Canon & Kuntien sivistystoimi

Canonin tulostamisen ja tiedonhallinnan ratkaisuilla on mahdollista helpottaa kuntalaisten arkea ja kehittää muun muassa omatoimikirjastopalveluja sekä parantaa pedagogista toimintaa tuottamalla helposti laadukkaita opetusmateriaaleja.
Ota yhteyttä
Julkishallinto ja sivistystoimi

Digitalisaation mahdollisuudet kuntalaisten hyödyksi

Canonin monipuoliset ratkaisut tukevat julkishallinnon organisaatioita monella tavalla. Sivistystoimi voi esimerkiksi kehittää itsepalvelukulttuuria omatoimikirjastoissa, tuottaa ja tulostaa itse huippulaadukkaita opetusmateriaaleja omatarvepainolla sekä järkeistää sähköisen materiaalinsa pitkäaikaisarkistointia. Lisäksi Canon auttaa kuntia ja kaupunkeja oppilasmateriaalien digitoinnissa sähköisesti säilytettävään ja helposti hyödynnettävään muotoon.

Tunnemme tarpeesi

 • Oppilasaineiston digitalisoiminen

  Canonin operatiivista työskentelyä helpottavien käyttöarkistojen sekä pysyväissäilytystä tukevien sähköisten arkistojen avulla voidaan varmistaa tiedon säilyvyys koko sen elinkaaren ajan sekä tehostaa tiedon löydettävyyttä ja jakamista.

 • Kustannustehokkaat laiteratkaisut

  Canonin opetusmateriaalien tulostamiseen tarkoitetuilla laitteilla voidaan erilaisia oppimistehtäviä ja lasten oppimista tehostavia väritulosteita tehdä kustannustehokkaasti painotalon laadulla.

 • Kirjasto- ja kansalaistulostus

  Canon tarjoaa kunnille ja kaupungeille helppokäyttöisen ja tietoturvallisen tulostusratkaisun, joka mahdollistaa asiakkaalle omatoimisen skannauksen ja tulostamisen vapauttaen kirjaston henkilökunnan resursseja.

Canon-ratkaisut sivistystoimelle

Ratkaisut mahdollistavat henkilökunnalle tietoturvallisen tulostamisen ja arkistoinnin sekä tarjoavat kuntalaisille toimivat ja nykyaikaiset tulostuspalvelut.

Oppilashuollon arkisto

Canonin ratkaisun avulla oppilashuoltokertomuksien käsittely ja taltiointi sähköisessä muodossa sujuvoittaa opiskeluhuoltoryhmien työskentelyä aika- ja paikkariippumattomasti. Se myös noudattaa lain vaatimuksia tiedon käsittelyn osalta ja tukee kaikenkokoisten oppilaitosten kehittyvää digikulttuuria.

Oppilashuollon arkisto
Opetus ja oppilastulostus 1

Opetus- ja oppilastulostus

Canonin tulostusratkaisut tukevat oppilaitosten monipuolisia tulostustarpeita. Opetustyön tueksi tarkoitetut tulostuslaitteet mahdollistavat painolaatua vastaavan tulostusjäljen, ja laadukkailla materiaaleilla voidaan tehostaa oppimista ja jättää vahvoja muistijälkiä. Lisäksi tarjolla on ratkaisuja, jotka mahdollistavat oppilaiden tulostuskäytäntöjen kehittämisen ja tulostamisen erillisiltä työasemilta sekä mobiilitulostuksena.

Tarratulostus

Canon tarjoaa monipuoliset vaihtoehdot tarratulostukseen, jota monet kunnat hyödyntävät sivistysosastojen käytössä. Tarroja voidaan tulostaa hyvinkin erilaisille materiaaleille ja käyttää esimerkiksi kirjastoissa kirjatarrojen yhteydessä tai kunnan kulttuuri- ja liikuntatapahtumissa, niin ulko- kuin sisäkäytössä.

Tarratulostus
Kirjasto- ja kansalaistulostus

Kirjasto- ja kansalaistulostus

Canonin kirjastotulostusratkaisuilla mahdollistetaan kuntalaisten omatoimi- ja itsepalvelutulostus sekä siihen liittyvä maksutapahtuma. Kirjastotulostusta hyödyntämällä vapautetaan työaikaa kirjastotyöntekijöiltä sekä mahdollistetaan tulostus myös sellaisissa sijainneissa, joissa ei ole vakituista henkilökuntaa asiakaspalvelussa. Lisäksi Canonin yhteisötulostus voidaan laajentaa myös kirjastojen ulkopuolelle, jolloin kunta voi tarjota kuntalaisille tulostuspalvelut kaikissa kunnan käytössä olevissa tulostuslaitteissa.

”Canonin Kirjastotulostus on ratkaisu asiakkaiden tietoturvalliseen tulostamiseen. Nyt vain asiakas itse näkee omat tulosteensa.”

Elissa Soikkeli, lähikirjastovastaava, Kouvolan kaupunginkirjasto
Tulostaminen on eräs perinteisimmistä palveluista

Kuntalaiset tulevat kirjastoon tulostamaan

Tulostaminen on eräs perinteisimmistä palveluista, joita kuntalainen olettaa löytävänsä kuntien ja kaupunkien kirjastoista. Canonin kirjastotulostusratkaisulla palvelusta voidaan tehdä helpompaa ja sujuvampaa sekä kirjaston käyttäjille että henkilöstölle.

OTA YHTEYTTÄ

Haluatko tietää lisää ratkaisuistamme?

Tutustu tarkemmin ratkaisuihimme kunnille ja kaupungeille.

 • Kunnat ja kaupungit

  Canonin ratkaisut mahdollistavat kuntien ja kaupunkien toimintatapojen digitalisoimisen, kehittämisen ja parempien kuntalaispalvelujen tarjoamisen.

 • Hallinto

  Canon auttaa automatisoimaan kuntien hallinto-osastojen päätöksentekoon liittyvän tiedonkäsittelyn uudelle tasolle.

 • Tekninen toimi

  Canonin ratkaisut tukevat kuntien teknistä suunnittelua ja auttavat hallinnoimaan kuntainfraan liittyvää tietoa digitaalisesti.

 • Puitesopimukset

  Canonin puitesopimusten avulla julkisyhteisöt pääsevät osaksi vakioituja ratkaisukokonaisuuksia, ja sertifioidut käyttöönoton palvelut varmistavat tavoitteiden mukaiset toteutukset.

OTA YHTEYTTÄ

Tarvitsetko apua organisaatiollesi sopivien ratkaisujen valintaan?