Käyttöehdot

3 vuoden takuukampanjan käyttöehdot

Kampanjan järjestäjä

1. Kampanjan järjestäjä on Canon Europa N.V., jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat (jäljempänä "Canon").


Tarjous 


2.Tämän jäljempänä mainituille valikoiduille Canon-tuotteille ("Kampanjatuotteet") tarjottavan 3 vuoden takuukampanjan ("Kampanjatakuu") sisältö:

o kahden vuoden pidennys sovellettavaan Canonin myöntämään yhden vuoden kaupalliseen takuuseen (European Warranty System, "EWS") tai

o laajennettu huoltopalvelu ja kahden vuoden pidennys sovellettavaan EWS-takuuseen.

3. Tässä erikseen mainittuja muutoksia (jotka koskevat takuun pidennystä ja/tai laajennusta) lukuun ottamatta tämän Kampanjatakuun mukaisiin takuupalveluihin sovelletaan ostamaasi tuotetta koskevia EWS-takuun ehtoja. Mikäli tämän Kampanjatakuun mukaisten takuupalveluiden ehtojen ja EWS-takuun ehtojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan tämän Kampanjatakuun ehtoja.

Osallistujat

4. Tämä kampanjatakuu on tarkoitettu vain loppukäyttäjille (joko yritykset tai yksityishenkilöt) ("Osallistujat" tai "Osallistuja"). Jakelijat ja vähittäismyyjät eivät saa hyödyntää Kampanjaa, eivätkä he saa tehdä hakemuksia asiakkaidensa puolesta.

5. Kaikkien osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita.

6. Kaikkien Osallistujien katsotaan hyväksyneen nämä ehdot itseään sitoviksi.

Kampanjatuotteet

7. Tämän Kampanjatakuun piiriin kuuluvat tietyt Canon-tuotteet ("Kampanjatuotteet") sekä sovellettava kampanjatakuu sisältyvät näiden Ehtojen Liitteen 1 Kampanjatuotteiden luetteloon. Canon lisää tai poistaa tuotteita Kampanjatuotteiden luettelosta. Tarkista siksi uusimmat tähän Kampanjatakuuseen sisältyvien Kampanjatuotteiden tiedot täältä ja näiden Ehtojen Liitteestä 1.LIITE 1


Kampanjatuotteiden luettelo


Tuoteryhmä
Laite/tulostin
Kampanjatarjous
Kampanjatakuupalvelu
MAXIFY
MB2150
Laajennettu huoltopalvelu ja takuun pidennys
On-Site-vaihto
MB2155
On-Site-vaihto
MB2750On-Site-vaihto
MB2755
On-Site-vaihto
MB5150
Pidennys
On-Site-vaihto
MB5155
On-Site-vaihto
MB5450
On-Site-vaihto
MB5455
On-Site-vaihto
iB4150
On-Site-vaihto
i-SENSYS
LBP212dw
Pidennys
On-Site-korjaus
LBP214dw
On-Site-korjaus
LBP223dw
On-Site-korjaus
LBP226dw
On-Site-korjaus
LBP228x
On-Site-korjaus
LBP611Cn
Laajennettu huoltopalvelu ja takuun pidennys
On-Site-vaihto
LBP613Cdw
Pidennys
On-Site-korjaus
LBP621Cw
Laajennettu huoltopalvelu ja takuun pidennys
On-Site-vaihto
LBP623Cdw
Pidennys
On-Site-korjaus
LBP653Cdw
On-Site-korjaus
LBP663Cdw
On-Site-korjaus
LBP664Cx
On-Site-korjaus
MF421dw
On-Site-korjaus
MF426dw
On-Site-korjaus
MF428x
On-Site-korjaus
MF429x
On-Site-korjaus
MF443dw
On-Site-korjaus
MF445dw
On-Site-korjaus
MF446x
On-Site-korjaus
MF449x
On-Site-korjaus
MF522x
On-Site-korjaus
MF525x
On-Site-korjaus
MF542x
On-Site-korjaus
MF543x
On-Site-korjaus
MF631Cn
On-Site-korjaus
MF633Cdw
On-Site-korjaus
MF635Cx
On-Site-korjaus
MF641Cw
On-Site-korjaus
MF643Cdw
On-Site-korjaus
MF645Cx
On-Site-korjaus
MF732Cdw
On-Site-korjaus
MF734Cdw
On-Site-korjaus
MF735Cx
On-Site-korjaus
MF742Cdw
On-Site-korjaus
MF744Cdw
On-Site-korjaus
MF746Cx
On-Site-korjaus
imageFORMULA
P-208II
Pidennys
Return To Base -korjauspalvelu
P215II
Return To Base -korjauspalvelu
DR-F120
Return To Base -korjauspalvelu
imageRUNNER
iR C1225iF
Pidennys
On-Site-korjaus


8. Kampanjatuotteiden on oltava uusia, aitoja ja Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä sijaitsevien Canon-konsernin yhtiöiden jälleenmyyjille toimittamia ja jakelemia Canon-tuotteita. Pettymysten välttämiseksi asia tulee tarkistaa jälleenmyyjältä. Käytetyt tai kunnostetut tuotteet tai tuotteet, jotka ovat väärennettyjä tai jotka loukkaavat jollakin tavoin Canon-ryhmään kuuluvien yritysten immateriaalioikeuksia (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta rinnakkaiset tai "pimeästi" hankitut tuotteet), eivät kuulu tämän kampanjan piiriin. Lisätietoja rinnakkaistuotteista on täällä.

9. Osallistujat, jotka ostavat tuotteita suurina erinä (yli 25 Kampanjatuotetta Osallistujaa kohti), eivät saa osallistua tähän Kampanjaan.

Kampanja-aika


10. Tämä kampanjatakuu on nyt pysyvä. Kampanjatuotteet on rekisteröitävä viimeistään 30 päivän kuluessa ostopäivästä, joka ilmenee kelvollisesta ostotositteesta. Rekisteröi ostamasi Kampanjatuote lähettämällä hakemus näissä Ehdoissa annettujen ohjeiden mukaan.

Kampanja-alue

11. Kampanjatuotteet on ostettava jälleenmyyjiltä tai verkkokaupoista, joiden toimipaikka, toimialue tai rekisteröity osoite sijaitsee alla luetelluilla alueilla ("Kampanja-alue"). Kampanjatuotteet on myös rekisteröitävä Kampanja-alueella sijaitsevaan osoitteeseen.

kampanja-alueeseen kuuluvat seuraavat maat: Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Suomi, Saksa, Unkari, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia.

Tuotteen rekisteröiminen ja Kampanjatakuun hakeminen

12. Osallistujat voivat hakea Kampanjatakuuta rekisteröimällä ostamansa tuotteen täyttämällä verkkohakemuslomakkeen asianmukaisesti (tuotteiden kelvolliset sarjanumerot* mukaan lukien) ja lähettämällä lomakkeen 30 vuorokauden kuluessa Kampanjatuotteen ostopäivästä. Canon ei hyväksy hakemuksia, jotka se on vastaanottanut yli 30 vuorokautta Kampanjatuotteen ostopäivän jälkeen. Osallistujan on skannattava kelvollinen ostotosite (kopio ostokuitista tai verkkotilauksen tilaus- ja maksuvahvistus, josta selviää myös arvonlisäveron määrä) ja ladattava ja liitettävä se verkossa tehtävään hakemukseen. Lähetysvahvistusta ei hyväksytä kelvolliseksi ostotositteeksi.

* Jos tarvitset apua sarjanumeron etsimiseen, napsauta tätä.

13. Kun hakemus on vahvistettu, Osallistujalle lähetetään sähköpostitse vahvistus hakemuksen hyväksymisestä ja Kampanjatuotteen rekisteröinnistä. Jos et saa vahvistusta sähköpostitse 8 arkipäivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä, soita hakemusten tukipalveluun numeroon +44 (0) 207 660 0186. Säilytä hakemusvahvistus, sillä saatat tarvita sitä todisteena kelvollisesta hakemuksesta, jos haluat saada takuupalveluita.

14. Canon pidättää oikeuden mitätöidä kaikki puutteelliset, virheelliset ja perusteettomat hakemukset.

Vastuuvapauslausekkeet

15. Canon sanoutuu lain sallimassa määrin irti vastuusta, joka liittyy mihin tahansa osallistujille kampanjan aikana aiheutuviin menetyksiin, vahinkoihin tai tapaturmiin mistä tahansa syystä. Mikään näissä säännöissä ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.

16. Canon pidättää itsellään oikeuden tarkastaa kaikkien hakemusten oikeellisuuden ja pyytää tarvittaessa lisätietoja ja tositteita. Canonilla on myös oikeus perua tai estää ilman erillistä ilmoitusta tarjoukseen osallistuminen sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet tai yrittävät osallistua kampanjaan kiellettyjä keinoja käyttämällä. Canonin ratkaisut ovat lopullisia, eikä niistä voi valittaa.

17. Kampanjatuotteita on tarjolla saatavuuden mukaan niin kauan kuin tavaraa riittää. Canon ei ole vastuussa, mikäli jälleenmyyjä ei pysty toimittamaan Kampanjatuotetta Kampanja-aikana.

18. Canon pidättää itsellään oikeuden kumota tämän Kampanjan, muokata ja/tai muuttaa sitä milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuvelvollisuutta, mutta pyrkii aina minimoimaan Osallistujaan kohdistuvat vaikutukset kohtuuttoman pettymyksen välttämiseksi.

Henkilötietojen suojaaminen

19. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB on tämän kampanjan yhteydessä toimitettujen Osallistujien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Kaikki Canonille toimitetut henkilötiedot käsittelee Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanti. Tietoja käytetään tämän Kampanjan hallinnointitarkoituksiin. Antamasi henkilökohtaiset tiedot säilytetään suojatusti ja voidaan siirtää suojatulle palvelimelle Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

20. Osallistujilta kerättyjä henkilötietoja käsitellään Canonin liiketoimintakäytäntöjen ja Canonin kuluttajia koskevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/privacy-policy/.

Kampanjatakuupalveluiden hakeminen

21. Jos Osallistuja tarvitsee takuuhakemuksen vahvistamisen jälkeen Kampanjaan liittyvää laajennettua ja/tai päivitettyä takuuta, hän voi ottaa yhteyttä paikalliseen Canon-käyttötukipalveluun täällä. Palveluun on ilmoitettava tai toimitettava seuraavat tiedot:

a. laitteen/tulostimen täydellinen mallinimi ja sarjanumero*
b. tietokoneen käyttöjärjestelmä (jos aiheellista)
c. Osallistujan yhteystiedot, laitteen/tulostimen käyttöpaikan osoite ja sähköpostiosoite
d. tuotteen ostokuitti sekä tosite aktivoidusta kampanjatakuusta, esimerkiksi kopio sähköpostivahvistuksesta, joka saadaan, kun takuu on rekisteröity verkossa
e. ongelman selkeä kuvaus, jonka jälleen vianmääritys on tehtävä ohjeiden mukaan
f. Osallistujan on noudatettava tukipalvelun antamia tukiohjeita, jotta hän voi saada takuupalvelun.

* Jos tarvitset apua sarjanumeron etsimiseen, napsauta tätä.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

22. Lain sallimissa määrin tätä kampanjaa, näitä ehtoja ja niihin liittyviä mahdollisesti ilmeneviä kiistoja käsitellään ja tulkitaan Englannin ja Walesin lakien mukaisesti, ja niihin sovelletaan Englannin ja Walesin tuomioistuinten ei-yksinomaista lainkäyttövaltaa.

23. Jos olet kuluttaja, Kampanjan osalta sovelletaan asuinmaasi lakeja. Sinulla saattaa olla oikeus oikeuskäsittelyyn omalla kielelläsi ja paikallisessa tuomioistuimessa. Paikallinen kuluttajaneuvonta voi neuvoa sinua oikeuksiisi liittyen. Nämä ehdot eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.