Canon & Kuntien hallinto

Canonin ratkaisut tukevat kuntien hallinto-osastojen digitalisoitumista hyödyntäen uusinta teknologiaa ja skaalautuvia ratkaisuja. Näin päätöksentekoon liittyvä tiedonkäsittely ja hallinnointi saadaan automatisoitua uudelle tasolle.
Ota yhteyttä
Canon Camera

Tuemme kuntia digitalisaatiomatkalla

Canon tarjoaa kunnille edistyksellisiä ratkaisuja, joissa koneoppiminen ja automaatio
ohjaavat tiedonhallintaa ja vapauttavat resursseja kokonaisvaltaiseen kuntakehittämiseen. Markkinajohtajana Canon on valittu puitesopimuskumppaniksi Suomen merkittävimpiin tulostusratkaisuiden hankintasopimuksiin. Sähköisissä tiedonhallinnan ja arkistoinnin ratkaisuissa palvelujamme hyödyntävät kunnat, kaupungit ja liikelaitokset suoraan sekä kuntaomisteisten palveluntarjoajien ja hankintayhtiöiden välityksellä. Alansa johtavana toimijana Canon tarjoaa kumppaniasiakkailleen varmuutta, markkinoiden parasta laatua ja kustannustehokkaat ratkaisukokonaisuudet kunnan eri toimintojen hankkeisiin.

Tunnemme tarpeesi

 • Yhden arkiston hyödyt

  Yhdellä arkistolla voidaan saavuttaa kaikki hallinnon arkistointitavoitteet. Skaalautuva ratkaisu kattaa sekä päivittäisen tiedonhallinnan että pysyväissäilytykseen tarkoitetun pitkäaikaisarkistoinnin tarpeet, eikä kunnan tarvitse investoida päällekkäisiin ratkaisuihin.

 • Automatisoitu kuntatiedon käsittely

  Uusimman teknologian ansiosta voidaan vapauttaa kuntatiedon käsittelyyn, tallentamiseen ja hakemiseen kuluvaa aikaa. Lisäksi mahdollistetaan jaettavuus ja SÄHKE2-vaatimusten mukainen toimintapa.

 • Joustavat tulostusratkaisut

  Canonilta löytyy jokaisen kunnan tulostustarpeeseen soveltuvat tulostusratkaisut, jotka joustavat tilanteen mukaan ja vapauttavat pitkiin sekä joustamattomiin sopimuksiin liittyvistä riskeistä.

Ratkaisut hallinnolle

Sähköiseen arkistointiin ja toimistoviestintään liittyvät ratkaisumme kuntien yleishallintoon tukevat digitalisaatiomatkaa nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Canon Camera

Joustavat tulostusratkaisut

Markkinoiden laajimman tuoteportfolion joustavat tulostusratkaisut, laitteet ja huoltopalvelut sovitetaan aina yksilöllisiin tarpeisiin.

Käyttö- ja pitkäaikaisarkisto

Modernin kunnan ja kaupungin toiminnan kulmakiviä ovat tehokkaat arkistointiprosessit jotka parantavat sekä tiedonsaantia että toiminnan vakautta. Yhden arkistoratkaisun avulla helpotat arkistointia - olipa kyseessä organisaation talous- ja HR-dokumentaatio tai pysyvästi säilytettävä aineisto.

Canon Camera
Canon Camera

Sopimushallinta ja sähköinen allekirjoitus

Sähköisellä sopimushallinnalla sujuvoitetaan sopimuksen hallintaan liittyviä työvaiheita ja muistutuksilla varmistetaan, että sopimukset eivät eräänny huomaamatta. Sopimuksen voi allekirjoittaa vaivattomasti samassa järjestelmässä, jolloin erillisiä paperiversioita ei tarvita, sopimuksia ei ole tarpeen lähettää järjestelmästä toiseen ja integrointi asianhallintaan nostaa käytettävyyden uudelle tasolle.

Lue lisää sopimuskannan helposta hallinnasta ja päivittäisen työn tehostamisesta

Taloushallinnon arkisto

Kuntien taloushallinnossa on useita erilaisia dokumentteja ja niiden arkistointia määrittää esimerkiksi kirjanpitolaki. Arkistoimalla kaikki taloushallinnon tärkeät dokumentit keskitettyyn varastoon, voit olla huoletta esimerkiksi auditointitilanteessa. Keskitetty arkistoratkaisu mahdollistaa automaattisen dokumenttien tallentamisen, korottaa tietoturvaa ja parantaa työntekijäkokemusta.

Canon Camera
Canon Camera

Digitoinnin suunnittelu lähtee siitä, minne digitoidaan

Ei ole lainkaan vieras tilanne, että arkiston hankinnassa ollaan jo yllättävän pitkällä, vaikka arkiston todellinen tarkoitus on vielä epäselvää. Arkisto kuin arkisto ei valitettavasti ole toimiva ajattelumalli, koska vain oikeanlaisella arkistolla saavutetaan halutut hyödyt.

Tutustu tarkemmin ratkaisuihimme kunnille ja kaupungeille.

 • Kunnat ja kaupungit

  Canonin ratkaisut mahdollistavat kuntien ja kaupunkien toimintatapojen digitalisoimisen, kehittämisen ja parempien kuntalaispalvelujen tarjoamisen.

 • Tekninen toimi

  Canonin ratkaisut tukevat kuntien teknistä suunnittelua ja auttavat hallinnoimaan kuntainfraan liittyvää tietoa digitaalisesti.

 • Sivistystoimi

  Canonin tulostamisen ja tiedonhallinnan ratkaisuilla voidaan helpottaa kuntalaisten arkea ja kehittää muun muassa omatoimikirjastopalveluja sekä parantaa pedagogista toimintaa.

 • Puitesopimukset

  Canonin puitesopimusten avulla julkisyhteisöt pääsevät osaksi vakioituja ratkaisukokonaisuuksia, ja sertifioidut käyttöönoton palvelut varmistavat tavoitteiden mukaiset toteutukset.

Aiheeseen liittyvät sisällöt

OTA YHTEYTTÄ

Tarvitsetko apua organisaatiollesi sopivien ratkaisujen valintaan?