Miten Applen laitteista voi tulostaa PIXMA-tulostimeen?

Tässä oppaassa kerrotaan, miten Mac- tai iOS-laitteista (iPad, iPhone tai iPod Touch) voi tulostaa PIXMA-tulostimeen AirPrintin avulla.

AirPrintin avulla voi tulostaa valokuvia, sähköpostiviestejä, verkkosivuja ja asiakirjoja Mac- ja iOS-laitteista ilman erikseen ladattavia ohjaimia tai ohjelmia. Valitse vain AirPrint-tulostin ja tulosta.

AirPrint-tulostusta varten tarvitset Apple AirPrint -yhteensopivan PIXMA-tulostimen ja jonkin seuraavista Applen laitteista:
Mac

 • OS X 10.7 (Lion) tai uudempi
 • MacOS

iOS (versio 4.2 tai uudempi)

 • iPad
 • iPhone
 • iPod touch

Tulostuksessa käytettävän Applen laitteen ja PIXMA-tulostimen on oltava liitettynä samaan langattomaan verkkoon (WLAN). Lisätietoja PIXMA-tulostimien liittämisestä verkkoon on PIXMA-tulostimien langattoman yhteyden määritysoppaissa.

Tulostaminen iOS-laitteella

Huomautus: Seuraavat kuvakaappaukset on otettu iPhonella, jonka käyttöjärjestelmä on iOS11.3. Oman laitteesi näyttö voi laitteesta ja iOS-käyttöjärjestelmän versiosta riippuen näyttää erilaiselta, mutta toiminnot ovat samat.

 1. Tarkista, että Canon PIXMA -tulostimen virta on kytketty ja että tulostin ja Applen laite on liitetty samaan langattomaan verkkoon (WLAN).
  Lisätietoja PIXMA-tulostimien liittämisestä verkkoon on PIXMA-tulostimien langattoman yhteyden määritysoppaissa.
 2. Avaa laitteessa käyttämäsi sovelluksen valikko valitsemalla joko [  ,  tai  ] (iOS-käyttöjärjestelmän version mukaan) ja napauta sitten [Print/Tulosta]-kuvaketta.
 3. Valitse [Printer Options/Tulostinvalinnat]-kohdasta käytössäsi olevan PIXMA-tulostimen malli.
  (Tässä esimerkissä käytetään TS9100-sarjan tulostinta).  Huomautus: Varmista, että olet tulostimen kantaman sisällä. Näkyvissä ovat kaikki kantaman sisällä olevat AirPrint-tulostimet.


 4. Valitse kopioiden määrä ja tarvittaessa muut asetukset (kaksipuolinen tulostus, väriasetukset ja paperin koko). Aloita sitten tulostus napauttamalla [Print/Tulosta].

Tärkeää:

Jotkin tulostinvalinnat eivät näy sovelluksissa, jotka eivät tue AirPrintiä. Jos tulostinvalinnat eivät ole käytettävissä sovelluksessa, sovelluksesta ei voi tulostaa.

Huomautus:

Tulostinvalinnat voivat olla erilaiset käytettävän sovelluksen ja tulostimen mukaan. Kun napautat tulostuspainiketta ja valitset tulostinmallin, näkyviin tulevat joko kaikki tai osa seuraavista vaihtoehdoista:

 • Printer (Tulostin): Valitse tulostinmalli, joka on käytettävissä langattomassa verkossa (WLAN).
 • Copies (Kopiot): Valitse tulostettavien kopioiden määrä.
 • Doubel-sided Printing (Kaksipuolinen tulostus): Voit valita Päällä tai Pois, jos tulostinmalli tukee kaksipuolista tulostusta.
 • Range (Alue): Sivualueen voi valita vain tietyissä sovelluksissa ja käytettäessä tiettyjä tiedostotyyppejä (kuten PDF-tiedostot).
 • Colour (Väri): Voit tulostaa mustavalkoisena valitsemalla [Black & White/Mustavalko].
 • Paper Size (Paperikoko): Ennen vuoden 2016 jälkimmäistä puoliskoa julkaistuissa tulostimissa AirPrint valitsee paperikoon automaattisesti sen mukaan, mikä sovellus Applen laitteessa on käytössä ja missä AirPrintiä käytetään.
  Jos käytössä on Applen valokuvasovellus, oletuspaperikoko on  4" x 6" eli KG.
  Jos tulostukseen käytetään Applen Safari-selainta, oletuspaperikoko Euroopassa on A4.
  Vuoden 2016 jälkeen julkaistuissa tulostimissa paperikoko valitaan suoraan käytössä olevasta tulostimesta (käyttöpaneelista).

Tärkeää:
Käyttämäsi sovellus voi tukea erilaisia paperikokoja.

Jos sinulla on ongelmia tulostamisessa PIXMA-tulostimella Apple AirPrintin kautta, katso lisätietoja tämän oppaan vianmääritysosiosta.

AirPrint-tulostus Mac-tietokoneella (Kuvakaappaukset on otettu MacOS 10.14.5 -tietokoneesta)

Oman laitteesi näkymä voi laitteesta ja käyttöjärjestelmän versiosta riippuen näyttää erilaiselta, mutta toiminnot ovat samat.

 1. Tarkista, että Canon-tulostimen virta on kytketty ja että tulostin ja Mac-laite on liitetty samaan langattomaan verkkoon (WLAN).
 2. Valitse Järjestelmäasetukset-kuvake tai Apple-valikosta > Järjestelmäasetukset.
 3. Napsauta tulostinten ja skannereiden kuvaketta. 4. Napsauta + -symbolia. 5. Valitse lisättävä AirPrint-tulostin ja valitse Lisää.
  (Tässä esimerkissä käytetään TS9100-sarjan tulostinta). 6. Valittu tulostin lisätään tulostinluetteloon.  Jos sinulla on ongelmia tulostamisessa PIXMA-tulostimella Apple AirPrintin kautta, katso lisätietoja tämän oppaan vianmääritysosiosta.
 7. Kun tulostin on lisätty, voit tulostaa AirPrint-tulostimen sovelluksella valitsemalla File (Tiedosto) ja Print (Tulosta). 8. Kun lisätty tulostin on valittuna, voit määrittää tulostusasetukset (kuten kopioiden määrä) ja valita Print (Tulosta).

Tulostuksen tilan tarkistaminen

Tulostuksen aikana viimeksi käytettyjen sovellusten luettelossa näkyy [Print Centre/Tulostuskeskus]-kuvake, jonka avulla voi tarkistaa tulostuksen edistymisen.

 1. Tuo viimeksi käytetyt ohjelmat näkyviin painamalla kahdesti Applen laitteen [Koti]-painiketta (iPhone X: pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin).
  [Print Centre/Tulostuskeskus]-kuvake näkyy näytössä.
 2. Näet tulostustiedot valitsemalla työn.  Huomautus: Tulostuskeskus on käytettävissä vain, kun tulostus on käynnissä.

Tulostustyön poistaminen

Tulostustyön voi poistaa AirPrintistä seuraavasti:

 1. Tulostimen kautta: Jos tulostimessasi on LCD-näyttö, peruuta tulostustyö tulostimen ohjauspaneelin kautta.
  Jos tulostimessasi ei ole LCD-näyttöä, peruuta tulostustyö painamalla tulostimen [Stop/Pysäytä]-painiketta.

 2. iOS-laitteen kautta: Paina [Home/Koti]-painiketta kahdesti ja paina sitten [Print Centre/Tulostuskeskus]-kuvaketta. [Print Summary/Tulostustiedot] tulevat näkyviin. 3. Tulostustiedot-näytössä voit peruuttaa tulostustyön painamalla [Cancel Printing/Kumoa tulostus]-painiketta.
  Jos sinulla on ongelmia tulostamisessa PIXMA-tulostimella Apple AirPrintin kautta, katso lisätietoja tämän oppaan vianmääritysosiosta.

Miten skannaan kuvia Mac-tietokoneeseen PIXMA-monitoimilaitteesta tai LiDE-skannerista AirPrint-ohjelmalla?

Voit skannata asiakirjoja Mac-tietokoneella seuraavasti:

 1. Avaa [Apple]-valikko: 2. Valitse [System Preferences/Järjestelmäasetukset]: 3. Valitse [Printers & Scanners/Tulostimet ja skannerit]: 4. Valitse [Scan/Skannaa] ja [Open Scanner/Avaa skanneri]: 5. Valitse skanneri-ikkunassa [Show Details/Näytä tiedot]: 6. Voit vaihtaa skannausasetuksia tarvittaessa. Valitse sen jälkeen [Scan/Skannaa]:

AirPrint-vianmääritys (iOS)

Jos AirPrint-tulostinta ei näy luettelossa:

 • Tarkista tästä, että PIXMA-tulostimesi on AirPrint-yhteensopiva.
 • Kun olet kytkenyt tulostimeen virran, voi kulua muutama minuutti, ennen kuin tulostin pystyy käyttämään langatonta verkkoyhteyttä (WLAN). Varmista, että tulostin on liitetty langattomaan verkkoon ja kokeile sitten tulostaa uudelleen.
  Lisätietoja PIXMA-tulostimien liittämisestä verkkoon on PIXMA-tulostimien langattoman yhteyden määritysoppaissa.
 • AirPrintiä ei voi käyttää, jos tulostimen Bonjour-palvelu on poistettu käytöstä. Bonjour-palvelu on oletuksena käytössä, ellet ole muuttanut sitä aiemmin. Tulostimen Bonjour-palvelun tilan voi tarkistaa tulostamalla verkkoasetustiedot. Tämä tehdään eri tavalla eri tulostinmalleilla. Katso ohjeet laitteesi käyttöoppaasta. Jos sinulla ei ole käyttöopasta, voit ladata sen valitsemalla laitteesi PIXMA-malliston sivulla.
 • Varmista, että iOS-laitteessa on uusin käyttöjärjestelmäversio ja että tulostukseen käytettävä sovellus on ajan tasalla. Lisätietoja on Applen tukisivustossa.
 • Joidenkin vanhempien PIXMA-mallien laiteohjelmisto on ehkä päivitettävä, ennen kuin niiden kanssa voi käyttää AirPrintiä. Varmista, että tulostimeen on asennettu uusin laiteohjelmisto. Lisätietoja laiteohjelmiston päivittämisestä on tuotteesi käyttöoppaassa. Jos sinulla ei ole käyttöopasta, voit ladata sen valitsemalla laitteesi PIXMA-malliston sivulla.

Jos asiakirja ei tulostu, tarkista seuraavat asiat:

 • Tarkista, että tulostin ja iOS-laite on liitetty samaan langattomaan verkkoon (WLAN). Lisätietoja PIXMA-tulostimien liittämisestä verkkoon on PIXMA-tulostimien langattoman yhteyden määritysoppaissa.
 • Tarkista, että tulostimessa on riittävästi paperia ja mustetta.
 • Jos tulostimessa on LCD-näyttö, tarkista, ettei näytössä näy virhekoodeja tai virheilmoituksia. Tietoja virhekoodeista ja virheilmoituksista on PIXMA-tulostimien virhekoodien ja virheilmoitusten sivulla.
 • Jos ongelma ei poistu, kokeile, onnistuuko asiakirjan tulostaminen normaalisti tietokoneen avulla. Jos asiakirjaa ei voi tulostaa, katso ohjeita tulostimesi käyttöoppaasta.
  Valitse tulostimesi PIXMA-malliston sivulta, niin voit ladata tulostimen käyttöoppaan.

  Jos sinulla on edelleen ongelmia tulostamisessa PIXMA-tulostimella Apple AirPrintin kautta, voit pyytää apua meiltä.

AirPrint-vianmääritys (Mac)

Jos AirPrint-tulostinta ei näy luettelossa:

 • Tarkista tästä, että PIXMA-tulostimesi on AirPrint-yhteensopiva.
 • Kun olet kytkenyt tulostimeen virran, voi kulua muutama minuutti, ennen kuin tulostin pystyy käyttämään langatonta verkkoyhteyttä (WLAN). Varmista, että tulostin on liitetty langattomaan verkkoon (WLAN) ja kokeile sitten tulostaa. Lisätietoja PIXMA-tulostimien liittämisestä verkkoon on PIXMA-tulostimien langattoman yhteyden määritysoppaissa.
 • AirPrintiä ei voi käyttää, jos tulostimen Bonjour-palvelu on poistettu käytöstä. Bonjour-palvelu on oletuksena käytössä, ellet ole muuttanut sitä aiemmin. Tulostimen Bonjour-palvelun tilan voi tarkistaa tulostamalla verkkoasetustiedot. Tämä tehdään eri tavalla eri tulostinmalleilla. Katso ohjeet laitteesi käyttöoppaasta. Jos sinulla ei ole käyttöopasta, voit ladata sen valitsemalla laitteesi PIXMA-malliston sivulla.
 • Varmista, että käyttöjärjestelmääsi on asennettu uusimmat päivitykset.
 • Joidenkin vanhempien PIXMA-mallien laiteohjelmisto on ehkä päivitettävä, ennen kuin niiden kanssa voi käyttää AirPrintiä. Varmista, että tulostimeen on asennettu uusin laiteohjelmisto. Lisätietoja laiteohjelmiston päivittämisestä on tuotteesi käyttöoppaassa. Jos sinulla ei ole käyttöopasta, voit ladata sen valitsemalla laitteesi PIXMA-malliston sivulla.

Jos asiakirja ei tulostu, tarkista seuraavat asiat:

Yhteensopivat PIXMA-tulostimet

Alla on lueteltu PIXMA-tulostimet, jotka ovat yhteensopivia Apple AirPrintin kanssa.Jos PIXMA-tulostimesi ei ole luettelossa, se ei ole yhteensopiva Apple AirPrintin kanssa.

Voit katsoa lisätietoja usein kysytyistä kysymyksistä valitsemalla tuotteesi yllä olevasta luettelosta. Jos sinulla on ongelmia tulostamisessa PIXMA-tulostimella Apple AirPrintin kautta, voit pyytää apua meiltä.iPad, iPhone, iPod ja iPod touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, ja ne on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. AirPrint™ ja AirPrint-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

Tarvitset ehkä myös

Feedback