BUSINESS BYTES

Talousjohtaja moottorikelkan ohjaimissa

Talousjohtaja moottorikelkan ohjaimissa

Joka työpäivä klo 9.30 BRP Finlandin johtoryhmä kokoontuu moottorikelkkatehtaan tuotantohallissa Rovaniemellä. Puolen tunnin palaverissa käydään porukalla läpi, mitä tehtaalla on tapahtunut edellisen 24 tunnin aikana, ja katsotaan, mitä seuraavat 24 tuntia tuovat tullessaan.

“Palaveri on osoittautunut erittäin hyväksi johtamismalliksi. Kaikki ovat kartalla, mitä yhtiössä tapahtuu. Voimme reagoida välittömästi ja tehdä tarvittavat päätökset nopeasti”, talousjohtaja Juhani Huhtala kertoo.


Huhtalan päivittäinen visiitti tehtaan puolelle havainnollistaa talousjohtajan muuttunutta tehtävänkuvaa. Kun perinteinen mielikuva taloushallinnosta on kirjanpitoa, kustannuslaskentaa, raportointia ja tilinpäätöksiä, nyt suurin osa ajasta menee tulevaisuuden suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen.


“Niin sen täytyykin mennä”, Huhtala tiivistää.


“Taloushallinnon rooli on ajan myötä vahvistunut ja painottunut yhä enemmän liiketoiminnan tukemiseen. On innostavaa saada olla vaikuttamassa liiketoiminnan kehittämiseen, tehostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen.”


Taustapeili vaihtui kaukoputkeen


“Tämän päivän talousjohtaja on osa yhtiön ydinjohtoa. Liiketoiminnan suunnittelu ja siihen liittyvät ennusteet ovat aivan keskeinen työkalu toiminnan ohjauksessa. Meiltä odotetaan paljon muutakin kuin numeroiden pyörittämistä ja peräpeilin näkymien analysointia”, Huhtala korostaa.


“Tässä työssä täytyy ymmärtää yrityksen bisnestä, koska olemme tiiviisti mukana sekä strategian suunnittelussa että myös viemässä yritystä strategian suuntaan. Taloushallinto on yhä aktiivisemmin mukana jopa tuotteiden hinnoittelussa yhdessä tuotesuunnittelun kanssa.”


Huhtala haluaisi ehtiä osallistumaan nykyistäkin enemmän myynnin ja tuotekehityksen prosesseihin. Hänen tavoitetilanaan on, että 2/3 ajankäytöstä menisi tulevaisuuden suunnitteluun, ennustamiseen ja toteuttamiseen. 1/3 riittää siihen, että tuloslaskelmat ovat oikein ja raportointi kunnossa.


Koko tuotantoketju hyppysissä


Huhtala pitää työnsä kannalta erinomaisena asiana, että hän pääsee näkemään yrityksen tuotteiden koko tarinan suunnittelusta valmistukseen ja jälleenmyyjätoimituksiin asti.


BRP Finlandin moottorikelkkatehdas on alansa ainoa Euroopassa. Reilun 400 työntekijän voimin tehtaalla syntyvät koko Lynx-moottorikelkkamallisto sekä leveätelaiset Ski-Doo-työkelkat. Viime helmikuussa tehdas alkoi valmistaa rovaniemeläisen insinöörityön tuloksena myös 6-pyöräisiä mönkijöitä.


Lisäksi yhtiö tuo maahan konsernin muita tuotteita kuten vesijettejä, mönkijöitä, 3-pyöräisiä moottoripyöriä, perämoottoreita sekä varaosia, lisävarusteita ja ajovaatteita.


“Tehtäväkenttä on laaja, mutta omassa työssäni kaikki tähtää tunnuslukujen ja yhtiön kilpailukyvyn parantamiseen. Kaikki toimet näkyvät päivän päätteeksi numeroina, teimmepä kaiken hyvin tai vähemmän hyvin”, hän tiivistää.


Lumitilanne taloussuhdanteitakin tärkeämpää


Moottorikelkkatehtaan talousjohtaja joutuu seuraamaan joka syksy tarkkaan myös sääennusteita.


“Valmistamme kausituotteita. Huolemme on samantyyppinen kuin jäätelön myyjillä kesäkuukausina. Hyvä lumitilanne voi parantaa liiketoimintaa olennaisesti, vaikka yleinen taloustilanne olisi huono”, Huhtala sanoo.


Seurattavaa riittää sekä sää- ja taloustilanteissa: lähes 90 prosenttia Rovaniemen tehtaan tuotannosta menee vientiin.


“Käyttöpääoman hallinta on avainasia, koska kelkkojen myyntikausi on lyhyempi kuin tuotantokausi. Varastoarvo ja myyntisaamiset ovat tärkeitä mittareita”, Huhtala sanoo.


“Taloussuhdanteiden vaihteluun emme paljon voi vaikuttaa, mutta kun kehitämme innovatiivisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita asiakastarpeita kuunnellen. Uskomme toiminnan kehittyvän positiivisesti jatkossakin. Taloushallinnossa kehitämme ennusteprosessejamme, joilla tähtäämme jatkuvaan ennustetarkkuuden parantamiseen.  Myös liiketoiminnan kannattavuuden raportointi ja analysointi ovat pysyviä painopistealueita, joita voi aina kehittää.”


Sähköistäminen tehostaa toimintoja


Sähköinen toimintatapojen kehittäminen ja “manuaalisen puurtamisen vähentäminen” ovat  Huhtalan mukaan keskeisiä keinoja prosessien tehostamisessa. Erityisesti ostolaskupuolella on tekemistä, koska volyymit ovat kohtalaisen suuret.


“Pohdimme myös jatkuvasti, miten taloushallinnon toimintaa tulee kehittää ja järkevällä tavalla organisoida. Olemme osa maailmanlaajuista konsernia, joten on järkevää arvioida, miten taloushallinnon toimintatavat ovat mahdollisimman yhtenäiset muiden konserniyksikköjen kanssa, ja kuinka jaamme tietoa eri yksiköiden kesken.”


Tuotantoyhtiönä hankinnalla ja materiaalihallinnolla on keskeinen rooli yrityksen strategian toteuttamisessa ja kannattavuuden turvaamisessa.


“Suorien hankintojen osuus on meillä leijonanosa yhtiömme hankinnoista. Listoillamme on paljon alihankkijoita kotimaasta ja ympäri maailman. Raaka-aineiden ja komponenttien lisäksi pyöritämme mittavaa maahantuontia.”


Järjestelmä toimii niin hyvin, että talousjohtajana minun ei ole tarvinnut siihen paljon keskittyä. Sen on pakkokin toimia, logistinen ketjumme on niin laaja”, Huhtala muistuttaa.


Mallia autoteollisuudesta


“Autoteollisuus on meidänkin alallamme tiennäyttäjänä. Otamme sieltä pienellä viiveellä jatkuvasti mallia tuotantomenetelmien ja jakelukanavien kehittämisessä. Olemme esimerkiksi soveltaneet Rovaniemen tehtaalla Toyotan lanseeraamaa Lean-ajattelua, Huhtala kertoo.


Tavoitteena on oikea määrä oikeanlaatuisia asioita oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Kaikkea turhaa pyritään vähentämään, ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille. Jatkuva toiminnan parantaminen on Lean-ajattelun ydin.


“Hyvä yhteistyömalli alihankkijoiden kanssa on elintärkeää. Silloin he ovat mukana kehittämässä myös meidän omaa liiketoimintaamme.


Kustannustehokkuus ratkaisee


Suomalaisen valmistavan teollisuuden huonot uutiset eivät masenna Huhtalaa. Hän uskoo moottorikelkkatuotannon tulevaisuuteen.


“Avainasia on innovointi- ja kustannuskilpailukyvyn ja laadun jatkuva varmistaminen.”


“Onneksi meillä on talvituotteiden kehittämisessä maantieteellisesti kotikenttäetu. Meillä on esimerkiksi entisiä kilpakelkkailun mestareita töissä, ja oma porukka on myös vapaa-aikanaan innostunut oman yrityksen tuotteista.”


“Totta kai asiakkaat silti lopulta päättävät, ostavatko he meidän tuotteitamme”, Huhtala tiivistää.


Juhani Huhtala lyhyesti
Ikä: 45 vuotta
Koulutus: BBA
Työura: BRP Finland (talousjohtaja), Canon (talousjohtaja),
Accenture (controller/asiantuntija-, esimies- ja talousjohdon tehtäviä), Eilakaisla Oy (määräaikaisia taloushallinnon tehtäviä eri yrityksissä), Suomen Pankki (virastomestarin sijaisuuksia)
Harrastukset: Maastohiihto, moottorikelkkailu, pyöräily ja lukeminen

BRP Finland lyhyesti
Yhtiön edeltäjä oli Nordtrac Oy. Kanadalainen Bombardier Inc. osti rovaniemeläisyhtiön vuonna 1988. Vuonna 2004 Bombardier Inc.  erotti Bombardier Recreational Products -yksikön omaksi yhtiökseen, jonka tytäryhtiö BRP Finland on. BRP Inc. listautui Toronton pörssiin toukokuussa 2013.
Yhtiössä on yli 400 työntekijää. Se valmistaa Rovaniemellä Lynx- ja Ski-Doo -moottorikelkkoja ja 6-pyöräisiä Can-Am-mönkijöitä, sekä maahantuo ja markkinoi Can-Am Spyder -roadstereita, Sea-Doo -vesijettejä, Evinrude-perämoottoreita sekä Rotax-moottoreita.