Canonin eurooppalainen projektoritakuu

Canonin eurooppalainen projektoritakuu on Canon Europa N.V:n, jonka toimipaikka on Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat (Canon), tarjoama takuu omaan käyttöön ostetun Canon-projektorin loppuasiakkaille, jotka eivät toimi kuluttajina, joita koskevat sen maan lait, josta projektori ostetaan.

Takuu ei koske kuluttaja-asiakkaita. Kuluttaja-asiakkaita koskevat kotimaansa mukaiset lakisääteiset kuluttajan oikeudet.

Näihin ehtoihin ja palveluun sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja niiden yksinomainen toimivalta on Englannin ja Walesin tuomioistuimilla.

Canonin eurooppalainen projektoritakuu sisältää erilaisia palveluita, joiden käyttö määräytyy asiakkaan sijainnin, ostetun projektorin ja ostoajankohdan perusteella. Palvelun sisältö on seuraava:


 • Return To Base -takuu
 • Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu

Canonin verkkokameratakuun piiriin kuuluvat kaikki Canonin projektorit, jotka on tarkoitettu myytäviksi ja ostettaviksi Euroopan talousalueella (ETA – EU, Islanti, Liechtenstein, Norja) sekä Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa. Canon takaa, että jos uusi projektori havaitaan vialliseksi sovellettavan takuukauden aikana, vika korjataan maksutta (katso voimassa olevat käyttöehdot jäljempänä). Projektorien laajennettuun lainatakuupalveluun sovelletaan lisäksi alueellisia ja projektorikohtaisia rajoituksia. Lisätietoja on alla olevassa kohdassa Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu.

Niille tuotteille, jotka eivät kuulu sovellettavien takuuehtojen tai -kauden piiriin ja joiden vahingoittumista tai korjausta takuu ei kata, on saatavilla maksullinen korjauspalvelu, jota voi hyödyntää palauttamalla projektorin mille tahansa Canonin valtuuttamalle palveluntarjoajalle.

Tämä takuu on ainoa ja yksinomainen muutoksenhakukeino eivätkä Canon tai sen tytäryhtiöt tai muut eurooppalaisen projektoritakuun jäsenet vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tämän tuotteen takuun suoran tai epäsuoran rikkomuksen seurauksena.

Kolmen vuoden pidennettyä lampputakuuta ei ole enää saatavilla. Lisätietoja on projektorien tarjoussivulla.

Käyttöehdot

Näet kaikkien takuutyyppien täydelliset takuuehdot napsauttamalla haluamaasi takuupalvelua alla.

Return to Base -takuu

Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu


Return To Base -takuu

Canon takaa tämän projektorin laitteiston toimivuuden takuuaikana. Mikäli laitteisto vioittuu takuuaikana, takuun piiriin kuuluvien jäsenmaiden Canonin valtuuttamat palvelukeskukset tarjoavat maksuttoman korjauspalvelun.

Return To Base -takuu koskee kaikkia Canon-tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ja ostettu Euroopan talousalueella (EEA), Sveitsissä ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa.

Maksuttomat palvelut ovat käytettävissä, kun loppuasiakas esittää myyjälle alkuperäisen ostotositteen.

Lisäksi Canon pidättää oikeuden korvata vioittuneen projektorin vastaavalla saman- tai parempilaatuisella projektorilla viallisen projektorin korjaamisen sijaan.

1. Takuuaika

Projektorista riippuen takuu on voimassa 3 tai 5 vuotta ostopäivästä (lisätietoja on jäljempänä). Joihinkin malleihin voidaan lisäksi soveltaa käyttörajoituksia. Kaikilla lampuilla on yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu. Katso lisätietoja Kelpoisuus-välilehdeltä.

2. Takuupalvelun käyttö

Takuupalvelu on saatavana vain Canonin valtuuttamissa palvelukeskuksissa.

Loppuasiakas vastaa kuluista, jotka aiheutuvat projektorin turvallisesta kuljettamisesta Canonin valtuuttamaan palvelukeskukseen ja takaisin. Jos projektori viedään maahan, joka ei ole Canonin eurooppalaisen projektoritakuun jäsen, takuupalvelun voi hyödyntää vain palauttamalla projektorin korjattavaksi ostomaahan.

3. Canonin eurooppalaisen projektoritakuun jäsenmaat: Canonin eurooppalaisen projektoritakuun jäsenmaita ovat ne maat, jotka tarjoavat myös Return to Base -takuupalvelun.

Mikäli tarvitset lisätietoa takuusta, ota yhteyttä lähimpään Eurooppalaisen projektoritakuun tarjoajaan.

4. Rajoitukset

Takuu ei korvaa seuraavaa:

– tarvikkeet
– projektorin ohjelmistot
– tuotteen kanssa käytettävät kuluvat osat (esim. paneeli, optiset suotimet, lamput, ilmasuodattimet) sekä varusteet ja lisäosat (esim. objektiivit, akut ja paristot, kaukosäädin, kiinnitystelineet jne.)
– ilman Canonin lupaa tehtyjen muutosten aiheuttamat viat tai valtuuttamattomassa palvelukeskuksessa tehdyt korjaukset, muutokset tai puhdistus
– kustannukset, jotka aiheutuvat Canonin valtuuttamien palveluntarjoajien projektoriin tekemistä sovituksista tai muutoksista, jotta tuote täyttäisi maakohtaiset tekniset tai turvallisuusstandardit, tai muut kustannukset, jotka aiheutuvat projektorin säätämisestä sellaisten teknisten tietojen vuoksi, jotka ovat muuttuneet tuotteen toimituksen jälkeen
– vahingot, jotka ovat aiheutuneet siitä, että projektori ei ole maakohtaisten standardien tai teknisten tietojen mukainen muussa kuin ostomaassa.

Takuun korjauspalvelut eivät ole käytettävissä, jos vahingon tai vian on aiheuttanut jokin seuraavista:
– Tuotteen epäasianmukainen tai liiallinen käyttö, joka on selitetty käyttöoppaassa ja/tai sovellettavissa käyttäjän asiakirjoissa, mukaan lukien rajoituksetta epäasianmukainen säilytys, pudottaminen, liialliset iskut, korroosio ja lian, veden tai hiekan aiheuttamat vahingot.
– Tuotteen kanssa yhteensopimattomien varaosien, ohjelmistojen tai tarvikkeiden (esim. lamppujen, objektiivien tai paristojen ja akkujen) käyttö. Tuotteen yhteensopivuus tietyn Canon-projektorin kanssa on tarkistettava pakkauksesta. Turvallisinta on käyttää aitoja testattuja Canon-varaosia, ohjelmistoja tai tarvikkeita. Tarkista yhteensopivuus ennen käyttöä.
– Tuotteen liittäminen laitteisiin, joita Canon ei ole hyväksynyt
– Tuotteen puutteellinen pakkaaminen, kun se palautetaan Canonin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
– Onnettomuudet tai katastrofit tai mitkä tahansa muut tapaukset, jotka eivät ole Canonin hallittavissa, mukaan lukien rajoituksetta salamointi, vesi, tuli, julkiset häiriöt ja puutteellinen tuuletus.

Maksuttomiin takuukorjauksiin eivät kuulu kausitarkastukset tai muut normaalit projektorin huoltopalvelut.

5. Muuta

Korjauspalvelu voi viivästyä, jos korjaus suoritetaan alkuperäisestä ostomaasta poikkeavassa maassa, jossa tuote ei ole vielä myynnissä tai myynnissä on maakohtainen malli. Samasta syystä tiettyjä varaosia ei välttämättä ole korjausmaan varastossa.

Canon ei ota vastuuta mistään muista vaatimuksista, joita ei ole erikseen mainittu näissä takuuehdoissa, mukaan lukien rajoituksetta tallennusvälineen ja tietojen menetys jne.

Kun palautat projektorin takuuhuoltoon, pakkaa se huolellisesti, suojaa tuote, liitä mukaan myyntitosite ja kuvaus viasta.


Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu

 1. 1. Projektorien laajennettuun takuuseen liittyvä lainauspalvelu on saatavilla takuun voimassaoloaikana Return to Base -takuupalvelun lisäksi ehdot täyttäville XEED- ja LX-projektoreille, jotka on ostettu ennen 30. marraskuuta 2021. Tämän päivämäärän jälkeen ostetut mallit ovat oikeutettuja vain Return to Base -takuupalveluun. Palvelu antaa loppuasiakkaan käyttöön lainaprojektorin takuuhuollon ajaksi tässä annettujen ehtojen mukaisesti.

 2. 2. Canon antaa takuun piiriin kuuluville loppuasiakkaille tai myyjille käyttöön lainaprojektoreita Canonin normaalien lainausehtojen mukaisesti. Loppuasiakas hyväksyy ehdot vastaanottamalla lainaprojektorin.

 3. 3. Loppuasiakkaan tai myyjän on varmistettava, että jokainen lainattu osa palautetaan toimitusta vastaavassa kunnossa. Loppuasiakas tai myyjä on vastuussa lainalaitteen osien katoamisesta, vaurioitumisesta tai siihen kohdistuvasta varkaudesta, ja Canon voi vaatia tätä korvaamaan laitteen huollosta tai korvaamisesta aiheutuvat kustannukset. On suositeltavaa, että loppuasiakas tai myyjä hankkii lainalaitteet kattavan vakuutuksen.

 4. 4. Palvelun piiriin kuuluvat vain XEED- ja LX-projektorit (sisältää lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut mallit mutta ei mukautettuja malleja). Lisätietoja on Kelpoisuus-välilehdellä. Palvelua ei voi siirtää muihin projektoreihin, eikä sitä voi muuttaa rahaksi.

 5. 5. Palvelu koskee vain tuotteita, jotka on tarkoitettu myytäviksi Euroopan Unionin alueella, Islannissa, Lichtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä. Jotta projektorien laajennetun lainatakuupalvelun mukaisen takuuvaatimuksen voi esittää, projektorin ostomaan on oltava jokin edellä mainituista.

 6. 6. Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu on saatavilla vain seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugal, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, ja Iso-Britannia.

 7. 7. Laajennettu lainatakuupalvelu myönnetään asiakkaan esittämää ostotodistusta vastaan. Canon pidättää oikeuden kieltäytyä maksuttoman takuupalvelun tarjoamisesta (tai projektorien laajennetun lainatakuupalvelun tarjoamisesta), jos asiakas ei pysty esittämään asianmukaisia asiakirjoja tai jos asiakirjojen sisältämät tiedot ovat puutteellisia tai epäselviä.

 8. 8. Laajennetun lainatakuupalvelupyynnön voi esittää joko loppuasiakas tai laitteen asentanut myyjä.

 9. 9. Kaikki lainapalvelupyynnöt tulee tehdä soittamalla paikalliseen Canonin tukipalveluun.

 10. 10. Canonin tukipalveluhenkilö voi pyytää vian syyn määrittämiseen tarvittavia lisätietoja ennen lainalaitteen lähettämistä.

 11. 11. ”Seuraavana päivänä” tarkoittaa, että lainaprojektori toimitetaan lainapyyntöä seuraavana päivänä, jos pyyntö on tehty ennen kello 11:tä. Jos pyyntö tehdään kello 11:n jälkeen, viikonloppuna tai pyhäpäivänä, lainaprojektori toimitetaan kahden päivän kuluttua.

 12. 12. Takuuvaatimuksen esittäjän on järjestettävä viallisen laitteen nouto heti, kun tämä on ottanut lainaprojektorin vastaan.

 13. 13. Loppuasiakas tai myyjä on vastuussa siitä, että lainaprojektori palautetaan Canonille viiden päivän kuluessa siitä, kun korjattu laite on palautettu.

 14. 14. Normaaleissa olosuhteissa Canon huolehtii kaikista lähetyskuluista.

 15. 15. Canon ei ole vastuussa alkuperäisen projektorin tai lainalaitteen irrottamisesta eikä uudelleenasentamisesta.

 16. 16. Ehtoja ja niihin sisältyvää palvelua hallitaan ja tulkitaan Englannin ja Walesin lakien mukaisesti. Kaikki laajennetun takuun lainapalvelua koskevat kiistat käsitellään Englannin ja Walesin ei-yksinomaisissa tuomioistuimissa.