Warranty_Page_Image

Canon European Warranty System -takuutiedot

Canon tarjoaa asiakkailleen Euroopan laajuisen European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän, jonka piirissä olevien laitteiden viat korjataan ilmaiseksi, mikäli ne ovat ilmaantuneet tietyn ajan kuluessa tuotteen ostosta (käyttöehtojen mukaisesti).

EWS-takuu sisältää kaksi eri palvelua, joiden käyttö määräytyy asiakkaan sijainnin ja ostetun tuotteen perusteella. Suurimmalle osalle Canonin kuluttajatuotteista tarjotaan Return To Base -korjauspalvelua. Jos tuotteessa ilmenee valmistusvika takuuaikana, tuote tulee toimittaa valtuutettuun Canon-huoltoliikkeeseen, jossa Canonin valtuuttama huoltohenkilöstö korjaa sen ilmaiseksi. Tuote palautetaan asiakkaalle, kun se on korjattu.


Takuuseen oikeutetuille laser- ja mustesuihkutuotteille tarjotaan On-Site-korjauspalvelua (vain tietyissä maissa). Takuuseen oikeutettujen tuotteiden luettelo löytyy alla olevista On-Site-takuuehdoista.

Jos tuotteessa ilmenee valmistusvika takuuaikana, antamamme takuu toteutuu jollakin seuraavista tavoista:

 • Korjaus asiakkaan tiloissa (huoltoteknikko)

 • Vaihto asiakkaan tiloissa (lähettipalvelu)

Jos On-Site-takuuehtoja ei näy alla, palvelu ei ole saatavana maassasi. Tällöin käytettävissä on vain Return To Base -takuupalvelu.

EWS: Return To Base-korjauspalvelu

Näet kaikkien takuutyyppien täydelliset takuuehdot napsauttamalla haluamaasi takuupalvelua alla.


Kuvantamislaitteiden European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmä


Canon ja EWS-jäsenet takaavat tämän tuotteen laitteiston toimivuuden takuuaikana. Mikäli laitteisto vioittuu takuuaikana, EWS-takuun piiriin kuuluvien jäsenmaiden Canonin valtuuttamat palvelukeskukset tarjoavat maksuttoman korjauspalvelun.

Return To Base -takuu koskee kaikkia Canon-tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ja ostettu Euroopan talousalueella (EEA), Sveitsissä ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa.

Maksuttomat EWS-palvelut ovat käytettävissä, kun loppuasiakas esittää tämän takuukortin lisäksi jälleenmyyjältä saamansa alkuperäisen laskun tai ostotositteen. Takuukortissa on oltava (a) ostajan nimi, (b) jälleenmyyjän nimi ja osoite (c) tuotteen mallinimi ja sarjanumero ja (d) tuotteen ostopäivä. Canon pidättää oikeuden evätä takuupalvelun, jos nämä tiedot ovat puutteellisia tai jos loppukäyttäjä on poistanut ja muuttanut niitä tuotteen ostamisen jälkeen.

Canon voi korjata tai korvata Canon-tuotteet uusilla tai huolletuilla osilla tai tuotteilla, joiden suorituskyky ja luotettavuus vastaa uutta osaa tai tuotetta. Canon voi myös korvata tuotteita vastaavilla malleilla, jos alkuperäisen tuotteen valmistus on lopetettu. Huollettuja osia tai tuotteita käytetään vain silloin, jos takuumaan säädännäisoikeus sallii sen.

1. Takuuaika

Takuu on voimassa kaksi vuotta* ostopäivästä kuten edellä mainituista asiakirjoista käy ilmi.

* PIXMA G -sarja: kaksi vuosi tai 30 000 tulostetta, sen mukaan kumpi toteutuu ensin.

PIXMA G550/650: kaksi vuosi tai 10 000 tulostetta, sen mukaan kumpi toteutuu ensin.

2. Takuupalvelun käyttö

Takuupalvelu on saatavana Canonin valtuuttamissa palvelukeskuksissa.

Loppuasiakas vastaa kuluista, jotka aiheutuvat tuotteen turvallisesta kuljettamisesta Canonin valtuuttamaan palvelukeskukseen ja takaisin. Jos tuote on ostettu maasta, joka ei ole EWS-jäsenmaa ja jossa takuukorttia ei hyväksytä, takuupalvelun voi hyödyntää vain palauttamalla projektorin korjattavaksi ostomaahan.

3. EWS-jäsenet:

Jos haluat lisätietoja eri maissa tarjotusta takuusta, ota yhteyttä paikalliseen EWS-palveluun.

4. Rajoitukset

Canonin ja EWS-jäsenien antama takuu ei kata seuraavia:
- Osien ajoittaiset tarkastukset tai niiden huolto, korjaus tai vaihto normaalin kulumisen vuoksi.
- Tarvikkeet.
- Ohjelmistot.
- Tämä takuu ei kata tuotteen kuluvia osia (kuten kuvapäät, projektorin optiset osat, hukkavärisäiliöt ja ohjausrulla) eikä tuotteen kanssa käytettäviä tarvikkeita tai lisävarusteita (kuten akut, paristot ja tallennusvälineet) mukaan lukien DVD-levyt, muistikortit ja irrotettavat kiintolevyt.
- Ilman Canonin lupaa tehtyjen muutosten aiheuttamat viat.
- Kustannukset, jotka aiheutuvat Canonin palveluntarjoajien tuotteeseen tekemistä sovituksista tai muutoksista, jotta tuote täyttäisi maakohtaiset tekniset tai turvallisuusstandardit, tai muut kustannukset, jotka aiheutuvat tuotteen säätämisestä sellaisten teknisten tietojen vuoksi, jotka ovat muuttuneet tuotteen toimituksen jälkeen.
- Vahingot, jotka ovat aiheutuneet siitä, että tuote ei ole maakohtaisten standardien tai teknisten tietojen mukainen muussa kuin ostomaassa.

Takuun korjauspalvelut eivät ole käytettävissä, jos vahingon tai vian on aiheuttanut jokin seuraavista:
- Tuotteen epäasianmukainen tai liiallinen käyttö, joka on selitetty käyttöoppaassa ja/tai sovellettavissa käyttäjän asiakirjoissa, mukaan lukien rajoituksetta epäasianmukainen säilytys, pudottaminen, liialliset iskut, korroosio ja lian, veden tai hiekan aiheuttamat vahingot.
- Korjaukset, muokkaukset tai puhdistukset, jotka on tehty muussa kuin Canonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
Tuotteen kanssa yhteensopimattomien varaosien, ohjelmistojen tai tarvikkeiden (kuten musteen, paperin, väriainekasetin tai paristojen ja akkujen) käyttö. Tuotteen yhteensopivuus tietyn Canon-projektorin kanssa on tarkistettava pakkauksesta. Turvallisinta on käyttää aitoja testattuja Canon-varaosia, ohjelmistoja tai tarvikkeita. Tarkista yhteensopivuus ennen käyttöä.
- Tuotteen liittäminen laitteisiin, joita Canon ei ole hyväksynyt.
- Tuotteen puutteellinen pakkaaminen, kun se palautetaan Canonin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
– Onnettomuudet tai katastrofit tai mitkä tahansa muut tapaukset, jotka eivät ole Canonin hallittavissa, mukaan lukien rajoituksetta salamointi, vesi, tuli, julkiset häiriöt ja puutteellinen tuuletus.

5. Muut ehdot

Korjauspalvelu voi viivästyä, jos korjaus suoritetaan alkuperäisestä ostomaasta poikkeavassa maassa, jossa tuote ei ole vielä myynnissä tai myynnissä on maakohtainen malli. Samasta syystä tiettyjä varaosia ei välttämättä ole korjausmaan varastossa.

Asiakkaan yksinomaisella vastuulla on varmuuskopioida ja tallentaa kaikki ohjelmistotiedostot ja ohjelmat ennen tuotteen korjaamista ja palauttaa nämä tiedot korjauksen jälkeen.

Canon ei ota vastuuta mistään muista vaatimuksista, joita ei ole erikseen mainittu näissä takuuehdoissa, mukaan lukien rajoituksetta tallennusvälineen ja tietojen menetys jne. Kun palautat tuotteen takuuhuoltoon, pakkaa se huolellisesti: suojaa tuote, liitä mukaan myyntitosite, takuukortti, korjausohjeet ja (sovellettavissa tapauksissa) malli tallennusvälineestä, johon tuotteella otetut kuvat on tallennettu. Tämä takuu ei vaikuta kuluttajien voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisiin lakiperusteisiin oikeuksiin eikä kuluttajien oikeuksiin jälleenmyyjään nähden myynti- tai ostosopimuksen perusteella. Mikäli sovellettava kansallinen lainsäädäntö ei myönnä lisäoikeuksia, tämä takuu on ainoa ja yksinomainen muutoksenhakukeino eivätkä Canon tai EWS-jäsenet vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tämän tuotteen takuun suoran tai epäsuoran rikkomuksen seurauksena.
EWS: On-Site-korjauspalvelu

Onsite-takuusopimus (laser- ja mustesuihkutuotteet)


Näet soveltuvat mallit napsauttamalla tästä.


Kiitos, että ostit tämän Canon-tulostimen. Tämän tuotteen Onsite-takuuta koskevat ehdot on määritetty jäljempänä. Tämä Onsite-takuu on voimassa kaksi vuotta uuden Canon-tulostimen alkuperäisestä ostopäivämäärästä.

Tämän takuun nojalla käyttäjä on oikeutettu saamaan Canonilta tukea jäljempänä määritetyllä tavalla. Huomaa, että kaikkiin Onsite-takuun osana tarjottaviin palveluihin sovelletaan tässä ilmoitettuja käyttöehtoja niiden lakisääteisten oikeuksien lisäksi, jotka kuluttajalla voi olla paikallisten lakien mukaan. Huomaa, että tätä Onsite-takuuta sovelletaan kaikkien muiden kyseistä tuotetta koskevien Canon-takuiden ohella.

Tämä Onsite-takuu koskee tiettyjä Canon -toimistolaitteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ja ostettu ETA-alueella, Sveitsissä ja Yhdistyneestä Kuningaskunnasta.

Canon takaa tuotteen toimivuuden. Mikäli tuotteessa ilmenee takuuaikana vikaa, On-site -palvelua tarjotaan Alueella sijaitsevassa tuotteelle rekisteröidyssä osoitteessa..

Saadakseen Onsite-takuun mukaisen maksuttoman huollon käyttäjän on esitettävä alkuperäinen ostotodistus, josta käy ilmi tuotteen ostopäivämäärä. Canon voi korjata tai vaihtaa Canon tuotteita uusiin tai kunnostettuihin osiin tai tuotteisiin, joiden suorityskyky ja luotettavuus ovat uutta tuotetta vastaavat. Canon voi myös korvata tuotteen toisella vastaavalla tuotteella jos alkuperäisen mallin valmistus on lopetettu. Uutta vastaavia osia tai tuotteita käytetään takuun voimassaoloaikana vain jos paikallinen kuluttajansuojalaki sen sallii.1. Takuuaika

Onsite-takuu on voimassa kaksi vuotta uuden Canon-tulostimen ostopäivämäärästä, joka käy ilmi ostotodistuksesta.

2. Takuuhuollon saaminen

Onsite-takuuhuollon voi tilata soittamalla Canon-tukipalveluun (Yhteystiedot saat esille klikkaamalla tästä).

On-Site takuupalvelu suoritetaan jollain seuraavista vaihtoehdoista:

 • On-Site huolto (teknikon käynti)*, joka sisältää kaikki työkustannukset (sisältäen puhelut, matka- ja korjausaika) ja kaikki varaosakulut.
 • On-Site vaihto (kuriiri), joka sisältää tuotevaihdon sekä lähetyskulut.

Huoltotapa määräytyy laitemallin mukaan ja teille kerrotaan kuinka toimia ottaessanne yhteyttä Canonin asiakastukeen.

*Tämän Onsite-takuun mukaisen huoltopalvelun voi tarjota Canonin valtuuttama kolmas osapuoli.


3. Rajoitukset

Canon Onsite-takuu ei kata:

 • Normaalista käytöstä ja kulumisesta johtuvia määräaikaisia tarkistuksia, huoltoja ja korjauksia tai varaosien vaihtoa.
 • Tarvikkeita ja lisävarusteita, verkkolaite mukaan lukien.
 • Ohjelmistoja.
 • Kuluvia osia, lisätarvikkeita ja lisävarusteita.
 • Ilman Canonin hyväksyntää tehtyjen muutosten aiheuttamia vikoja.
 • Canonin tekemistä muutoksista syntyneet kustannukset, jotka johtuvat tuotteen muuttamisesta tai muokkaamisesta maakohtaisten teknisten standardien tai turvallisuusstandardien tai teknisten määritysten mukaisiksi, tai muita kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen mukauttamisesta sellaisten teknisten määritysten mukaisiksi, jotka ovat muuttuneet tuotteen toimittamisen jälkeen.
 • Vaurio, joka johtuu siitä, että tuote ei ole maakohtaisten standardien tai teknisten määritysten mukainen jossain muussa kuin tuotteen ostomaassa.

Takuuhuoltoa ei myönnetä, jos vaurio tai vika johtuu jostakin seuraavasta:

 • Tuotteen virheellinen käyttö tai käsittely käyttöoppaiden tai käyttäjän oppaiden ja/tai muiden asiaankuuluvien käyttöohjeiden kuvauksen vastaisesti, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, virheellisen varastoinnin, pudottamisen, iskuille altistamisen, korroosion, lian, veden tai hiekan aiheuttamat vauriot;
 • Muun kuin Canonin valtuuttaman huollon tekemät korjaukset, muutokset ja puhdistukset;
 • Vauriot jotka ovat aiheutuneet käytettäessä varaosia, ohjelmistoja tai tarvikkeita (kuten muste, paperi, väriaine, akut, tulostuspäät) jotka eivät ole yhteensopivia tuotteen kanssa. Yhteensopivuus tietyn Canon tuotteesi kanssa tulisi olla näkyvissä pakkauksessa, mutta on taattu kun käytät alkuperäisiä Canon varaosia, ohjelmistoja tai tarvikkeita koska näiden toimivuus on testattu. Pyydämme sinua tarkistamaan yhteensopivuuden ennen käyttöä.
 • Tuotteen kytkeminen laitteeseen, jota Canon ei ole hyväksynyt kytkettäväksi laitteeksi.
 • Onnettomuudet tai katastrofit tai muut syyt, joihin Canon ei voi vaikuttaa, mukaan lukien rajoittamatta salamanisku, vesi, tuli, ilkivalta tai huono ilmanvaihto.

Edellä mainittujen lisäksi Onsite-takuu ei kata seuraavaa:

 • Tuotteen irti- ja uudelleenkytkemisestä aiheutuva työ, mukaan lukien muun kuin Canonin suorittaman tai Canonin puolesta suoritetun turvallisen kuljettamisen valmistelu;
 • Normaalien huoltotyöaikojemme (8.00 - 16.00 maanantai–perjantai, lukuun ottamatta yleisiä juhla- ja vapaapäiviä), ulkopuolella suoritettu työ, ellei Onsite-takuussa ole toisin määritetty.
 • Tuotteen virheelliseen asennukseen tai virheelliseen verkkoyhteyden määrittämiseen liittyvää huoltoa tai huollettavia osia, jos Canon ei ole suorittanut tuotteen asennusta ja verkkoyhteyden määrittämistä;

Huomaa, että Onsite-palvelujen saamisen ehtona on, että tuote sijaitsee Alueella. Lisäksi Onsite-palvelujen saamisen ehtona on, että käyttäjä tarjoaa huoltoteknikolle/kuriirille pääsyn Tuotteen sijaintipaikalle sekä pyydettäessä kohtuullista tukea palvelun mahdollistamiseksi.

Jos käyttäjä aikoo siirtää tuotteen toiseen osoitteeseen Onsite-takuun voimassaoloaikana, käyttäjän on ilmoitettava uusi osoite Canonille. Käyttäjä voi tehdä sen lähettämällä sähköpostiviestin Alueen asianmukaiseen "yhteystiedot" -sähköpostiosoitteeseen (sähköpostiosoitteet löytyvät On-Site takuusopimuksen yhteystiedoista). Jos tuote aiotaan siirtää toiseen maahan, on suositeltavaa varmistaa, että Canon tarjoaa Onsite-takuun kyseisessä maassa tarkistamalla, että kyseinen maa on mainittu tämän asiakirjan lopussa olevassa luettelossa.

4. Muut

Korjaus/vaihto voi viivästyä, jos se suoritetaan muussa kuin alkuperäisessä ostomaassa, mikäli tuote ei vielä ole myynnissä kyseisessä maassa tai se on myynnissä maakohtaisena mallina. Samoin tuotteen kaikkia varaosia ei ehkä ole varastossa kyseisessä maassa. Asiakkaan vastuulla on varmuuskopioida ja tallentaa kaikki ohjelmistotiedostot ja ohjelmat ennen korjausta/vaihtoa ja palauttaa tiedot korjauksen/vaihdon jälkeen. Canon ei ole vastuussa mistään muista vaateista, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, tallennusvälineiden tai tietojen häviäminen tai tapaukset, joita ei ole erikseen mainittu tässä takuussa. Tämä takuu ei vaikuta käyttäjän lainmukaisiin oikeuksiin kuluttajana soveltuvien kansallisten lakien mukaan eikä kuluttajan myynti-/ostosopimuksen mukaisiin oikeuksiin suhteessa jälleenmyyjään. Mikäli soveltuvaa kansallista lakia ei ole, tämä takuu on kuluttajan ainoa ja yksinomainen oikeuskeino, eivätkä Canon ja sen tytäryhtiöt ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat jonkin tämän tuotteen nimenomaisen tai oletetun takuun rikkomuksista. Täydelliset tiedot maakohtaisista takuista saa ottamalla yhteyden Canon-tukipalveluun.

Edellä mainitun puitteissa käyttäjä hyväksyy, että Canon ei ole vastuussa mistään ylimääräisistä töistä, menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista seuraavissa tapauksissa:

 1. Käyttäjä ei ole käyttänyt, varastoinut tai käsitellyt tuotetta oikein (mukaan lukien väärät ympäristöolosuhteet) tai noudattanut Canonin tuotteelle antamia tai käyttöohjeissa mainittuja ohjeita tai suosituksia tai muita Onsite-takuun ehtoja;
 2. Käyttäjä ei ole asentanut tai ylläpitänyt korjaustiedostoja, nykyisten ohjelmistojen päivityksiä tai uusia julkaisuja, jotka Canon tai kolmas osapuoli on tuonut yleisesti saataville;
 3. Käyttäjän järjestelmässä on virus (tai vastaava) tai käyttäjä on yhdistänyt tuotteeseen viallisen tai yhteensopimattoman tuotteen tai tuotteen, joka haittaa merkittävästi tuotteen toimintaa;
 4. Käyttäjä tai käyttäjän asemesta toimiva henkilö on vahingoittanut tai muuttanut tuotetta tai yhdistänyt tai liittänyt siihen jonkin osan, tai siihen kytketyt käyttäjän järjestelmät haittaavat merkittävästi tuotteen toimintaa;

Onsite-takuuta hallitaan ja tulkitaan tuotteen ja palvelun käyttömaan asiaankuuluvan lain mukaan, ja kaikki Onsite-takuuseen liittyvät kiistat ratkaistaan tämän lainkäyttöalueen tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan alaisena.
Päivitetty viimeksi: 1. tammikuuta 2022

Saat lisätietoja European Warranty System -takuusta sähköpostituesta tai puhelintuesta.

Tarvitset ehkä myös

Feedback