden mukaisesti.

3. PALKINTO

6.1 Tämän kilpailun neljä voittajaa voittavat kukin Canon EOS R50:n ja RF 18-45mm F4.5-6.3 IS STM -objektiivin, Canon RF 16mm F2.8 STM -objektiivin, Canon DR-E18 DC Couplerin, Canon AC-E6N -verkkosovittimen ja Canon HG-100 -statiivin. Arvioitu arvo 1680 € sis. alv.

6.2. Canon Nordic julkistaa voittajat paikallisten osallistuvien striimaajien Twitch-kanavilla 9.-18. joulukuuta välisenä aikana. Canon Nordic ottaa voittajaan yhteyttä hänen ilmoittautumisen yhteydessä antamaansa sähköpostiosoitteeseen 5 arkipäivän kuluessa voittajan valinnasta, ja osallistujan on vastattava ja vahvistettava kelpoisuutensa ja palkinnon vastaanottaminen 14 kalenteripäivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta. Jos voittaja ei vastaa ensimmäiseen yhteydenottoon 14 kalenteripäivän kuluessa, Canon Nordic pidättää oikeuden hylätä voittaja. Jos voittaja hylätään, Canon Nordic pidättää oikeuden antaa palkinto samoin perustein valitulle varasijalla olevalle. Varasijalla olevilla voi olla lyhyempi vastausaika.

6.3. Canon Nordic varaa oikeuden julkaista voittajan nimen tai julkistaa minkä tahansa palkitun kuvan kilpailun jälkeen.

6.4. Palkintoa ei voi siirtää eikä vaihtaa rahaksi, luotoksi tai hyvitykseksi. Mikäli palkintoa ei ole saatavissa syistä, joihin emme voi vaikuttaa, Canon Nordic pidättää oikeuden tarjota sen tilalle hinnaltaan vastaavaa tai kalliimpaa palkintoa.

6.5. Palkinto postitetaan voittajalle 30 kalenteripäivän kuluessa voittajan ilmoittamisesta. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että palkinto ei saavu 30 kalenteripäivän kuluessa voittajan ilmoittamisesta, voittajalla on vielä 28 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa asiasta Canon Nordicille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen canonnordic@canon.no. Jos voittaja ei ilmoita Canon Nordicille tämän ajan kuluessa, Canon Nordic pidättää oikeuden olla lähettämättä palkintoa uudelleen tai rajoittaa palkinnon arvoa harkintansa mukaan.

6.6. Jos palkintoa ei oteta vastaan, Canon Nordic voi harkintansa mukaan myöntää sen muille osallistujille.

6.7. Jos kilpailua ei voida järjestää suunnitellusti syistä, joita voivat olla peukalointi, luvaton käsittely, petos, vilppi, tekninen virhe tai muu syy, johon Canon Nordic ei voi vaikuttaa ja joka vahingoittaa tai häiritsee tämän kilpailun hallinnointia, suojausta, oikeudenmukaisuutta, luotettavuutta tai asianmukaista järjestämistä, Canon Nordic pidättää oikeuden hylätä henkilö, joka peukaloi osallistumisprosessia tai ei noudata näitä sääntöjä ja ehtoja, sekä peruuttaa tai keskeyttää kilpailun tai muuttaa sitä tai hylätä kaikki osallistumiset, joihin tämä vaikuttaa.

6.8. Canon Norcic ei ole vastuussa kadonneista, viivästyneistä, vaurioituneista, vahingoittuneista, väärin ohjautuneista tai puutteellisista osallistumisista, joita ei voitu toimittaa teknisestä, toimitukseen liittyvästä tai muusta syystä. Lähetystositetta ei hyväksytä todisteeksi perille saapumisesta. Canon Nordic ei takaa osallistumissivun jatkuvaa eikä suojattua käyttöä.

6.9. Voittaja maksaa palkintoon liittyvät verot.

6.10. Canon Nordic ei koskaan ota yhteyttä osallistujiin muulla kuin canon-sähköpostiosoitteella.

6.11. Canon Nordic ei koskaan pyydä maksua tai kirjautumistietoja.

7. VOITTAJAN VALINTA

7.1 Kaikki kampanja-aikana vastaanotetut kelvolliset osallistumiset (moderoinnin mukaan) striimaajat ja yhteisö tarkastavat ne riippumattomasti. Ensimmäisen valintakierroksen aikana luodaan finalistilista kohdassa 3 esitettyjen Game Face -kriteerien perusteella. Parhaiden finalistien joukosta kunkin maan paikallinen striimaaja valitsee yhden (1) voittajan omalle maalleen sen perusteella, mikä on valittu parhaaksi Game Faceksi striimin aikana (Norja, Suomi, Ruotsi ja Tanska).

7.2 Canon Nordic ottaa yhteyttä voittajaan osallistumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen viiden arkipäivän kuluessa voittajan valinnasta, ja voittajan on vahvistettava ja hyväksyttävä palkinto 14 kalenteripäivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta.

4. HENKILÖTIEDOT

8.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Alankomaat, on osallistujien toimittamien henkilötietojen rekisterinpitäjä henkilötietoja suojaavan lainsäädännön mukaisesti. Antamasi henkilötiedot säilytetään suojatusti ja voidaan siirtää suojatulle palvelimelle rekisteröidyn asuinmaan ulkopuolelle. Osallistujilta kerättyjä henkilötietoja käsitellään Canonin kuluttajien tietosuojakäytännön mukaisesti: https://www.canon.fi/privacy-policy/

8.2. Canon Nordic ja/tai sen kilpailun järjestämiseen järjestäjän puolesta nimeämä edustaja käyttää kaikkia kilpailua varten toimitettuja henkilötietoja vain kilpailuun liittyviin tarkoituksiin tai tarvittaessa markkinointitarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle mihinkään muuhun tarkoitukseen ellei osallistujalta ole saatu siihen lupaa.

5. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

9.1. Canon Nordic pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä yksittäisiä osallistumisia tai vaatia minkä tahansa palkinnon täyden arvon korvaamista, jos sen mielestä kilpailun sääntöjä ja ehtoja on väärinkäytetty tai rikottu.

9.2. Canon Nordic ja siihen liittyvät edustajat ja yritykset eivät ole vastuussa mistään menetyksistä (kuten epäsuorista, erityisistä tai välillisistä menetyksistä tai tulonmenetyksistä), kustannuksista tai vahingoista, joita aiheutuu (riippumatta siitä, aiheutuvatko ne jonkun henkilön huolimattomuudesta) liittyen tähän kilpailuun tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön, paitsi vastuissa, joita ei voi rajoittaa lain nojalla. Mikään ei sulje pois Canon Nordicin vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu Canon Nordicin huolimattomuudesta.

9.3. Kilpailun sääntöjä tai muita siihen liittyviä asioita koskevissa kiistatilanteissa viimeinen päätäntävalta on Canon Nordicin johtajilla, eikä heidän päätöksistään voi valittaa.

9.4. Jos toimivaltainen tuomioistuin havaitsee jonkin näiden ehtojen kohdan mitättömäksi, lainvastaiseksi tai toimeenpanokelvottomaksi, kyseinen kohta suljetaan pois näistä ehdoista, jotka muutoin säilyvät täysin voimassa siinä määrin kuin lainsäädäntö enimmillään sallii.

9.5. Kilpailuun osallistuvan henkilön on suoritettava osallistuminen itse. Järjestöjen, kuluttajaryhmien tai kolmansien osapuolten ryhmäosallistumisia ei hyväksytä. Puutteelliset tai epäselvät osallistumiset, makrojen tai muiden automaattisten menetelmien lähettämät osallistumiset sekä osallistumiset, jotka eivät noudata näiden sääntöjen ja ehtojen kaikkia vaatimuksia, hylätään ja jätetään huomiotta. Jos käy ilmi, että osallistuja käyttää tietokonetta tämän ehdon kiertämiseen esimerkiksi käyttämällä komentosarjaa, väsytyshyökkäystä, henkilöllisyytensä salaamista IP-osoitteiden manipuloinnilla, muiden henkilöllisyyksiä tai muuta automaattista keinoa voidakseen osallistua kilpailuun useita kertoja tavalla, joka on kilpailun sääntöjen vastainen, kyseisen osallistujan osallistumiset hylätään ja mahdollisesti myönnetty palkinto mitätöidään. Osallistujat eivät saa osallistua käyttämällä anonyymia sähköpostipalvelua, joita ovat esimerkiksi GuerillaMail, Dispostable ja Mailinator.

9.6. Jos näiden sääntöjen ja ehtojen sisällön ja kampanjamateriaaleissa olevien tietojen välillä on ristiriitoja, sääntöjä ja ehtoja noudatetaan.

6. LAINKÄYTTÖALUE

Koska olet osallistuva kuluttaja, kilpailun osalta sovelletaan asuinmaasi lakeja. Sinulla saattaa olla oikeus oikeuskäsittelyyn omalla kielelläsi ja paikallisessa tuomioistuimessa. Paikallinen kuluttajaneuvonta voi neuvoa sinua oikeuksiisi liittyen. Nämä ehdot eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.

7. YHTEYSTIEDOT

Canon Svenska AB Puhelin: +46 (0)8 744 85 00

Canon Norge AS Puhelin: +47 22 62 92 00

Canon Oy Puhelin: +358 (0)10 544 20

Canon Danmark A/S Puhelin: +45 7015 5005

Canon Viro, Latvia, Liettua Puhelin: +358 (0)10 544 20

12. META, TWITCH, YOUTUBE, TIKTOK

Kilpailua eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi META, TikTok, YouTube Twitch. Kukin osallistuja on yksin vastuussa sosiaalisessa mediassa tekemästään julkaisusta, eikä viittaus Canon Nordicin "Game Faces" -kilpailuun vapauta osallistujaa tästä vastuusta, eivätkä Canon Nordic, Meta, TikTok, YouTube, Twitch ota vastuuta osallistujan kilpailun puitteissa tekemistä julkaisuista.