Ilmiantokäytäntö (Speak Up)

Canon on sitoutunut koko organisaation laajuisesti tehokkaan hallinnon, riskienhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden periaatteisiin. Mahdollisiin epäeettiseen tai laittomaan toimintaan liittyviin huolenaiheisiin puututaan ennakoivasti. Speak Up -raportointijärjestelmän kautta Canon voi vastaanottaa tietoja, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden ongelmiin, kuten lakien tai Canon-konsernin toimintaperiaatteiden rikkomuksiin.

Ilmiantajien tiedot pidetään ehdottomasti salassa ja heidän suojaamisensa työpaikkakohtaisilta vastatoimenpiteiltä taataan. Kannustamme järjestelmän asianmukaiseen käyttöön edistämällä tietoisuutta siitä. Kun Canon saa tietoonsa raportin mahdollisesta vaatimustenmukaisuuden rikkomuksesta, tapauksesta käynnistetään tutkimus tosiseikkojen selvittämiseksi ja sen määrittämiseksi, onko rikkomus toteutunut. Jos vaatimustenmukaisuuden rikkomus todetaan, sen perusteella toteutetaan tarvittavat korjaavat ja tilanteen toistumisen estävät toimenpiteet.

Jos haluat ilmoittaa ongelmasta, napsauta tästä