Quadient Inspire

Quadient Inspire

Quadient Inspire™ on johtava asiakasviestinnän hallintapalveluratkaisu, jonka avulla voi luoda, hallita ja toteuttaa asiakasviestintää saumattomasti kaikissa kanavissa ja kehittää elinikäisiä, tuottavia asiakassuhteita.

Edut

  • Valinnan vapaus – Valitse kanava, jota haluat käyttää asiakasviestintään. Yksi ratkaisu, jota voidaan käyttää kaikissa kanavissa.
  • Jatkuva sitouttaminen – Markkinoinnin, myynnin ja toimintojen henkilöstö pystyy viestimään asiakkaiden kanssa käyttämällä asiaankuuluvia kanavia erilaisia sisältöjä varten.
  • Yhtenäisyys – Kun asiakkaat viestivät yrityksesi kanssa, he kokevat viestinnän vastaavan yrityksen brändiä.
  • Tilannekohtaisuus – Yksilöllisten tarpeiden mukaan suunniteltu viestintä tehostaa lisä- ja ristiinmyyntiä.
  • Nopeammin markkinoille– Käytettävästä viestintätavasta riippumatta sovelluksia voi kehittää nopeasti, ja niiden markkinoille saanti voidaan toteuttaa jopa 70 % aiempaa nopeammin.
  • Nopeus – Ihanteellinen reagointiaika ja reaaliaikainen, kaksisuuntainen vuorovaikutus itsepalveluviestinnän avulla.
  • Ylivoimaista laatua – Kehityksen perustana on käytetty tuotekehityksen CMMI-kypsyysmallin menetelmiä ja ISO 9001 -standardeja.
  • Dynaaminen skaalautuvuus – Voidaan ottaa helposti käyttöön yksityisissä tai ulkopuolisten toimijoiden ylläpitämissä pilvipalveluympäristöissä ja yhdistää muihin pilvipalveluihin, kuten asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmiin.
  • Erinomainen suorituskyky – Suunniteltu tuottamaan suuria määriä monitahoista viestintää erittäin tarkasti ja luotettavasti.
  • Välitöntä arvoa – Tuottoa sijoitetulle pääomalle saadaan tavallisesti alle yhdeksässä kuukaudessa.

Yksityiskohtaiset ominaisuudet

Tutustu tarkemmin tuotteeseen Quadient Inspire

Asiakkaan huomiointi


Asiakkaasi odottavat yksilöllistä ja kohdennettua viestintää, joka vastaa heidän kiinnostustaan ja tarpeitaan. Quadient Inspire kerää tietoja käyttäytymisestä ja liiketoimista eri lähteistä ja yhdistää nämä tiedot asiakkuudenhallintajärjestelmään ja muihin asiakastietojärjestelmiisi. Tuloksena on entistä monipuolisempi kokonaiskuva kustakin asiakkaasta, mikä auttaa tuottavampien elinikäisten asiakassuhteiden muodostamisessa.

Asiakasviestintä


Voit suunnitella viestinnän mahdollisimman dynaamiseksi. Suunnittelijasi hallitsevat sisältöä määrittämällä tuotantoa ja sisältöä koskevat säännöt siten, että kaikki toteutetaan vaatimusten ja brändin mukaisesti. Älykäs ratkaisumme käyttää näitä sääntöjä asiakaskohtaisesti siten, että viestintä toteutuu entistä tehokkaammin. Voit suunnitella ja hallita viestintää järjestelmällisesti, vuorovaikutteisesti ja tarpeenmukaisesti tietoihin perustuvalla grafiikalla, kuvanmuokkauksella, asettelulla sekä edistyneellä värienhallinnalla ja reaaliaikaisella vedostuksella.

Monikanavainen sisällöntuotanto


Quadient Inspire -ratkaisun sisäänrakennetut, monikanavaiset tuotanto-ominaisuudet mahdollistavat viestinnän esimerkiksi internetin, mobiililaitteiden, painetun aineiston, sosiaalisen median, sähköpostin tai minkä tahansa muun kanavan kautta. Se tukee yritystason monikanavaista viestintää yhtä alustaa käyttämällä, jolloin käyttöönotto ja muutokset voidaan toteuttaa yhdellä keskitetyllä toiminnolla. Tulostuksen työnkulkua ja digitaalisia prosesseja voidaan hallita, valvoa ja tarkastaa helposti ja tarkasti.
Käyttäjät hyötyvät hallittavuudesta: he voivat suunnitella, tarkastella ennakkoon, hyväksyä ja toteuttaa viestintää ilman ohjelmoijien tai kehittäjien apua.

Reagoinnin hallinta


Quadient Inspire luo perustan osallistavalle viestinnälle, mikä mahdollistaa erittäin hyvät reagointimahdollisuudet. GMC on tehnyt reagointitapahtumien rekisteröinnistä, toteuttamisesta, analysoinnista ja hallinnasta yksinkertaista, jolloin voit huomioida asiakkaasi paremmin ja parantaa vuoropuhelua asiakkaan kanssa jatkuvasti.

Prosessien ja hallinnan automatisointi


Ydinjärjestelmä on suunniteltu siten, että pystyt toteuttamaan ja ohjaamaan yritysviestintästrategiaasi tarkasti, nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti. Käyttäjät omistavat luomansa sisällön, mikä mahdollistaa suoran yhteyden asiakkaaseen sekä tarjousten ja pyyntöjen lähettämisen. Muutokset voidaan tehdä vain muutamassa minuutissa kattavalla prosessilla, joka sisältää hyväksynnän, tarkistuksen ja testaamisen. Sisäiset, ulkoiset ja etäkäyttäjät voivat jakaa kommenttejaan, jolloin voidaan luoda parasta mahdollista luovaa viestintää.

Saumatonta yhdenmukaisuutta


Markkinoinnissa ja viestinnässä on erittäin tärkeää, että viestintä toteutetaan alan säännösten ja toimintaohjeiden mukaisesti. Ratkaisumme mahdollistaa nopeiden muutosten toteuttamisen kaikissa kanavissa ja vastuuhenkilöiden nimeämisen.

Tuotekuvat ovat viitteellisiä. Jotkin toiminnot ovat valinnaisia. Lisätietoja tuotteesta saat tuotteen teknisistä tiedoista tai Canonin myyntiedustajalta.