PIXMA MG7550 Wireless Connection Setup

Some access points (sometimes referred to as routers or hubs) feature an automatic connection button labelled “WPS” which stands for Wi-Fi Protected Setup.

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla yhteyden voi muodostaa automaattisesti.

Näin sallitut laitteet, kuten PIXMA MG7550 -tulostin, voivat liittyä verkkoon helposti ja nopeasti ilman salasanaa.

Tämä on ehdottomasti helpoin tapa muodostaa PIXMA MG7550 -tulostimen yhteys. Jos tukiasemassasi siis on WPS-painike, valitse alla olevista vaihtoehdoista Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ja muodosta yhteys noudattamalla menetelmän ohjeita.

Jos reitittimesi ei tue WPS-menetelmää, saat ohjeet PIXMA MG7550 -tulostimen yhteyden muodostamiseen valitsemalla alla olevan Normaali yhteyden muodostaminen -vaihtoehdon.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Varmista asia laitteen käyttöoppaasta. Jos laitteessa ei ole WPS-painiketta, toimi kohdassa Normaali yhteyden muodostaminen olevien ohjeiden mukaan.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Tämä protokolla on käytössä useimmissa WPS-menetelmää käyttävissä tukiasemissa.

1. vaihe

1. Jos laitteessa ei näy alla kuvattua näyttöä, palaa aloitusnäyttöön painamalla [Home/Aloitus]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1

2. vaihe

1. Pyyhkäise näytössä vasemmalle ja napauta [WLAN]-kuvaketta [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-3

3. vaihe

1. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, valitse [Lähiverkon langaton asennus].

[MASTER] Picture_WLAN

Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

Tulostin hakee WPS-menetelmää tukevat tukiasemat automaattisesti.

4. vaihe

Tulostimen näytön pitäisi näyttää seuraavalta:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-5

1. Valitse tulostimessa [Start setup/Aloita määritys].

Tulostimen Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo vilkkuu, kun tulostin etsii tukiasemia tai muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

2. Pidä tukiaseman [WPS]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia ja vapauta se sitten.
Katso lisätietoja WPS-menetelmän käyttämisestä tukiasemasi käyttöoppaasta.

3. Muodosta yhteys tukiasemaan valitsemalla tulostimessa [OK] kahden minuutin kuluessa.

4. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, päätä asetusten määritys valitsemalla [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-6


Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MG7550 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


Normaali USB-yhteydenmuodostamismenetelmä

1. vaihe

1. Jos laitteessa ei näy alla kuvattua näyttöä, palaa aloitusnäyttöön painamalla [Home/Aloitus]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

2. vaihe

1. Pyyhkäise näytössä vasemmalle ja napauta [WLAN]-kuvaketta [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

3. vaihe

1. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, valitse [Lähiverkon langaton asennus].

[MASTER] Picture_WLAN

Wi-Fi-yhteyden sininen merkkivalo syttyy, kun langaton yhteys on käytössä.

4. vaihe

Tulostimen näytön pitäisi näyttää seuraavalta:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

1. Valitse [Muihin yhteysmenetelmiin].

2. Valitse [Normaali määritys].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

Tulostin etsii kaikki lähistöllä olevat langattomat verkot.

3. Valitse langattoman verkon [nimi (SSID-tunnus)][Valitse tukiasema]-luettelosta, joka näkyy tulostimen LCD-näytössä.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

Langattoman verkon nimi näkyy tässä esitettyjen ”xxxx”-merkkien tilalla

Joissakin tukiasemissa langattoman verkon nimi on merkitty tukiasemassa olevaan tarraan. Voit tarkistaa verkon nimen myös selvittämällä, mihin verkkoon tietokoneesi on liitetty.

Jos verkkoasi ei näy luettelossa, valitse [Hae uudelleen].

4. Tukiaseman käyttämän suojausmenetelmän mukaan tulostimessa tulee näkyviin jokin seuraavista näytöistä.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

5. Napauta näyttöä, jossa lukee [Kirjoita], niin voit kirjoittaa salasanan.

6. Anna langattoman verkon salasana (WEP-avain tai tunnuslause).
Kirjainkoolla on merkitystä merkkejä kirjoitettaessa.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

Voit kirjoittaa, kun näppäimistö näkyy tulostimen näytössä. Noudata seuraavia ohjeita.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

Voit kirjoittaa merkkejä, kun näppäimistö näkyy tulostimen LCD-näytössä.

(Kirjainkoolla on merkitystä salasanoissa.)

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11: Vaihda pienten kirjainten kirjoittamisesta numeroiden ja erikoismerkkien kirjoittamiseen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12: Kun kirjaimet ovat näkyvissä, vaihda isoista kirjaimista pieniin kirjaimiin tai päinvastoin. Kun numerot ja erikoismerkit ovat näkyvissä, vaihda erikoismerkkityyppiä napauttamalla.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13: Lisää välilyönti napauttamalla.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14: Poista merkki kohdistimen kohdalta napauttamalla. Siirrä kohdistin kohdemerkkiin valitsemalla [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-15 tai [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-16.

b. Napauta merkkiä, jonka haluat kirjoittaa.

c. Toista vaiheet a. ja b., kun haluat kirjoittaa muut merkit.

7. Kun olet valmis, valitse [Käytä].

8. Verkon salasana tulee näkyviin. Varmista, että antamasi tiedot ovat oikeat.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-17

9. Kirjoita verkon salasana ja muodosta yhteys tukiasemaan valitsemalla [OK]. Jos olet tehnyt virheen ja haluat korjata salasanaa, aloita alusta valitsemalla [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-18].

10. Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, päätä asetusten määritys valitsemalla [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-19

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen normaalilla menetelmällä.

Asenna seuraavaksi PIXMA MG7550 -tulostimen kanssa käytettävät ohjelmat, jotta voit käyttää tulostinta mahdollisimman monipuolisesti.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä, lataa oppaat ja ohjelmisto.

Jos langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.


PIXMA MG7550 -tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan:

1. vaihe

1. Jos laitteessa ei näy alla kuvattua näyttöä, palaa aloitusnäyttöön painamalla [Home/Aloitus]-painiketta (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-1

2. vaihe

1. Siirry [Setup/Määritys]-kuvakkeeseen [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2 pyyhkäisemällä oikealle.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-3

3. vaihe

1. Siirry määritysnäyttöön napauttamalla [Setup/Määritys]-kuvaketta [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-4

4. vaihe

1. Siirry laitteen asetuksiin napauttamalla [Device settings/Laitteen asetukset] -vaihtoehtoa.

5. vaihe

1. Selaa ylöspäin ja valitse [Reset setting/Palauta asetukset].

6. vaihe

1. Napauta vaihtoehtoa [LAN settings only/Vain lähiverkon asetukset].

7. vaihe

1. Näkyviin tulee viesti [Reset Setting?/Palautetaanko asetus?]. Vahvista valitsemalla [Yes/Kyllä]. Näkyviin tulee viesti [Processing…..please wait momentarily/Käsitellään…..odota hetki].

8. vaihe

1. Kun näkyviin tulee ilmoitus [Following is completed/Seuraava on valmis][Reset LAN Setting/Palauta lähiverkon asetukset], päätä lähiverkon asetusten palautusprosessi valitsemalla [OK].
Kun Lähiverkon asetukset -näyttö on palannut näkyviin, voit palata päänäyttöön painamalla [Home/Aloitus]-painiketta [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-5.

Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.

Jos toimenpiteiden suorittaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.