BUSINESS BYTES

Tulostin turvallisuustekijänä

Tulostin turvallisuustekijänä

Turvallisuus on yrityksissä tärkeämmässä osassa kuin koskaan. Merkittävien verkkohyökkäysten kasvava määrä ja lainsäädännön kehittyminen ovat saaneet kaikki tietoturvavastaavasta toimitusjohtajaan pohtimaan, tekevätkö he tarpeeksi organisaationsa tietojen turvaamiseksi.Tällä hetkellä yritykset yrittävät tasapainotella IT-infrastruktuurin turvaamisen tarpeen ja uuden, yrityksen toimintaa tehostavan tekniikan käyttöönoton välillä.


Näiden ekosysteemien sisällä on vähintään yksi, ehkä yllättävä komponentti, jonka yksinkertaisella varustamisella voidaan parantaa yrityksen turvallisuusaspektia huomattavasti: tulostin. IT-johtaja saattaa kritisoida kytkettyjen, älykkäiden tai pilveä hyödyntävien tekniikoiden tulvaa ajatellen käytettävyysajan heikentymistä. Mahdollistavat tekniikat, kuten tulostimet, pystyvät kuitenkin itse asiassa parantamaan turvallisuutta organisaation laajuisesti.
Nykyään tietoturvarikkomuksia (sekä haittatarkoituksessa että vahingossa tapahtuvia) näkyy uutisissa niin paljon, että kaikenlaiset ja -kokoiset yritykset ottavat käyttöön enemmän toimenpiteitä estääkseen valtuuttamattoman pääsyn rakennukseen ja sen verkkoihin. Yksi usein unohdettu seikka on kuitenkin verkkoon kytketty tulostin.

Tulostus ei ole usein kovinkaan korkealla tietoturvavastaavan tai toimitusjohtajan asialistalla. Sen pitäisi olla yllättävämpää kuin miltä se kuulostaa. Loppujen lopuksihan tulostin käsittelee valtavasti arvokasta tietoa. Yritykselle tärkeimmät asiakirjat lähetetään tulostukseen, tulivat ne sitten talous-, henkilöstö-, myynti- tai markkinointiosastolta.

Tulostuksessa käsitellään liiketoiminnan kannalta kriittisiä tietoja. Onkin ehdottoman tärkeää, että organisaatiot järjestävät mahdollisimman turvallisen tulostusjärjestelmän. Tästä huolimatta Quocirca totesi, että 70 prosenttiin Euroopan yrityksistä kohdistui vähintään yksi tulostukseen liittyvä tietoturvarikkomus vuonna 2017, ja uskomatonta kyllä, vain 15 prosenttia näistä yrityksistä pitää tulostusinfrastruktuuriaan turvallisena. Ongelman syyt ovat selvät, ja päätöksentekijät alkavatkin nopeasti havahtua näiden laitteiden suojelun tärkeyteen.


Vallitsevan näkemyksen mukaan tulostin on vain yksi mitättömistä toimistotarvikkeista tai sovellusratkaisu. Useimmat eivät kuitenkaan huomaa näihin laitteisiin liittyviä etuja, kun kyse on tulostukseen liittyvästä hallinnasta ja turvallisuudesta. Nykypäivän toimistolaitteet ovat hyvin edistyneitä, ja niissä on upotetut käyttöjärjestelmät sekä pilvipohjaisten, integroitujen asiakirjaratkaisujen tuki. Jos nämä ratkaisut ulkoistetaan turvallisuuteen erikoistuneelle asiantuntijalle, toiminnot pystyvät itse asiassa parantamaan tulostuksen turvallisuutta – ja tulostus on yksi yrityksen tärkeimmistä tuotoksista.

Tulostuksenhallintapalvelujen (MPS) tarjoajat voivat tarjota integroituja työnkulkuratkaisuja, jotka verkkotulostusinfrastruktuuriin yhdistettynä voivat antaa organisaatioille täyden tulostusprosessien näkyvyyden ja hallinnan. Organisaatiot pääsevät käsiksi tietoihin tarvittaessa, mikä auttaa edistämään tuottavuutta, automatisoimaan työnkulkuja ja hallinnoimaan sisällön turvallisuutta. Yksityistä pilvijärjestelmää käyttäessään yritykset voivat olla täysin varmoja siitä, että asiakirjat eivät poistu paikallisesta verkosta. Näin arkaluonteiset tiedot voidaan pitää turvassa. Tämä yksityinen alusta suojelee asiakirjoja ulkoiselta uhalta, mutta sen lisäksi pääkäyttäjä pystyy seuraamaan kustannuksia ja tarttumaan odottamattomiin veloituksiin.

Näiden toimintojen avulla tulostuksenhallintapalvelut tekevät tulostuslaitteista turvallisuutta edistäviä välineitä. Tämäntyyppiseen ratkaisuun sijoittaminen luultavasti lisääntyy lähivuosina, sillä 80 % päättäjistä eri puolilta Eurooppaa toteaa sijoittavansa asiakirjojen turvallisuuteen seuraavina 1–2 vuonna. Tietoturvan maailmassa on käynnissä mullistus, ja organisaatiot, jotka ovat valmiita sijoittamaan teknisiin innovaatioihin, pääsevät myös hyödyntämään turvallisuuden edut.

Lue lisää ja lataa IoT:n tietoturva -raportti: 4 askelta tietoturvalliseen toimistoon