Artikkeli

Printti ei kuole koskaan

Printti ei kuole koskaan

Vaikea uskoa, eikö totta? Olemmehan jo vuosikausia saaneet kuulla kuinka e-kirjat, sähköinen media ja modernin ihmisen vitsaukset kuten kiire, keskittymiskyvyttömyys ja tarve saada kaikki tieto samalla sekunnilla tulevat tuhoamaan perinteiset kirjapainomarkkinat ja hävittävät printatut aikakauslehdet.Kustannusalan trendit ovat kuitenkin kääntymässä positiivisempaan suuntaan, ja printtilehtien ja kirjojen myynti on lähtenyt jälleen kasvuun. Mistä oikein on kyse?

DIGITAALINEN PAINOTEKNOLOGIA – KIRJAN PELASTAJA

Nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa informaatiosta ja sisällöistä on jatkuvasti ylitarjontaa, ihmisten mielenkiinto herpaantuu ja jopa katoaa herkästi. Kirjojen painomäärien arvioimisesta etukäteen on tullut lähes mahdotonta. Liian suuret painomäärät luovat riskin ylivarastoinnille, liian pienet painomäärät taas voivat aiheuttaa sen, että kustantamot eivät pysty vastaamaan kysyntään tarpeeksi nopeasti. Tyhjänä pitkään ammottavat hyllyt ovat huonoa mainosta sekä painotaloille että kirjakaupoille, liikavarastointi puolestaan nostaa kustannuksia niin logistiikan kuin turhaan käytettyjen resurssienkin osalta.

Digitaalinen painaminen tarjoaa kustantajille, painotaloille ja tulostuspalveluiden tarjoajille ratkaisun kaikkiin edellä mainittuihin ongelmiin. Digitaalinen painoteknologia mahdollistaa sekä pienten että valtavienkin erien kustannustehokkaan painamisen, tarjoten joustavuutta ja nopeutta kokonaan digitaalisilla työnkuluilla entisten kankeiden analogisten painovaiheiden sijasta. Toiminta pysyy kustannustehokkaana, kun painaminen muuttuu entistä tarvepohjaisemmaksi. Digitaalisilla ratkaisuilla myös varastosaldojen ja tilausten käsittely voidaan automatisoida, jolloin niiden hallinnoimiseen ei tarvitse käyttää aikaa ja energiaa, eivätkä ne aiheuta ylimääräisiä kustannuksia. Digitaaliset painoteknologiat tuovatkin huomattavia parannuksia kirjan koko arvoketjuun.

Digitaaliset painoteknologiat avaavat uusia mahdollisuuksia myös kuluttajille: kirjamarkkinoita voidaan entisestään monipuolistaa tarvepohjaisella painamisella, kun pienten erien painaminen helpottaa huomattavasti myös tuntemattomampien kirjailijoiden tuotannon esilletuontia. Riskit pienenevät, kun pienillä painomäärillä voidaan kartoittaa ihmisten kiinnostusta niche-kirjallisuuden helmiin tai tarjota suoraan kirjailijoille mahdollisuus omakustanteiden pienimuotoiseen painamiseen. Valikoiman monipuolistamisella ja uusien lukukokemuksien mahdollistamisella myös kuluttajat saadaan innostumaan painetuista kirjoista yhä uudelleen ja uudelleen.

AIKAKAUSLEHTIEN UUSI KEVÄT KOITTAA

Sanotaan, että mainostajien menettäminen perinteisestä printtimediasta on ollut suuri osasyyllinen aikakauslehtien painamisen kannattavuuden laskuun. Digitaaliset painoteknologiat tarjoavat sanomalehtitalojen helpotukseksi ratkaisuja tarkasti viimeistellyn painojäljen ja näyttävien mainoskampanjoiden lisäksi myös lehtimainosten personoimiseen: aikakauslehtien mainontaa voidaan yksilöidä lukijan kulutustarpeita vastaaviksi painamalla osaan lehdistä vain tiettyä kohderyhmää koskettavia mainoksia. Markkinoinnin tehokas segmentointi luo henkilökohtaisuuden tunnetta ja sitouttaa ihmisiä lehtibrändiin.

Kohdennetun painetun mainonnan lisäksi aikakaus- ja sanomalehtien sisältöjä voidaan muokata vastaanottajan mukaan, ja lukijan mielenkiinnon kohteita voidaan hakea esimerkiksi kuluttajien sosiaalisen median profiilien kautta. Läsnäolomme online-maailmassa voidaan hyödyntää tehokkaasti myös offline-puolella. Digitaalinen painaminen tarjoaa ennennäkemättömän tarkkaa ja hyvää laatua, jolloin minimaalisilla kustannuksilla pienistäkin aikakauslehtien painomääristä saadaan laadukkaille materiaaleille painettuja luksustuotteita, joista kuluttajat maksavat mielellään. Paperinen lehti on yhä monille tärkeä tuote, joka auttaa irtaantumaan digilaitteiden täyttämästä arjesta.

Digitaalisten painoteknologioiden luomat mahdollisuudet tarvepohjaiseen painamiseen ja pienten erien tuottamiseen luovat huomattavia hyötyjä myös aikakauslehtimarkkinoiden toimijoille. Vaikeasti tavoitettavissa olevat marginaaliset yleisöt ja jakelu paikkoihin, joihin on hankalaa päästä, ovat aikaisemmin aiheuttaneet ylipääsemättömiä haasteita esimerkiksi jakelukustannusten noustua liian suuriksi. Digitaalinen painaminen tuokin kustannustehokkaita ratkaisuja myös alueille, joille ei ole aikaisemmin ollut mahdollista toimittaa pieniä eriä sanoma- tai aikakauslehtiä. Digitaalinen painaminen tekee näin myös lehtien ilmaisjakelusta huomattavasti kannattavampaa.Canon on ollut digitaalisen painamisen edelläkävijä jo lähes 20 vuotta. Tänä aikana Canon on kehittänyt markkinoiden parhaat ratkaisut ja tuotteet painamiseen, sekä tukenut asiakkaidensa liiketoimintaa strategisena kumppanina. Lue, kuinka Canon voi auttaa yritystäsi kasvamaan tulostus- ja painopalveluiden avulla.

Kustannusalan trendit kääntymässä positiivisempaan suuntaan, ja printtilehtien ja kirjojen myynti on lähtenyt jälleen kasvuun. Mistä oikein on kyse?