Canonin eurooppalainen projektoritakuu

Canonin eurooppalainen projektoritakuu on Canon Europa N.V:n, jonka toimipaikka on Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat (Canon), tarjoama takuu omaan käyttöön ostetun Canon-projektorin loppuasiakkaille, jotka eivät toimi kuluttajina, joita koskevat sen maan lait, josta projektori ostetaan.

Takuu ei koske kuluttaja-asiakkaita. Kuluttaja-asiakkaita koskevat kotimaansa mukaiset lakisääteiset kuluttajan oikeudet.

Näihin ehtoihin ja palveluun sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja niiden yksinomainen toimivalta on Englannin ja Walesin tuomioistuimilla.

Canonin eurooppalainen projektoritakuu sisältää erilaisia palveluita, joiden käyttö määräytyy asiakkaan sijainnin, ostetun projektorin ja ostoajankohdan perusteella. Palvelun sisältö on seuraava:


  • Return To Base -takuu
  • Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu

Canonin verkkokameratakuun piiriin kuuluvat kaikki Canonin projektorit, jotka on tarkoitettu myytäviksi ja ostettaviksi Euroopan talousalueella (ETA – EU, Islanti, Liechtenstein, Norja) sekä Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa. Canon takaa, että jos uusi projektori havaitaan vialliseksi sovellettavan takuukauden aikana, vika korjataan maksutta (katso voimassa olevat käyttöehdot jäljempänä). Projektorien laajennettuun lainatakuupalveluun sovelletaan lisäksi alueellisia ja projektorikohtaisia rajoituksia. Lisätietoja on alla olevassa kohdassa Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu.

Niille tuotteille, jotka eivät kuulu sovellettavien takuuehtojen tai -kauden piiriin ja joiden vahingoittumista tai korjausta takuu ei kata, on saatavilla maksullinen korjauspalvelu, jota voi hyödyntää palauttamalla projektorin mille tahansa Canonin valtuuttamalle palveluntarjoajalle.

Tämä takuu on ainoa ja yksinomainen muutoksenhakukeino eivätkä Canon tai sen tytäryhtiöt tai muut eurooppalaisen projektoritakuun jäsenet vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tämän tuotteen takuun suoran tai epäsuoran rikkomuksen seurauksena.

Kolmen vuoden pidennettyä lampputakuuta ei ole enää saatavilla. Lisätietoja on projektorien tarjoussivulla.


Return to Base -takuu

K: Minkä takuujärjestelmän piiriin Euroopasta ostetut Canon-projektorit kuuluvat?

V: Canon-projektorit kuuluvat yleensä Canonin eurooppalaisen projektoritakuun piiriin. Tämä koskee Canon-projektoreita, jotka on ostettu seuraavista maista:

Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Alankomaat ja Iso-Britannia.

Tutustu tämän takuun täydellisiin ehtoihin.


K: Mitä takuutietoja tuotteen pakkauksesta on löydyttävä ostaessani Canon-tuotteen?

V: Projektoritakuun piiriin kuuluvissa Euroopan maissa jokaisen projektorin laatikon mukana toimitetaan yleensä eurooppalainen projektoritakuukortti. Ne näyttävät yleensä seuraavilta:


K: Pitääkö minun toimittaa Canonille joitakin asiakirjoja, kun rekisteröin tuotteeni Canonin eurooppalaiseen projektoritakuujärjestelmään?

V: Sinun ei tarvitse toimittaa Canonille mitään asiakirjoja, jotta tuotteesi rekisteröidään Canonin eurooppalaiseen projektoritakuujärjestelmään. Jos haluat tuotteellesi Eurooppalaiseen projektoritakuuseen kuuluvan korjauksen, sinun on toimitettava Canonille projektorin alkuperäinen ostotosite (josta käy ilmi tuotteen alkuperäinen ostopäivä).


K: Mitä asiakirjoja minun pitää toimittaa, jotta tuotteelleni tehdään Eurooppalaisen projektoritakuun piiriin kuuluva takuuhuolto?

V: Jos haluat tuotteellesi Eurooppalaiseen projektoritakuuseen kuuluvan korjauksen, sinun on toimitettava Canonille projektorin alkuperäinen ostotosite (josta käy ilmi tuotteen alkuperäinen ostopäivä). Joidenkin kampanjoiden takuuehdoissa voi olla lisäksi tiettyjä erityisvaatimuksia, joten katso lisätietoja kampanjan erillisistä käyttöehdoista (jos sellaisia on)


K: Kuinka kauan Canonin eurooppalainen projektoritakuu on yleensä voimassa?

V: Canon-projektoreille annettu takuu on yleensä 3 tai 5 vuotta. Lisätietoja poikkeuksista on Kelpoisuus-välilehdellä.


K: Jos ostan tuotteeni maasta, joka ei kuulu Canonin eurooppalaisen projektoritakuun piiriin, kuuluuko tuotteeni kuitenkin Canonin eurooppalaisen projektoritakuun piiriin, jos asun takuun piirissä olevassa maassa?

V: Tuotteelle myönnetty takuu käy yleensä ilmi projektorin pakkauksesta. Yleensä tuotteet kuuluvat takuun piiriin tuotteen myyntipaikan mukaan. Tällöin takuuhuoltotapauksissa tuote palautetaan aina tuotteen myyntialueelle. Canon ei yleensä tarjoa tuotteilleen maailmanlaajuista takuuta, ellei niin ole erikseen mainittu tuote- tai aluekohtaisesti.


Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu

K: Mitkä laitemallit kuuluvat projektorien laajennetun lainatakuupalvelun piiriin?

V: Palvelu on saatavilla takuun voimassaoloaikana ehdot täyttäville XEED- ja LX-projektoreille, jotka on ostettu ennen 30. marraskuuta 2021.

Lisätietoja on Kelpoisuus-välilehdessä (Entitlement).


K: Missä projektorien laajennetun takuun lainapalvelu on saatavilla?

V: Palvelu on saatavilla vain seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugal, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, ja Iso-Britannia.


K: Kuka voi esittää laajennetun lainatakuupalvelupyynnön?

V: Joko loppuasiakas tai myyjä voi esittää palvelupyynnön, jos laitteesta on löydetty vika. Lainaprojektori toimitetaan, kun laitteen vika on todettu ehtojen mukaisesti ja lainaprojektorin tarjous on hyväksytty.


K: Keneen minun on otettava yhteyttä, kun haluan esittää projektorin laajennetun lainatakuupalvelupyynnön?

V: Loppuasiakkaan tai myyjän on otettava yhteys paikalliseen Canonin tukipalveluun. Canon kerää kaiken tarvittavan tiedon eli selvittää tarkat tiedot viasta ja tekee alustavan arvion vian syystä. Jos vika ei poistu, Canonin tukipalvelu ottaa yhteyttä loppuasiakkaaseen tai myyjään. Jos vikadiagnoosi vahvistetaan ja korjausta suositellaan, asiakkaalle tarjotaan käyttöön vastaava tai uudempi lainaprojektori.


K: Kuinka kauan lainaprojektorin toimitus kestää?

V: Lainaprojektori toimitetaan mahdollisuuksien mukaan lainapyyntöä seuraavana päivänä, jos pyyntö on tehty ennen kello 11:tä. Jos pyyntö tehdä kello 11:n jälkeen, viikonloppuna tai pyhäpäivänä, lainaprojektori toimitetaan kahden päivän kuluttua.


K: Minne lainaprojektori toimitetaan?

V: Lainaprojektori toimitetaan joko myyjälle tai suoraan loppuasiakkaalle, mikäli loppuasiakas kykenee asentamaan laitteen itsenäisesti.


K: Mitä tapahtuu, kun lainaprojektori on toimitettu perille?

V: Vastaanotettuaan lainaprojektorin myyjä tai loppuasiakas on vastuussa siitä, että viallinen laite palautetaan Canonille. Viallisen projektorin palautusta varten toimitetaan toimitustarrat sekä kuljetuslaatikko. Lähettäjän on välittömästi otettava yhteyttä kuljetusyhtiöön ja pyydettävä viallisen projektorin noutoa mahdollisimman pian. Normaalisti Canon maksaa kuljetuskulut.


K: Mitä tapahtuu, kun viallinen projektori on korjattu?

V: Loppuasiakas tai myyjä on vastuussa siitä, että lainaprojektori palautetaan Canonille viiden päivän kuluessa siitä, kun korjattu laite on palautettu. Lainaprojektorin palautusta varten toimitetaan toimitustarrat sekä kuljetuslaatikko. Lähettäjän on otettava yhteyttä kuljetusyhtiöön ja pyydettävä lainalaitteen noutoa mahdollisimman pian. Normaalisti Canon maksaa kuljetuskulut.


K: Kenen vastuulla ovat viallisen laitteen irrottaminen ja korjatun laitteen uudelleen asennus huollon jälkeen?

V: Canon ei ole vastuussa alkuperäisen projektorin irrottamisesta tai uudelleen asennuksesta. Nämä toimet ovat loppuasiakkaan tai myyjän vastuulla.


K: Kenen vastuulla ovat lainaprojektorin asennus ja sen irrottaminen huollon jälkeen?

V: Canon ei ole vastuussa lainaprojektorin asennuksesta tai irrottamisesta. Nämä toimet ovat loppuasiakkaan tai myyjän vastuulla.


K: Mitä seuraa, jos lainaprojektori häviää, vaurioituu tai varastetaan?

V: Canon antaa loppuasiakkaille tai heidän myyjilleen käyttöön lainaprojektoreja Canonin normaalien lainaehtojen mukaisesti. Lainaajan on hyväksyttävä ehdot, mikäli tämä ottaa vastaan laajennetun lainatakuupalvelun tarjoaman lainaprojektoritarjouksen. Loppuasiakkaan tai myyjän on varmistettava, että jokainen lainattu osa palautetaan toimitusta vastaavassa kunnossa. Loppuasiakas tai myyjä on vastuussa lainalaitteen osien katoamisesta, vaurioitumisesta tai siihen kohdistuvasta varkaudesta, ja Canon voi vaatia tätä korvaamaan laitteen huollosta tai korvaamisesta aiheutuvat kustannukset. On suositeltavaa, että loppuasiakas tai myyjä hankkii lainalaitteet kattavan vakuutuksen.