Auto Design (Automaattinen suunnittelu)

Auto Design (Automaattinen suunnittelu) -toiminnossa yhdistyvät Dynamic Layout Engine (automaattinen asettelutyökalu, joka määrittää eri elementtien, kuten kuvien ja tekstin, sijoittelun) sekä ammattitason suunnitteluosaaminen.

Auto Design

Auto Design (Automaattinen suunnittelu) -toiminnossa yhdistyvät Dynamic Layout Engine (automaattinen asettelutyökalu, joka määrittää eri elementtien, kuten kuvien ja tekstin, sijoittelun) sekä ammattitason suunnitteluosaaminen.

Toiminnon avulla voit hyödyntää erilaisia suunnitteluideoita ja -ehdotuksia sekä ammattilaisten laatimia mallipohjia ja värikokonaisuuksia.

Näin saat käyttöösi julisteita, joiden värimallit ja asettelut ovat optimaaliset. PosterArtist-ohjelman selkeiden suunnittelutoimintojen avulla voit helposti luoda laadukkaita julisteita, vaikka sinulla ei olisi aiempaa kokemusta julisteiden suunnittelusta ja toteutustyöstä.

Auto Design (Automaattinen suunnittelu) -toimintoa käytettäessä pystyt luomaan mallin seuraavien tietojen avulla:

1. Suunnittelukuva
2. Otsikko
3. Alaotsikko
4. Tekstiosa
5. Kuvat

Kun ensimmäinen mallisarja on luotu, voit valita Auto Design Category (Automaattisen suunnittelun luokka) -kohdassa enintään kahdeksan kuvaa ja kahdeksan värimallia. Kuvien valinta-alueelta voi valita saman kuvan monta kertaa, jos kuvan on tarkoitus näkyä valmiissa julisteessa useita kertoja. Kun kaikki automaattisen suunnittelun luokkavalinnat on tehty, ohjelma luo suunnittelumallit automaattisesti ja tuo niiden pikkukuvat näkyviin seuraavaan ikkunaan.

Luotujen suunnittelumallien määrä vaihtelee valittujen valokuvien lukumäärän, paperin suunta-asetuksen ja suunnittelutyyliä kuvaavan kuvan mukaan. Kun mallit on luotu, mutta et ole vielä varma, mitä niistä haluat käyttää, jatka työskentelyä käyttämällä Temporary Tray (Väliaikainen alusta) -alustaa. Voit asettaa kaikki suosikkimallisi Temporary Tray (Väliaikainen alusta) -alustalle ja tarvittaessa palauttaa muokatun version tilalle jonkin suosikkimalleista.

Design Check (Suunnittelutarkistus)

Kun julisteen suunnittelutyö on valmis, PosterArtist tarkistaa, ettei julisteeseen jää virheitä.

Design Check

Suunnittelutarkistuksessa valmiin julisteen tietyt osa-alueet analysoidaan ja siitä tarkistetaan esimerkiksi värimallit, päällekkäiset objektit ja fonttikoko. Jos ongelmia ilmenee, saat niistä ilmoituksen.

Valitse työkaluriviltä Design Check (Suunnittelutarkistus) -kuvake. Kun kuvake on valittuna, julisteeseen tulee näkyviin varoituskuvake, jos julisteessa on korjattavaa tai se ei ole muuten vaatimusten mukainen. Jos suunnittelutarkistuksessa esimerkiksi tunnistetaan tekstiä, joka on sijoitettu päällekkäin kuvan kanssa, tai kokonaisuuksia, joissa on käytetty sekaisin eri fontteja, ongelmakohtaan tulee näkyviin varoituskuvake. Jos julisteessa näkyy varoituskuvake, saat näkyviin varoitusta koskevat lisätiedot ja korjausehdotuksen napsauttamalla kuvaketta.

Design Check (Suunnittelutarkistus) -toiminto tunnistaa esimerkiksi

– kuvat, joiden tarkkuus on pieni
– kuvan päälle sijoitetun tekstin
– kuvan päälle sijoitetun objektin
– tekstin, jossa on käytetty liian paljon erilaisia fontteja.

Page Capture (Sivun tallennus)

PosterArtist-ohjelman Page Capture (Sivun tallennus) -toiminnolla julisteeseen voi kätevästi lisätä esimerkiksi Word-asiakirjan tai PowerPoint-esityksen aineistoa tai Excel-taulukossa olevan kaavion.

Page Capture

Page Capture (Sivun tallennus) -toimintoa käytettäessä asiakirjat tai kuvat tuodaan pikkukuvanäyttöön, josta ne voi vetää ja pudottaa PosterArtist-ohjelmaan. Voit valita, missä järjestyksessä ja minkä kokoisina tiedostot sijoitetaan julisteeseen, ja voit myös lisätä tekstiä. Tällä toiminnolla on helppo luoda julisteita jo aiemmin luodusta aineistosta.

Toimintoa varten on asennettava imagePROGRAF-tulostinajuri. Page Capture (Sivun tallennus) -toiminto käyttää tulostinajuria toiminnon käynnistymisvaiheessa ja toteuttaa itse toiminnot PosterArtist-ohjelmassa. Kun kuvat ja asiakirjat on sijoiteltu julisteeseen, voit vielä halutessasi muokata julisteen ulkoasua.

Käytössäsi ovat edelleen kaikki muut PosterArtist-ohjelman työkalut. Vaikka asiakirjat on jo sijoitettu paikoilleen, voit esimerkiksi muuttaa taustaväriä tai lisätä PosterArtist-ohjelmaan sisältyviä kuvia tai leikekuvia.

* Tämä toiminto on käytettävissä vain 32-bittisessä Windows-käyttöjärjestelmässä.

Suojausasetukset

PosterArtist-ohjelmassa voit hyödyntää avoimiin malleihin lisättäviä suojausasetuksia, joilla voi määrittää aineistokohtaiset rajoitukset esimerkiksi luovan työn osalta. Malleja ja esimerkkikuvia voi tallentaa PosterArtist-ohjelman valikoimaan ja siten varmistaa sisällön hallittavuuden ja tietosuojan.

Security Settings

Sisällön käyttöä voidaan rajoittaa seuraavasti:
– Käytä tuonti- ja vientitoimintoja rajoitetun sisällön jakamiseen.
– Aseta esimerkiksi kuvalle tai mallille vanhenemispäivä samalla, kun tallennat sen PosterArtist-ohjelmaan.
– Huomaa, että määritettyjä suojausasetuksia (esimerkiksi voimassaoloaikaa tai muokkausrajoituksia) ei voi peruuttaa.

Esimerkiksi kuvaan on määritettävä suojausasetukset, jos sen käyttöä koskevat lakisääteiset oikeudet muuttuvat tietyn ajankohdan jälkeen.

Kuvakkeet, jotka osoittavat sisällön rajoitukset:
– Kellokuvake – tietty voimassaoloaika
– Expired-kuvake (vanhentunut) – voimassaoloaika on päättynyt, ja kuva näkyy 50-prosenttisesti harmaana
– X-kuvake – muokkausoikeuksia on rajoitettu

Ota yhteyttä Canoniin, kun haluat tietää, miten voit luoda ammattitasoisia julisteista helposti ja nopeasti PosterArtist-ohjelmistolla.

Ota yhteyttä Canoniin