Think Books: kurkista kustannusalan tulevaisuuteen

Katso miten digitaalinen painatus mullistaa painoalaa

Lataa opas

A young girl sitting reading a paperback book on some stairs

Painettu kirja menestyy digitaalisessakin maailmassa

Vielä jokin aika sitten painetuille kirjoille ennustettiin synkkää tulevaisuutta. E-kirjojen ja muun digitaalisen median uskottiin syrjäyttävän ne täysin. Kirja-alan globaali markkina-arvo on 151 miljardia dollaria¹, joten painetun kirjan kysyntä on suurempaa kuin koskaan ennen. Digiähkyn vaivaamat kuluttajat ovat palaamassa henkilökohtaisemman lukuelämyksen houkuttelemina painetun tekstin pariin.

Mikä on seuraava vaihe kirjojen kehityksessä? Painetulla kirjalla on edelleen paljon ystäviä, mutta teknologisilla innovaatioilla ja kulutustottumuksien muutoksilla on ollut perustavaa laatua oleva vaikutus kirjojen tuotantotapaan. Julkaisijat ja painotalot ovat mukauttaneet liiketoimintamallejaan ja etsivät jatkuvasti uusia toimintatapoja kiihtyvällä tahdilla digitalisoituvassa ja verkottuvassa maailmassa.

Infografiikka on kiteytetty kuva Canonin julkaisemasta Think Books -raportista. Raportissa kerrotaan toimialan keskeisistä kuluttajatrendeistä ja toimialan tilastoista, jotka osoittavat, miten painetun kirjan tulevaisuus on taattu, ja korostavat digitaalisen painatuksen ja tulostuksen merkitystä julkaisualan kehityksessä.

Infografiikka: Seuraava vaihe kirjojen kehityksessä

Katso millainen on painettujen kirjojen tulevaisuus digitaalisessa maailmassa.

Katso infografiikka

Infographic icon
A man and a child reading a hardback book by the light of a smartphone

Kirjalla on valoisa tulevaisuus

Digitaalinen kirjojen painaminen saavuttaa 100 miljardin sivun rajan vuoteen 2022 mennessä². Lue lisää kirjojen tulevaisuudesta.

¹ 'The Changing World of European Book Publishing and Manufacturing' - IT Strategies, marraskuu 2016

² Western Europe Production Digital Printing, markkinakatsausraportti - Caslon, 2017

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää

Katso miten Canon voi auttaa kasvattamaan liikevaihtoa kirjojen digitaalisen painamisen avulla

Ota yhteyttä tiimiimme

-->