Käyttöehdot

3 vuoden takuukampanjan käyttöehdot

Kampanja ja kampanjan järjestäjä

1. Kampanjan järjestäjä on Canon Europa N.V., jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat (jäljempänä "Canon").

2. Tämän jäljempänä mainituille valikoiduille Canon-tuotteille ("Kampanjatuotteet") tarjottavan 3 vuoden takuukampanjaan ("Kampanjatakuu") sisältö:

o kahden vuoden pidennys sovellettavaan Canonin myöntämään yhden vuoden kaupalliseen takuuseen (European Warranty System, "EWS") tai

o laajennettu huoltopalvelu ja kahden vuoden pidennys sovellettavaan EWS-takuuseen.

3. Tässä erikseen mainittuja muutoksia (jotka koskevat takuun pidennystä ja/tai laajennusta) lukuun ottamatta tämän Kampanjatakuun mukaisiin takuupalveluihin sovelletaan ostamaasi tuotetta koskevia EWS-takuun ehtoja. Mikäli tämän Kampanjatakuun mukaisten takuupalveluiden ehtojen ja EWS-takuun ehtojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan tämän Kampanjatakuun ehtoja.

Kampanja-aika

4.    Kampanjatuotteet on ostettava Kampanja-alueella (joka on määritelty alla). Tuotteen ostopäivä on todistettava esittämällä kelvollinen ostotosite. Tuotteet on rekisteröitävä 30 vuorokauden kuluessa ostopäivästä.

Kampanja-alue

5.    Kampanjatuotteet on ostettava jollakin seuraavista Kampanja-alueista: Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Sveitsi, Suomi, Tanska, Tšekin tasavalta tai Unkari. Lisäksi tuotteet on rekisteröitävä Kampanja-alueella sijaitsevaan osoitteeseen.

Kampanjatuotteet

6.    Tämän Kampanjatakuu-kampanjan piiriin kuuluvat seuraavat Canon-tuotteet ("Kampanjatuotteet"):

Tuoteryhmä Laite/tulostin Kampanjatarjous  Kampanjatakuupalvelu 
MAXIFY
MB2150
Laajennettu huoltopalvelu ja takuun pidennys
On-Site-vaihto
MB2155
On-Site-vaihto
MB2750 On-Site-vaihto
MB2755
On-Site-vaihto
MB5150
Pidennys
On-Site-vaihto
MB5155
On-Site-vaihto
MB5450
On-Site-vaihto
MB5455
On-Site-vaihto
iB4150
On-Site-vaihto
i-SENSYS
LBP212dw
Pidennys
On-Site-korjaus 
LBP214dw
On-Site-korjaus 
LBP611Cn
Laajennettu huoltopalvelu ja takuun pidennys
On-Site-vaihto
LBP613Cdw
Pidennys
On-Site-korjaus 
LBP621Cw
Laajennettu huoltopalvelu ja takuun pidennys
On-Site-vaihto
LBP623Cdw
Pidennys
On-Site-korjaus 
LBP653Cdw
On-Site-korjaus 
LBP663Cdw
On-Site-korjaus 
LBP664Cx
On-Site-korjaus 
MF421dw
On-Site-korjaus 
MF426dw
On-Site-korjaus 
MF428x
On-Site-korjaus 
MF429x
On-Site-korjaus 
MF522x
On-Site-korjaus 
MF525x
On-Site-korjaus 
MF631Cn
On-Site-korjaus 
MF633Cdw
On-Site-korjaus 
MF635Cx
On-Site-korjaus 
MF641Cw
On-Site-korjaus 
MF643Cdw
On-Site-korjaus 
MF645Cx
On-Site-korjaus 
MF732Cdw
On-Site-korjaus 
MF734Cdw
On-Site-korjaus 
MF735Cx
On-Site-korjaus 
MF742Cdw
On-Site-korjaus 
MF744Cdw
On-Site-korjaus 
MF746Cx
On-Site-korjaus 
imageFORMULA
P-208II
Pidennys
Return To Base -korjauspalvelu
P215II
Return To Base -korjauspalvelu
DR-F120
Return To Base -korjauspalvelu
imageRUNNER
iR C1225iF
Pidennys
On-Site-korjaus

Jos tässä kohdassa mainituista tuotteista julkaistaan Kampanjan aikana uusia malleja, Canon voi ottaa kyseisiä uusia malleja mukaan Kampanjaan. Näiden ehtojen kohdassa 4 määritelty Kampanjan päättymispäivä koskee myös Kampanjaan mukaan otettuja uusia tuotteita.

7. Kampanjatuotteiden on oltava uusia, aitoja ja Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä sijaitsevien Canon-konsernin yhtiöiden jälleenmyyjille toimittamia ja jakelemia Canon-tuotteita. Pettymysten välttämiseksi asia tulee tarkistaa jälleenmyyjältä. Käytetyt tai kunnostetut tuotteet tai tuotteet, jotka ovat väärennettyjä tai jotka loukkaavat jollakin tavoin Canon-ryhmään kuuluvien yritysten omaisuuden suojaamisoikeuksia (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta rinnakkaiset tai "pimeästi" hankitut tuotteet) eivät kuulu tämän kampanjan piiriin. Lisätietoja rinnakkaistuotteista on täällä.

8.    Kampanjatuotteet on rekisteröitävä 30 päivän kuluessa ostopäivästä, jotta ne kelpuutetaan kampanjaan. Rekisteröi ostamasi tuote lähettämällä hakemus alla annettujen ohjeiden mukaan.

9.    Tämä tarjous on tarkoitettu vain loppukäyttäjille. Hyvityshakemuksia, jotka tekevät yritykset tai yksityiset, jotka ostavat yli 25 Kampanjatuotetta Kampanja-aikana, ei hyväksytä.

Jakelijat ja vähittäismyyjät eivät saa hyödyntää kampanjaa, eivätkä he saa tehdä hakemuksia asiakkaidensa puolesta.

10.    Kaikkien hakemuksen tekijöiden katsotaan hyväksyneen nämä ehdot itseään sitoviksi.

Tuotteen rekisteröiminen ja Kampanjatakuun hakeminen

11.    Kaikkien hakemuksen tekijöiden on oltava vähintään 18-vuotiaita. Tekemällä tämän kampanjan mukaisen hakemuksen ja rekisteröimällä tuotteen sitoudut näihin ehtoihin. Jos olet alle 18-vuotias ja/tai et halua sitoutua tämän kampanjan ehtoihin, älä hae Kampanjatakuuta.

12. Voit hakea Kampanjatakuuta rekisteröimällä ostamasi tuotteen täällä 30 vuorokauden kuluessa tuotteen ostopäivästä. Täytä verkossa tehtävä hakemus oikein (anna kelvollinen tuotteen sarjanumero tai sarjanumerot*) ja lähetä se eteenpäin. Canon ei hyväksy hakemuksia, jotka se on vastaanottanut yli 30 vuorokautta tuotteen ostopäivän jälkeen. Hakijoiden on skannattava kelvollinen ostotosite (kopio ostokuitista tai verkkotilauksen tilaus- ja maksuvahvistus) ja ladattava ja liitettävä se verkossa tehtävään hakemukseen. Lähetysvahvistusta ei hyväksytä kelvolliseksi ostotositteeksi.

* Jos tarvitset apua sarjanumeron etsimiseen, napsauta tätä.

13.    Kun hakemus on vahvistettu, hakijoille lähetetään sähköpostitse vahvistus hakemuksen hyväksymisestä ja tuotteen rekisteröinnistä. Jos et saa vahvistusta sähköpostitse 8 arkipäivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä tai käytössäsi ei ole tietokonetta, ota yhteyttä hakemuspalveluumme numerossa +358 (0)20 366 466. Säilytä hakemusvahvistus, sillä saatat tarvita sitä todisteena kelvollisesta hakemuksesta, jos haluat saada takuupalveluita.

14.    Canon pidättää oikeuden mitätöidä kaikki puutteelliset, virheelliset ja perusteettomat hakemukset.

Vastuuvapauslausekkeet

15.    Canon sanoutuu lain sallimassa määrin irti vastuusta, joka liittyy mihin tahansa hakemuksen tekijälle kampanjan aikana aiheutuviin menetyksiin, vahinkoihin tai tapaturmiin mistä tahansa syystä. Mikään näissä säännöissä ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.

16.    Canon pidättää itsellään oikeuden tarkastaa kaikkien hyvityshakemusten oikeellisuuden ja pyytää tarvittaessa lisätietoja ja tositteita. Canonilla on myös oikeus perua tai estää ilman erillistä ilmoitusta kampanjaan liittyvien hakemusten tekeminen sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat tehneet kampanjaan liittyvän hakemuksen tai yrittävät tehdä kampanjaan liittyvän hakemuksen kiellettyjä keinoja käyttämällä. Canonin ratkaisut ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

17.    Kampanjatuotteita on tarjolla saatavuuden mukaan niin kauan kuin tavaraa riittää. Canon ei ole vastuussa, mikäli jälleenmyyjä ei pysty toimittamaan Kampanjatuotetta Kampanja-aikana.

18.    Canon pidättää itsellään oikeuden kumota tämän kampanjan, muokata sitä ja/tai muuttaa sitä milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuvelvollisuutta, mutta pyrkii aina minimoimaan hakemuksen tekijään kohdistuvat vaikutukset kohtuuttoman pettymyksen välttämiseksi.

Henkilötietojen suojaaminen

19.    Canon Europa N.V. ja Canon Europe Limited, jotka on rekisteröity Isossa-Britanniassa rekisteröintinumerolla 4093977, toimipaikan osoite 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Iso-Britannia, ovat hakemusten tekijöiden tämän kampanjan yhteydessä toimittamien henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjiä sovellettavien henkilötietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti. Canon ja sen valtuuttamat kolmannet osapuolet hallitsevat ja käsittelevät henkilötietoja tarkasti tietosuojalakien ja -säännösten mukaisesti. Canon ja sen valtuuttamat kolmannet osapuolet tallentavat ja käsittelevät henkilötietoja vain tämän kampanjan ja Kampanjatakuuseen liittyvien palvelujen hallinnointiin, ellei toisin ole sovittu. Jos hakemuksen tekijä ei halua, että hänen yhteystietojaan käytetään markkinointitarkoituksiin tai siihen, että Canon voi ottaa häneen tulevaisuudessa yhteyttä samankaltaisissa kampanjoissa, hänen EI pidä rastittaa kyseistä suostumusruutua täyttäessään hyvityslomaketta.

Kampanjaan liittyvän takuuhakemuksen tekeminen

20. Jos tarvitset takuuhakemuksesi vahvistamisen jälkeen kampanjaan liittyvää laajennettua ja/tai päivitettyä takuuta, ota yhteyttä paikalliseen Canon-käyttötukipalveluun. Ole valmiina

    a.    ilmoittamaan laitteen/tulostimen täydellinen mallinimi ja sarjanumero*
    b.    vahvistamaan tietokoneesi käyttöjärjestelmä (jos aiheellista)
    c.    vahvistamaan yhteystietosi, laitteen/tulostimen käyttöpaikan osoite ja sähköpostiosoitteesi
    d.    toimittamaan tuotteen ostokuitti sekä tosite aktivoidusta kampanjatakuusta, esimerkiksi kopio sähköpostivahvistuksesta, jonka sait rekisteröityäsi takuun verkossa
    e.    kuvaamaan ongelma selkeästi ja suorita pyydettäessä vianmääritystoiminnot
    f.    noudattamaan tukipalvelun antamia tukiohjeita mahdollistaaksesi takuupalvelun saamisen.

* Jos tarvitset apua sarjanumeron etsimiseen, napsauta tätä.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

21.    Mitkään tässä mainitut asiat eivät rajoita kuluttajan oikeuksia.

22.    Lain sallimissa määrin tätä kampanjaa, näitä ehtoja ja niihin liittyviä mahdollisesti ilmeneviä kiistoja käsitellään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ja niihin sovelletaan Suomen tuomioistuinten ei-yksinomaista lainkäyttövaltaa.

23.    Kuluttajana sinulla on tarvittaessa mahdollisuus käynnistää oikeuskäsittely paikallisessa tuomioistuimessa omalla kielelläsi. Paikallinen kuluttajaneuvonta voi neuvoa sinua oikeuksiisi liittyen. Nämä ehdot eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.