Paluu töihin

Tällä sivulla on vinkkejä uniFLOW Online -ohjelmiston ja tulostuslaitteiston käytössä ilmenevien ongelmien ratkaisemiseen töihin palatessasi sen jälkeen, kun ne ovat olleet käyttämättöminä pitkään.
Product security

uniFLOW

 • Jos tulostuslaitteistosi ei ole pitkään aikaan ollut yhteydessä uniFLOW Online -ohjelmistoon, voi olla tarpeen aktivoida linkki uudelleen. Alla olevasta linkistä pääset tarkistamaan, onko linkki palautettava ja miten sinä tai IT-hallinnoijasi voi tehdä sen.

  Lisätietoja uniFLOW Online -ohjelmistosta on seuraavilla sivuilla: uniFLOW Online First Steps Guide (aloitusopas)

imageRUNNER/imageRUNNER ADVANCE


Seuraavassa esitellään käyttämättömyydestä johtuvia yleisiä ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja.

 • Paperi on luonnontuote ja herkkä ilmankosteuden muutoksille. Erityisesti silloin, kun keskuslämmitys katkaistaan ja kytketään, paperi voi kostua laitteessa, koska ympäristön lämpötila vaihtuu nopeasti. Tämä saattaa aiheuttaa paperitukoksia.

  Noudata näitä ohjeita:

  1. Poista kaikki paperi tulostimesta.
  2. Ota uusi riisi huoneenlämpöistä paperia.
  3. Ota paperi kääreestä ja ilmasta paperi.
  4. Poista ensimmäinen ja viimeinen arkki.
  5. Lisää paperi tulostimeen niin, että kääreen tai laatikon nuoli osoittaa paperin ensin tulostettavaa puolta.

 • Lisätietoja on tukisivustostamme ladattavassa käyttöoppaassa.

 • Laatu voi olla odotettua heikompi, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran. On mahdollista, että käyttämättömyyden aikana laitteeseen on tiivistynyt kosteutta. Se on selkeimmin havaittavissa väritulostimissa. Voi olla tarpeen antaa laitteen sopeutua lämpötilaan muutaman tunnin ajan, jotta ongelma ratkeaa.

  Jos ongelma jatkuu, toimi seuraavalla tavalla:

  • Vaihda paperi uuteen.
  • Suorita User Maintenance (Käyttäjän huolto) -tila "Cleaning inside the main unit" (Puhdistetaan yksikkö sisältä).
  • Säädä asetuksia, jos tulostuslaatu ei ole tyydyttävä.

 • Käynnistä laite uudelleen, sillä yhteys on voinut katketa. Odota 15–45 minuuttia, jotta yhteys on varmasti täysin palautunut.

  1. Paina ohjauspaneelin [123]-painiketta
  2. Valitse [Monitoring Service/Valvontapalvelu]
  3. Valitse [Communications Test/Tiedonsiirtotesti]
  4. Valitse [Start Test/Käynnistystesti]

  Tätä pitäisi seurata Communications successful (Tiedonsiirto toimii) -viesti. Jos näyttöön tulee virhekoodi, ota yhteyttä tukipalveluumme.

  Lisätietoja on tukisivustossamme.

 • Tarkista ja puhdista asiakirjansyöttölaite

  • Tarkista, että virtalähde on käynnissä.
  • Tarkista, että virtajohto on tiukasti kiinni laitteessa.
  • Tarkista, että laitteeseen on kytketty virta.
  • Palaako (Energy Saver) -merkkivalo? Jos palaa, peruuta lepotila painamalla (Energy Saver) -painiketta.

  Jos laite ei vieläkään käynnisty, ota yhteyttä meihin.

  • Tarkista käyttäjätunnus ja salasana.
  • Tarkista, että laite on yhdistetty verkkoon.
  • Tarkista, että laitteen kellossa on oikea aika ja päivämäärä.

  • Tarkista, että laite on yhdistetty verkkoon.
  • Tarkista, onko etäjärjestelmä käytettävissä.
  • Tarkista, onko infrastruktuuriin tehty muutoksia, jotka voivat vaatia laitteiden asetusten määrittämisen uudelleen.

 • Jos näkyviin tulee muita virhekoodeja tai -viestejä, lisätietoja on virhekoodisivullamme.

imagePROGRAF

 • Jos näkyviin tulee muita virhekoodeja tai -viestejä, lisätietoja on virhekoodisivullamme.

Asiakirjaskannerit

  • Skannerit, joissa on leimasin: leimasimen värikasetti on voinut kuivua. Voit yrittää pyyhkiä värikasettia tai tilata uuden.
  • Joissain tapauksissa syöttörullien muoto voi muuttua, ja niihin voi tulla painuma käytön puutteessa. Tämä aiheuttaa ongelmia paperin syötössä. Tilaa tässä tapauksessa uudet rullasarjat.

  Lisätietoja virhekoodeista, ajureista, laiteohjelmistoista, oppaista ja ohjelmistoista on tukisivustossamme

Puhdistaminen

 • Osana normaalia tukiprosessiamme huoltohenkilömme varmistaa aina, että laite puhdistetaan tarkkojen standardien mukaan. Laitteet on puhdistettava niiden käyttöoppaissa annettujen puhdistusohjeiden mukaisesti. (Käyttöoppaat ovat ladattavissa tukisivustostamme.)

  Nykyisessä tilanteessa monet asiakkaat ovat kyselleet neuvoja laitteiden useimmin koskettujen pintojen puhdistamisen parhaista käytännöistä. Seuraavassa suosittelemamme toimintaohjeet. Huomioi kuitenkin, että nämä puhdistusohjeet eivät takaa tehokkuutta koronavirusta vastaan. Alkoholipohjaisten puhdistusaineiden teho on varmistettava niiden valmistajalta.

  • Noudata laitteen virrankatkaisuohjetta ja irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistusta.
  • Käytä pehmeää liinaa, joka on kostutettu alkoholipohjaiseen puhdistusaineeseen. Pyyhi ne laitteen osat, joihin käyttäjät voivat koskea, kuten käyttöpaneelien numeronäppäimet, kosketusnäytöt, kannet ja kahvat.
  • Älä suihkuta alkoholia tai muita desinfiointiaineita suoraan alueille, joista laitteeseen voi päästä nesteitä, kuten kosketusnäytön reunoihin tai numeronäppäimiin. Varmista, ettei puhdistusnestettä pääse tippumaan näille alueille.
  • Jotkin alkoholipitoiset puhdistusaineet tai tietyt puhdistustavat voivat aiheuttaa värimuutoksia laitteen ulkopinnassa. Värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.
  • Huomaa, että jotkin kaupalliset tuotteet, kuten kosteat pyyhintäliinat, saattavat sisältää alkoholittomia puhdistusaineita, eikä niitä siksi suositella käytettäväksi.
  • Canon ei suosittele erikseen mitään alkoholipohjaisten puhdistusaineiden tuotemerkkiä tai valmistajaa. Suosittelemme kuitenkin käyttämään puhdistusainetta, jossa on vähintään 60 % alkoholia. Huomaa, että alkoholi on tulenarkaa nestettä, joten sitä ei saa käyttää avotulen lähellä.

  Jos ongelmat jatkuvat tai olet huomannut yrityksesi tarpeiden muuttuneen töihin palattuasi, ota meihin yhteyttä.

  Yhteydenottojen lisääntymisen takia odotusaika saattaa olla tavallista pitempi. Arvostamme pitkämielisyyttäsi näinä poikkeuksellisina aikoina.

Tarvitset ehkä myös

Kysely