BUSINESS BYTES

Kuinka tehokkaasti yrityksesi hyödyntää tietoa?

Kuinka tehokkaasti yrityksesi hyödyntää tietoa?

Tiedon hyödyntämisestä tulee helppoa, kun tietopääoma on digitaalisessa muodossa ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.

Useissa yrityksissä valmistaudutaan nyt siirtymään digitaalisen liiketoiminnan aikakaudelle. Digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä pärjätäkseen yritysten kannattaa miettiä, minkä asioiden digitalisoiminen tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle – ja keskityttävä sitten niiden kehittämiseen.Digitalisaation myötä tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Samalla tarve ja mahdollisuudet hyödyntää tietoa lisääntyvät. Yrityksen tietopääoman järjestäminen luotettavalla ja turvallisella tavalla on ensimmäinen askel muutoksen polulla.Tiedon tallentamistarpeita ovat pitkään määrittäneet ulkoiset tekijät: käsittelyä ja arkistointia koskevat säädökset ja vaatimukset, pyrkimykset tehostaa asiakaspalvelua sekä paineet huolehtia tietoturvasta. Usein yrityksiltä jää huomioimatta hyödyt, joita ne voivat saavuttaa, kun tietopääoma on tarkoituksenmukaisesti järjestetty.Digitaalisesti tallennettua tietoa ja siitä johdettua toimintaa on helppo seurata, mitata, koostaa ja raportoida. Analysoimalla tietoa siitä saadaan enemmän hyötyä. Näin voidaan johtaa myös kehitystoimenpiteitä, joista on todellista hyötyä yritykselle, sen henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja yhteiskunnalle.On aika suhtautua informaationhallintaan mahdollisuutena rakentaa kilpailuetua.

Jaakko Heinola
Business Development Manager
Canon OyLue lisää suunnitelmallisesta lähestymisestä informaationhallintaan