Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus

Tämä asiakirja on alla luetelluista lähteistä ladatun lisensoidun sovelluksen ja siihen liittyvien sähköisten asiakirjojen ("Lisensoitu sovellus") loppukäyttäjän ("Käyttäjä") ja Canon Europa N.V:n, jonka toimipaikka on osoitteessa Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Netherlands ("Sovelluksen tarjoaja"), (ja/tai sen kolmannen osapuolen toimittajien tai tytäryhtiöiden) välinen sopimus. Lisensoidulla sovelluksella voidaan tarkoittaa ja käsittää Canon-valokuvausopas- tai Lens Guru -sovelluksia ja niiden päivitettyjä versioita (ilman erillisiä erityisehtoja).

Lisensoidun sovelluksen voi ladata Apple Inc:n ylläpitämästä sivustosta ("Apple") lisensoituun käyttöön Apple®-mobiililaitteessa (esimerkiksi iPhone®, iPad® tai iPod®) tai muussa Applen langattoman kannettavan laitteen ohjelmistoalustassa ("Apple-laite") tai Google Inc. -yhtiön ("Google") sivustosta lisensoituun käyttöön Android™-mobiililaitteessa tai muussa kannettavan Android-laitteen ohjelmistossa ("Android-laite") (yhdessä "Laite").

ASENTAMALLA LISENSOIDUN SOVELLUKSEN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ KÄYTTÄJÄ SITOUTUU NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, HÄN EI SAA ASENTAA TAI KÄYTTÄÄ LISENSOITUA SOVELLUSTA.

Jos Käyttäjä lataa sovelluksen Applen tuottamasta verkkosivustosta, Käyttäjä hyväksyy, että Apple ja sen tytäryhtiöt ovat käyttöoikeussopimuksen mukaisia kolmannen osapuolen edunsaajia. Käyttöoikeussopimuksen hyväksynyt Käyttäjä hyväksyy myös, että Applella on kolmannen osapuolen edunsaajan ominaisuudessa oikeus (jonka se on hyväksynyt) soveltaa käyttöoikeussopimusta Käyttäjää vastaan. Lisäksi Käyttäjä hyväksyy Applen uusimmat palveluehdot ja suostuu noudattamaan niitä siinä muodossa, jossa ne ovat osoitteessa https://www.apple.com/legal/sla/docs/xcode.pdf. Käyttäjän tietoja käsitellään aina Applen tietosuojakäytännön mukaisesti. Se on nähtävissä osoitteessa http://www.apple.com/legal/privacy/.

Kun Käyttäjä lataa Lisensoidun sovelluksen Google Inc:n ylläpitämästä sivustosta, hän tiedostaa ja hyväksyy lisäksi, että hänen on noudatettava Googlen uusimpia palveluehtoja, kuten ehdot osoitteessa https://cloud.google.com/maps-platform/terms/. Käyttäjä vahvistaa erityisesti käyttävänsä Google Maps -palvelua senhetkisten Google Maps- / Google Earth -palvelun lisäehtojen mukaisesti. Ne ovat nähtävissä osoitteessa https://maps.google.com/help/terms_maps.html ja Googlen tietosuojakäytäntö osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy/.

Tietyt Google-palvelujen osat (mukaan lukien avoimen lähdekoodin ohjelmistot) ovat kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien alaisia. Ne määritetään: (a) Google Maps- / Google Earth -palvelun oikeudellisissa tiedoissa osoitteessa https://www.google.com/help/legalnotices_maps.html ja (b) erillisissä, julkisesti saatavilla olevissa kolmansien osapuolten käyttöoikeusehdoissa, jotka Käyttäjä saa pyytämällä Googlelta.

Lisensoitu sovellus lisensoidaan, sitä ei myydä, Käyttäjälle tämän lisenssin ehtojen mukaisesti, ellei Käyttäjän ja Sovelluksen tarjoajan välille muodosteta erillistä sopimusta, jolloin Lisensoitua sovellusta on käytettävä erillisen sopimuksen mukaan, jos Käyttäjä on hyväksynyt sen. Sovelluksen tarjoaja pidättää kaikki oikeudet, joita ei erikseen ole myönnetty Käyttäjälle.

a. Sopimuspuitteet

Tämä ei-siirrettävä lisenssi on myönnetty Käyttäjälle Sovelluksen tarjoajan Lisensoidun sovelluksen käyttöä varten. Käyttäjä voi käyttää Lisensoitua sovellusta missä tahansa omistamassaan tai hallitsemassaan Laitteessa. Lisenssi ei salli Lisensoidun sovelluksen käyttämistä muissa kuin Käyttäjän omistamissa tai hallitsemissa Laitteissa, eikä Lisensoitua sovellusta saa levittää tai jakaa verkossa, jossa sitä voitaisiin käyttää useissa laitteissa samanaikaisesti. Käyttäjä ei saa vuokrata, lainata, myydä, välittää edelleen tai alilisensoida Lisensoitua sovellusta. Käyttäjä ei saa kopioida (elleivät lisenssi ja Käyttöehdot sitä erikseen salli), purkaa, takaisinmallintaa tai hajottaa osiin Lisensoitua sovellusta, sen päivityksiä tai mitään sen osaa, tai pyrkiä selvittämään Lisensoidun sovelluksen lähdekoodia, muokata sovellusta tai luoda siihen perustuvia jälkiperäisteoksia (paitsi niiltä osin kuin edellä mainitut rajoitukset ovat soveltuvan lain mukaisesti nimenomaisesti kiellettyjä tai elleivät Lisensoituun sovellukseen sisältyvien avoimen lähdekoodin osien lisensointiehdot erikseen sitä salli). Kaikkien rajoitusten rikkomisyritysten katsotaan loukkaavan Sovelluksen tarjoajan ja sen lisenssinantajien oikeuksia. Rajoitusten rikkomisesta saattaa seurata rikosoikeudellisia kanteita ja vahingonkorvausvelvollisuuksia. Tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot koskevat kaikkia Sovelluksen tarjoajan toimittamia päivityksiä, jotka korvaavat Lisensoidun sovelluksen ja/tai täydentävät sitä, ellei päivitys ole erillisen lisenssin alainen. Tällöin erillisen lisenssin käyttöehdot ovat ensisijaiset tähän käyttöoikeussopimukseen nähden.

b. Tietojen käyttäminen

Canon kerää ja analysoi automaattisesti laitteen teknisiä käyttötietoja laitteen käytön helpottamiseksi. Lisätietoja kerättävistä tiedoista ja niiden käyttämisestä on Canonin kuluttajia koskevan tietosuojakäytännön asianmukaisissa osissa (https://myid.canon/canonid/#/policy).

Keräämme käyttötiedot Google Analytics -palvelulla. Lisätietoja Google Analytics -palvelusta on osoitteessa www.google.com/policies/privacy/partners, erityisesti luvussa Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja.

Jos Käyttäjä käyttää Google Maps -palvelua, hän hyväksyy lisäksi, että Googlen tarvitsee saada ja kerätä Käyttäjältä tietoja, kuten hakuehtoja, IP-osoitteita ja leveys-/pituusasteiden koordinaatteja. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Google ja sen tytäryhtiöt voivat käyttää ja säilyttää näitä tietoja voidakseen toimittaa ja parantaa Googlen tuotteita ja palveluja Googlen tietosuojakäytännön mukaisesti. Se on nähtävissä osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy/. Lisäksi Käyttäjä hyväksyy Google Maps Controller-Controller Data Protection Terms -ehdot osoitteessa https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms. Google Maps -peruspalvelujen normaalin toiminnan kautta Käyttäjä toimittaa laitetunnuksia ja henkilötietoja suoraan Googlelle Googlen tietosuojakäytännön (https://www.google.com/policies/privacy/) mukaisesti.

c. Päättyminen

Tämä käyttöoikeussopimus on voimassa, kunnes Käyttäjä purkaa sopimuksen poistamalla Lisensoidun sovelluksen tai sen asennuksen tai kunnes Sovelluksen tarjoaja tai sen palveluntoimittaja purkaa sopimuksen. Käyttäjän tämän käyttöoikeussopimuksen mukaiset oikeudet päättyvät automaattisesti ilman Sovelluksen tarjoajan toimittamaa ilmoitusta, mikäli Käyttäjä ei noudata jotakin tämän sopimuksen ehtoa. Sopimuksen purkauduttua Käyttäjä lopettaa välittömästi Lisensoidun sovelluksen käytön ja tuhoaa kaikki täydelliset tai osittaiset Lisensoidun sovelluksen kopiot.

d. Palvelut

Kolmannen osapuolen materiaalit. Lisensoitu sovellus saattaa tarjota Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää Sovelluksen tarjoajan ja kolmannen osapuolen palveluita ja verkkosivustoja ("Palvelut"). Palvelujen käyttö voi edellyttää internetyhteyttä, ja ne saattavat olla lisäkäyttöehtojen alaisia.

Käyttäjä ymmärtää, että käytettävät Palvelut saattavat sisältää loukkaavaa tai sopimatonta sisältöä ja sopimatonta kieltä ja että minkä tahansa hakusanojen tai URL-osoitteen kirjoittaminen Palveluun saattaa automaattisesti ja tahattomasti luoda linkkejä tai viittauksia sopimattomaan sisältöön Käyttäjä suostuu siihen, että Palveluiden käyttö on täysin Käyttäjän omalla vastuulla, eikä Sovelluksen tarjoaja ole siitä vastuussa Käyttäjälle. Joissain Palveluissa saattaa olla kolmannen osapuolen tietoja, sovelluksia tai materiaaleja ("Kolmannen osapuolen materiaalit") tai linkkejä niihin tai tiettyihin kolmannen osapuolen sivustoihin. Käyttämällä Palveluita Käyttäjä hyväksyy, ettei Sovelluksen tarjoaja ole vastuussa Kolmannen osapuolen materiaalien tai sivustojen sisällön, tarkkuuden, kattavuuden, ajankohtaisuuden, paikkansapitävyyden, tekijänoikeuksien noudattamisen, laillisuuden, sopivuuden, laadun tai muiden ominaisuuksien tarkistamisesta tai arvioinnista. Sovelluksen tarjoaja ei anna takuita Kolmannen osapuolen materiaaleille, sivustoille, muille materiaaleille, tuotteille tai palveluille, ei tue niitä eikä ole niistä korvausvelvollinen tai millään tavalla vastuussa Käyttäjälle tai muille henkilöille. Kolmannen osapuolen materiaalit ja linkit muihin sivustoihin on tarkoitettu ainoastaan Käyttäjän lisähyödyksi. Palveluiden mahdollisesti sisältämät taloustiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Niitä ei ole tarkoitettu luotettavaksi sijoitusneuvonnaksi eikä niitä tule sellaisena pitää. Ennen arvopaperisiirtojen tekemistä Palveluista saatujen tietojen perusteella on kysyttävä neuvoa talousalan ammattilaiselta. Palveluista saatavat sijaintitiedot on tarkoitettu vain suuntaa-antaviksi, eikä niitä saa käyttää yksinomaisina tilanteissa, joissa tarvitaan tarkkoja sijaintitietoja, tai jos virheelliset, epätarkat tai puutteelliset sijaintitiedot saattavat aiheuttaa kuoleman, henkilövamman tai omaisuus- tai ympäristövahinkoja. Sovelluksen tarjoaja tai mikään sen sisällöntuottajista ei takaa Palveluissa näkyvien sijainti- tai osaketietojen saatavuutta, tarkkuutta, kattavuutta, luotettavuutta tai ajantasaisuutta.

Käyttäjä hyväksyy, että Palveluissa on patentoitua ja sovellettavien immateriaalioikeuksien tai muiden lakien, kuten tekijänoikeuksien, suojaamaa sisältöä, tietoja ja materiaaleja, ja Käyttäjä sitoutuu käyttämään patentoitua sisältöä, tietoja ja materiaaleja Palveluiden käyttöä koskevien rajoitusten mukaisesti. Palveluiden mitään osaa ei saa kopioida missään muodossa eikä millään tavalla. Käyttäjä hyväksyy, ettei hän saa missään muodossa muokata, vuokrata, lainata, myydä tai jakaa Palveluita eikä luoda niistä jälkiperäisteoksia tai käyttää Palveluita valtuuttamattomasti mukaan lukien luvaton käyttö tai verkon kuormittaminen.

Käyttäjä hyväksyy myös, ettei Palveluita saa käyttää muiden osapuolten häirintään, herjaamiseen, vaanimiseen, uhkailuun tai muiden osapuolten kunnian tai oikeuksien loukkaamiseen muilla tavoin. Lisäksi Käyttäjä hyväksyy, ettei Sovelluksen tarjoaja ole missään muodossa vastuussa Käyttäjän sopimattomasta sovelluksen käytöstä eikä sellaisista häiritsevistä, uhkaavista, loukkaavista tai laittomista viesteistä tai lähetyksistä, joita Käyttäjä saattaa Palveluja käyttäessään saada.

Kaikki Laitteessa tai sen kautta käytettävät kolmannen osapuolen Palvelut ja Kolmannen osapuolen materiaalit eivät ehkä ole saatavana kaikilla kielillä tai kaikissa maissa. Sovelluksen tarjoaja ei takaa tällaisten Palveluiden ja Kolmannen osapuolen materiaalien olevan soveliaita tai saatavilla tietyissä sijainneissa. Käyttäjä käyttää Palveluita ja Kolmannen osapuolen materiaaleja omasta aloitteestaan ja on vastuussa soveltuvien lakien noudattamisesta, mukaan lukien paikalliset lait. Sovelluksen tarjoaja ja sen lisenssinantajat pidättävät oikeuden Palveluiden muutoksiin, lakkauttamiseen, poistoon tai käytön estämiseen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Sovelluksen tarjoaja ei missään tapauksessa ole korvausvelvollinen Palveluiden poistamisesta tai käytön estämisestä. Sovelluksen tarjoaja voi myös rajoittaa tiettyjen Palveluiden käyttöä ilman erillistä ilmoitusta ja ilman vastuuvelvollisuutta.

e. EI TAKUUTA

KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ LISENSOIDUN SOVELLUKSEN KÄYTTÖ SEKÄ TYYDYTTÄVÄ LAATU, SUORITUSKYKY, TARKKUUS JA TOIMINTA ON YKSINOMAAN KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ SALLITUN ENIMMÄISMÄÄRÄN MUKAISESTI LISENSOITU SOVELLUS JA KAIKKI LISENSOIDUSTA SOVELLUKSESTA TAI SEN KAUTTA SAATAVAT PALVELUT ("PALVELUT") TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA SELLAISINA KUIN NE OVAT KÄYTETTÄVISSÄ ILMAN MITÄÄN TAKUITA, JA SOVELLUKSEN TARJOAJA JA SEN LISENSSINANTAJAT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA, OLETETUISTA JA LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA LISENSOITUUN SOVELLUKSEEN JA KAIKKIIN PALVELUIHIN NÄHDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, TARKOITUKSENMUKAISUUTTA, TARKKUUTTA, HÄIRIÖTÖNTÄ KÄYTTÖÄ JA KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT. SOVELLUKSEN TARJOAJA EI TAKAA LISENSOIDUN SOVELLUKSEN, SEN TOIMINTOJEN TAI PALVELUIDEN HÄIRIÖTÖNTÄ KÄYTTÖÄ EIKÄ SITÄ, ETTÄ NE TÄYTTÄVÄT KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET, ETTÄ NE TOIMIVAT KESKEYTYKSITTÄ JA VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ LISENSOIDUN SOVELLUKSEN TAI PALVELUIDEN VIAT KORJATAAN. SOVELLUKSEN TARJOAJAN TAI SEN VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ANTAMAT SUULLISET TAI KIRJALLISET TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA. JOS LISENSOITU SOVELLUS TAI PALVELUT OSOITTAUTUVAT VIRHEELLISIKSI, LISENSSINSAAJA VASTAA KAIKISTA HUOLTO- JA KORJAUSKUSTANNUKSISTA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA OLETETTUJEN TAKUIDEN TAI KULUTTAJAN LAINMUKAISTEN OIKEUKSIEN POISSULKEMISTA EI SALLITA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.

Käyttäjä hyväksyy, ettei Lisensoitua sovellusta ole kehitetty täyttämään Käyttäjän yksittäisiä vaatimuksia ja että Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että Lisensoidun sovelluksen ohjemateriaaleissa kuvatut ominaisuudet ja toiminnot ovat hänen vaatimustensa mukaisia.

Käyttäjä hyväksyy, ettei Lisensoitu sovellus välttämättä ole virheetön ja ettei pienten virheiden esiintymisen voida tulkita rikkovan käyttöoikeussopimuksen ehtoja.

Käyttäjä hyväksyy myös, että tapahtumat, joihin Sovelluksen tarjoaja, sen tytäryhtiöt ja yhteistyökumppanit eivät kohtuullisesti voi vaikuttaa, saattavat väliaikaisesti tai pysyvästi haitata tai rajoittaa Lisensoidun sovelluksen käyttöä tai estää sen käytön.

f. KORVAUSVASTUUN RAJOITUS

LAAJIMMALLA LAIN SALLIMALLA TAVALLA SOVELLUKSEN TARJOAJA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA HENKILÖVAHINGOISTA TAI MISTÄÄN SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TULOJEN TAI TIETOJEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI MIKÄ TAHANSA MUU KAUPALLINEN VAHINKO TAI MENETYS, JOTKA JOHTUVAT LISENSOIDUN SOVELLUKSEN KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, NIIDEN SYYSTÄ TAI VASTUUTEORIASTA HUOLIMATTA (SOPIMUS, RIKKOMUS TAI MUU), VAIKKA SOVELLUKSEN TARJOAJALLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI HENKILÖVAHINKOJEN TAI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN POIS RAJAAMISTA, MINKÄ VUOKSI EDELLÄ ESITETYT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ. Sovelluksen tarjoajan enimmäiskorvausvastuu kaikista vahingoista (ellei sovellettava laki toisin vaadi henkilövahinkotapauksissa) ei missään tapauksessa ylitä 50 euroa (viisikymmentä euroa). Vaihtoehtoisesti jos käyttäjä on maksanut Lisensoidun sovelluksen lataamisesta ja käyttämisestä Applelle tai Googlelle, hän voi ottaa kyseiseen yhtiöön yhteyttä, jolloin Apple tai Google hyvittää Käyttäjän maksaman summan omien ehtojensa mukaisesti. Apple tai Google ei ole millään muulla tavalla vastuussa tai korvausvelvollinen Lisensoidun sovelluksen käyttöön, käyttämättömyyteen tai virheisiin millään tavalla liittyvistä vahingoista tai ongelmista. Edellä olevat rajoitukset ovat voimassa, vaikka jokin yllä mainituista hyvityksistä ei täyttäisi olennaista tarkoitustaan.

g. Vientilait

Käyttäjä ei saa käyttää tai muutoin viedä tai uudelleenviedä Lisensoitua sovellusta muuten kuin Yhdysvaltain lainsäädännön ja Lisensoidun sovelluksen hankintamaan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Erityisesti, mutta rajoituksetta, Lisensoitua sovellusta ei saa viedä tai uudelleenviedä (a) yhteenkään Yhdysvaltain kauppasaarrossa olevaan maahan tai (b) kenellekään Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Specially Designated Nationals -luettelossa tai Yhdysvaltain kauppaministeriön Denied Person’s List- tai Entity List -luettelossa. Käyttämällä Lisensoitua sovellusta Käyttäjä takaa, että hän ei oleskele missään mainituista maista eikä ole missään mainitussa luettelossa. Käyttäjä takaa myös, että hän ei käytä näitä tuotteita mihinkään Yhdysvaltain lainsäädännön kieltämään tarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta ydinaseiden, ohjusten tai kemiallisten tai biologisten aseiden kehitykseen, suunnitteluun, valmistukseen tai tuotantoon.

h. Kaupalliset tuotteet

Lisensoitu sovellus ja siihen liittyvä dokumentaatio ovat "Kaupallisia tuotteita", kuten käsite on määritetty säädöksessä 48 C.F.R. §2.101, ja ne koostuvat "Kaupallisesta tietokoneohjelmistosta" ja "Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta", kuten nämä termit on määritetty säännöksessä 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202. Kohtien 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202-1 – 227.7202-4 mukaisesti Kaupallinen tietokoneohjelmisto ja Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatio ovat lisensoituja Yhdysvaltain hallituksen palveluksessa oleville loppukäyttäjille (a) vain kauppatavarana ja (b) samoin oikeuksin kuin muillekin käyttäjille tämän sopimuksen ehtojen mukaan. Julkaisemattoman materiaalin oikeudet pidätetään Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien nojalla.

i. Lainsäädäntö

Tähän Sopimukseen sovelletaan Alankomaiden lainsäädäntöä ja sitä tulee tulkita sen mukaisesti. Kaikki osapuolten väliset, tähän Sopimukseen liittyvät kiistat ratkaistaan aina Amsterdamin aluetuomioistuimessa Alankomaissa. Sovelluksen tarjoajalla on kuitenkin oikeus luopua tästä Ehdosta ja siirtää tämä Sopimus käyttäjän paikallisen lainsäädännön ja/tai lainkäyttöalueen alaiseksi.

j. Yhteystiedot

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että et ole täysin tyytyväinen Lisensoituun sovellukseen, sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä paikalliseen Canon-toimipisteeseen tai jälleenmyyjään.

k. Lisensoidussa sovelluksessa käytetyt avoimen lähdekoodin ohjelmat

Canon-valokuvausoppaan versio 5.0 ja sen jälkeiset versiot, jotka ovat käytettävissä iOS-käyttöjärjestelmässä, käyttävät seuraavia avoimen lähdekoodin ohjelmistojaNimi Linkki ja tekijänoikeustiedot, jos ne ovat käytettävissä Kuvaus Lisenssin tyyppi
AlamoFire https://github.com/Alamofire/Alamofire
Copyright (c) 2014–2018 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)
HTTP-verkkokirjasto Swift-muodossa MIT-lisenssi
RealmSwift https://realm.io/docs/swift/3.5.0/api/index.html
lisenssin kopio on saatavilla osoitteessa https://github.com/realm/realm-core/blob/master/LICENSE
Puhelimissa, tableteissa ja puettavissa laitteissa käytettävä mobiilitietokanta. Apache 2.0 -lisenssi
SnapKit https://github.com/SnapKit/SnapKit
Tekijät: Robert Payne (@robertjpayne) ja muut yhteistyökumppanit
SnapKit on toimialuekohtainen kieli, jolla helpotetaan automaattista asettelua iOS- ja OS X -sovelluksissa. MIT-lisenssi
SDWebImage https://github.com/rs/SDWebImage
Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com
Asynkroninen kuvan lataustoiminto, joka tukee UIImageView-luokan välimuistia. MIT-lisenssi
PromiseKit https://github.com/mxcl/PromiseKit
Copyright 2016–, Max Howell; mxcl@me.com
Swift- ja ObjC-toteutus. MIT-lisenssi
SwiftFormat https://github.com/nicklockwood/SwiftFormat
Copyright (c) 2016 Nick Lockwood
Swift-koodin muokkaamisen tarkoitettu koodikirjasto ja komentorivityökalu. MIT-lisenssi
Tealium Swift https://github.com/Tealium/tealium-swift Tealium SDK tunnisteiden hallintaan iOS-sovelluksissa. Mukautettu Tealium-lisenssi
https://github.com/Tealium/tealium-swift/blob/master/LICENSE.txt. Lisätietoja kohdassa "edellinen versio"

MIT-käyttöoikeusehdot:

Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla: Edellä annettu tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus on toimitettava kaikkien koko Ohjelmiston tai sen merkittävien osien kopioiden mukana.
OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.

Apache 2.0 -lisenssin ehdot:

Käyttäjä tiedostaa, että Ohjelmisto saattaa sisältää salaustoimintoja, jotka saattavat olla vientirajoitusten alaisia. Lisäksi Käyttäjä takaa, että hän ei oleskele millään lainkäyttöalueella, jota koskevat Yhdysvaltain talouspakotteet ("Kielletty lainkäyttöalue"), mukaan lukien Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan, Syyria tai Krimin alue, (ii) että hän ei ole millään Yhdysvaltain hallituksen mustalla listalla (tämä sisältää Specially Designated Nationals List-, Blocked Persons List- ja Consolidated Sanctions List -luettelot, joita ylläpitää Yhdysvaltain valtionvarainministeriön Office of Foreign Assets Control, sekä Denied Persons List- ja Entity List -luettelot, joita ylläpitää Yhdysvaltain kauppaministeriö) ("Pakotteen kohteena oleva henkilö"), tai (iii) taho, jota pakotteen kohteena oleva henkilö hallinnoi tai josta yli 50 % on pakotteen kohteena olevan henkilön omistuksessa. Käyttäjä suostuu noudattamaan kaikkia Yhdysvaltain kauppaministeriön tai muun Yhdysvaltain tai muun sovellettavan maan tahon vienti-, uudelleenvienti- ja tuontirajoituksia sekä -asetuksia. Lisäksi Käyttäjä lupaa, ettei siirrä Ohjelmistoa tai valtuuta sen siirtoa suoraan tai epäsuorasti millekään Kielletylle lainkäyttöalueelle tai muutoin kyseisten rajoitusten tai asetusten vastaisesti.

Apache-lisenssin versio 2.0 ("Lisenssi"): tätä tiedostoa ei saa käyttää muuten kuin Lisenssin mukaisesti. Lisenssin kopio on saatavilla osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Ellei sovellettava laki tai kirjallinen sopimus toisin vaadi, Lisenssin nojalla toimitettu ohjelmisto toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TAI EHTOJA. Lisenssissä on tarkemmat tiedot kielten hallintaluvista ja Lisenssin mukaisen käytön rajoituksista.

Canon-valokuvausoppaan versio 5.0 ja sen jälkeiset versiot, jotka ovat käytettävissä Android-käyttöjärjestelmässä, käyttävät seuraavia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja

Nimi Linkki ja tekijänoikeustiedot, jos ne ovat käytettävissä Kuvaus Lisenssin tyyppi ja teksti
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Android-tukikirjastopakkaukset https://developer.android.com/reference/android/support/classes Käytetyt pakkaukset: design, appcompat, recyclerview, cardview, palette, constraint Apache 2.0 -lisenssi
Dagger https://github.com/google/dagger Nopea Android- ja Java-koodin lataustoiminto. Apache 2.0 -lisenssi
Retrofit https://github.com/square/retrofit
Copyright 2013 Square, Inc.
Tyyppiturvallinen HTTP-asiakas Android- ja Java by Square -sovelluksiin. Apache 2.0 -lisenssi
Retrofit-sovitin https://github.com/JakeWharton/retrofit2-rxjava2-adapter RxJava 2 CallAdapter.Factory-toteutus, Retrofit 2 Apache 2.0 -lisenssi
OKHTTP https://github.com/square/okhttp HTTP+HTTP/2-asiakas Android- ja Java-sovelluksiin. Apache 2.0 -lisenssi
Picasso https://github.com/square/picasso
Copyright 2013 Square, Inc.
Tehokas kuvien lataus- ja välimuistikirjasto Android-sovelluksiin. Apache 2.0 -lisenssi
AHBottomNavigation https://github.com/aurelhubert/ahbottomnavigation
AHBottomNavigation-kirjasto Android-sovelluksiin.
Copyright (c) 2017 Aurelien Hubert (http://github.com/aurelhubert).
Kirjasto Material Design -sovelluksen navigointiohjeiden mallintamiseen. Apache 2.0 -lisenssi
Material-ViewPagerIndicator https://github.com/ronaldsmartin/Material-ViewPagerIndicator
Copyright 2016 Ronald Martin
Dot-based Android ViewPager ja Material Design -animaatiot Apache 2.0 -lisenssi
ShimmerLayout https://github.com/team-supercharge/ShimmerLayout
Copyright 2017 Supercharge
Tehokkaasti muistia käyttävä hohtotehoste Android-sovelluksiin. Palvelun tarjoaa Supercharge. Apache 2.0 -lisenssi
RxJava https://github.com/ReactiveX/RxJava
Copyright (c) 2016–, RxJava Contributors.
Asynkronisten ja tapahtumapohjaisten sovelluksien laatimiseen tarkoitettu kirjasto, joka käyttää havaittavia Java VM -jaksoja. Apache 2.0 -lisenssi
RXAndroid https://github.com/ReactiveX/RxAndroid
Copyright 2015 The RxAndroid authors
RxJava-sidonnat Android-sovelluksiin. Apache 2.0 -lisenssi
Kotlin https://github.com/JetBrains/kotlin Kotlin-ohjelmointikieli Apache 2.0 -lisenssi
Timber https://github.com/JakeWharton/timber
Copyright 2013 Jake Wharton
Lokitoiminto, jonka laajennettava API tukee Android-sovelluksen normaalia lokiluokkaa. Apache 2.0 -lisenssi
jUnit https://junit.org/junit4/license.html
Copyright © 2002–2018 JUnit. Kaikki oikeudet pidätetään.
JUnit on helppokäyttöinen ympäristö toistettavien testien kirjoittamiseen. Eclipse Public License – versio 1.0
Android Test Runner https://developer.android.com/reference/android/support/test/runner/package-summary Android-testiohjelma Katso lisätietoja Apache 2.0 -lisenssin tiedoista. Kaikkeen muuhun sisältöön lukuun ottamatta lisenssiasiakirjoja sovelletaan Creative Commons Attribution 2.5 -lisenssiä https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode
Espresso https://developer.android.com/reference/android/support/test/espresso/package-summary Espresso on työkalu tiiviiden ja luotettavien Android UI -testien kirjoittamiseen. Apache 2.0 -lisenssi
Realm https://github.com/realm/realm-java
Tämä projekti noudattaa Contributor Covenant -toimintaohjetta. Osallistumalla hyväksyt tämän toimintaohjeen. Voit ilmoittaa ohjeen vastaisesta toiminnasta osoitteeseen info@realm.io.
Realm on mobiilitietokanta, joka korvaa SQLite- ja ORM-työkalut. Apache 2.0 -lisenssi
Tealium Android https://github.com/Tealium/tealium-android Tealium SDK tunnisteiden hallintaan Android-sovelluksissa. Mukautettu Tealium-lisenssi
https://github.com/Tealium/tealium-android/blob/master/LICENSE.txt. Lisätietoja on kohdassa "edellinen versio".
Crashlytics https://try.crashlytics.com/
Copyright 2002 © The Codehaus. Kaikki oikeudet pidätetään.
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
Virheraportointijärjestelmä Palveluehdot
 
Tietojen käsittelyn ja suojauksen ehdot

Fabric Open Source Dependencies License List -luettelo: Javascript Creative Commons-, Apache- ja unlicense-lisenssin mukaisesti https://fabric.io/licenses/javascript sekä Android Tooling Codehaus Classworlds -lisenssin ja GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE -lisenssin mukaisesti, saatavilla osoitteessa https://fabric.io/licenses/android_plugin.
BSD 3-Clause License -lisenssi

BSD 3-Clause License -lisenssi

Ohjelmakoodin käyttäminen ja jakeleminen lähde- ja binäärimuodossa muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Lähdekoodin edelleenjakelun yhteydessä siinä on säilytettävä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapautuslauseke.

2. Binäärikoodin edelleenjakelun yhteydessä edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapautuslauseke pitää liittää jakelun mukana toimitettavaan dokumentointiin ja/tai muuhun materiaaliin.

3. Tekijänoikeuksien omistajien nimiä ja muiden yhteistyökumppaneiden nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden myynninedistämisessä tai markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä kirjallista lupaa.

TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT OVAT TOIMITTANEET TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" JA ILMAN MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, OLETETUT TAKUUT SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI JA SOPIVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJAT JA NIIDEN YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLITTÖMISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, KYVYTTÖMYYS TOIMITTAA TAVAROITA TAI PALVELUITA, KÄYTTÖKATKOKSET, TIETOJEN JA TULOJEN MENETYKSET TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), EI SOPIMUSPERUSTEESEEN, VASTUUVELVOLLISUUTEEN EIKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMISEEN VEDOTEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNNIT JA MUUT SYYT), JOITA VOI AIHEUTUA MILLÄ TAHANSA TAVALLA JOHTUEN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU ENNALTA.

Apache 2.0

Lisensoitu Apache-lisenssin version 2.0 ("Lisenssi") mukaisesti; tätä tiedostoa ei saa käyttää muuten kuin Lisenssin mukaisesti. Lisenssin kopio on saatavilla osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei sovellettava laki tai kirjallinen sopimus toisin vaadi, Lisenssin nojalla toimitettu ohjelmisto toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TAI EHTOJA. Lisenssissä on tarkemmat tiedot kielten hallintaluvista ja Lisenssin mukaisen käytön rajoituksista.

Eclipse Public License – versio 1.0

MUKANA OLEVA OHJELMA TOIMITETAAN TÄMÄN ECLIPSE PUBLIC LICENSE -LISENSSIN ("SOPIMUS") EHTOJEN MUKAISESTI. OHJELMAN KÄYTTÖ, JÄLJENTÄMINEN TAI JAKELU TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ VASTAANOTTAJA HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN.

1. MÄÄRITELMÄT

"Osuus" tarkoittaa:

a) alkuperäisen osallistujan tapauksessa tämän Sopimuksen mukaisesti jaeltavaa alkuperäistä koodia ja dokumentaatiota ja

b) kunkin myöhemmän osallistujan tapauksessa:

i) Ohjelmaan tehtyjä muutoksia ja

ii) Ohjelmaan tehtyjä lisäyksiä,

missä kyseinen Osallistuja on tehnyt ja jaellut kyseiset muutokset ja/tai lisäykset Ohjelmaan. Osuus on peräisin Osallistujalta, jos hän on lisännyt sen Ohjelmaan itse tai sen on lisännyt joku kyseisen Osallistujan puolesta toimiva taho. Osuus ei tarkoita Ohjelmaan tehtyjä lisäyksiä, jotka: (i) ovat erillisiä ohjelmistomoduuleja, jotka jaellaan Ohjelman mukana ja joilla on oma käyttöoikeussopimus, ja (ii) eivät ole Ohjelman johdannaistuotteita.

"Osallistuja" tarkoittaa kaikkia henkilöitä ja tahoja, jotka jakelevat Ohjelmaa.

"Lisensoidut patentit" tarkoittavat Osallistujan lisensoitavia patenttivaatimuksia, joita loukataan silloin, kun Osuutta käytetään tai myydään erikseen tai yhdessä Ohjelman kanssa.

"Ohjelma" tarkoittaa tämän Sopimuksen mukaisesti jaeltuja Osuuksia.

"Vastaanottaja" tarkoittaa ketä tahansa, joka vastaanottaa Ohjelman tämän Sopimuksen mukaisesti, mukaan lukien kaikki Osallistujat.

2. OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

a) Kukin Osallistuja myöntää tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Vastaanottajalle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, korvauksettoman tekijänoikeuden jäljentää, valmistaa johdannaistuotteita, näyttää julkisesti, esittää julkisesti, jaella ja alilisensoida kyseisen Osallistujan mahdollista Osuutta ja kyseisiä johdannaistuotteita lähdekoodi- ja kohdekoodimuodossa.

b) Kukin Osallistuja myöntää tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Vastaanottajalle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, korvauksettoman patenttilisenssin Lisensoidut patentit -kohdan mukaisesti valmistaa, käyttää, myydä, tarjota myytäväksi, tuoda ja muutoin siirtää kyseisen Osallistujan mahdollista Osuutta lähdekoodi- ja kohdekoodimuodossa. Tämä patenttilisenssi koskee Osuuden ja Ohjelman yhdistelmää, jos Osallistuja lisää Osuuden ja kyseinen Osuuden lisääminen aiheuttaa sen, että kyseinen yhdistelmä on Lisensoitujen patenttien alainen. Patenttilisenssi ei koske muita yhdistelmiä, jotka sisältävät Osuuden. Tämä lisenssi ei koske laitteistoja sinänsä.

c) Vastaanottaja tiedostaa, että vaikka kukin Osallistuja myöntää lisenssit tässä määritetyille Osuuksilleen, kukaan Osallistuja ei takaa, että Ohjelma ei riko patenttia tai muita minkään muun tahon immateriaalioikeuksia. Osallistujat eivät ole vastuussa Vastaanottajille minkään muun tahon tekemistä vaateista esimerkiksi immateriaalioikeuksien loukkaamisen perusteella. Kukin Vastaanottaja hyväksyy tässä määritettyjen oikeuksiensa ja käyttöoikeuksiensa käyttämisen ehtona täyden vastuun muiden mahdollisesti tarvittavien immateriaalioikeuksien turvaamisesta. Jos Vastaanottaja esimerkiksi tarvitsee kolmannen osapuolen patenttilisenssin Ohjelman jakelua varten, Vastaanottaja vastaa kyseisen lisenssin hankkimisesta ennen Ohjelman jakelemista.

d) Kukin Osallistuja takaa omistavansa tietojensa mukaan riittävät tekijänoikeudet omaan mahdolliseen Osuuteensa voidakseen myöntää tässä Sopimuksessa määritetyn tekijänoikeuden.

3. VAATIMUKSET

Osallistuja voi halutessaan jaella Ohjelmaa kohdekoodimuodossa oman käyttöoikeussopimuksensa alaisesti, kunhan:

a) se noudattaa tämän Sopimuksen ehtoja ja

b) sen käyttöoikeussopimus:

i) kieltää kaikkien Osallistujien puolesta kaikki nimenomaiset ja oletetut takuut ja ehdot, mukaan lukien takuut tai ehdot, jotka koskevat omistusoikeutta ja oikeuksien loukkaamattomuutta, sekä oletetut takuut tai ehdot myyntikelpoisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen

ii) sulkee pois kaikkien Osallistujien puolesta kaikki vastuut vahingoista, mukaan lukien suorat, epäsuorat, erityiset, satunnaiset ja välilliset vahingot, kuten voittojen menetyksen

iii) ilmaisee, että kaikki tästä Sopimuksesta poikkeavat ehdot ovat ainoastaan kyseisen Osallistujan vastuulla ja

iv) ilmaisee, että Ohjelman lähdekoodi on saatavilla kyseiseltä Osallistujalta, ja ilmoittaa lisenssin saajille, miten sen voi hankkia kohtuullisella tavalla tai tavallisesti ohjelmistojen siirtoon käytettävän välineen kautta.

Kun Ohjelma toimitetaan tarjolle lähdekoodimuodossa:

a) se on toimitettava tarjolle tämän Sopimuksen mukaisesti ja

b) kopio tästä Sopimuksesta on sisällytettävä jokaiseen Ohjelman kopioon.

Osallistujat eivät saa poistaa tai muuttaa mitään Ohjelman sisältämiä tekijänoikeustietoja.

Kunkin Osallistujan on ilmoitettava olevansa mahdollisen Osuutensa tekijä tavalla, josta tulevien Vastaanottajien on helppo tunnistaa Osuuden tekijä.

4. KAUPALLINEN JAKELU

Ohjelmistojen kaupalliset jakelijat voivat ottaa tiettyjä vastuita suhteessa esimerkiksi loppukäyttäjiin ja liikekumppaneihin. Vaikka tämän lisenssin on tarkoitus helpottaa Ohjelman kaupallista käyttöä, Osallistujan, joka sisällyttää Ohjelman kaupalliseen tuotteeseen, on toimittava tavalla, joka ei aiheuta muille Osallistujille mahdollisia vastuita. Jos Osallistuja siis sisällyttää Ohjelman kaupalliseen tuotteeseen, kyseinen Osallistuja ("Kaupallinen osallistuja") suostuu täten suojaamaan ja puolustamaan kaikkia muita Osallistujia ("Vastuusta vapautettu osallistuja") menetyksiltä, vahingoilta ja kuluilta (yhdessä "Menetykset"), jotka johtuvat kolmannen osapuolen aloittamista vaateista, kanteista ja muista oikeustoimista Vastuusta vapautettua osallistujaa vastaan siinä määrin kuin ne johtuvat kyseisen Kaupallisen osallistujan toiminnasta tai laiminlyönnistä suhteessa Ohjelman jakeluun kaupallisessa tuotteessa. Tässä osassa mainitut velvollisuudet eivät koske vaateita tai Menetyksiä, jotka liittyvät todelliseen tai väitettyyn immateriaalioikeuksien loukkaamiseen. Jotta Vastuusta vapautettu osallistuja voidaan vapauttaa vastuusta, hänen on: a) ilmoitettava Kaupalliselle osallistujalle kyseisestä vaateesta heti kirjallisesti ja b) annettava Kaupallisen osallistujan hallita puolustusta ja siihen liittyviä sovintoratkaisua koskevia neuvotteluja ja tehtävä yhteistyötä kyseisen Kaupallisen osallistujan kanssa. Vastuusta vapautettu osallistuja saa osallistua kyseiseen vaateeseen omalla kustannuksellaan.

Osallistuja saattaa esimerkiksi sisällyttää Ohjelman kaupalliseen tuotteeseen, jonka nimi on Tuote X. Kyseinen Osallistuja on siitä lähtien Kaupallinen osallistuja. Jos kyseinen Kaupallinen osallistuja esittää Tuotteeseen X liittyviä suorituskykyväitteitä tai myöntää sille takuita, hän vastaa niistä yksin. Tämän osan mukaan Kaupallisen osallistujan on puolustettava muita Osallistujia kyseisiin suorituskykyväitteisiin ja myönnettyihin takuisiin liittyvien vaatimusten suhteen, ja jos oikeusistuin vaatii jotakuta toista Osallistujaa maksamaan sen vuoksi vahingonkorvauksia, ne maksaa Kaupallinen osallistuja.

5. EI TAKUUTA

JOLLEI TÄSSÄ SOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI TOISIN MAINITA, OHJELMA TOIMITETAAN "SELLAISENAAN", ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA, KUTEN TAKUITA TAI EHTOJA OMISTUSOIKEUDESTA, OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Kukin Vastaanottaja vastaa yksin Ohjelman käytön ja jakelun sopivuudesta sekä tämän Sopimuksen mukaisten oikeuksiensa käyttämiseen liittyvistä riskeistä, mukaan lukien ohjelman virheisiin liittyvät riskit ja kulut, soveltuvien lakien noudattaminen, tietojen, ohjelmien tai laitteiden vioittuminen tai menettäminen sekä toimintojen saatavuusongelmat tai katkokset.

6. VASTUUVAPAUTUS

JOLLEI TÄSSÄ SOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI TOISIN MAINITA, VASTAANOTTAJA JA OSALLISTUJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VOITTOJEN MENETYS), RIIPPUMATTA SYYSTÄ JA VASTUUTEORIASTA SEKÄ SOPIMUSPERUSTEESEEN, VASTUUVELVOLLISUUTEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMISEEN VETOAMISESTA (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNNIT JA MUUT SYYT), JOITA VOI AIHEUTUA MILLÄ TAHANSA TAVALLA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ TAI JAKELUSTA TAI TÄSSÄ MYÖNNETTYJEN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMISESTÄ, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

7. YLEISTÄ

Jos jokin tämän Sopimuksen ehto on sovellettavan lain mukaan pätemätön tai toimeenpanokelvoton, kyseinen osa ei vaikuta Sopimuksen muiden ehtojen kelvollisuuteen tai toimeenpanokelpoisuuteen, ja kyseistä ehtoa muutetaan ilman osapuolten lisätoimia vain siinä määrin kuin on tarpeellista, jotta kyseinen ehto on kelvollinen ja toimeenpanokelpoinen.

Jos Vastaanottaja ryhtyy patenttioikeustoimiin mitä tahansa tahoa vastaan (mukaan lukien kanteeseen liittyvä risti- tai vastakanne) ja väittää, että itse Ohjelma (poislukien Ohjelman ja muun ohjelmiston tai laitteen yhdistelmät) loukkaa kyseisen Vastaanottajan patentteja, kyseiselle Vastaanottajalle osassa 2(b) myönnetyt oikeudet päättyvät sinä päivänä, kun kyseiset oikeustoimet aloitetaan.

Kaikki Vastaanottajalle tässä Sopimuksessa myönnetyt oikeudet päättyvät, jos Vastaanottaja ei noudata mitä tahansa tämän Sopimuksen olennaisia ehtoja eikä korjaa kyseistä virhettään kohtuullisessa ajassa saatuaan tiedon kyseisestä ehdon loukkaamisestaan. Jos kaikki Vastaanottajalle tässä Sopimuksessa myönnetyt oikeudet ovat päättyneet, Vastaanottaja suostuu lopettamaan Ohjelman käytön ja jakelun heti, kun se on käytännössä mahdollista. Vastaanottajan tämän Sopimuksen mukaiset velvollisuudet ja Vastaanottajan mahdollisesti myöntämät Ohjelman lisenssit jäävät kuitenkin edelleen voimaan.

Kaikilla on oikeus kopioida ja jaella tämän Sopimuksen kopiota, mutta epäyhtenäisyyksien välttämiseksi Sopimus on tekijänoikeuden alainen ja sitä saa muuttaa ainoastaan seuraavalla tavalla. Sopimuksen hallinnoija pidättää oikeuden julkaista Sopimuksesta ajoittain uusia versioita (kuten korjauksia). Ainoastaan Sopimuksen hallinnoijalla on oikeus muuttaa tätä Sopimusta. Alkuperäinen Sopimuksen hallinnoija on The Eclipse Foundation. The Eclipse Foundation voi määrittää sopivalle muulle taholle velvollisuuden toimia Sopimuksen hallinnoijana. Kullakin Sopimuksen uudella versiolla on yksilöivä versionumero. Ohjelmaa (mukaan lukien Osuudet) saa aina jaella sen Sopimusversion mukaisesti, jonka aikana se vastaanotettiin. Kun Sopimuksen uusi versio on julkaistu, Osallistuja voi lisäksi halutessaan jaella Ohjelmaa (mukaan lukien Osuuksia) uuden version mukaisesti. Lukuun ottamatta sitä mitä edellä osissa 2(a) ja 2(b) määritetään, Vastaanottaja ei saa oikeuksia eikä käyttöoikeutta tämän Sopimuksen mukaisten Osallistujien immateriaalioikeuksiin nimenomaisesti, oletetusti, estoppel-periaatteen mukaisesti eikä muuten. Kaikki Ohjelmaan liittyvät oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä Sopimuksessa, pidätetään.

Tätä Sopimusta säätelevät New Yorkin osavaltion lainsäädäntö ja Yhdysvaltain immateriaalioikeudet. Mikään tämän Sopimuksen osapuoli ei ryhdy tämän Sopimuksen puitteissa oikeustoimiin yli vuoden kuluttua oikeustoimien syyn ilmenemisestä. Kukin osapuoli luopuu oikeuksistaan valamiesoikeudenkäyntiin tällaisissa oikeustoimissa.

Canon-valokuvausoppaan versiota 5.0 vanhemmat versiot sisältävät seuraavat avoimen lähdekoodin ohjelmat, joita koskevat seuraavat ehdot:

1. Avoimen lähdekoodin Keychain helper for iOS/Swift -ohjelmiston käyttöön sovelletaan MIT-lisenssiä (Copyright (c) 2015 Marketplacer). Ohjelman kopio on saatavilla ja lisenssi nähtävillä osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE.

Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


2. Avoimen lähdekoodin ObjectMapper-ohjelmiston käyttöön sovelletaan MIT-lisenssiä (MIT) Copyright (c) 2014 Hearst. Ohjelman kopio ja lisenssi ovat saatavilla osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE

Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


3. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto Alamofire. Ohjelman kopio ja lisenssi ovat saatavilla osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE.

Copyright (c) 2014–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


4. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto Bond. Ohjelman kopio ja lisenssi ovat saatavilla osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE.

Copyright (c) 2015–2016 Bond


Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


5. Avoimen lähdekoodin UICollectionViewLeftAlignedLayout-ohjelmiston käyttöön sovelletaan lisenssiä, joka on nähtävillä osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE.

Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


6. Avoimen lähdekoodin RFQuiltLayout-ohjelmiston käyttöön sovelletaan lisenssiä, joka on nähtävillä osoitteessa https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md.

Copyright (c) 2012 ITV LLC


Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


7. Avoimen lähdekoodin ICSPullToRefresh-ohjelmiston käyttöön sovelletaan lisenssiä, joka on nähtävillä osoitteessa https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE.

Copyright (c) 2015 Lei Wang


Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:


Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.


OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.


8. Avoimen lähdekoodin Fabric-ohjelmiston käyttöön sovelletaan lisenssiä, joka yhdessä kopion kanssa on saatavilla osoitteessa http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Lisensoitu Apache-lisenssin version 2.0 ("Lisenssi") mukaisesti; tätä tiedostoa ei saa käyttää muuten kuin Lisenssin mukaisesti.


Ellei sovellettava laki tai kirjallinen sopimus toisin vaadi, Lisenssin nojalla toimitettu ohjelmisto toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TAI EHTOJA.
Lisenssissä on tarkemmat tiedot kielten hallintaluvista ja Lisenssin mukaisen käytön rajoituksista.


9. Avoimen lähdekoodin Tealium-ohjelmiston käyttöön sovelletaan käyttöoikeussopimusta, joka on nähtävillä osoitteessa https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt.

Lisensoitu Apache-lisenssin version 2.0 ("Lisenssi") mukaisesti; tätä tiedostoa ei saa käyttää muuten kuin Lisenssin mukaisesti.


Ellei sovellettava laki tai kirjallinen sopimus toisin vaadi, Lisenssin nojalla toimitettu ohjelmisto toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TAI EHTOJA. Lisenssissä on tarkemmat tiedot kielten hallintaluvista ja Lisenssin mukaisen käytön rajoituksista.


Kiitos mielenkiinnostasi Tealium Inc:n ("Tealium" tai "Me" kaikissa taivutusmuodoissaan) omistamaa ja lisensoimaa Tealium iOS Library -ohjelmistoa ("Ohjelmisto") kohtaan. Lue tämä käyttöoikeussopimus ("Sopimus") huolellisesti, sillä siinä määritetään Ohjelmiston käyttöä koskevat ehdot.


Meidän suorat kilpailijamme eivät saa käyttää Ohjelmistoa ilman Meidän etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta. Ohjelmistoa ei myöskään saa käyttää minkään tuotteemme tai palvelumme saatavuuden, tehokkuuden tai toiminnan seuraamiseen eikä muussa arviointi- tai kilpailutarkoituksessa.


LATAAMALLA OHJELMISTON TAI TÄYTTÄMÄLLÄ JA TOIMITTAMALLA TEALIUMIN TOIMITTAMAN TILAUSLOMAKKEEN, JOSSA VIITATAAN TÄHÄN SOPIMUKSEEN, KÄYTTÄJÄ VAKUUTTAA HYVÄKSYVÄNSÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN JA NOUDATTAVANSA SEN EHTOJA. JOS KÄYTTÄJÄ SOLMII TÄMÄN SOPIMUKSEN YRITYKSEN TAI MUUN OIKEUSHENKILÖN PUOLESTA, HÄN VAHVISTAA, ETTÄ HÄNELLÄ ON OIKEUS SITOA KYSEINEN OIKEUSHENKILÖ JA SEN TYTÄRYHTIÖT TÄHÄN SOPIMUKSEEN, MISSÄ TAPAUKSESSA TERMI "KÄYTTÄJÄ" VIITTAA KYSEISEEN OIKEUSHENKILÖÖN JA SEN TYTÄRYHTIÖIHIN. JOS KÄYTTÄJÄLLÄ EI OLE TÄLLAISTA OIKEUTTA TAI JOS HÄN EI HYVÄKSY SOPIMUKSEN EHTOJA, HÄN EI SAA KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.


Ohjelmiston käyttöä koskevan lisenssin voimassaoloaika ("Voimassaoloaika") alkaa, kun Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen edellä mainitun mukaisesti, ja jatkuu, kunnes se lakkautetaan alla olevassa Peruuttaminen ja lakkauttaminen -osiossa määritetyllä tavalla. Voimassaoloaikana Me myönnämme Käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rojaltittoman ja rajoitetun oikeuden (ilman alikäyttöoikeutta) käyttää Ohjelmistoa seuraaviin tarkoituksiin:


Tealiumin tuotteiden ja palveluiden kanssa käytettävien ohjelmistosovellusten ja toimintojen kehittäminen;
laadunvarmistustestaus Käyttäjän ohjelmistosovelluksen ja Tealiumin tuotteiden ja palveluiden välisen yhteensopivuuden varmistamiseksi; ja
tukitestaus Käyttäjän ohjelmistosovelluksen ja Tealiumin tuotteiden ja palveluiden välisen yhteensopivuusongelmien määrittämiseksi.Voimassaoloaikana Tealium myöntää Käyttäjälle myös ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rojaltittoman ja rajoitetun maailmanlaajuisen oikeuden (ilman alikäyttöoikeutta) markkinoida, tuottaa ja jakaa sovelluksia, jotka sisältävät Käyttäjän tämän Sopimuksen mukaisesti kehittämiä integrointeja, joko suoraan tai useiden jakelutasojen kautta loppukäyttäjille, mutta vain jos loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehdot suojaavat Tealiumin oikeudet samalla tavoin kuin tämä Sopimus.

Emme myönnä mitään muita Ohjelmistoa koskevia oikeuksia. Käyttäjällä on oikeus käyttää Ohjelmistoa vain Voimassaoloaikana. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei erikseen tässä Sopimuksessa myönnetä, emmekä myönnä tämän Sopimuksen nojalla mitään oletettuja tai muita oikeuksia, rajoituksin tai muulla tavalla. Käyttäjällä ei ole oikeutta: (i) kopioida tai jäljentää Ohjelmistoa (muuten kuin kohtuullisiin arkistointitarkoituksiin); (ii) muokata tai luoda Ohjelmistoon perustuvia johdannaistuotteita; (iii) hajottaa osiin, purkaa tai takaisinmallintaa Ohjelmistoa (muuten kuin sovellettavan lain erikseen sallimassa määrin); tai (iv) poistaa tai muokata mitään Ohjelmistossa esiintyviä tavaramerkkejä, logoja, tekijänoikeus- tai muita omistusoikeudellisia ilmoituksia, selitteitä, symboleja tai tekstejä. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta käyttää Ohjelmistoa mihinkään laittomaan tai luvattomaan tarkoitukseen.

Tealium säilyttää itsellään kaikki Ohjelmiston ja sen johdannaistuotteiden nimikkeisiin liittyvät oikeudet, omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet. “Immateriaalioikeudet” tarkoittaa kaikkia patentteja, tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia, tavaramerkkejä koskevia oikeuksia sekä muita omistus- ja teollis- ja tekijänoikeuksia, mukaan lukien moraaliset oikeudet. Ohjelmisto on tekijänoikeuslakien ja muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja kansainvälisten sopimusten suojaama. Käyttäjä hyväksyy, että Me omistamme kaikki Käyttäjän tai muiden osapuolten toimittamat Ohjelmistoon liittyvät ehdotukset, palautteet, parannuspyynnöt ja suositukset sekä muunlaiset lausunnot. Tässä Sopimuksessa erikseen myönnettyjen käyttöoikeuksien lisäksi tämä Sopimus tai sen täytäntöönpano ei siirrä Meiltä Käyttäjälle mitään Tealiumin immateriaalioikeuksia.

Yleiset ehdot ja rajoitukset
Käyttäjä käyttää Ohjelmistoa omalla vastuullaan.
Käyttäjä hyväksyy, että Tealium ei ole velvoitettu tarjoamaan Käyttäjälle Ohjelmiston tukea eikä päivityksiä tai virheenkorjauksia ("Päivitykset"). Jos Tealium harkintansa mukaan päättää toimittaa Käyttäjälle Päivityksiä, Päivitykset katsotaan Ohjelmiston osaksi ja tämän Sopimuksen ehtoja sovelletaan niihin.
Käyttäjä hyväksyy, että hänellä ei ole oikeutta jäljentää, toisintaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai hyödyntää mitään Ohjelmiston osaa tai toimintoa eikä oikeutta käyttää Ohjelmistoa ilman Tealiumin erityistä kirjallista lupaa.

Ei takuuta
OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA SELLAISENA KUIN SE ON KÄYTETTÄVISSÄ, JA TEALIUM SANOUTUU NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA SUORISTA JA EPÄSUORISTA TAKUISTA JA EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA, HÄIRIÖTTÖMÄSTÄ KÄYTÖSTÄ, TARKKUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. RAJOITTAMATTA SITÄ, MITÄ EDELLÄ ON MÄÄRITETTY, TEALIUM EI TAKAA, ETTÄ PALVELU TÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN ERITYISVAATIMUKSET, ETTÄ PALVELU TOIMII KESKEYTYKSETTÄ, OIKEA-AIKAISESTI, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ OHJELMISTOA KÄYTTÄMÄLLÄ SAADUT TULOKSET OVAT TÄYDELLISIÄ, TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA, ETTÄ KÄYTTÄJÄN OHJELMISTON KAUTTA OSTAMIEN TAI HANKKIMIEN TUOTTEIDEN, PALVELUIDEN, TIETOJEN TAI MUIDEN MATERIAALIEN LAATU TÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET TAI ETTÄ MITÄÄN OHJELMISTOSSA OLEVIA VIRHEITÄ KORJATAAN.

Vastuunrajoitus
KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY NIMENOMAISESTI, ETTÄ TEALIUM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, TAHATTOMISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI ESIMERKINOMAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA VAHINGOT TULON- TAI ANSIONMENETYKSESTÄ, VAHINGOT GOODWILLIN, KÄYTÖN TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ JA MUUT AINEETTOMAT VAHINGOT (VAIKKA TEALIUMILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), MUKAAN LUKIEN KAIKKI TÄLLAISET VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA; KORVAAVIEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTAKUSTANNUKSET, JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTOA KÄYTTÄEN TAI OHJELMISTON KAUTTA OSTETUISTA TAI SAADUISTA TUOTTEISTA, TIEDOISTA TAI PALVELUISTA, VASTAANOTETUISTA VIESTEISTÄ TAI TEHDYISTÄ LIIKETOIMISTA; KÄYTTÄJÄN LÄHETYSTEN TAI TIETOJEN LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUNTELEMISESTA; KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUNNOISTA TAI TOIMINNASTA OHJELMISTOSSA; KÄYTTÄJÄN TILIN LAKKAUTTAMISESTA; TAI MUUSTA OHJELMISTOON LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA.
HUOLIMATTA SIITÄ, MITÄ TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ON MAHDOLLISESTI TOISIN MÄÄRITETTY, TEALIUMIN KORVAUSVASTUU OHJELMISTOSTA JOHTUVISTA TAI SIIHEN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA (MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JA OIKEUSTOIMEN MUODOSTA HUOLIMATTA) EI KOSKAAN YLITÄ JOKO (1) SUMMAA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT TEALIUMILLE VAATEEN SYYNÄ OLLEEN TAPAHTUMAN TAPAHTUMISPÄIVÄÄ EDELTÄVÄN KUUDEN (6) KUUKAUDEN AIKANA TAI (2) SATAAVIITTÄKYMMENTÄ DOLLARIA (150,00 USD).

Peruuttaminen ja lakkauttaminen
Tealium voi harkintansa mukaan lakkauttaa käyttöoikeuden mistä tahansa syystä ja milloin tahansa.
Käyttäjä voi harkintansa mukaan irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Tealiumille.
Kun tämä Sopimus irtisanotaan tai päättyy, Käyttäjä lopettaa välittömästi Ohjelmiston käytön ja tuhoaa omistamansa tai hallussaan pitämänsä alkuperäisen ohjelmistoversion ja kaikki Ohjelmiston kopiot. Tealiumin kirjallisesta pyynnöstä Käyttäjän on vahvistettava Tealiumille kirjallisesti, että Käyttäjä on noudattanut tätä Sopimusta kokonaisuudessaan.
Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle toisen osapuolen sopimusrikkomuksen johdosta, jos kyseistä rikkomusta ei korjata kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun rikkomuksen kohteeksi joutunut osapuoli on ilmoittanut rikkomuksesta kirjallisesti sopimusta väitetysti rikkoneelle osapuolelle.

Muut
Tätä Sopimusta sovelletaan Kalifornian osavaltion lakien mukaisesti riippumatta lakien ristiriitaisuusperiaatteista, joiden mukaan olisi sovellettava jonkin muun lainkäyttöalueen lakeja. Käyttäjä hyväksyy, että tämän Sopimuksen perusteella aiheutuvat tai siihen liittyvät kiistat tai oikeustoimet käsitellään Kalifornian San Diegon piirikunnan osavaltion tuomioistuimissa sekä Etelä-Kalifornian liittotuomioistuimissa (Southern District of California) ja että tuomiovalta on näillä tuomioistuimilla. Jonkin tämän Sopimuksen mukaisen oikeuden tai sopimusehdon käyttämättä tai toimeenpanematta jättäminen ei tarkoita, että Tealium luopuisi kyseisestä oikeudesta tai sopimusehdosta. Tämä Sopimus muodostaa Käyttäjän ja Tealiumin välisen koko sopimuksen ja määrittää Käyttäjän Palvelun käyttöä, ja se korvaa kaikki mahdolliset aiemmat sopimukset Käyttäjän ja Tealiumin välillä (mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta kaikki mahdolliset aiemman versiot tästä Sopimuksesta).

Tekijänoikeudet/hyväksynnät

Apple iPad, iPhone ja iPod ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, ja ne on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Google on Google Inc:n tavaramerkki.
Android on Google Inc:n tavaramerkki.

Käyttämällä Lens Guru -sovellusta ymmärrät ja hyväksyt, että Palveluihin ja/tai Lisensoituun sovellukseen sovelletaan seuraavia tekijänoikeuksia:

1. AndroidAnnotation

AndroidAnnotations on Pierre-Yves Ricaun luoma avoin ohjelmisto, jota sponsoroi eBusinessInformations.

Lisätietoja tästä avoimesta ohjelmistosta on osoitteessa http://github.com/excilys/androidannotations/wiki.

2. AFNETWORKING

MIT-lisenssi (MIT)

Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.