Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tiedot

jquery-1.4.2.min.js

jQuery JavaScript Library v1.4.2
http://jquery.com/
Copyright 2010, John Resig
Kahden lisenssin alainen: MIT tai GPL, versio 2.
http://jquery.org/license

Sisältää Sizzle.js-tiedoston
http://sizzlejs.com/
Copyright 2010, The Dojo Foundation
MIT-, BSD- ja GPL-lisenssien alainen.

------------------------------------------------
jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

jQuery UI 1.8.2
Copyright (c) 2010 AUTHORS.txt (http://jqueryui.com/about)
Kahden lisenssin alainen: MIT (MIT-LICENSE.txt)
ja GPL (GPL-LICENSE.txt).

http://docs.jquery.com/UI


------------------------------------------------
MIT-lisenssi (MIT)
Täten myönnetään maksutta tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien dokumentaatiotiedostojen ("Ohjelmisto") käyttäjille Ohjelmiston rajattomat käyttöoikeudet, mukaan lukien varauksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jaella, edelleenlisensoida ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita ja myöntää Ohjelmiston muille käyttäjille samat oikeudet seuraavilla ehdoilla:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin tai huomattaviin osiin.

OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAATEESTA, VAHINGOSTA TAI MUUSTA KANTEESTA, JOKA JOHTUU OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTTÄMISESTÄ, HUOLIMATTA SIITÄ AIHEUTUVATKO VAHINGOT SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA RIKKOMUSPERUSTEISESTA TOIMINNASTA.

Feedback