THINK-oppaat

Raporteissa tarkastellaan, millaisia mahdollisuuksia jatkuvassa muutoksessa olevat vähittäismyynti-, suunnittelu- ja pakkausmarkkinat tarjoavat painotoimialalle.

Miten retail-markkina muuttuu ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa printtiin?

Tässä oppaassa käsitellään nopeasti muuttuvia vähittäismyyntimarkkinoita. Oppaassa tarkastellaan ostokäyttäytymistä muuttavia innovaatioita ja printin asemaa sekä sitä, miten painopalveluiden tuottajat voivat hyödyntää dynaamisten vähittäismyyntimarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.
Oppaan sisältö:

 • Vähittäismyyntimarkkinoiden kehitys
 • Kuluttamisen psykologiaa
 • Digitaaliajan kuluttajat
 • Innovaatiot
 • Printin mahdollisuudet (tulostuspalvelut, painotuotteet, mainostaminen)
Think Retail

Miten pakkaustuotemarkkina muuttuu ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa printille?

Tässä oppaassa tarkastellaan pakkaustuotteiden jatkuvasti kehittyvää asemaa markkinoinnissa ja sen muotoutumista niin jälleenmyyjien kuin kuluttajien kannalta muuttuvassa toimintaympäristössä. Oppaassa käsitellään pakkaustuotteiden tilannetta nyt ja tulevaisuudessa sekä kuluttajan että brändin näkökulmasta. Väestörakenteen muutoksesta johtuvien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten seurauksena Euroopan pakkaustuoteteollisuus toimii dynaamisemmin kuin koskaan ennen.
Oppaan sisältö:

 • Pakkausten jatkuva kehitys
 • Kuluttajan näkökulma
 • Brändin ja jälleenmyyjän näkökulma
 • Mahdollisuudet printin näkökulmasta
Think Packaging

Miten luova ala muuttuu ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa printille?

Tässä oppaassa tarkastellaan luovien alojen tämän päivän tilannetta Euroopassa sekä trendejä, jotka ohjaavat niiden kasvua. Oppaassa kerrotaan myös, miten painopalveluiden tarjoajat voivat hyötyä innovatiivisesti toimivista luovista aloista. Yhteistyö avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin ja tuottaa tulosta.
Oppaan sisältö:

 • Luovien alojen nykytilanne
 • Kuluttajan näkökulma
 • Tulevaisuuden näkymät
 • Mahdollisuudet printin näkökulmasta
Think Creative

Miten lainsäädännön, kestävän kehityksen ja teknologian trendit muuttavat arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusalaa ja miten muutokset vaikuttavat painoteollisuuteen?

Maailman suurimmilla trendeillä ja suuntauksilla on merkittävä vaikutus koko rakennusalaan. Tämä opas tarkastelee rakennusalan nykysuuntauksia ja uuden lainsäädännön ja teknologian vaikutuksia rakennussuunnitteluun ja rakentamiseen. Kerromme, kuinka digitalisaatio ja uudet teknologiat muovaavat rakennusalan menetelmiä ja prosesseja. Esittelemme myös uusia mahdollisuuksia, joita muutos synnyttää painotaloille.
Oppaan sisältö:

 • Kohti digitaalisuutta
 • Fiksumpi vallankumous
 • Globaali kasvu
 • Painoteollisuuden rooli nykyaikaisessa rakennussuunnittelussa ja rakentamisessa
Think Build

Miten lainsäädännön, kestävän kehityksen ja teknologian trendit muuttavat arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusalaa ja miten muutokset vaikuttavat painoteollisuuteen?

Think Décor esittelee sisustusalan ajankohtaisia trendejä Euroopassa ja valaisee, miten brändit ja kuluttajat vaikuttavat alan kasvuun. Tässä oppaassa katsotaan sekä historiaan että tulevaisuuteen ja tutustutaan ratkaisuihin, joilla painopalveluiden tarjoajat voivat luoda täysin räätälöityjä elämyksiä ja siten hyödyntää sisustusmarkkinoiden monipuolisia mahdollisuuksia.
Oppaan sisältö:

 • Sisustaminen tänään
 • Sisustaminen tulevaisuudessa
 • Elämyksiä aistimarkkinoinnilla
 • Printin nousevat trendit
 • Designia sisustamiseen
 • Innovoinnin tulevaisuus
 • 3D-tulostus
Think Décor

Miten personointi muuttaa printtiä, mihin aloihin se vaikuttaa ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa painopalvelujen tuottajille?

Maailman suurimmilla trendeillä ja suuntauksilla on merkittävä vaikutus koko rakennusalaan. Tämä opas tarkastelee rakennusalan nykysuuntauksia ja uuden lainsäädännön ja teknologian vaikutuksia rakennussuunnitteluun ja rakentamiseen. Kerromme, kuinka digitalisaatio ja uudet teknologiat muovaavat rakennusalan menetelmiä ja prosesseja. Esittelemme myös uusia mahdollisuuksia, joita muutos synnyttää painotaloille.
Oppaan sisältö:

 • Personoinnin hyödyt
 • Personoinnin kasvuun vaikuttavat trendit ja käyttötavat
 • Personoinnin taloudelliset hyödyt
 • Personointi ja massaräätälöinti
 • Personointi ja digitaalinen printti
 • Printin ja personoinnin tulevaisuus
Think Personal