Wi-Fi-yhteyden (Wi-Fi) määritysopas PIXMA MG3052 -laitteelle

Joissakin tukiasemissa (joita kutsutaan myös reitittimiksi tai keskittimiksi) on automaattinen yhteyspainike eli WPS-painike (Wi-Fi Protected Setup), jonka avulla laite voidaan yhdistää verkkoon ilman salasanaa. Sen avulla voit yhdistää laitteesi helposti ja nopeasti.

WPS:n avulla voit muodostaa laitteiden välille langattoman yhteyden kahdella tavalla: painamalla painiketta tai syöttämällä PIN-koodi. Painikkeen painaminen on helpoin tapa yhdistää laite, joten kerromme, miten voit käyttää tätä tapaa.

Jos reitittimesi ei tue WPS-menetelmää, saat ohjeet PIXMA MG3052 -tulostimen yhteyden muodostamiseen valitsemalla alla olevan Normaali yhteyden muodostaminen -vaihtoehdon.

Yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä

Varmista seuraavat asiat ennen yhteyden muodostamista WPS-painikkeen avulla:

  • Tukiasemassa on oltava WPS-painike. Katso lisätietoja laitteesi käyttöoppaasta.
  • Verkossa, johon yhteys muodostetaan, tulee olla käytössä WPA- (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2-suojausprotokolla. Useimmat WPS-tukiasemat eivät muodostavat WPS-yhteyttä, jos WEP-suojausmenetelmää (Wired Equivalent Privacy) käytetään tai jos mitään suojausmenetelmää ei käytetä. Tarkista, mitä suojausmenetelmää langattomassa verkossasi käytetään tietokoneesi langattoman yhteyden asetuksista.

Tee määritys noudattamalla seuraavia ohjeita.

Vaihe 1

1. Varmista, että langaton reititin on tulostimen kantaman sisällä ja että WPS-painiketta on painettu.


Vaihe 2

2. Pidä tulostimen [Langaton]-painiketta (A) painettuna, kunnes Langaton-merkkivalo (B) vilkkuu.


Vaihe 3

Paina [Väri]-painiketta (C).


Vaihe 4

4. Pidä [Langaton]-painiketta painettuna, kunnes Suora-merkkivalo (D) syttyy.


Vaihe 5

5. Paina [Väri]-painiketta ja varmista, että PÄÄLLÄ-merkkivalo (E) ja Langaton-merkkivalo vilkkuvat. Paina sitten langattoman reitittimen [WPS]-painiketta 2 minuutin kuluessa. Tulostimen (sininen) Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu haun ajan, ja virran ja Wi-Fi-yhteyden merkkivalot vilkkuvat tukiasemayhteyden muodostamisen ajan.


Vaihe 6

6. Kun tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, virran ja Wi-Fi-yhteyden merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Myös Verkko-merkkivalo syttyy.

Katso lisätietoja WPS-painikkeen painamisesta tukiaseman käyttöoppaasta. 

Verkkoasetusten vahvistaminen

Voit halutessasi varmistaa, että tulostin on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, tulostamalla tulostimen verkkoasetukset:


1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.

2. Aseta tulostimeen arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia.

3. Pidä [Wi-Fi]-painiketta painettuna, kunnes Wi-Fi-merkkivalo välähtää kerran, ja vapauta sitten painike.

4. Paina [Väri] -painiketta.

5. Paina [Wi-FI]-painiketta kaksi kertaa.

6. Paina [Väri]  tai [Musta]-painiketta.

Verkkoasetussivu tulostetaan.

Kun tarkastelet tulostetta, varmista, että Connection (Yhteys) -kohdassa näkyy Active (Aktiivinen), ja että SSID-kohdassa (langattoman verkon nimi) näkyy langattoman verkkosi oikea nimi.

Tässä on käsitelty yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä.

Asenna nyt toimitettu ohjelmisto.

Jos sinulla ei ole tuotteen mukana toimitettua CD-levyä tai olet Mac-käyttäjä, lataa ohjelmisto


Jos langattoman yhteyden muodostaminen WPS-menetelmällä ei onnistu näiden ohjeiden avulla, pyydä meiltä apua.

Back to top


Normaali yhteyden muodostaminen – vain Mac-käyttöjärjestelmille

Jos tukiasema ei tue WPS-toimintoa, määritä tulostin langattomaan verkkoon seuraavasti:

Windows-käyttäjä: Aseta tulostimen mukana toimitettu CD-levy tietokoneeseen ja suorita asennus.

Jos sinulla ei ole CD-asemaa tai olet Mac-käyttäjä, lataa ohjelmisto.


Windowsia varten ladattu tiedosto näyttää suunnilleen tältä: win-mg3000-XXX-n_mcd.exe.

Macia varten ladattu tiedosto näyttää suunnilleen tältä: mac-mg3000-XXX-mcd.dmg.

Näytä omaa käyttöjärjestelmääsi koskevat ohjeet seuraavien linkkien kautta: 

Windows-asetuksetMac-asetukset

Yhteyden muodostus (vain Windows)

Vaihe 1

1. Kaksoisnapsauta ladattua .exe-tiedostoa, jotta seuraava näyttö avautuu. Napsauta sitten [Start Setup/Aloita määritys].Vaihe 2

2. Ohjelmisto tarkistaa, onko ohjaimelle tai ohjelmistolle saatavana päivityksiä ja lataa ne tarvittaessa. Tämä saattaa kestää muutaman minuutin.


Vaihe 3

3. Valitse alueesi tai maasi ja valitse [Next/Seuraava].


Vaihe 4

4. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen, valitse [Yes/Kyllä].


Vaihe 5

5. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Agree/Hyväksy].
Voit myös valita [Do not agree/En hyväksy].


Vaihe 6

6. Varmista, että kohta [Deactivate the block/Poista esto käytöstä] on valittu ja valitse sitten [Next/Seuraava].


Vaihe 7

7. Seuraava näyttö tulee hetkeksi näkyviin.


Vaihe 8

8. Valitse [Wireless LAN Connection/Langaton lähiverkko] ja valitse sitten [Next/Seuraava].


Vaihe 9

9. Varmista, että tulostimessa on virta, ja valitse sitten [Next/Seuraava].


Vaihe 10

10. Ohjelmisto tarkistaa, onko verkkoon jo asennettu tulostimia.


Vaihe 11

11. Jos olet jo yhdistänyt tulostimen verkkoon, valitse se luettelosta ja aloita ohjelmiston asennus valitsemalla [Next/Seuraava]. Jatka sitten
vaiheeseen 16.
Jos tulostimesi ei ole luettelossa, jatka vaiheeseen 12.


Vaihe 12

12. Jos määrität tulostimen ensimmäistä kertaa, se ei näy laiteluettelossa.
Varmista, että [Set up the network connection according to the guide/Määritä verkkoyhteys oppaan mukaan] on valittu ja valitse sitten [Next/Seuraava].


Vaihe 13

14. Määritysopas avautuu ja ohjaa sinua tulostimen yhdistämisessä verkkoon helpon langattoman yhteyden avulla.
Valmistele tulostin yhteyttä varten noudattamalla näytön ohjeita.
Valitse Seuraava vasta, kun tulostin vastaa alla olevaa esimerkkiä.

 

 


Vaihe 14

14. Kun tarvittavat tulostinasetukset on määritetty, ohjelmisto katkaisee hetkellisesti tietokoneesi langattoman verkkoyhteyden, yhdistää suoraan tulostimeen ja määrittää tulostimen verkkoasetukset.
Kun tämä vaihe on valmis, tietokone yhdistetään langattomaan verkkoon automaattisesti.


Vaihe 15

15. Kun yhteys on muodostettu, jatka ohjelmiston asennusta valitsemalla [Next/Seuraava].


Vaihe 16

16. Tulostinohjain asennetaan ja rekisteröidään tietokoneeseen. Tämä kestää muutaman minuutin.

 


Vaihe 17

17. Jos määrität tulostimen ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa tehdä tulostuspään kohdistus. Aloita tulostuspään kohdistus valitsemalla [Execute/Suorita] ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
Jos olet jo kohdistanut tulostuspään, valitse [Next/Seuraava].


Vaihe 18

18. Tulosta testituloste valitsemalla [Execute/Suorita].
Kun tulostus on valmis, valitse [Next/Seuraava].


Vaihe 19

19. Tulostimen määritys on nyt valmis.
Näet luettelon valinnaisista asennettavista ohjelmistoista valitsemalla [Next/Seuraava].


Vaihe 20

20. Valitse lisäohjelmistot, jotka haluat asentaa, ja valitse sitten [Next/Seuraava].


Vaihe 21

21. Kun lisäohjelmistot on asennettu, näet ilmoituksen älypuhelimen tai tabletin määrittämisestä. Katso lisätietoja laitteen määrittämisestä valitsemalla [Instructions/Ohjeet] tai jatka valitsemalla [Next/Seuraava].


Vaihe 22

22. Rekisteröi tulostin valitsemalla [Next/Seuraava] (verkkoselain avautuu).
Valitse muutoin [Skip/Ohita].


Vaihe 23

23. Päätä asennus valitsemalla [Exit/Poistu].


Yhteyden muodostus (vain Mac)

Vaihe 1

1. Kaksoisosoita ladattua .dmg-tiedostoa, jotta seuraava näyttö avautuu. 


Aloita määritys kaksoisosoittamalla [Setup/Määritys]-kuvaketta. Jos seuraava näyttö avautuu, valitse [Open/Avaa].Vaihe 2

2. Kun näkyviin tulee seuraava näyttö, salli apuohjelman asentaminen kirjoittamalla salasanasi ja valitse sitten [Install Helper/Asenna apuohjelma].


Vaihe 3

3. Valitse [Start Setup/Aloita määritys].


Vaihe 4

4. Ohjelmisto tarkistaa, onko ohjaimelle tai ohjelmistolle saatavana päivityksiä ja lataa ne tarvittaessa.


Vaihe 5

5. Valitse alueesi tai maasi ja valitse [Next/Seuraava].


Vaihe 6

6. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen, valitse [Yes/Kyllä].


Vaihe 7

7. Jos haluat osallistua Extended Survey Program -ohjelmaan, valitse [Agree/Hyväksyn]. Valitse muutoin [Do not agree/En hyväksy].


Vaihe 8

8. Seuraava näyttö avautuu hetkeksi.


Vaihe 9

9. Jos tulostin on jo yhdistetty langattomaan verkkoon, seuraava näyttö tulee näkyviin. Jatka asennusta valitsemalla [Yes/Kyllä] tai siirry
vaiheeseen 17. Jos tulostinta ei ole vielä yhdistetty, jatka vaiheeseen 10.


Vaihe 10

10. Jos tulostinta ei ole vielä yhdistetty langattomaan verkkoon, seuraava näyttö tulee näkyviin. Valitse Wireless LAN Connection (Langaton lähiverkko) ja valitse sitten [Next/Seuraava].


Vaihe 11

11. Varmista, että tulostimessa on virta, ja valitse sitten [Next/Seuraava].


Vaihe 12

12. Ohjelmisto tarkistaa, onko verkkoon jo asennettu tulostimia.


Vaihe 13

13. Jos määrität tulostimen ensimmäistä kertaa, se ei näy laiteluettelossa.
Varmista, että [Set up the network connection according to the guide/Määritä verkkoyhteys oppaan mukaan] on valittu ja valitse sitten [Next/Seuraava].


Vaihe 14

14. Määritysopas avautuu ja ohjaa sinua tulostimen yhdistämisessä verkkoon helpon langattoman yhteyden avulla.
Valmistele tulostin yhteyttä varten noudattamalla näytön ohjeita.
Valitse Seuraava vasta, kun tulostin vastaa alla olevaa esimerkkiä.

 

 


Vaihe 15

15. Ohjelmisto katkaisee hetkellisesti tietokoneesi langattoman verkkoyhteyden, yhdistää suoraan tulostimeen ja määrittää tulostimen verkkoasetukset.
Kun tämä vaihe on valmis, tietokone yhdistetään langattomaan verkkoon automaattisesti.

Kun näyttöön tulee seuraava sanoma, valitse [Allow/Salli].


Vaihe 16

16. Kun yhteys on muodostettu, valitse [Next/Seuraava].


Vaihe 17

17. Tulostinohjain asennetaan tietokoneeseen.
Tämä kestää muutaman minuutin.


Vaihe 18

18. Ohjelmisto katkaisee hetkellisesti tietokoneesi langattoman verkkoyhteyden, yhdistää suoraan tulostimeen ja määrittää tulostimen verkkoasetukset.
Kun tämä vaihe on valmis, tietokone yhdistetään langattomaan verkkoon automaattisesti.
Jos näyttöön tulee seuraava sanoma, valitse [Allow/Salli].


Vaihe 19

19. Valitse [Add Printer/Lisää tulostin].


Vaihe 20

20. Valitse luettelosta Canon MG3000 series Bonjour Multifunction ja valitse sitten [Add/Lisää].


Vaihe 21

21. Kun tulostin on lisätty, määritysnäyttö saattaa poistua näkyvistä. Tässä tapauksessa osoita määrityskuvaketta Dockissa, jotta näyttö avautuu uudelleen.


Kun tulostin on lisätty, valitse [Next/Seuraava].


Vaihe 22

22. Jos määrität tulostimen ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa tehdä tulostuspään kohdistus. Aloita tulostuspään kohdistus valitsemalla [Execute/Suorita] ja toimi näytön ohjeiden mukaan.
Jos olet jo kohdistanut tulostuspään, valitse [Next/Seuraava].


Vaihe 23

23. Tulosta testituloste valitsemalla [Start/Aloita] ja sitten [Print/Tulosta]

Kun tulostus on valmis, valitse [Next/Seuraava].


Vaihe 24

24. Tulostimen määritys on nyt valmis.

Näet luettelon valinnaisista asennettavista ohjelmistoista valitsemalla [Next/Seuraava].


Vaihe 25

25. Valitse lisäohjelmistot, jotka haluat asentaa, ja valitse sitten [Next/Seuraava].


Vaihe 26

26. Kun lisäohjelmistot on asennettu, näet ilmoituksen älypuhelimen tai tabletin määrittämisestä. Katso lisätietoja laitteen määrittämisestä valitsemalla [Instructions/Ohjeet] tai jatka valitsemalla [Next/Seuraava].


Vaihe 27

27. Rekisteröi tulostin valitsemalla [Next/Seuraava] (verkkoselain avautuu). Valitse muutoin [Skip/Ohita].


Vaihe 28

28. Kun lisäohjelmisto on asennettu, valitse [Exit/Poistu].


Tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Tulostimen verkkoasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin. Jos haluat esimerkiksi käyttää tulostimen kanssa eri tukiasemaa, voit palauttaa tulostimen verkkoasetukset tehdasasetuksiksi seuraavien ohjeiden mukaan: 

Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki laitteen verkkoasetukset, joten tulostaminen ja skannaaminen tietokoneesta verkon kautta ei ole mahdollista, ennen kuin verkkoasetukset on määritetty uudelleen tulostimeen. 


Vaihe 1

1. Pidä [RESUME/CANCEL/JATKA/PERUUTA] -painiketta painettuna, kunnes ALARM (Hälytys) -merkkivalo välähtää 19 kertaa.


Vaihe 2

2. Vapauta [RESUME/CANCEL/JATKA/PERUUTA]  -painike.

Verkkoasetukset on palautettu tehdasasetuksiksi.
Katso Wi-Fi-määrityksestä – (WPS tai normaali yhteyden muodostaminen), miten voit määrittää tulostimesi Wi-Fi-verkkoon.