Käyttöehdot

3 vuoden takuukampanjan käyttöehdot

Kampanjan järjestäjä

1. Kampanjan järjestäjä on Canon Europa N.V., jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat (jäljempänä "Canon").

 

Tarjous

2.Tämän jäljempänä mainituille valikoiduille Canon-tuotteille ("Kampanjatuotteet") tarjottavan 3 vuoden takuukampanjan ("Kampanjatakuu") sisältö:

o Kahden vuoden pidennys sovellettavaan Canonin myöntämään yhden vuoden kaupalliseen takuuseen (European Warranty System, "EWS").
o Laajennettu huoltopalvelu ja kahden vuoden pidennys sovellettavaan EWS-takuuseen.
o Kahden vuoden pidennys Canonin PIXMA G -sarjan laitteille myöntämään kaupalliseen kahden vuoden tai 30 000 sivun takuuseen.
o PIXMA G650- ja G550-tulostimille tämä pidennys on kakski vuotta tai 10 000 sivua sen mukaan, kumpi toteutuu ensin.

3. Tässä erikseen mainittuja muutoksia (jotka koskevat takuun pidennystä ja/tai laajennusta) lukuun ottamatta tämän Kampanjatakuun mukaisiin takuupalveluihin sovelletaan ostamaasi tuotetta koskevia EWS-takuun ehtoja. Mikäli tämän Kampanjatakuun mukaisten takuupalveluiden ehtojen ja EWS-takuun ehtojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan tämän Kampanjatakuun ehtoja.

 

Osallistujat

4. Tämä kampanjatakuu on tarkoitettu vain loppukäyttäjille (joko yritykset tai yksityishenkilöt) ("Osallistujat" tai "Osallistuja"). Jakelijat ja vähittäismyyjät eivät saa hyödyntää kampanjaa, eivätkä he saa tehdä hakemuksia asiakkaidensa puolesta.

5. Kaikkien Osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita.

6. Kaikkien Osallistujien katsotaan hyväksyneen nämä kampanjan ehdot ("Ehdot") itseään sitoviksi.

 

Kampanjatuotteet

7. Tämän Kampanjatakuun kattamat Canon-tuotteet ("Kampanjatuotteet") ja sovellettava Kampanjatakuu sisältyvät näiden Ehtojen Liitteen 1 Kampanjatuoteluetteloon. Canon lisää tuotteita Kampanjatuoteluetteloon tai poistaa niitä. Tarkista tähän Kampanjatakuuseen sisältyvien tuotteiden uusimmat tiedot Kampanjasivulta täällä ja näiden Ehtojen Liitteestä 1.

 

LIITE 1

 

Kampanjatuoteluettelo

 

Tuoteryhmä Laite/tulostin Kampanjatarjous Kampanjatakuupalvelu
PIXMA G650 Pidennys Return To Base -korjauspalvelu
G550 Return To Base -korjauspalvelu
G7050 Return To Base -korjauspalvelu
G6050 Return To Base -korjauspalvelu
GM4050 Return To Base -korjauspalvelu
G4511 Return To Base -korjauspalvelu
G5050 Return To Base -korjauspalvelu
GM2050 Return To Base -korjauspalvelu
G3501 Return To Base -korjauspalvelu
G3510 Return To Base -korjauspalvelu
G4510 Return To Base -korjauspalvelu
G1520 Return To Base -korjauspalvelu
G2520 Return To Base -korjauspalvelu
G3520 Return To Base -korjauspalvelu
G2560 Return To Base -korjauspalvelu
G3560 Return To Base -korjauspalvelu
MAXIFY MB2150 Laajennettu huoltopalvelu ja takuun pidennys On-Site-vaihto
MB2155 On-Site-vaihto
MB2750 On-Site-vaihto
MB2755 On-Site-vaihto
GX6050 On-Site-vaihto
GX7050 On-Site-vaihto
MB5150 Pidennys On-Site-vaihto
MB5155 On-Site-vaihto
MB5450 On-Site-vaihto
MB5455 On-Site-vaihto
iB4150 On-Site-vaihto
i-SENSYS LBP223dw Pidennys On-Site-korjaus
LBP226dw On-Site-korjaus
LBP228x On-Site-korjaus
LBP621Cw Laajennettu huoltopalvelu ja takuun pidennys On-Site-vaihto
LBP623Cdw Pidennys On-Site-korjaus
LBP663Cdw On-Site-korjaus
LBP664Cx On-Site-korjaus
MF443dw On-Site-korjaus
MF445dw On-Site-korjaus
MF446x On-Site-korjaus
MF449x On-Site-korjaus
MF542x On-Site-korjaus
MF543x On-Site-korjaus
MF641Cw On-Site-korjaus
MF643Cdw On-Site-korjaus
MF645Cx On-Site-korjaus
MF742Cdw On-Site-korjaus
MF744Cdw On-Site-korjaus
MF746Cx On-Site-korjaus
MF832Cdw On-Site-korjaus
imageFORMULA P-208II Pidennys Return To Base -korjauspalvelu
P215II Return To Base -korjauspalvelu
DR-F120 Return To Base -korjauspalvelu
imageRUNNER iR C1225iF Pidennys On-Site-korjaus

 

8. Kaikkien kampanjatuotteiden on oltava uusia, aitoja ja Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä sijaitsevien Canon-konsernin yhtiöiden jälleenmyyjille toimittamia ja jakelemia Canon-tuotteita. Pettymysten välttämiseksi asia tulee tarkistaa jälleenmyyjältä. Käytetyt tai kunnostetut tuotteet tai tuotteet, jotka ovat väärennettyjä tai jotka loukkaavat jollakin tavoin Canon-ryhmään kuuluvien yritysten omaisuuden suojaamisoikeuksia (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta rinnakkaiset tai "pimeästi" hankitut tuotteet) eivät kuulu tämän kampanjan piiriin. Lisätietoja rinnakkaistuotteista on täällä.

9. Hyvityshakemuksia Osallistujilta, jotka ostavat suuria tuote-eriä (yli 25 Kampanjatuotetta Osallistujaa kohti), ei hyväksytä Kampanjaan.

 

Kampanja-aika

10. Tämä Kampanjatakuu on nyt pysyvä. Kampanjatuotteet on rekisteröitävä viimeistään 30 vuorokauden kuluttua ostopäivämäärästä, joka ilmenee kelvollisesta ostotositteesta. Rekisteröi Kampanjatuote lähettämällä hakemus näissä Ehdoissa annettujen ohjeiden mukaan.

 

Kampanja-alue

11. Kampanjatuotteet on ostettava alla luetelluissa maissa ("Kampanja-alue") sijaitsevilta jälleenmyyjiltä tai verkkokaupoista, joiden toimialue tai rekisteröity osoite sijaitsee kampanja-alueella. Kampanjatuotteet on myös rekisteröitävä Kampanja-alueella sijaitsevaan osoitteeseen.

Kampanja-alueeseen kuuluvat seuraavat maat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki ja Unkari.

 

Tuotteen rekisteröiminen ja Kampanjatakuun hakeminen

12. Osallistujat voivat hakea Kampanjatakuuta rekisteröimällä ostamansa Kampanjatuotteen 30 vuorokauden kuluessa Kampanjatuotteen ostopäivämäärästä. Hakemus on täytettävä ja lähetettävä verkossa, ja siihen on annettava oikeat tiedot (mukaan lukien kelvollinen tuotteen sarjanumero tai sarjanumerot*). Canon ei hyväksy hakemuksia, jotka se on vastaanottanut yli 30 vuorokautta Kampanjatuotteen ostopäivämäärän jälkeen. Osallistujan on skannattava kelvollinen ostotosite (kopio ostokuitista tai verkkotilauksen tilaus- ja maksuvahvistus, josta ilmenee myös arvonlisävero) ja ladattava ja liitettävä se verkossa tehtävään hakemukseen. Lähetysvahvistusta ei hyväksytä kelvolliseksi ostotositteeksi.

* Jos tarvitset apua sarjanumeron etsimiseen, napsauta tätä.

13. Kun hakemus on vahvistettu, Osallistujalle lähetetään sähköpostitse vahvistus hakemuksen hyväksymisestä ja Kampanjatuotteen rekisteröinnistä. Jos Osallistuja ei saa vahvistusta sähköpostitse 8 arkipäivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä, hän voi soittaa hakemusten tukipalveluun numeroon +44 (0) 207 660 0186. Säilytä hakemusvahvistus, sillä saatat tarvita sitä todisteena kelvollisesta hakemuksesta, jos haluat saada takuupalveluita.

14. Canon pidättää oikeuden mitätöidä kaikki puutteelliset, virheelliset ja perusteettomat hakemukset.

 

Vastuuvapauslausekkeet

15. Canon sanoutuu lain sallimassa määrin irti vastuusta, joka liittyy mihin tahansa Osallistujille kampanjan aikana aiheutuviin menetyksiin, vahinkoihin tai tapaturmiin mistä tahansa syystä. Mikään näissä säännöissä ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.

16. Canon pidättää itsellään oikeuden tarkastaa, että kaikki hyvityshakemukset ovat näiden Ehtojen mukaisia, ja pyytää tarvittaessa lisätietoja ja tositteita. Canonilla on myös oikeus perua tai estää ilman erillistä ilmoitusta Kampanjaan osallistuminen sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet tai yrittävät osallistua kampanjaan kiellettyjä keinoja käyttämällä. Canonin ratkaisut ovat lopullisia, eikä niistä voi valittaa.

17. Kampanjatuotteita on tarjolla saatavuuden mukaan niin kauan kuin tavaraa riittää. Canon ei ole vastuussa, mikäli jälleenmyyjä ei pysty toimittamaan Kampanjatuotetta Kampanja-aikana.

18. Canon pidättää oikeuden kumota tämän Kampanjan sekä muokata ja/tai muuttaa sitä milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuvelvollisuutta, mutta pyrkii aina minimoimaan Osallistujaan kohdistuvat vaikutukset kohtuuttoman pettymyksen välttämiseksi.

 

Henkilötietojen suojaaminen

19. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB on Osallistujien toimittamien henkilökohtaisten tietojen Rekisterinpitäjä. Kaikki Canonille toimitetut tiedot käsittelee Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanti. Tietoja käytetään tämän Kampanjan hallinnointitarkoituksiin. Antamasi henkilötiedot säilytetään suojatusti ja voidaan siirtää suojatulle palvelimelle Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

20. Osallistujilta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käsitellään Canonin liiketoimintakäytäntöjen ja Canonin kuluttajia koskevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/privacy-policy/.

 

Kampanjatakuuseen liittyvän takuuhakemuksen tekeminen

21. Jos Osallistuja tarvitsee takuuhakemuksen vahvistamisen jälkeen kampanjaan liittyvää laajennettua ja/tai päivitettyä takuuta, hän voi ottaa yhteyttä paikalliseen Canon-käyttötukipalveluun täällä. Tässä yhteydessä on valmistauduttava

a. ilmoittamaan laitteen/tulostimen täydellinen mallinimi ja sarjanumero*
b. vahvistamaan tietokoneen käyttöjärjestelmä (jos aiheellista)
c. vahvistamaan Osallistujan yhteystiedot, laitteen/tulostimen käyttöpaikan osoite ja Osallistujan sähköpostiosoite
d. toimittamaan tuotteen ostokuitti sekä tosite aktivoidusta Kampanjatakuusta, esimerkiksi kopio takuun verkkorekisteröinnin yhteydessä saadusta sähköpostivahvistuksesta
e. kuvaamaan ongelma selkeästi ja suorittamaan pyydettäessä vianmääritystoiminnot
f. noudattamaan tukipalvelun antamia tukiohjeita, jotta Osallistujan tuotteelle voidaan tehdä takuuhuolto.

* Jos tarvitset apua sarjanumeron etsimiseen, napsauta tätä.

 

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

22. Lain sallimissa määrin tätä kampanjaa, näitä ehtoja ja niihin liittyviä mahdollisesti ilmeneviä kiistoja käsitellään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ja niihin sovelletaan Suomen tuomioistuinten ei-yksinomaista lainkäyttövaltaa.

23. Jos olet kuluttaja, tämän Kampanjan osalta sovelletaan asuinmaasi lakeja. Sinulla saattaa olla oikeus oikeuskäsittelyyn omalla kielelläsi ja paikallisessa tuomioistuimessa. Paikallinen kuluttajaneuvonta voi neuvoa sinua oikeuksiisi liittyen. Nämä ehdot eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.