ARTIKKELI

Onko digipalveluiden kuherruskuukausi ohi?

Tutustu printtimedian mahdollisuuksiin digitalisoituvassa maailmassa

Family sat in living area on digital devices


Luottamus digipalveluihin horjuu

Luottamus on minkä tahansa suhteen perusta – niin myös tuotemerkin ja kuluttajan välillä. Viime aikoina tämän suhteen lujuutta on koetellut kuluttajien kasvava epäluottamus digitaalisiin palveluihin.

Heinäkuun 2018 lopussa Facebookin osakkeen arvo laski 19 % yhdessä vuorokaudessa, mikä tarkoitti 119 miljardin dollarin markkina-arvon laskua ja samalla suurinta koskaan yhdessä vuorokaudessa tapahtunutta yhtiön arvon romahdusta. Euroopassa kolme miljoonaa käyttäjää hylkäsi maailman suosituimman yhteisöpalvelun. Syynä oli Cambridge Analytican skandaali, jossa 50 miljoonan Facebook-profiilin tietoja käytettiin salaa ja ilman käyttäjien suostumusta.

Farhad Manjoo toteaa artikkelissaan New York Timesissa(1): "vielä 10 vuotta sitten vallalla ollut huikea innostus älypuhelimia ja yhteisöpalveluita kohtaan on hälvennyt, koska nyt niihin yhdistivät tietojen väärinkäyttö ja tunkeilevat mainokset."

Farhad Manjoo jatkaa: "Yhteiskuntana emme ole vielä täysin ymmärtäneet näiden laitteiden ja palveluiden saamaa otetta jokapäiväisestä elämästämme. Eikä meillä ole kovinkaan monia tapoja rajoittaa sitä."1 - Why Tech Is Starting To Make Me Uneasy, The New York Times, 11.10.2017

Mac, keyboard and stationary scattered on desk


Printtimedian mahdollisuudet markkinoinnissa

Markkinoijat ovat hyvin tietoisia tästä kuluttajien muuttuneesta ajattelutavasta. Digitaaliset kanavat eivät enää yksinään riitä kohdistetussa markkinoinnissa. Painettu kuva ja teksti luovat tuotemerkin ja kuluttajan välille vahvemman siteen kuin vastaava digitaalinen sisältö, joten myyjien ja markkinoijien kannattaa täydentää digitarjontaansa printtimedialla.

Luottamus vahvistaa asiakkaan tunnesidettä, joten printtimedialla on edelleen tärkeä asema markkinoinnissa. Marketing Sherpan (2) kyselytutkimuksen mukaan printtimedia on edelleen kuluttajien mielestä luotetuin mainoskanava:

  • Sanoma- ja aikakauslehtien mainokset (82 %)
  • TV-mainonta (80%)
  • Suoramainonta ja tuoteluettelot (76 %)
  • Radiomainonta (71 %)
  • Ulkomainonta (69 %)

Kyselyn hännillä olivat verkossa julkaistavat ponnahdusmainokset.

Digiväsymys on selkeästi havaittava ilmiö, ja kuluttajat ovat palaamassa printtimedian pariin. Digitaalisen sisällön käyttämiseen liittyvät erilaiset esiin ponnahtavat ilmoitukset, avautuvat välilehdet, häiritseväksi koetut mainokset ja hyperlinkit, jotka vievät lukijan pois varsinaisesta sisällöstä. Printtimedian puolestaan koetaan parantavan keskittymistä ja tehostavan tiedonsaantia. Nämä ovat mainoskampanjan onnistumisen kannalta merkittäviä tekijöitä, jotka on huomioitava jo markkinoinnin suunnitteluvaiheessa.2 - Marketing Chart: Which advertising channels consumers trust most and least when making purchases, Marketing Sherpa, 17.1.2017Printtimediaa ja digipalveluita ei kannata täysin erottaa toisistaan, sillä niiden yhdistäminen tarjoaa merkittäviä etuja.

Printtimediaa ja digipalveluita ei kuitenkaan kannata täysin erottaa toisistaan, sillä niiden yhdistäminen tarjoaa merkittäviä etuja. Markkinoijille on täysin selvää, että tehokas markkinointi edellyttää markkinoinnin kohdistamista kuluttajan profiilin mukaisesti. Yhtä lailla selvää on myös, että tiedot kuluttajasta on hankittava toimialaa koskevien säädöksien sallimin keinoin.

Printtimedialla on kyky vahvistaa kuluttajan luottamusta ja sitoutumista tuotemerkkiin. Digitaalisen sisällön vahvuus puolestaan on sen mukautettavuus kuluttajan henkilökohtaisiin tottumuksiin ja mieltymyksiin. Yhdistämällä printtimedian ja digipalvelut voidaan luoda innovatiivisia, tietylle kuluttajaryhmälle kohdistettuja mainoskampanjoita.

Markkinoijille onkin tarjolla uusia kiinnostavia mahdollisuuksia. Printtimedia on ollut käytössä markkinoinnissa alusta alkaen, digipalvelut puolestaan ovat verrattain uusi keksintö, jolla kuitenkin on ollut merkittävä vaikutus markkinointiviestinnän kehitykseen.

Ohjelmallisen tulostuksen kaltaiset innovatiiviset konseptit auttavat markkinoijia yhdistämään printtimedian ja digipalvelut täysin uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Keräämällä dataa kuluttajien reaktioista suoramainontaan, esitteisiin, tuoteluetteloihin ja asiakaslehtiin, tuotemerkkien markkinointia voidaan kohdistaa tavalla, joka sekä vahvistaa tuotemerkkiuskollisuutta että lisää myyntiä.

Kirjoittaja Tino Wägelein
Business Development Manager, Canon Europe


Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisääLue lisää printtimedian ja digipalveluiden yhdistämisestä markkinointikampanjoissa

Ota yhteyttä tiimiimme