Käyttöehdot

CANON EOS RP -kameran ARVONTA

1.  JÄRJESTÄJÄ (CANON) JA OSALLISTUJAT

1.1. Arvonnan järjestäjä on Canon Europa N.V., jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Alankomaat ("Canon").

1.2. Kilpailuun voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat seuraavien maiden asukkaat: Belgia, Alankomaat, Luxemburg, Puola, Unkari, Slovakia, Tšekin tasavalta, Saksa, Sveitsi, Ranska, Espanja, Portugali, Italia, Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi, Venäjä, Iso-Britannia, Irlanti, Kreikka, Turkki, Bahrain, Iran, Irak, Jordania, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syyria, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Jemen, Romania, Slovenia, Bulgaria, Itävalta, Ukraina ja Kroatia.

1.3. Canonin tai sen tytäryhtiöiden työntekijät, heidän perheensä, edustajat ja muut suoraan tähän kampanjaan tai sponsorointiin yhteydessä olevat tahot eivät voi osallistua tähän kampanjaan.

1.4. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat osoittavat hyväksyvänsä nämä säännöt ja ehdot itseään sitoviksi ellei toisin kirjallisesti ilmoiteta.

2. ARVONTA JA OSALLISTUMINEN

2.1. Arvonta suoritetaan Canonin tiloissa, ja siihen voi osallistua 14.2.–14.4.2019.

2.2. Päästäkseen mukaan arvontaan, jonka palkintona jaetaan Canon EOS RP -kamera (“palkinto”), osallistujien on annettava tietonsa.

2.3. Arvontaan hyväksytään enintään yksi osallistuminen henkilöä kohden.

2.4. Päättymispäivän jälkeen saapuneita osallistumisia ei oteta mukaan arvontaan. Canon pidättää oikeuden hylätä puutteelliset tai lukukelvottomat osallistumistiedot.

3. PALKINTO

3.1. Kaikkien 14.2.–14.4.2019 hyväksytysti kilpailuun osallistuneiden joukosta arvotaan kaksi (2) voittajaa.

3.2. Voittajat saavat palkinnoksi Canon EOS RP -kameran.

3.3. Palkintoa ei voi siirtää eikä vaihtaa rahaksi, luotoksi tai hyvitykseksi. Mikäli palkintoa ei ole saatavissa syistä, joihin emme voi vaikuttaa, Canon pidättää oikeuden tarjota sen tilalle hinnaltaan vastaavaa tai kalliimpaa palkintoa.

4. VOITTAJIEN VALINTA

4.1. Voittajat valitaan hyväksytysti arvontaan osallistuneiden keskuudesta satunnaislukugeneraattorilla, ja Canon vahvistaa voittajien nimet.

4.2. Canon julkistaa voittajat 1.5.2019 ja ottaa näihin yhteyttä käyttämällä sähköpostiosoitteita, jotka he ovat antaneet tietojenantolomakkeessa, pyytääkseen lisätietoja palkinnon toimitusta varten.

4.3. Jos voittaja ei halua vastaanottaa palkintoa tai ei vastaa Canonin sähköpostiin 7 päivän sisällä, hänen katsotaan luopuneen palkinnosta.

4.4. Canon voi harkintansa mukaan myöntää palkinnon muille osallistujille.

4.5. Palkinnot toimitetaan voittajille 31.5.2019 mennessä.

4.6. Palkinnon sisältö on määritelty julkaistuissa tiedoissa.

4.7. Järjestäjä toimittaa palkinnot arvonnan voittajille hyvässä uskossa. Jos voittaja ei voi jostain syystä hyväksyä palkintoa, siitä on ilmoitettava järjestäjälle mahdollisimman pian.

5. HENKILÖTIEDOTh3>

5.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Alankomaat, on osallistujien toimittamien henkilötietojen rekisterinpitäjä henkilötietoja suojaavan lainsäädännön mukaisesti. Antamasi henkilötiedot säilytetään suojatusti ja voidaan siirtää suojatulle palvelimelle Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osallistujilta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käsitellään Canonin kuluttajien tietosuojakäytännön mukaisesti: https://myid.canon/canonid/#/policy.

5.2. Canon ottaa sinuun yhteyttä arvonnan hallinnointitarkoituksissa tai siinä tapauksessa, että Canon haluaa keskustella arvontaan lähettämiesi tietojen käytöstä jollain muulla tavalla.

5.3. Canon pidättää oikeuden julkaista voittajan nimi ja kotikaupunki tai mahdollinen palkinnon myöntämiseen liittyvä esitys arvonnan jälkeen.

6. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

6.1. Poikkeuksellisissa tilanteissa Canon voi mitätöidä Palkinnon ja/tai muuttaa muita kampanjan ehtoja, mikäli tällaiset muutokset ovat tarpeellisia ja objektiivisesti perusteltavissa.

6.2. Canon pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä yksittäisiä osallistumisia tai vaatia minkä tahansa palkinnon täyden arvon korvaamista, jos sen mielestä arvonnan sääntöjä ja ehtoja on väärinkäytetty tai rikottu.

6.3. Canon ei ole vastuussa mistään tämän kampanjan osallistujille mistä tahansa syystä aiheutuneista menetyksistä, vahingoista tai tapaturmista. Mikään näissä säännöissä ja ehdoissa ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu sen työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.

6.4. Arvonnan sääntöjä tai muita siihen liittyviä asioita koskevissa kiistatilanteissa viimeinen päätäntävalta on Canonin johtajilla, eikä heidän päätöksistään voi valittaa.

6.5. Jos toimivaltainen tuomioistuin havaitsee jonkin näiden ehtojen kohdan mitättömäksi, lainvastaiseksi tai toimeenpanokelvottomaksi, kyseinen kohta suljetaan pois näistä ehdoista, jotka muutoin säilyvät täysin voimassa siinä määrin kuin lainsäädäntö enimmillään sallii.

7. OIKEUDELLISET KYSYMYKSET

Koska olet osallistuva kuluttaja, arvonnan osalta sovelletaan asuinmaasi lakeja. Sinulla saattaa olla oikeus oikeuskäsittelyyn omalla kielelläsi ja paikallisessa tuomioistuimessa. Paikallinen kuluttajaneuvonta voi neuvoa sinua oikeuksiisi liittyen. Nämä ehdot eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.