Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu

Kaikki Canonin projektorit, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ja jotka ostetaan Euroopan talousalueella (EEA: EU, Islanti, Lichtenstein, Norja) tai Sveitsissä, kuuluvat Canonin kolmivuotisen European Warranty System (EWS) -järjestelmän piiriin. Jos tuote vaatii korjausta ensimmäisten kolmen vuoden kuluessa, Canonin EWS-takuu korvaa kaikki varaosista ja huoltotöistä aiheutuvat kulut. Takuun toimeenpano edellyttää, että asiakas kustantaa itse tuotteen palautuksen valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos korjaus osoittautuu taloudellisesti kannattamattomaksi, Canon voi korvata projektorin uudella, sitä vastaavalla tai paremmalla mallilla. Tavallinen EWS-takuu ei kata lisäpalveluita huoltotoimenpiteiden aikana.

Edellä mainitun lisäksi Canon tarjoaa mahdollisuuksien mukaan ilmaisen kolmivuotisen projektorien laajennetun lainatakuupalvelun. Palvelu on tarjolla kiinteästi asennettaville XEED- ja LX-malleille, jotka on ostettu EEA-alueella tai Sveitsissä. Palvelu antaa asiakkaan käyttöön huollon ajaksi lainaprojektorin heti seuraavana päivänä*. Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu on saatavana ainoastaan niissä maissa ja niille malleille, jotka on lueteltu alla. Palvelu takaa, että asiakas saa käyttöönsä omaa laitettaan vastaavan tai uudemman projektorin oman laitteensa korjauksen ajaksi. Edellytyksenä on, että asiakas esittää ostotositteen ja korjaus suoritetaan kolmen vuoden kuluessa projektorin hankinnasta. Huoltoa vaativa projektori palautetaan korjauksen jälkeen, eikä lainaprojektori korvaa asiakkaan omaa laitetta pysyvästi.

* ”Seuraavana päivänä” tarkoittaa, että lainaprojektori toimitetaan lainapyyntöä seuraavana päivänä, jos pyyntö on tehty ennen kello 11:tä. Jos pyyntö tehdään kello 11:n jälkeen, viikonloppuna tai pyhäpäivänä, lainaprojektori toimitetaan kahden päivän kuluttua. Ehdot koskevat lainapalvelua kokonaisuudessaan.

Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu

 1. Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu on tavallisen EWS-takuun lisäpalvelu, joka ei vaikuta EWS-takuun ehtoihin. Palvelu antaa asiakkaan käyttöön lainaprojektorin takuuhuollon ajaksi tässä annettujen ehtojen mukaisesti. Palvelu on voimassa kolme vuotta alkuperäisestä ostopäivästä.
 2. Palvelu koskee vain tuotteita, jotka on tarkoitettu myytäviksi Euroopan Unionin alueella, Islannissa, Lichtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä. Jotta projektorien laajennetun lainatakuupalvelun mukaisen takuuvaatimuksen voi esittää, tuotteen ostomaan on oltava jokin edellä mainituista.
 3. Palvelu koskee seuraavia tuotteita: XEED WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST, LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z ja LX-MU800Z (mukaan lukien lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut versiot). Palvelua ei voi siirtää muihin tuotteisiin, eikä sitä voi muuttaa rahaksi.
 4. Palvelu on saatavilla vain seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugal, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, ja Iso-Britannia. 
 5. Virossa, Latviassa ja Liettuassa projektorien laajennettu lainatakuupalvelu on saatavana vain ilmoitetuille malleille, jotka on ostettu 1.1.2016 tai sen jälkeen. 
 6. Laajennettu lainatakuupalvelu myönnetään asiakkaan esittämää ostotodistusta vastaan. Canon pidättää oikeuden kieltäytyä maksuttoman takuupalvelun tarjoamisesta (tai projektorien laajennetun lainatakuupalvelun tarjoamisesta), jos asiakas ei pysty esittämään asianmukaisia asiakirjoja tai jos asiakirjojen sisältämät tiedot ovat puutteellisia tai epäselviä.
 7. Laajennetun lainatakuupalvelupyynnön voi esittää joko loppuasiakas tai laitteen asentanut järjestelmäintegraattori.
 8. Kaikki lainapalvelupyynnöt tulee tehdä soittamalla paikalliseen Canonin tukipalveluun.
 9. Canonin tukipalveluhenkilö voi pyytää vian syyn määrittämiseen tarvittavia lisätietoja ennen lainalaitteen lähettämistä.
 10. ”Seuraavana päivänä” tarkoittaa, että lainaprojektori toimitetaan lainapyyntöä seuraavana päivänä, jos pyyntö on tehty ennen kello 11:tä. Jos pyyntö tehdä kello 11:n jälkeen, viikonloppuna tai pyhäpäivänä, lainaprojektori toimitetaan kahden päivän kuluttua.
 11. Asiakkaan tai järjestelmäintegraattorin on järjestettävä viallisen laitteen nouto heti, kun tämä on ottanut lainalaitteen vastaan.
 12. Asiakas tai järjestelmäintegraattori on vastuussa siitä, että lainaprojektori palautetaan Canonille viiden päivän kuluessa siitä, kun korjattu laite on palautettu.
 13. Normaaleissa olosuhteissa Canon huolehtii kaikista lähetyskuluista.
 14. Canon ei ole vastuussa alkuperäisen projektorin eikä lainalaitteen irrottamisesta eikä uudelleenasentamisesta.
 15. Canon antaa asiakkaille tai heidän järjestelmäintegraattoreilleen käyttöön lainaprojektoreja Canonin normaalienlainaehtojen mukaisesti. Lainaajan on hyväksyttävä ehdot, mikäli tämä ottaa vastaan laajennetun lainatakuupalvelun tarjoaman lainaprojektoritarjouksen. Asiakkaan tai järjestelmäintegraattorin on varmistettava, että jokainen lainattu osa palautetaan toimitusta vastaavassa kunnossa. Asiakas tai järjestelmäintegraattori on vastuussa lainalaitteen osien katoamisesta, vaurioitumisesta tai siihen kohdistuvasta varkaudesta, ja Canon voi vaatia tätä korvaamaan laitteen huollosta tai korvaamisesta aiheutuvat kustannukset. On suositeltavaa, että asiakas tai järjestelmäintegraattori hankkii lainalaitteet kattavan vakuutuksen.
 16. Tarjous ei vaikuta asiakkaan voimassaolevan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisiin oikeuksiin.
 17. Tarjouksen myöntäjä on Canon Europa NV, Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat.
 18. Ehtoja ja niihin sisältyvää tarjousta hallitaan ja tulkitaan sen maan lakien mukaisesti, jossa tuotetta käytetään ja jossa palvelu tarjotaan. Kaikki laajennetun takuun lainapalvelua koskevat kiistat käsitellään päätösvaltaisissa tuomioistuimissa.

Projektorien laajennettu lainatakuupalvelu, yleiskatsaus, usein kysytyt kysymykset

K:  Missä projektorien laajennetun takuun lainapalvelu on saatavilla?

V: Palvelu on saatavilla vain seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugal, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, ja Iso-Britannia.

1.1.2016 lähtien laajennetun takuun lainapalvelu on saatavilla myös Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Näissä maissa palvelu on saatavana vain ilmoitetuille malleille, jotka on ostettu 1.1.2016 tai sen jälkeen.


K: Kuka voi esittää laajennetun lainatakuupalvelupyynnön?

V: Joko asiakas tai järjestelmäintegraattori voi esittää palvelupyynnön, jos laitteesta on löydetty vika. Lainalaite toimitetaan, kun laitteen vika on todettu ehtojen mukaisesti ja lainalaitteen tarjous on hyväksytty.


K: Keneen minun on otettava yhteyttä, kun haluan esittää projektorin laajennetun lainatakuupalvelupyynnön?

V: Asiakkaan tai järjestelmäintegraattorin on otettava yhteys paikalliseen Canonin tukipalveluun. Canon kerää kaiken tarvittavan tiedon eli selvittää tarkat tiedot viasta ja tekee alustavan arvion vian syystä. Jos vika ei poistu, Canonin tukipalvelu ottaa yhteyttä asiakkaaseen tai järjestelmäintegraattoriin. Jos vikadiagnoosi vahvistetaan ja korjausta suositellaan, asiakkaalle tarjotaan käyttöön vastaava tai uudempi lainaprojektori.


K: Kuinka kauan lainaprojektorin toimitus kestää?

V: Lainaprojektori toimitetaan mahdollisuuksien mukaan lainapyyntöä seuraavana päivänä, jos pyyntö on tehty ennen kello 11:tä. Jos pyyntö tehdä kello 11:n jälkeen, viikonloppuna tai pyhäpäivänä, lainaprojektori toimitetaan kahden päivän kuluttua.


K: Minne lainaprojektori toimitetaan?

V: Lainaprojektori toimitetaan joko järjestelmäintegraattorille tai suoraan asiakkaalle, mikäli asiakas kykenee asentamaan laitteen itsenäisesti.


K: Mitä tapahtuu, kun lainaprojektori on toimitettu perille?

V: Vastaanotettuaan lainaprojektorin järjestelmäintegraattori tai asiakas on vastuussa siitä, että viallinen laite palautetaan Canonille. Viallisen tuotteen palautusta varten toimitetaan toimitustarrat sekä kuljetuslaatikko. Lähettäjän on välittömästi otettava yhteyttä kuljetusyhtiöön ja pyydettävä viallisen laitteen noutoa. Normaalisti Canon maksaa kuljetuskulut.


K: Mitä tapahtuu, kun viallinen projektori on korjattu?

V:Asiakas tai järjestelmäintegraattori on vastuussa siitä, että lainaprojektori palautetaan Canonille viiden päivän kuluessa siitä, kun korjattu laite on palautettu. Lainalaitteen palautusta varten toimitetaan toimitustarrat sekä kuljetuslaatikko. Lähettäjän on otettava yhteyttä kuljetusyhtiöön ja pyydettävä lainalaitteen noutoa mahdollisimman pian. Normaalisti Canon maksaa kuljetuskulut.


K: Kenen vastuulla ovat viallisen laitteen irrottaminen ja korjatun laitteen uudelleen asennus huollon jälkeen?

V: Canon ei ole vastuussa alkuperäisen projektorin irrottamisesta tai uudelleen asennuksesta. Nämä toimet ovat asiakkaan tai järjestelmäintegraattorin vastuulla.


K: Kenen vastuulla ovat lainaprojektorin asennus ja sen irrottaminen huollon jälkeen?

V: Canon ei ole vastuussa lainaprojektorin asennuksesta tai irrottamisesta. Nämä toimet ovat asiakkaan tai järjestelmäintegraattorin vastuulla.


K: Mitä seuraa, jos lainaprojektori häviää, vaurioituu tai varastetaan?

V: Canon antaa asiakkaille tai heidän järjestelmäintegraattoreilleen käyttöön lainaprojektoreja Canonin normaalienlainaehtojen mukaisesti. Lainaajan on hyväksyttävä ehdot, mikäli tämä ottaa vastaan laajennetun lainatakuupalvelun tarjoaman lainaprojektoritarjouksen. Asiakkaan tai järjestelmäintegraattorin on varmistettava, että jokainen lainattu osa palautetaan toimitusta vastaavassa kunnossa. Asiakas tai järjestelmäintegraattori on vastuussa lainalaitteen osien katoamisesta, vaurioitumisesta tai siihen kohdistuvasta varkaudesta, ja Canon voi vaatia tätä korvaamaan laitteen huollosta tai korvaamisesta aiheutuvat kustannukset. On suositeltavaa, että asiakas tai järjestelmäintegraattori hankkii lainalaitteet kattavan vakuutuksen.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikki maat, joissa laajennettu lainatakuupalvelu on saatavilla. Lisätietoja on täydellisissä käyttöehdoissa. Maakohtaiset yhteystiedot on annettu ohessa.

Pyydämme ottamaan huomioon, että maissa, joissa projektorien laajennettu lainatakuupalvelu on saatavilla, palvelu koskee vain tiettyjä tuotteita.

Maa Tukipalvelun yhteystiedot
Itävalta

+43 1 360 277 45 67

Canon Itävalta

Belgia

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgia (hollanninkielinen)
Canon Belgia (ranskankielinen)

Tšekin tasavalta

+420 296 335 619

Canon Tšekki

Tanska

+45 70 20 55 15

Canon Tanska

Viro

+372 630 0530
Yleinen

Suomi

+358 (020) 366 466
(Puheluhinta kiinteästä puhelinverkosta 0,15 senttiä / min. Puheluhinta matkapuhelinverkosta vaihtelee operaattorin mukaan. Lisätietoja hinnoista saat operaattoriltasi.)

Canon Suomi

Ranska

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Ranska

Saksa

069 2999 3680

Canon Saksa

Unkari

+36 (06)1 235 53 15

Canon Unkari

Irlanti

+353 16 990 990

Canon Irlanti

Italia

+39 02 3859 2000

Canon Italia

Latvia

+371 67 38 75 10
I B Serviss

Liettua

+370 5 215 9966

Orgsis

Luxemburg

+352 27 302 054

Canon Luxemburg

Norja

+47 23 50 01 43

Canon Norja

Puola

+48 22 583 4307

Canon Puola

Portugali

+351 21 424 51 90

Canon Portugali

Slovakia

+421 (0)250 102 612

Canon Slovakia

Espanja

+34 91 375 45 55

Canon Espanja

Ruotsi

+46 (0)8 519 923 69

Canon Ruotsi

Sveitsi

+41 22 567 58 58

Canon Sveitsi (ranskankielinen)
Canon Sveitsi (saksankielinen)

Alankomaat

+31 (0)20 721 91 03

Canon Alankomaat

Iso-Britannia

+44 (0)207 660 0186

Canon Iso-Britannia

Puhelumaksut määräytyvät nykyisen matka- tai lankapuhelinliittymän / palveluntarjoajan hinnaston mukaan maakohtaisesti. Saat tarkat hintatiedot palveluntarjoajaltasi.

Maat, joissa projektorien laajennettu lainatakuupalvelu on saatavilla

Seuraavat European Warranty System (EWS) -takuujärjestelmän piiriin kuuluvat maat tarjoavat projektorien laajennettu lainatakuupalvelun:Itävalta
Belgia
Tšekin tasavalta
Tanska  Viro*
Suomi Ranska Saksa Unkari Irlanti
Italia Latvia* Liettua* Luxemburg Alankomaat
Norja Puola Portugali Sveitsi Slovakia
Espanja Ruotsi Iso-Britannia

 
*Virossa, Latviassa ja Liettuassa projektorien laajennettu lainatakuupalvelu on saatavana vain ilmoitetuille malleille, jotka on ostettu 1.1.2016 tai sen jälkeen.

Mallit, joille projektorien laajennettu lainatakuupalvelu on saatavilla

Seuraavat mallit kuuluvat projektorien laajennetun lainatakuupalvelun piiriin:

XEEDXEED WUX400ST  
XEED WX450ST
XEED WUX450ST 
XEED WUX450
XEED WUX4000 
XEED WX520
XEED WUX500      
XEED WUX5000 
XEED SX6000  XEED WX6000
XEED WUX6000 XEED WUX6010
XEED 4K500ST Lueteltujen mallien lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut versiot

LX 


LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 Lueteltujen mallien lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut versiot

Feedback