Monimuotoisuus, tasapuolisuus ja inkluusio

Canon pyrkii luomaan monimuotoista kulttuuria, kehittämään osallistavaa työpaikkaa ja edistämään oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa kaikille. Canonilla on Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa yli 22 000 työntekijää 102 kansallisuudesta ja maailmanlaajuisesti 180 000 työntekijää, joten henkilöstömme edustaa kaikkia elämänaloja.
Group of people standing in front of a park bridge
Canon uskoo Kyosei-filosofiaan – elämiseen ja työskentelemiseen yhdessä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tahto osallistua työskentelyyn paremman yhteiskunnan kehittämiseksi tukee Canonin halua osallistavampaan ja oikeudenmukaisempaan maailmaan.

Tavoitteemme on luoda monimuotoinen, osallistava ja oikeudenmukainen työpaikka, joka kuvastaa erilaisia yhteisöjä, joissa toimimme, ja asiakkaita, joita palvelemme kaikkialla EMEA-alueella. Tämän Canon pyrkii saavuttamaan luomalla työympäristön, jossa ihmisiä arvostetaan ja kunnioitetaan, jossa he tuntevat kuuluvansa joukkoon ja jossa he voivat menestyä henkilökohtaisesti ja ammatillisesti.

PETER SAAK, Executive Vice President, Canon EMEA Developing Regions Business Group

Inkluusiota edistävän vision toteuttaminen

”Monimuotoisuus, tasapuolisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä siinä, miten työntekijät toteuttavat yrityksemme Kyosei-filosofiaa. "Sen kautta myös osoitamme, että olemme sitoutuneet luomaan monimuotoisen organisaation, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja saa mahdollisuuden menestyä tehtävässään ja kehittyä urallaan.”
Group of people standing on a softball pitch

Edistämme monimuotoista kulttuuria

Osallistamme työntekijämme mukaan yrityksemme kehittämiseen ja haluamme toimia roolimallina. Pyrimme luomaan ympäristön, jossa kaikki kokevat, että heitä kunnioitetaan ja arvostetaan, ja jossa kaikki voivat menestyä henkilökohtaisesti ja ammatillisesti.

Canon Camera

Kehitämme yhteisöllistä työpaikkaa

Sitoudumme tukemaan työntekijöidemme kokemusta osallisuudesta ja tasapuolisuudesta koko työsuhteen elinkaaren ajan.

Canon Camera
Group of people at a food buffet
Two people having a meeting

Luomme oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa kaikille

Keskitymme toimimaan vastuullisena liiketoimintakumppanina noudattamalla yrityksemme Kyosei-filosofiaa. Haluamme olla mukana edistämässä ja rakentamassa osallistavaa sekä oikeudenmukaista yhteiskuntaa kaikille.

Canon Camera

Lue lisää

Monimuotoisuus, tasapuolisuus ja yhteisöllisyys ovat vastuullisuusohjelmamme peruspilareita ja yrityksemme keskeisiä arvoja. Haluamme tarjota mahdollisuuksia kasvuun, oppimiseen ja kehittymiseen, jonka myötä pystymme tukemaan huipputekniikan innovaatioita, jotka tukevat yrityksiä ja ihmisten elämää.