PALVELUT

Canon Ascent-ohjelma

Liiketoiminnan tukipalvelumme auttavat sinua tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vastaamaan painoalan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin

Rekisteröidy nyt

Esittelyssä Canon Ascent -ohjelma

Liiketoiminnan kehittämisaloite, jonka tarkoitus on tukea asiakkaitamme nyt ja tulevaisuudessa. Kaikille kutsutuille Canonin ammattitulostusratkaisujen asiakkaille avoin ohjelma on räätälöity asiakkaan omien tavoitteiden ja päämäärien mukaan ja pyrkii inspiroimaan toimintaa näkemyksillä, työpajoilla, mentoroinnilla ja yhteisötietojen jakamisella. Johtavien ulkopuolisten asiantuntijoiden ja Canonin eksperttien vetämä ohjelma tukee eri tehtäväkokonaisuuksia, kuten myyntiä ja markkinointia, avaten arvokkaita näkökulmia erilaisiin trendeihin ja aiheisiin. Canon Ascent -ohjelman lähestymistapa on tarpeidesi mukaisesti etätuen ja kasvokkain tapahtuvien tapaamisten yhdistelmä.

Canon Ascent Programme

Tässä ovat mentorimme

Canon Ascent -ohjelman mentorointituen ansiosta saat tarvitessasi yhteyden alan asiantuntijaan joustavan aikataulun puitteissa kertatapaamisista säännöllisiin kokouksiin kasvokkain tai etäyhteyden kautta oman tilanteesi mukaan.

Rekisteröidy Canon Ascent -ohjelmaan

Jacky Hobson

Jacky Hobson

Jackylla on 30 vuoden markkinointikokemus pääasiassa painoalan asiakkaiden liiketoiminnan suunnittelua tukevien markkinointistrategioiden, -suunnitelmien ja -taktiikoiden suunnittelusta.

Jo Lloyd

Jo Lloyd

Jo on saanut korvaamatonta kokemusta painoalalta keskittyessään myynnin, hallinnon ja käyttäytymisen koulutukseen sekä tiimityöhön.

Marion Stefani

Marian Stefani

Marianilla on runsaasti kokemusta päämäärätietoisesta liiketoiminnan suunnittelusta. Hänellä on erityistä asiantuntemusta muiden muassa graafisesta suunnittelusta, työnkulusta, innovoinnista ja digitaalisen painatuksen liiketoimintastrategiasta.

Richard Mayer

Richard Mayer

Richardin ydinosaamisaluetta on markkinointikokonaisuus ja erityisesti asiakkaan huomiointi, markkinoinnin suunnittelu, markkinointiviestintä ja brändin tärkeys.

Ole-Bengt Moe

Ole-Bengt Moe

Ole-Bengtillä on laaja asiantuntemus erilaisista liiketoiminnan innovaatioista, kuten myynnin johtamisesta, prosesseista, liiketoiminnan kasvun ja hallinnon tuesta.

Anna neuvoja

Have the right conversation, every time.

Käy oikeanlainen keskustelu, joka kerta

Suunnittele asiakaskohtaamiset huolellisesti ja hyödynnä hyväksi havaittuja tekniikoita, jotta saat kokonaiskuvan kunkin asiakkaasi tilanteesta.

Are you really listening? Or are you waiting for your turn to talk?

Kuunteletko todella? Vai odotatko vuoroasi puhua?

Katso miten voit tunnistaa toimintamalleja, jotka estävät aktiivisen kuuntelemisen. Tutustu strategiaan, jonka avulla voit tehostaa vuoropuheluasi asiakkaiden kanssa.

Ten ways to add value to your customers

Kymmenen tapaa luoda lisäarvoa asiakkaillesi

Katso miten voit muuntaa painotuotteet keskeiseksi osaksi asiakkaidesi markkinointikampanjoita.

Osaa asiasi

Nothing Happens in Isolation

Mitään ei tapahdu eristyksessä

Kun asiakas pyytää tarjouksen, voit olla avuksi useammalla eri tavalla kuin ehkä tiesitkään. Tutustu tarkemmin eri tapoihin auttaa asiakkaitasi menestymään ja yritystäsi kasvattamaan liikevaihtoaan.

Ten Ways to Improve your Business and Personal Performance

Kymmenen tapaa parantaa yrityksen ja henkilöstön suorituskykyä

Tutustu jatkuvan kehittymisen ajatusmalliin ja katso miten voit oppia uutta ja kehittää osaamistasi jokapäiväisessä työssäsi.

Think Like a Customer

Ajattele kuin asiakas

Tutustu asiakkaidesi monikanavaiseen ostokäyttäytymiseen ja katso miten painopalveluiden tarjoajat voivat mukauttaa tuotteensa ja palvelunsa vastaamaan erilaisia asiakastarpeita ja -profiileja.

Ole erilainen

A Fresh Approach for Better Results

Parempia tuloksia uudella lähestymistavalla

Vältä yleiset virheet, kun yrität kasvattaa ja laajentaa liiketoimintaasi. Tutustu uusiin tapoihin arvioida yrityksesi nykyistä ja potentiaalista asiakaskuntaa ja katso miten voit uudistaa liiketoimintaa tehokkaalla myyntistrategialla.

Risk comes from not knowing what you’re doing

Riski tulee siitä, ettei tiedä, mitä tekee

Katso miten yrityksesi voi hyödyntää tehokkaasti riskianalyyseja ja skenaariomalleja tulevaisuuden liiketoiminnan suunnittelussa.

Ole vastuullinen

Data Analytics for Marketers

Data-analytiikkaa markkinoijille

Data-analyysit ovat aiempaa tärkeämmässä roolissa, kun painopalveluiden tarjoajat miettivät tapoja saavuttaa suurempi osuus yrityksien markkinointibudjeteista.

Smart, Connected Print

Älykäs ja yhdistetty printti

Katso miten uusimmat painamisen innovaatiot täydentävät digitaalisia kanavia ja tarjoavat entistä paremman tuoton markkinointiin tehdyille investoinneille.

Why LTV is such a powerful metric

Miksi elinkaariarvo on tärkeä mittari

Katso miten asiakkaan elinkaariarvoa voi hyödyntää markkinoinnin tehokkaassa kohdistuksessa ja tuottavuuden parantamisessa.

Ole luova

Refine your pitch to clients

Muokkaa tarinasi asiakkaita varten

Selkeä viestintä vähentää väärinymmärryksiä, korostaa luovaa lähestymistapaasi ja vahvistaa asemaasi luotettuna kumppanina.

Ways to inspire using your expertise and experience

Uusia tapoja hyödyntää omaa osaamistasi ja kokemustasi

Painopalveluiden tarjoajille on erittäin tärkeää kyetä tarjoamaan asiakkailleen konkreettista näyttöä osaamisestaan ja kokemuksestaan.

Ole ennakoiva

“Importance of mapping” - localisation

Asiakaspolun kartoittamisen tärkeys

Katso miksi asiakaspolun sujuvuus – liidistä loppuasiakkaaseen – on elintärkeää painopalveluiden tarjoajille. Tutustu käytännönläheisiin vinkkeihin, jotka voivat tehdä siitä todellisuutta sinunkin yrityksessäsi.

Why customer relationship management is so important

Miksi asiakassuhteiden hallinta on niin tärkeää

Tutustu lähemmin asiakassuhteiden hallintaan ja katso miten voit kehittää sekä yritystäsi ja asiakkaitasi auttavia järjestelmiä ja prosesseja.

Identifying customer wants and needs

Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden tunnistaminen

Käytännöllisten ja helposti toteutettavien ideoiden ansiosta ymmärrät asiakkaitasi paremmin ja voit täyttää heidän tarpeensa entistä laajemmin.

Ole digitaalinen

How personalisation achieves greater results and ROI

Miten räätälöinnillä saa paremman tuloksen ja tuoton

Edistyksellinen dataan perustuva yksilöinti herättää asiakkaiden mielenkiinnon ja tukee heitä ostopäätöksien tekemisessä.

How digital applications add value to the client

Miten digitaaliset sovellukset tuovat asiakkaalle lisäarvoa

Painopalveluiden tarjoajilla on käytettävissään runsaasti uudenlaisia teknologiaratkaisuja, joilla he voivat vähentää kustannuksia, minimoida virheet ja lyhentää toimitusaikoja sekä tarjota asiakkaille tapoja parantaa kampanjoiden tuottavuutta ja mitata niiden tehokkuutta.

Ole ketterä

Streamline the customer journey

Virtaviivaista asiakaspolku

Lue lisää automaation merkityksestä tulevaisuuden painopalveluiden tarjoajille. Katso miten voit hyödyntää automaatiota entistäkin tehokkaammin.

Muita ratkaisuja

Digital Presses

Digitaaliset painokoneet

Suuren kapasiteetin painokoneet yrityksen sisäiseen tai kaupalliseen painamiseen.

Business Software

Liiketoimintaohjelmistot

Ohjelmistoratkaisut, jotka muuttavat liiketoimintamallejasi

Cut Sheet Presses

Arkkisyöttöiset järjestelmät

Luotettavat ja tehokkaat digitaaliset painokoneet kaupalliseen tuotantoon, tehokkaaseen yrityksen sisäiseen tulostus- ja painotuotantoon ja julkaisuun

Continuous Feed Printers

Rullasyöttöiset tuotantotulostimet

Kattavat ratkaisut kirjojen, sanomalehtien ja suoramarkkinoinnin painamiseen ja muihin painotöihin

Workflow Software

Työnkulkuohjelmistot

Monipuoliset työnkulkuohjelmistomme auttavat parantamaan tuottavuutta, säästämään kustannuksia ja selviytymään tiukimmistakin aikatauluista.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja Canon Ascent -ohjelmasta

OTA YHTEYTTÄ