Canonin logojen käyttöehdot

Lue tämä asiakirja ennen kuin käytät Canonin logoa, mitään tuotelogoa tai muuta logoa, joka on ladattavissa tältä sivustolta (”Canonin logot”). Käyttämällä Canonin logoja hyväksyt seuraavat ehdot. Canon voi aika ajoin päivittää näitä ehtoja julkaisemalla uudet ehdot ilmoittamatta asiasta erikseen sinulle.

Hyväksyntä
Nämä ovat sinun ja Canon Europa N.V.:n, kotipaikka 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Alankomaat (“Canon”), väliset ehdot koskien tältä sivustolta ladattavissa olevia Canonin logoja.

Käyttö
Canon antaa sinulle (yksilö tai yritys) toimittajana, lehdistöyrityksenä tai lehdistön edustajana luvan ladata ja käyttää Canonin logoja Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa sekä Internetissä yksinomaan lehdistötarkoituksiin seuraavissa viestimissä:

a) painettu media (mukaan lukien aikakauslehtien kannet)
b) televisio
c) verkkomedia
d) sanomalehdet.

  • Sallitun käytön rajoissa Canonin logoja ei saa vaihtaa tai muunnella millään tavalla. Canonin logot on aina esitettävä yhdenmukaisella tavalla ja annettujen ohjeiden mukaan.

  • Canonin logoja ei saa käyttää missään kaupallisessa tarkoituksessa, kuten kampanjoissa, myyntipistemateriaaleissa, julisteissa, mainostauluissa tai muissa kaupankäyntiin liittyvissä tarkoituksissa.

  • Canonin logoja ei saa käyttää tavalla, joka vähentää niiden arvoa, asettaa Canonin tai sen tytäryhtiöt huonoon asemaan tai aiheuttaa sekaannusta sinun, yrityksesi, Canonin tai Canon-konsernin yritysten välisestä suhteesta. Jos Canon yksinomaisen harkintansa mukaan katsoo, että mitä tahansa Canonin logoa käytetään tällaisella tavalla, sinun on pyynnöstä välittömästi lopetettava Canonin logon käyttö kyseisellä tavalla.

Tunnustat ja hyväksyt, että sinulla ei ole Canonin logoihin muuta oikeutta, omistusoikeutta tai etuoikeutta kuin näissä ehdoissa nimenomaisesti mainitut oikeudet, ja että Canon tai Canon-konsernin yhtiöt omistavat yksinomaisesti kaikki sellaiset oikeudet, omistusoikeudet ja etuoikeudet. Tunnustat ja hyväksyt myös, että mikään näissä ehdoissa ei myönnä sinulle minkäänlaista oikeutta, omistusoikeutta tai etuoikeutta Canonin logoihin tai Canonin ja Canon-konsernin yhtiöiden tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai teolliseen muotoiluun lukuun ottamatta näiden ehtojen nojalla myönnettyä rajoitettua oikeutta. Canon ja kaikki Canon-konsernin yhtiöt ja niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, osakkeenomistajat ja edustajat sanoutuvat lain sallimassa suurimmassa laajuudessa irti kaikesta vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka liittyy sinulle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvaan menetyksen tai vahingon määrään tai luonteeseen (mukaan lukien rajoituksetta kaikki suorat, epäsuorat, rangaistuksenluontoiset ja välilliset menetykset ja vahingot ja kaikki menetetyt tulot, voitot, goodwill-arvot, tiedot ja sopimukset, rahan käyttö tai menetykset ja vahingot) seurauksena tai liittyen liittyy jollakin tavalla Canonin logojen lataamiseen tai käyttöön, lataamisen tai käytön estymiseen tai lataamisen tai käytön tuloksiin. Tämä ei vaikuta lakisäätöisiin oikeuksiisi tai mihinkään korvausvelvollisuuteen, vahinkoihin tai hyvityksiin, joita ei voida sovellettavan lain puitteissa sulkea pois.

Päättyminen
Canon varaa oikeuden vaatia sinua lopettamaan välittömästi Canonin logojen käytön, jos et noudata näitä ehtoja tai mistä tahansa muusta syystä. Tällaisen pyynnön saadessasi sinun on välittömästi lopetettava Canonin logojen käyttö ja tuhottava kaikki julkaisemattomat Canonin logojen kopiot.

Yleiskuvaus
Näitä ehtoja tulkitaan ja ne toimeenpannaan Hollannin lain mukaan, ja Canon ja sinä hyväksytte Amsterdamin oikeusistuimien ei-yksinomaisen toimivallan.

Jonkin näiden ehtojen mukaisen oikeuden tai sopimusehdon käyttämättä tai toimeenpanematta jättäminen ei tarkoita, että Canon luopuisi kyseisestä oikeudesta tai sopimusehdosta eikä vaikuta mitenkään Canonin oikeuteen käyttää tai toimeenpanna sitä myöhemmin.

Jos toimivaltainen tuomioistuin havaitsee jonkin näiden ehtojen kohdan mitättömäksi, sopijapuolet sopivat, että ehtojen muut kohdat säilyvät täysin voimassa ja toimeenpantavina lukuun ottamatta mitätöntä tai toimeenpanokelvotonta osaa.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Canonin paikalliseen PR-toimistoon.