Musteen riittoisuus

Kun olet ostamassa vaihtovärikasettia tai uutta tulostinta, yhdellä värikasetilla tulostettavien sivujen määrä eli musteen riitto on tärkeä valintaperuste.

Musteen riiton testaus

Voit vertailla Canonin ja muiden valmistajien tulostinten musteenkulutusta kansainvälisesti standardoitujen testimenetelmien perusteella. Nämä ISO-standardit takaavat, että kaikki tulostimet testataan samalla tavalla. Testaus tehdään kolmella tulostimella jatkuvaa tulostusta käyttäen. Tulostusta jatketaan, kunnes kaikkien tulostinten kolme päämustesäiliötä ovat tyhjentyneet. Riittoarvot perustuvat testien keskiarvoihin.

A4-asiakirjatulostus

Musteen kulutus A4-asiakirjaa tulostettaessa on mitattu kansainvälisen ISO/IEC 24711 -standardin mukaisesti. Siinä tavallinen viisisivuinen väriasiakirja tulostetaan puhtaalle paperille jatkuvalla tulostuksella. Tämä vastaa yritysten tyypillistä tulostustarvetta.

10 x 15 cm:n valokuvan tulostus

Musteen kulutus reunuksetonta 10 x 15 cm:n valokuvaa tulostettaessa on mitattu ISO/IEC 29102 -standardin mukaisesti. Musteen riitto testataan tulostamalla kuusi ISO-standardien mukaista, testikaavion sisältävää valokuva-asetelmaa valokuvapaperille mustesuihkutulostimella.

A3+-valokuvien tulostus

Musteen riitto A3+-valokuvien tulostuksessa määritetään tulostamalla Canonin valitsemia 279,4 x 355,6 mm:n valokuvia A3+-valokuvapaperille jatkuvalla tulostuksella. Kuva tulostetaan Adobe Photoshop -ohjelman ja Microsoft Windows -tulostinohjaimen avulla oletusasetuksia käyttäen.

XL-musteet

XL-musteen riitto verrattuna tavalliseen musteeseen

Kaikissa XL- ja XXL-värikasettipakkauksissa on logo, joka kertoo, kuinka moneen lisätulosteeseen kasetti riittää verrattuna tavalliseen Canon-värikasettiin. Sen avulla voit laskea, kuinka paljon säästät käyttämällä riittoisampia värikasetteja.

Yhdistelmäriitto

CMY-musteiden keskimääräinen kulutus

Yhdistelmämusteiden riitto on syaanin, magentan ja keltaisen mustekasetin riiton keskiarvo. Keskimääräinen riitto helpottaa riiton vertailua kolmivärimustekasetteja ja erillisiä C-, M- ja Y-mustesäiliöitä käyttävien tulostinten välillä.

Mistä musteiden riiton voi tarkistaa?

Samalla värikasetilla voi eri tulostimilla tulostaa eri määrän sivuja. Tiedot musteen riitosta voit tarkistaa kunkin Canon-tulostimen verkkosivulta Tekniset tiedot -välilehdeltä.

Muu musteen käyttö

Kaikki mustesuihkutulostimet käyttävät pienen määrän mustetta tulostuspäiden puhdistamiseen tavallisen käytön aikana. Tiedot jokaisen Canon-tulostimen arvioidusta muusta musteen käytöstä on ilmoitettu laitteen verkkosivulla musteen riittoisuusluvun yhteydessä.

Sivumäärät on mitattu määritetyissä olosuhteissa jatkuvaa tulostusta käyttäen. Tulostusmäärät voivat vaihdella asiakirjan sisällön, paperityypin, tulostuksen asetustilan, ohjelmiston, tulostusympäristön (kuten lämpötilan ja kosteuden) sekä tulostustiheyden mukaan.

Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Vanhemmat tulostinmallit on ehkä testattu eri standardien mukaan. Lisätietoja on kunkin laitteen tuotetiedoissa.