Warranty_Page_Image

Canon European Warranty System -takuutiedot

Canon tarjoaa asiakkailleen Euroopan laajuisen European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän, jonka piirissä olevien laitteiden viat korjataan ilmaiseksi, mikäli ne ovat ilmaantuneet tietyn ajan kuluessa tuotteen ostosta (käyttöehtojen mukaisesti).

EWS-takuu sisältää kaksi eri palvelua, joiden käyttö määräytyy asiakkaan sijainnin ja ostetun tuotteen perusteella. Suurimmalle osalle Canonin kuluttajatuotteista tarjotaan Return To Base -korjauspalvelua. Jos tuotteessa ilmenee valmistusvika takuuaikana, tuote tulee toimittaa valtuutettuun Canon-huoltoliikkeeseen, jossa Canonin valtuuttama huoltohenkilöstö korjaa sen ilmaiseksi. Tuote palautetaan asiakkaalle, kun se on korjattu.


Takuuseen oikeutetuille laser- ja mustesuihkutuotteille tarjotaan On-Site-korjauspalvelua (vain tietyissä maissa). Takuuseen oikeutettujen tuotteiden luettelo löytyy alla olevista On-Site-takuuehdoista.

Jos tuotteessa ilmenee valmistusvika takuuaikana, antamamme takuu toteutuu jollakin seuraavista tavoista:

 • Korjaus asiakkaan tiloissa (huoltoteknikko)

 • Vaihto asiakkaan tiloissa (lähettipalvelu)

Jos On-Site-takuuehtoja ei näy alla, palvelu ei ole saatavana maassasi. Tällöin käytettävissä on vain Return To Base -takuupalvelu.

Näet kaikkien takuutyyppien täydelliset takuuehdot napsauttamalla haluamaasi takuupalvelua alla.

EWS (European Warranty System)-takuuehdot


Canon ja sen Euroopan laajuisen EWS-takuujärjestelmän jäsenet takaavat tämän tuotteen (laitteisto) olevan toimintakunnossa takuuaikana. Jos tuotteessa ilmenee vikoja takuuaikana, tuote korjataan veloituksetta Canonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.

Tämä Return To Base- takuu koskee Canon-tuotteita, jotka ovat tarkoitettu ja ostettu ETA-alueelta sekä Sveitsistä.

Maksuttoman EWS-takuuhuollon saa ainoastaan esittämällä tämän takuukortin ja alkuperäisen tuotteen maksua osoittavan tositteen tai jälleenmyyjän asiakkaalle antaman kassakuitin. Takuu on voimassa vain, jos takuukortissa on a) ostajan nimi, b) jälleenmyyjän nimi ja osoite, c) tuotteen mallinimi ja sarjanumero sekä d) tuotteen ostopäivä. Canon pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä suorittamasta takuuhuoltoa, mikäli takuukortin tiedot ovat puutteelliset tai niitä on myöhemmin poistettu tai muutettu. Canon voi korjata tai vaihtaa Canon tuotteita uusiin tai kunnostettuihin osiin tai tuotteisiin, joiden suorityskyky ja luotettavuus ovat uutta tuotetta vastaavat. Canon voi myös korvata tuotteen toisella vastaavalla tuotteella jos alkuperäisen mallin valmistus on lopetettu. Uutta vastaavia osia tai tuotteita käytetään takuun voimassaoloaikana vain jos paikallinen kuluttajansuojalaki sen sallii.

1. Takuuaika

Takuu on voimassa takuukorttiin/ostokuittiin merkitystä ostopäivästä lukien yhden vuoden* ajan. (Kolme vuotta projektoreille** & 90 päivää projektorilampulle) joka todennetaan edellä mainitulla dokumentilla

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: yhden vuoden tai 30000 tulostetta, kumpi tahansa tapahtuu ennemmin.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 vuotta tai 6000 käyttötuntia, kumpi tahansa tapahtuu ennemmin. / XEED 4K600STZ: 5 vuotta tai 12000 käyttötuntia, kumpi tahansa tapahtuu ennemmin.

2. Takuuhuolto

Takuuhuolto tehdään valtuutetuissa Canon-huoltoliikkeissä.

Asiakas toimittaa laitteen huoltoon. Valtuutetun Canon-huollon sivuilta löytyy tarkemmat ohjeet laitteen toimittamiseksi takuuhuoltoon. Jos tuote viedään sellaiseen maahan, joka ei kuulu EWS-takuujärjestelmän piiriin ja jossa takuukorttia ei hyväksytä, takuu voidaan kuitenkin hyödyntää tuotteen ostomaassa.

3. Euroopan laajuisen EWS-takuujärjestelmän jäsenet

Olkaa ystävällisiä ja ottakaa yhteyttä kyseessä olevaan EWS-jäseneen saadakseen täydelliset tiedot yksityisten maiden takuuehdoista.

4. Rajoitukset

Takuu ei korvaa seuraavaa:
– tuotteen normaalista kulumisesta tai likaantumisesta aiheutuvat tai määräajoin tapahtuvat huoltotyöt, ylläpito, korjaus tai osien uusiminen
– tarvikkeet
– ohjelmistot
– tuotteessa käytettävät kuluvat osat (esim. videokameran kuvarumpu, Projektorin optiset osat, Hukka mustesäiliö ja ohjainrullat) sekä tarvikkeet ja lisävarusteet (kuten paristot ja tallennusvälineet sisältäen mutta ei niihin rajoittuen nauhat, DVD:t, muistikortit ja ulkoiset kovalevyt)
– ilman Canonin hyväksyntää tehtyjen tuotteen muutostöiden aiheuttamien vikojen korjaukset
– Canon-huoltoliikkeissä tehdyt tietyn maan teknisten standardien, turvamääräysten tai määritysten edellyttämät tuotteen muutostyöt
– muut sellaiset tuotteen muutostyöt, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisen jälkeen määrityksissä tapahtuneista muutoksista
– vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei vastaa jonkin muun kuin tuotteen ostomaan teknisiä standardeja tai määrityksiä.

Takuu ei korvaa huoltoa, mikäli vahinko tai tuotteen vika perustuu seuraaviin seikkoihin:
– virheellinen tai liiallinen käyttö, tai tuotteen käsittely tai käyttö vastoin tuotteen käsittely- tai käyttöohjeita ja/tai muita asianomaisia käyttöön liittyviä asiakirjoja mukaan lukien, rajoituksetta, tuotteen virheellinen varastointi, pudottaminen tai tuotteeseen kohdistuneet liialliset iskut
– ruostuminen, lika, vesi tai hiekka
– muun kuin valtuutetun Canon-huoltoliikkeen suorittamat korjaus-, muutos- tai puhdistustyöt
– Vauriot jotka ovat aiheutuneet käytettäessä varaosia, ohjelmistoja tai tarvikkeita (kuten muste, paperi, värikasetti tai paristot ja akut) jotka eivät ole yhteensopivia tuotteen kanssa. Yhteensopivuus tietyn Canon tuotteesi kanssa tulisi olla näkyvissä pakkauksessa, mutta on taattu kun käytät alkuperäisiä Canon varaosia, ohjelmistoja tai tarvikkeita koska näiden toimivuus on testattu. Pyydämme sinua tarkistamaan yhteensopivuuden ennen käyttöä.
– liitännät sellaisiin laitteisiin, joita Canon ei ole hyväksynyt liitäntöihin
– valtuutettuun Canon-huoltoliikkeeseen lähetetyn tuotteen puutteellinen pakkaus
– onnettomuudet, vahingot tai muut syyt, joihin Canon ei voi vaikuttaa, mukaan lukien, rajoituksetta, salamaniskut, vesi- tai palovahingot, levottomuudet tai välikohtaukset tai vääränlainen ilmanvaihto.

5. Muuta

Jokin yksittäinen Canon-tuote ei välttämättä ole myynnissä kaikkialla, tai sitä ei vielä ole saatavissa jonkin tietyn maan teknisten standardien mukaisena. Tällöin takuukorjaus saattaa viivästyä, jos se suoritetaan muualla kuin tuotteen alkuperäisessä ostomaassa. Vastaavasti tiettyjä varaosia ei aina ole heti saatavissa maassa, jossa tuote korjataan.

Ohjelmistotiedostojen ja ohjelmien tallennus ja varmuuskopiointi ennen tuotteen korjausta on asiakkaan vastuulla. Samoin asiakas vastaa ohjelmistotiedostojen ja ohjelmien palauttamisesta tuotteeseen korjauksen jälkeen.

Canon ei vastaa muista vaatimuksista, mukaan lukien tallennusvälineiden tai tietojen häviämisestä, joita ei ole erikseen mainittu tässä takuussa. Jos palautat tuotteen takuun mukaiseen huoltoon, pakkaa se huolellisesti ja laita pakkaukseen myös ostokuitti ja takuutodistus, korjausta vaativan vian tiedot ja (kun olennaista) tallennusväline, johon tuotteella otetut kuvat on tallennettu. Canon ei vastaa tuotteen vahingoittumisesta tai häviämisestä kuljetuksen aikana.

Tämä takuu ei vaikuta voimassa olevan pakottavan kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajan oikeuksiin eikä kuluttajan oikeuksiin suhteessa jälleenmyyjään osto/myyntisopimuksen perusteella. Mikäli mikään kansallinen lainsäädäntö ei sovellu, kuluttajalla on olemassa ainoastaan tämän takuukortin mukainen EWS-takuu. Tällöin Canon, sen tytäryhtiöt tai muut EWS-takuujärjestelmän jäsenet eivät ole vastuussa minkäänlaisista satunnaisista tai välillisistä vahingoista.

Nämä takuuehdot tarjotaan sinulle Canonilta ilman varauksia toisiin lakiperäisiin oikeuksiin joita sinulla voi olla koskien tuotteita joita nämä ehdot käsittääTakaisin alkuun


EWS: On-Site-korjauspalvelu

Onsite-takuusopimus (laser- ja mustesuihkutuotteet)


Näet soveltuvat mallit napsauttamalla tästä.


Kiitos, että ostit tämän Canon-tulostimen. Tämän tuotteen Onsite-takuuta koskevat ehdot on määritetty jäljempänä. Tämä Onsite-takuu on voimassa 1 vuoden uuden Canon-tulostimen alkuperäisestä ostopäivämäärästä.

Tämän takuun nojalla käyttäjä on oikeutettu saamaan Canonilta tukea jäljempänä määritetyllä tavalla. Huomaa, että kaikkiin Onsite-takuun osana tarjottaviin palveluihin sovelletaan tässä ilmoitettuja käyttöehtoja niiden lakisääteisten oikeuksien lisäksi, jotka kuluttajalla voi olla paikallisten lakien mukaan. Huomaa, että tätä Onsite-takuuta sovelletaan kaikkien muiden kyseistä tuotetta koskevien Canon-takuiden ohella.

Tämä Onsite-takuu koskee tiettyjä Canon -toimistolaitteita, jotka on tarkoitettu ja ostettu ETA-alueelta sekä Sveitsistä.

Canon takaa tuotteen toimivuuden. Mikäli tuotteessa ilmenee takuuaikana vikaa, On-site -palvelua tarjotaan Alueella sijaitsevassa tuotteelle rekisteröidyssä osoitteessa..

Saadakseen Onsite-takuun mukaisen maksuttoman huollon käyttäjän on esitettävä alkuperäinen ostotodistus, josta käy ilmi tuotteen ostopäivämäärä. Canon voi korjata tai vaihtaa Canon tuotteita uusiin tai kunnostettuihin osiin tai tuotteisiin, joiden suorityskyky ja luotettavuus ovat uutta tuotetta vastaavat. Canon voi myös korvata tuotteen toisella vastaavalla tuotteella jos alkuperäisen mallin valmistus on lopetettu. Uutta vastaavia osia tai tuotteita käytetään takuun voimassaoloaikana vain jos paikallinen kuluttajansuojalaki sen sallii.1. Takuuaika

Onsite-takuu on voimassa 1 vuoden uuden Canon-tulostimen ostopäivämäärästä, joka käy ilmi ostotodistuksesta.

2. Takuuhuollon saaminen

Onsite-takuuhuollon voi tilata soittamalla Canon-tukipalveluun (Yhteystiedot saat esille klikkaamalla tästä).

On-Site takuupalvelu suoritetaan jollain seuraavista vaihtoehdoista:

 • On-Site huolto (teknikon käynti)*, joka sisältää kaikki työkustannukset (sisältäen puhelut, matka- ja korjausaika) ja kaikki varaosakulut.
 • On-Site vaihto (kuriiri), joka sisältää tuotevaihdon sekä lähetyskulut.

Huoltotapa määräytyy laitemallin mukaan ja teille kerrotaan kuinka toimia ottaessanne yhteyttä Canonin asiakastukeen.

*Tämän Onsite-takuun mukaisen huoltopalvelun voi tarjota Canonin valtuuttama kolmas osapuoli.


3. Rajoitukset

Canon Onsite-takuu ei kata:

 • Normaalista käytöstä ja kulumisesta johtuvia määräaikaisia tarkistuksia, huoltoja ja korjauksia tai varaosien vaihtoa.
 • Tarvikkeita ja lisävarusteita, verkkolaite mukaan lukien.
 • Ohjelmistoja.
 • Kuluvia osia, lisätarvikkeita ja lisävarusteita.
 • Ilman Canonin hyväksyntää tehtyjen muutosten aiheuttamia vikoja.
 • Canonin tekemistä muutoksista syntyneet kustannukset, jotka johtuvat tuotteen muuttamisesta tai muokkaamisesta maakohtaisten teknisten standardien tai turvallisuusstandardien tai teknisten määritysten mukaisiksi, tai muita kustannuksia, jotka johtuvat tuotteen mukauttamisesta sellaisten teknisten määritysten mukaisiksi, jotka ovat muuttuneet tuotteen toimittamisen jälkeen.
 • Vaurio, joka johtuu siitä, että tuote ei ole maakohtaisten standardien tai teknisten määritysten mukainen jossain muussa kuin tuotteen ostomaassa.

Takuuhuoltoa ei myönnetä, jos vaurio tai vika johtuu jostakin seuraavasta:

 • Tuotteen virheellinen käyttö tai käsittely käyttöoppaiden tai käyttäjän oppaiden ja/tai muiden asiaankuuluvien käyttöohjeiden kuvauksen vastaisesti, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, virheellisen varastoinnin, pudottamisen, iskuille altistamisen, korroosion, lian, veden tai hiekan aiheuttamat vauriot;
 • Muun kuin Canonin valtuuttaman huollon tekemät korjaukset, muutokset ja puhdistukset;
 • Vauriot jotka ovat aiheutuneet käytettäessä varaosia, ohjelmistoja tai tarvikkeita (kuten muste, paperi, väriaine, akut, tulostuspäät) jotka eivät ole yhteensopivia tuotteen kanssa. Yhteensopivuus tietyn Canon tuotteesi kanssa tulisi olla näkyvissä pakkauksessa, mutta on taattu kun käytät alkuperäisiä Canon varaosia, ohjelmistoja tai tarvikkeita koska näiden toimivuus on testattu. Pyydämme sinua tarkistamaan yhteensopivuuden ennen käyttöä.
 • Tuotteen kytkeminen laitteeseen, jota Canon ei ole hyväksynyt kytkettäväksi laitteeksi.
 • Onnettomuudet tai katastrofit tai muut syyt, joihin Canon ei voi vaikuttaa, mukaan lukien rajoittamatta salamanisku, vesi, tuli, ilkivalta tai huono ilmanvaihto.

Edellä mainittujen lisäksi Onsite-takuu ei kata seuraavaa:

 • Tuotteen irti- ja uudelleenkytkemisestä aiheutuva työ, mukaan lukien muun kuin Canonin suorittaman tai Canonin puolesta suoritetun turvallisen kuljettamisen valmistelu;
 • Normaalien huoltotyöaikojemme (8.00 - 16.00 maanantai–perjantai, lukuun ottamatta yleisiä juhla- ja vapaapäiviä), ulkopuolella suoritettu työ, ellei Onsite-takuussa ole toisin määritetty.
 • Tuotteen virheelliseen asennukseen tai virheelliseen verkkoyhteyden määrittämiseen liittyvää huoltoa tai huollettavia osia, jos Canon ei ole suorittanut tuotteen asennusta ja verkkoyhteyden määrittämistä;

Huomaa, että Onsite-palvelujen saamisen ehtona on, että tuote sijaitsee Alueella. Lisäksi Onsite-palvelujen saamisen ehtona on, että käyttäjä tarjoaa huoltoteknikolle/kuriirille pääsyn Tuotteen sijaintipaikalle sekä pyydettäessä kohtuullista tukea palvelun mahdollistamiseksi.

Jos käyttäjä aikoo siirtää tuotteen toiseen osoitteeseen Onsite-takuun voimassaoloaikana, käyttäjän on ilmoitettava uusi osoite Canonille. Käyttäjä voi tehdä sen lähettämällä sähköpostiviestin Alueen asianmukaiseen "yhteystiedot" -sähköpostiosoitteeseen (sähköpostiosoitteet löytyvät On-Site takuusopimuksen yhteystiedoista). Jos tuote aiotaan siirtää toiseen maahan, on suositeltavaa varmistaa, että Canon tarjoaa Onsite-takuun kyseisessä maassa tarkistamalla, että kyseinen maa on mainittu tämän asiakirjan lopussa olevassa luettelossa.

4. Muut

Korjaus/vaihto voi viivästyä, jos se suoritetaan muussa kuin alkuperäisessä ostomaassa, mikäli tuote ei vielä ole myynnissä kyseisessä maassa tai se on myynnissä maakohtaisena mallina. Samoin tuotteen kaikkia varaosia ei ehkä ole varastossa kyseisessä maassa. Asiakkaan vastuulla on varmuuskopioida ja tallentaa kaikki ohjelmistotiedostot ja ohjelmat ennen korjausta/vaihtoa ja palauttaa tiedot korjauksen/vaihdon jälkeen. Canon ei ole vastuussa mistään muista vaateista, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, tallennusvälineiden tai tietojen häviäminen tai tapaukset, joita ei ole erikseen mainittu tässä takuussa. Tämä takuu ei vaikuta käyttäjän lainmukaisiin oikeuksiin kuluttajana soveltuvien kansallisten lakien mukaan eikä kuluttajan myynti-/ostosopimuksen mukaisiin oikeuksiin suhteessa jälleenmyyjään. Mikäli soveltuvaa kansallista lakia ei ole, tämä takuu on kuluttajan ainoa ja yksinomainen oikeuskeino, eivätkä Canon ja sen tytäryhtiöt ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat jonkin tämän tuotteen nimenomaisen tai oletetun takuun rikkomuksista. Täydelliset tiedot maakohtaisista takuista saa ottamalla yhteyden Canon-tukipalveluun.

Edellä mainitun puitteissa käyttäjä hyväksyy, että Canon ei ole vastuussa mistään ylimääräisistä töistä, menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista seuraavissa tapauksissa:

 1. Käyttäjä ei ole käyttänyt, varastoinut tai käsitellyt tuotetta oikein (mukaan lukien väärät ympäristöolosuhteet) tai noudattanut Canonin tuotteelle antamia tai käyttöohjeissa mainittuja ohjeita tai suosituksia tai muita Onsite-takuun ehtoja;
 2. Käyttäjä ei ole asentanut tai ylläpitänyt korjaustiedostoja, nykyisten ohjelmistojen päivityksiä tai uusia julkaisuja, jotka Canon tai kolmas osapuoli on tuonut yleisesti saataville;
 3. Käyttäjän järjestelmässä on virus (tai vastaava) tai käyttäjä on yhdistänyt tuotteeseen viallisen tai yhteensopimattoman tuotteen tai tuotteen, joka haittaa merkittävästi tuotteen toimintaa;
 4. Käyttäjä tai käyttäjän asemesta toimiva henkilö on vahingoittanut tai muuttanut tuotetta tai yhdistänyt tai liittänyt siihen jonkin osan, tai siihen kytketyt käyttäjän järjestelmät haittaavat merkittävästi tuotteen toimintaa;

Onsite-takuuta hallitaan ja tulkitaan tuotteen ja palvelun käyttömaan asiaankuuluvan lain mukaan, ja kaikki Onsite-takuuseen liittyvät kiistat ratkaistaan tämän lainkäyttöalueen tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan alaisena.Takaisin alkuun


Saat lisätietoja European Warranty System -takuusta sähköpostituesta tai puhelintuesta.

Tarvitset ehkä myös

Feedback