PALVELUT

Tiedonhallinnan konsultointipalvelut

Luo strategisen tason suunnitelma informaationhallinnalle.

Tiedonhallinnan konsultointipalvelut

Osaava kumppani tueksi strategian määrittelyyn

Tiedonhallinnan kokonaisuus on tärkeää suunnitella huolella, koska opittuja käytäntöjä on vaikeaa, hidasta ja kallista muuttaa. Informaationhallinnan suunnittelu on syytä aloittaa strategiselta tasolta, jossa pohditaan koko organisaation tai määritellyn osa-alueen tiedonhallintaa kokonaisuutena. Canonin palvelu sisältää muun muassa:

  • Eri järjestelmien roolien määrityksen
  • Tärkeimpien tietojen ja niiden tietovirtojen tunnistamisen
  • Prosessien ja tiedonhallintaan liittyvien ongelmien ja tavoitteiden tunnistamisen

Strategisen suunnittelun pohjalta on helpompi rajata ja määritellä yksittäisiä projekteja, joilla strategiaa edistetään.

Informaationhallinnan strategian konsultointipalvelun edut

Selvitä nykytila

Parempi tietämys yrityksen informaationhallinnan nykytilasta ja tärkeimpien informaatiovirtojen vaikutuksesta liiketoimintaan.

Luo yhteinen kieli

Yhteinen terminologia ja määritykset tärkeimmille tiedoille.

Aseta tavoitteet

Liiketoiminnan tavoitetilan selkeyttäminen ja rajaus.

Luo roadmap

Suunnitelma halutun muutoksen aikaansaamiseksi

Minimoi riskit

Huolellinen suunnittelu mahdollistaa riskittömämmän muutosprojektin

Näin se toimii

Tavoitetilan määritys

• Arvonluonnin tavoitteet
• Määritelmät ja terminologia

Nykytilan analyysi

• Tiedon arvon analysointi
• Prosessikartat ja informaatiovirrat
• Järjestelmä- arkkitehtuuri
• Tiedon hallintamalli

Kehityssuunnitelmat

• Roadmap
• Tehtävien priorisointi

Women in stripy shirt sits in a brown leather chair while resting her legs on the desk beside a laptop as she reads a document.

Aiheeseen liittyvät

Haluatko kuulla, miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä