CANONIN AMMATTITASON PALVELUT (CANON PROFESSIONAL SERVICES, CPS) -JÄSENYYS – KÄYTTÖEHDOT

Nämä käyttöehdot (”ehdot”) koskevat Canon Professional Services -palvelun (”CPS-palvelun”) jäsenyyttä ja sisältävät erityiset ehdot, joita CPS-palvelun jäsenyyteen ja CPS-palvelun jäsenyysetujen käyttöön sovelletaan.

Lue nämä huolellisesti ennen CPS-palvelun jäsenyyden ostamista. Ostamalla tilauksen hakija hyväksyy nämä käyttöehdot.

1. TIETOJA MEISTÄ

Canon Europa N.V., (”Canon”, ”Canonin”, ”Canonia”), tarjoaa CPS-palvelun jäsenyyden jäsenen yritykselle (”yritys”, ”jäsen”, ”jäsenen”, ”jäsentä”). Canonin rekisteröity osoite on Bovenkerkerweg 59, P. Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat. Canonin Amsterdamin kauppakamarin rekisteröintinumero on 33166721.

2. CPS-JÄSENEKSI REKISTERÖITYMINEN

2.1 Ollakseen oikeutettu CPS-palvelun jäsenyyteen hakijan on:

 1. oltava rekisteröity yritys ”CPS-palvelun osallistujamaissa”: Alankomaat, Belgia, Espanja (vain mantereella), Iso-Britannia (vain mantereella), Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta.
 2. oltava ansainnut CPS-palvelun jäsenyyteen tarvittavan määrän tuotepisteitä näiden ehtojen mukaisesti. Tuotepisteitä ansaitaan yrityksen tilille rekisteröityjen Canon-tuotteiden (”Oikeuttavien tuotteiden”) perusteella. Oikeuttavia tuotteita ovat muun muassa videokamera, kamera, tulostin, objektiivi, projektorit, faksi, henkilökohtaiset kopiokoneet, skannerit, tallennuslaitteet ja kiikarit, ja niissä on oltava sarjanumero. Kaikkia Canon-tuotteita (mukaan lukien jotkin lisävarusteet, kauppatavarat, paperit tai musteet) ei voida rekisteröidä, eivätkä kaikki kerrytä jäsenelle pisteitä. Yksittäisten tuotteiden pistearvot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Epäselvyyksien välttämiseksi Canon ei sovella muutoksia takautuvasti.
 3. maksettava CPS-palvelun jäsenyyden vuosimaksu ehdon mukaisesti (määritelty jäljempänä).
2.2 Ollakseen oikeutettu CPS-palvelun jäsenyyteen hakijan on:
 1. luotava yritykselleen Canon-yritystili tästä.
 2. Jäsenen yrityksen omistamien oikeuttavien tuotteiden on oltava kokonaan rekisteröityjä, ja niistä on saatava tuotepisteitä.
 3. Hae CPS-palvelun jäsenyyttä verkossa oman yritystilin Tilaukset-sivulta tai tämän linkin kautta.
2.3 Canon hyväksyy kaikki hakemukset oman harkintansa mukaan. Canon pidättää oikeuden vahvistaa, että mahdollisen jäsenen hakemustiedot ovat oikein, ja saattaa vaatia lisätodisteita pyynnöstä. Canon voi hylätä kenet tahansa hakijan oman harkintansa mukaan epäillyn petoksen vuoksi tai millä tahansa muulla kohtuullisella syyllä. Hakijat eivät ole oikeutettuja CPS-palvelun jäsenyyteen, jos heidät on aiemmin erotettu tai heidän jäsenyytensä irtisanottu mistä tahansa Canonin nykyisestä tai aiemmasta asiakasohjelmasta mukaan lukien nykyinen CPS-palveluohjelma ja mikä tahansa sen edeltäjistä.

2.4 Hakija vakuuttaa ja takaa, että kaikki hänen hakemuksensa mukana toimitetut tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Mikä tahansa väärien tietojen antaminen voi johtaa CPS-palvelun jäsenyyden välittömään irtisanomiseen ilman vuosittaisen jäsenmaksun palautusta.

3. CPS-JÄSENYYS

3.1 CPS-palvelun jäsenyys on säilytettävä elinkeinonharjoittajan nimissä, ja yritystilin nimetyt pääkäyttäjät vastaavat oikeiden ja totuudenmukaisten tietojen tallentamisesta CPS-palvelun jäsenyyteen liittyvää viestintää varten.

3.2 Jäsenen yritystilin pääkäyttäjien on varmistettava, että kaikki rekisteröityihin tuotteisiin tai yritystietoihin tehdyt muutokset päivitetään yritystiliin.

4. CPS-JÄSENTILAUS

4.1 CPS-palvelun jäsentilaus tarjoaa jäsenelle erilaisia etuja, joita ovat mm. parannetut korjaus-, huolto- ja lainapalvelut, joita tarjoavat suoraan eri puolilla Eurooppaa Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Ruotsissa sekä Isossa-Britanniassa sijaitsevat Canonin huoltokeskukset (”huoltokeskukset”), mahdollisuus käyttää Canonin CPS-palvelun Priority-tukipalvelua, lisätiedot Canonin valokuva-videotuotteista ja -palveluista, tuotetuki akkreditoiduille ammattilaisille suurissa maailmanlaajuisissa tapahtumissa sekä kutsut jäsenten tapahtumiin tai erikoistarjoukset Canonilta ja Canonin yhteistyökumppaneilta.

4.2 Canon tarjoaa tätä CPS-palvelun jäsenyystilausta ammatti- ja yritysasiakkaille ”CPS-palvelun osallistujamaissa”: Alankomaat, Belgia, Espanja (vain mantereella), Iso-Britannia (vain mantereella), Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta.

4.3 Canon tarjoaa erilaisia CPS-palvelun jäsenyystasoja, ja tilattavissa olevat tasot määräytyvät niiden tuotepisteiden (määritelty näiden ehtojen kohdassa 11.2) mukaan, jotka jäsen on saanut omistamiensa rekisteröityjen, pisteisiin oikeuttavien tuotteiden ja tilauksen perusteella sekä sen tilausmaksun perusteella, jonka jäsen on valmis maksamaan. CPS-palvelun jäsenyystasot ovat hopea (Silver), kulta (Gold), platina (Platinum) ja yritystaso (Corporate, joka koostuu kolmesta tasosta – A, B ja C). CPS-palvelun jäsenyystasojen kattava selostus löytyy kohdasta 11.2.

4.4 Jos Canon hyväksyy hakijan CPS-palvelun jäsenyysohjelmaan, Canon tarjoaa tälle tämän valitsemaa CPS-palvelun jäsenyystasoa vastaavat edut alla olevassa Edut-osiossa (kohta 11) kuvatulla tavalla. Jos jäsenen yritys haluaa nostaa tai laskea jäsenyystasoaan, jäsenen on haettava haluamaansa tasoa yritystilinsä CPS-palvelun tilaus -sivulta. Muutokset CPS-palvelun jäsenyystasoon tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun jäsenen nykyinen tilausjakso umpeutuu ja jäseneltä veloitetaan uuden nostetun tai lasketun CPS-palvelun koko jäsenyysmaksu.

4.5 Jäsenen CPS-palvelun jäsennumero on merkitty jäsenen CPS-palvelun jäsenkorttiin ja tämän yritystilin CPS-palvelun tilaussivulle. Kaikkien jäsenen yritystilin nimettyjen pääkäyttäjien tai käyttäjien on annettava kyseinen CPS-palvelun jäsennumero käyttäessään mitä tahansa CPS-palvelun etua, joita ovat mm. korjauksen tai huollon pyytäminen, tapahtumiin pääsyn anominen tai tarjousten hyödyntäminen.

5. CPS-JÄSENTILAUKSEN MAKSAMINEN

5.1 Kaikki CPS-palvelun jäsenyystasot ovat saatavilla yhdeksi (1) vuodeksi, mutta tietyt CPS-palvelun jäsenyystasot ovat saatavana yhdestä (1) vuodesta kolmeen (3) vuoteen.

5.2 CPS-palvelun jäsenohjelman tilauksen kesto määräytyy jäsenen valitseman CPS-palvelun jäsenyystason ja tilauksen keston (soveltuvin osin) perusteella. Tilaus alkaa päivästä, jona jäsen jättää CPS-palvelun tilauksen ja hyväksyy käyttöehdot.

5.3 Jäsenmaksu peritään etukäteen tilauksen jättämisen yhteydessä. Jäsen valtuuttaa Canonin veloittamaan mitä tahansa jäsenen yritystiliin liitettyä korttia tai muuta maksutapaa.

5.4 Jos maksu epäonnistuu tai jostain syystä hylätään, Canon voi keskeyttää jäsenen CPS-palvelun jäsenyyden hyödyntämisen, kunnes tämä toimittaa kelvollisen maksutavan. Canon ei ota vastuuta, jos jäsenen CPS-palvelun jäsenyyden uusiminen epäonnistuu tai jäsenyys vanhenee virheellisten maksutietojen vuoksi.

5.5 Jäsen on edelleen vastuussa perimättä jääneistä summista. Jäsenmaksut käsitellään WorldPayn, Canonin kolmannen osapuolen maksujen käsittelijän kautta.

6. CPS-JÄSENTILAUKSEN AUTOMAATTINEN UUDISTAMINEN

6.1 Tilausjakson lopussa jäsenen CPS-palvelun jäsenyys uusitaan automaattisesti samalle jäsentasolle, ellei jäsen muuta automaattisen uusimisen asetuksia ennen nykyisen tilausjaksonsa päättymistä. Katso jäsenyyteen liittyvät lisätiedot, hallinnoi jäsenyysasetuksia tai peruuta CPS-palvelun jäsenyys oman yritystilin CPS-palvelun tilaussivulta.

6.2 Ennen kuin jäsentä laskutetaan automaattisesti tämän yritystilin CPS-palvelun tilaussivulla ilmoitettuna uusimispäivänä Canon ilmoittaa uusimisesta ja sovellettavasta CPS-palvelun (mahdollisesta) jäsenmaksusta jäsenen nimetylle pääkäyttäjälle sähköpostitse ennen uusimista. Jäsenellä on mahdollisuus irtisanoa jäsenyytensä ennen kuin hänen jäsenyytensä uusitaan.

6.3 Canon ei ota mitään vastuuta yhteydenottonsa jäseneen epäonnistumisesta, jos tämän yritystilin yhteystiedot muuttuvat tai vanhentuvat.

6.4 Tapauksissa, joissa korttimaksu on ensisijainen maksutapa, Canon veloittaa korttia, joka on ilmoitettu Canonin tilauksen hallinnassa automaattisen uusimisen yhteydessä. Jäsenen ensirekisteröityminen valtuuttaa Canonin käyttämään Canonin tilausten hallintaan ilmoitettua korttia ensimmäisen jäsenyystilauksen ja mahdollisen myöhemmän jäsenyyden uusimisen maksamiseen. Ilmoittautumalla Canonin automaattiseen uusimispalveluun jäsen ymmärtää, että hänen jäsenyytensä uusiutuu automaattisesti ja hän valtuuttaa Canonin perimään kulloinkin käyvän jäsenmaksun käyttämällä tilausten hallintaan ilmoitettua korttia. Jäsen ymmärtää niin ikään, että jos hän haluaa peruuttaa automaattisen uusimisen, hänen on peruutettava CPS-palvelun jäsenyys yritystilinsä Tilaus-sivulta.

7. CPS-JÄSENYYSTASOJEN NOSTAMINEN JA LASKEMINEN

7.1 Jäsenellä on mahdollisuus pyytää jäsenyystason nostamista tai laskemista milloin tahansa tilausjaksonsa aikana, mutta muutokset koskevat vain jäsenen seuraavaa tilausjaksoa.

7.2 Jäsen voi nostaa jäsenyytensä CPS-palvelun tasoa varmistamalla, että hänellä on kyseisen tason edellyttämä määrä tuotepisteitä. Jäsen voi kuitenkin laskea palvelutason mille tahansa nykyistä palvelutasoa alemmalle tasolle.

8. CPS-JÄSENTILAUKSEN PERUUTTAMINEN

8.1 CPS-palvelun jäsenyyden peruminen tapahtuu jäsenen yritystilin tilaussivulta ohjeita seuraamalla.

8.2 Jäsen voi peruuttaa CPS-palvelun jäsenyytensä milloin tahansa. Maksua ei kuitenkaan palauteta tilauksen jäljellä olevalta ajalta.

8.3 Jos jäsen peruuttaa CPS-palvelun jäsenyytensä, hän voi edelleen käyttää CPS-palvelun jäsenyystilaustaan ja hyödyntää sen etuja nykyisen laskutusjaksonsa loppuun asti.

9. IRTISANOMIS- JA KESKEYTTÄMISOIKEUDET

Canonilla on lupa lopettaa, rajoittaa tai keskeyttää jäsenen CPS-palvelun käyttö hyvittämättä jäsentä, jos Canon katsoo, että jäsenen toiminta rikkoo näitä ehtoja, on sopimatonta, sisältää petoksia tai väärinkäyttöä tai vahingoittaa tai häiritsee Canonin tai muiden osapuolten etuja.

11. CPS-JÄSENYYDEN EDUT

Palvelut ja edut, joihin jäsen on oikeutettu CPS-palvelun jäsenyystasonsa perusteella, on ilmoitettu jäsenen yritystilin CPS-palvelun tilaussivun tilauksessa.

11.1 CPS-palvelun jäsenedut koostuvat seuraavista:

 1. Huoltokiintiö – määräytyy CPS-palvelun jäsenyystason mukaan. Jäsenen kiintiötä voidaan käyttää mihin tahansa Canonin huoltopalveluihin, joita Canonin huoltokeskukset (Canon Professional Service Center) tarjoavat kaikkialla Euroopassa ja jotka sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Kiintiötä ei voida käyttää minkään muun tyyppisissä palveluissa (esim. päivitykset tai korjaukset). CPS-palvelun jäsenyystasokohtainen huoltokiintiömäärä löytyy kohdan 11.2 taulukosta.
 2. Palvelun alennusprosentti (%) – sovelletaan kaikkiin Canonin huoltopalveluihin, joita Canonin huoltokeskukset (Canon Professional Service Centers) tarjoavat kaikkialla Euroopassa ja jotka sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. CPS-palvelun jäsenyystasokohtainen alennusmäärä on ilmoitettu kohdan 11.2 taulukossa.
 3. Fast Track -palvelujen korjausaika – sisältyy korjauksiin tai huoltoihin, joita Canonin huoltokeskukset (Canon Professional Service Centers) tarjoavat eri puolilla Eurooppaa ja jotka sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa tiettyjen Canonin tuotteiden (esim. EOS-kameroiden, EF- ja RF-objektiivien, videokameroiden ja Cinema EOS -kameroiden) osalta, jotka oikeuttavat Fast Track -palvelujen korjausaikaan.
  1. Luettelo Fast Track -palvelun korjausaikaan oikeuttavista Canon-tuotteista muuttuu ajoittain. Nykyinen luettelo löytyy tästä.
  2. CPS-palvelun jäsenyystason mukainen tavoitekorjausaika on ilmoitettu kohdan 11.2 taulukossa. Ilmoitetut ajat koskevat vain enintään kolmea (3) laitetta, joita huolletaan missä tahansa palvelu- ja/tai korjauspyynnössä, jonka CPS-palvelun jäsen on jättänyt.
  3. Tavoitekorjausaikoja ei taata, ja ne määräytyvät myös varaosien saatavuuden mukaan. Canonin huoltokeskukset kaikkialla Euroopassa kuitenkin pyrkivät saavuttamaan luettelossa ilmoitetut tavoitekorjausajat.
  4. Tavoitekorjausajat perustuvat arkipäiviin (joita eivät ole viikonloput, Canonin noudattamat juhlapyhät ja ajanjaksot, jolloin poissaolo johtuu Canonista riippumattomista syistä). Arkipäivän katsotaan alkavan sen jälkeen kun Canonin huoltokeskus on vastaanottanut laitteen, ja se päättyy päivänä, jona laite on valmis lähtemään Canonin huoltokeskuksesta. Arkipäivään ei sisälly aika, joka kuluu toimitukseen (Canonin huoltokeskukseen tai sieltä pois), eikä aika, joka kuluu asiakkaan tietojen (eli puuttuvien asiakirjojen) tai asiakkaan päätöksen (eli maksullisten korjausten tai huoltojen aika- ja kustannustarjouksen hyväksymisen) odottamiseen.
 4. Varalaitteen lainaus – sisältyy Fast Track -palveluihin oikeutettujen laitteiden korjauksiin Canonin huoltokeskuksissa (Canon Professional Service Centres) kaikkialla Euroopassa ja jotka sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa.
  1. Soveltuvin osin ja saatavuuden mukaan jäsenelle tarjotaan lainaksi varalaitteita, jos tavoitekorjausaikaa (korjausaikaa) ei voida saavuttaa tai pyynnöstä vain CPS-palvelun Platinum-jäsenyystasolla (kun jäsen on jättänyt Canonille korjauspyynnön).
  2. Varalaitteiden lainaaminen tapahtuu tiukasti niiden Canonin vakiolainaehtojen (katso LIITE alla) mukaisesti, jotka jäsenen katsotaan hyväksyneen hänen hyväksyessään tai pyytäessään varalaitelainaa CPS-palvelun jäsenyytensä perusteella.
 5. Ilmainen toimitus ja palautus (seuraavana arkipäivänä) – koskee kaikkia Canonin huoltokeskuksille lähetettäviä huolto- tai korjauspyyntöjä. Vain jäsenyrityksen tilille rekisteröidyt laitteet ovat oikeutettuja ilmaiseen toimitukseen seuraavana arkipäivänä.
 6. CPS Priority -tukipalvelu – Canon tarjoaa ainoastaan CPS-palvelun jäsenille erillisen CPS Priority -tukipalvelun, johon kuuluu erityinen tekninen tuotetuki ja apua huoltoon ja tukeen liittyvissä ongelmissa. CPS Priority -tukipalvelun saatavuus CPS-palveluun osallistuville maille. perustuu arkipäiviin (joita eivät ole viikonloput, Canonin noudattamat juhlapyhät ja ajanjaksot, jolloin poissaolo johtuu Canonista riippumattomista syistä). Canon ei vastaa millään tavalla tämän tuen puuttumisesta.
 7. Ammattitason ratkaisut – sisältää sarjan virtuaalisia liiketoiminnan valmennusistuntoja ja yhteistyömuotoja, jotka on suunnattu CPS-palvelun jäsenten tukemiseen.
 8. Ammattilaisten yhteisö – sisältää mahdollisuuden käyttää Canon-yhteisön suljettua CPS-ohjelman ryhmää.
 9. Maailmanlaajuinen tuki tapahtumissa – akkreditoiduille ammattilaisille ja yrityksille tarkoitettu erityinen CPS-laitetuki suuria maailmanlaajuisia tapahtumia varten.
 10. Canonin ja kumppaneiden jäsentarjoukset – suunnattuja ja yksinomaisia tarjouksia Canonilta ja tämän valituilta kumppaneilta.
 11. CPS-palvelun tervetulopaketti ja CPS-palvelun digitaalinen jäsenkortti – CPS-palvelun ensimmäisen jäsenyyskauden alkaessa tervetulopaketti lähetetään jäsenen pääkäyttäjälle yrityksen rekisteröityyn osoitteeseen. Kaikki jäsenen yrityksen tilin käyttäjät voivat ladata CPS-palvelun digitaalisen jäsenkortin liittyessään jäsenen yrityksen tiliin.
 12. Paikan päällä tapahtuva huolto (puhdistus ja tarkistus) – soveltuvin osin ja osana jäsenen CPS-palvelun jäsenyysetuja CPS-palvelun jäsenellä on mahdollisuus pyytää Canonin huoltokeskuksen teknikon/teknikoiden suorittamaa paikan päällä tapahtuvaa huoltokäyntiä (puhdistusta ja tarkistusta). Teknikot suorittavat Fast Track -palvelujen korjausaikaan oikeutetuille laitteille puhdistuksen ja huollon jäsenen tiloissa.
  1. Palvelu ei ole käytettävissä viikonloppuisin (ellei Canonin kanssa ole toisin sovittu) ja jokainen käynti kestää kahdeksan (8) tuntia, johon sisältyy yhden (1) tunnin tauko.
  2. Jos jäsen haluaa paikan päällä tapahtuvan huollon (puhdistuksen ja tarkistuksen), mutta hänen CPS-palvelun jäsenyystasonsa ei kata paikan päällä tapahtuvaa huoltoa (puhdistusta ja tarkistusta) (eli CPS Corporate C), tai jos jäsen haluaa useampia paikan päällä tapahtuvia huoltokäyntejä (puhdistuksia ja tarkistuksia) kuin mitä hänen tilaukseensa kuuluu, hän voi pyytää Canonia tekemään tarjouksen tällaisista lisäpalveluista.
  3. Yhden kahdeksan (8) tunnin käynnin aikana yksi (1) Canonin huoltokeskuksen teknikko suorittaa alla kuvatun huoltopalvelun enintään kahdellekymmenelleseitsemälle (27) peilikameralle / peilittömälle laitteelle, tai kolmellekymmenellekolmelle (33) EF-/RF-objektiivilaitteelle, tai kolmellekymmenellekolmelle (33) videokamera -laitteelle tai kahdellekymmenelle (20) Cinema EOS -laitteelle.
  4. Jos jäsen tarvitsee huoltoa sekä oikeutetuille peilikameroille / peilittömille kameroille / EF- ja RF-objektiivilaitteille että myös videokamera-laitteille tai kahdellekymmenelle (20) / Cinema EOS -laitteelle, tähän tarvitaan vähintään kaksi (2) Canonin huoltokeskuksen teknikkoa, mistä aiheutuu jäsenelle lisäkustannuksia.
  5. Jäsenillä, joilla on CPS Corporate A -jäsenyys, on mahdollisuus pyytää paikan päälle kahta (2) teknikkoa yhdeksi (1) päiväksi tai yhtä teknikkoa kahdeksi (2) peräkkäiseksi päiväksi etunsa mukaisesti. Jos jäsenen pyyntöön tarvitaan kuitenkin kaksi (2) teknikkoa (edellä olevan kohdan mukaisesti), tarvitaan kaksi (2) Canon-teknikkoa yhdelle (1) päivälle, jolloin jäsenen etuun kuuluvat kaksi (2) paikan päällä tapahtuvaa huoltokäyntiä (puhdistusta ja tarkistusta) tulevat käytetyiksi.
  6. Paikan päällä tapahtuva huolto (puhdistus ja tarkistus) sisältää seuraavat huollot:

Paikanpäällä tapahtuvien huoltopalvelujen (puhdistus ja tarkistus) sisältö

DSLR/ML (peilillinen/peilitön)
OBJEKTIIVI
VIDEO /
CINEMA EOS
EOS R5 C

Puhdistus: kuvakenno

-

LP-suodatin
(Vain CINEMA EOS
-

Puhdistus: peili

-
-

Puhdistus: tarkennusnäyttö

-
-

Puhdistus: kameran/objektiiviin runko (ulkoa)

Puhdistus: objektiivin/varusteluistin kontakti

Puhdistus: objektiivin optiikan ulkopinnat

-

(Vain VIDEO)
-

Ulkoisten ruuvien kiristäminen

Kaikkien kytkimien, painikkeiden ja toimintojen toiminnan tarkistus

Kuvanlaadun tarkistus ja vahvistaminen yksinkertaisella kuvaustestillä, kuten väri- ja tarkennuspisteellä

Audiotulon ja HDMI-lähdön toiminnan tarkistus

-
-

Laiteohjelmiston päivitys (soveltuvin osin)

 1. Paikan päällä tapahtuvan huoltokäynnin (puhdistus ja tarkistus) aikana Canonin huoltokeskuksen teknikko voi suositella, että valitut jäsenen tuotteet lähetetään Canonin huoltokeskukseen korjattavaksi tai huollettavaksi. Kaikkia Canonin huoltokeskukseen lähetettyjä laitteita hallitaan alla olevan kohdan 11.3 mukaisesti.
12. Tekninen tuotekoulutus (yhdeltä monelle) – soveltuvin osin ja osana CPS-palvelun jäsenetuja CPS-palvelun jäsen voi pyytää yritystilin käyttäjille tuotekoulutusta. Koulutus järjestetään virtuaalisena tapahtumana, jota isännöi Canonin tuoteasiantuntijatiimi. Etua on pyydettävä etukäteen ottamalla yhteyttä
CPS Priority -tukipalvelun kautta.

11.2 Kattava luettelo CPS-palvelun jäsenyystasokohtaisista eduista:

Jäsenyystaso

Silver
Gold
Platinum
Yritys C
Yritys B
Yritys A

Tarvittava tuotepisteiden määrä

500–999
1 000–1 599
1 600–2 499
2 500–4 499
4 500–10 000
10000+

Huoltokiintiö

100,00 €
200,00 €
350,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

Palvelun alennusprosentti
(Korjaus, huolto ja päivitykset)

10 %
15 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Fast Track -palvelun korjausaika
(EOS, EF- ja RF-objektiivit)

5 arki-
päivää
3 arki-
päivää
2 arki-
päivää
3 arki-
päivää
3 arki-
päivää
3 arki-
päivää

Fast Track -palvelun korjausaika
(video- + Cinema EOS -rungot)

5 arki-
päivää
5 arki-
päivää
5 arki-
päivää
5 arki-
päivää
5 arki-
päivää
5 arki-
päivää

Varalaitteen lainaus
(vain korjaus)

Ei
Jos huollon
korjausaika
ylittyy
Pyyn-
nöstä
Jos huollon
korjausaika
ylittyy
Jos huollon
korjausaika
ylittyy
Jos huollon
korjausaika
ylittyy

Toimitus ja palautus
(seuraavana arkipäivänä)

Sisältyy palveluun
Sisältyy palveluun
Sisältyy palveluun
Sisältyy palveluun
Sisältyy palveluun
Sisältyy palveluun

CPS Priority -tukipalvelu

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Ammattitason ratkaisut:
sarja liiketoiminnan valmennusistuntoja ja yhteistyömuotoja

Neljännesvuosittain
Neljännesvuosittain
Neljännesvuosittain
-
-
-

Ammattilaisten yhteisö

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Canonin ja kumppaneiden jäsentarjoukset

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Tervetulopaketti

Sisältyy palveluun
Sisältyy palveluun
Sisältyy palveluun
Sisältyy palveluun
Sisältyy palveluun
Sisältyy palveluun

Paikanpäällä tapahtuva huolto (puhdistus ja tarkistus)

-
-
-
0
1
2

Tekninen tekninen tuotekoulutus
(yhdeltä monelle)

-
-
-
Kyllä
Kyllä
Kyllä

11.3 Kaikkiin järjestelmän mukaisiin huolto- ja korjauspyyntöihin sovelletaan Canonin huoltokeskusten (”huoltokeskukset”) Huolto- ja korjausehtoja kaikkialla Euroopassa. Keskukset sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Kiinteähintaisten palveluiden tai maksullisten korjausten osalta jäsen on velvollinen maksamaan kaikki soveltuvat omien laitteidensa korjaukseen tai huoltoon liittyvät kulut, ellei kyseisiä kustannuksia kateta osana jäsenen CPS-palvelun jäsenetuja.

11.4 Edut tarjotaan saatavuuden mukaan, ja Canon voi evätä tai muuttaa niitä milloin tahansa oman harkintansa perusteella. Canonilla on rajoittamaton oikeus määrätä poikkeuksia etujen saatavuudelle. Julkaistuissa jäsenyyseduissa voi olla myös paikallisia eroja.

11.5 CPS-palvelun jäsenedut kuuluvat jäsenen yritykselle, jolla on voimassa oleva CPS-palvelujen jäsenyys, eivätkä ne ole siirrettävissä. Vain jäsenen yritystilin rekisteröidyt ”pääkäyttäjät” tai ”käyttäjät” voivat vaatia etuja CPS-palvelujen jäsenyyden perusteella ja vain sellaisten laitteiden osalta, jotka on rekisteröity jäsenen yritystilille ja jotka ovat laillisesti jäsenen yrityksen omistamia.

11.6 Näiden käyttöehtojen vastaista on vaatia etuja keneltä tahansa muulta henkilöltä tai yritykseltä tai mistä tahansa rekisteröimättömästä tai osittain rekisteröidystä laitteesta tai sallia kenenkään muun henkilön tai yrityksen vaatia etuja jäsenen yrityksen puolesta. Laite katsotaan kokonaan rekisteröidyksi, kun sitä koskevat tuotenimen, sarjanumeron, ostomaan, ostopäivän ja ostoliikkeen tiedot on annettu ja laitteen pisteet (soveltuvin osin) on kelpuutettu ja lisätty jäsenen yritystuotteiden yhteispisteisiin.

11.7 Etuutta ei voida hakea takautuvasti (eli hakemalla etuutta, joka jäsenellä oli oikeus saada, mutta jota tämä ei hakenut silloin, kun hänellä oli siihen oikeus) nykyisen jäsenyyden päättymisen tai huolto- ja korjauspyyntöjen jättämisen jälkeen.

11.8 Huomaa, että CPS-jäsenyys ei vaikuta tai laajenna jäsenen oikeuksia laitteiden ostohetkellä myönnettävän Canonin kaupallisen takuun tai jäsenen lakisääteisten oikeuksien suhteen.

12. CPS-JÄSENETUJEN JA -PALVELUJEN KÄYTTÖ

12.1 Huoltopalvelukiintiö – jäsenen huoltokiintiöedun käyttöä koskevat seuraavat ehdot:

 1. Jäsenen käytettävissä oleva huoltokiintiösaldo näkyy tämän yritystilin CPS-palvelun tilaussivulla ja on myös tämän pääkäyttäjien tai käyttäjien nähtävissä huolto- ja korjauspyyntöprosessin yhteydessä.
 2. Canon tekee kaikkensa varmistaakseen, että jäsenen huoltokiintiösaldo on ajan tasalla.
 3. Jäsenen huoltokiintiö näkyy kohdassa Tunnukset ja se näytetään Canonin kyseisen huoltokeskuksen paikallisvaluutassa. Muuntokurssi on tallennettu Canonin järjestelmään ja se näyttää huoltopalvelun ajantasaiset kustannukset (ilman arvonlisäveroa).
 4. Jäsenen yritystilin pääkäyttäjien tai käyttäjien on jätettävä soveltuvia Canon-tuotteita koskeva palvelupyyntö jäsenen yritystilin kautta. Valitse ensin laitteelle (laitteille) haluttu huoltopalvelu ja sitten käytettävä huoltokiintiö.
 5. Jos jäsenen yritystilin käyttäjä pyytää käyttämään jäsenen huoltokiintiötä, jäsenen yritystilin pääkäyttäjää pyydetään valtuuttamaan kyseinen käyttäjä ennen pyynnön lähettämistä Canonille Canonin online-prosessin kautta.
 6. Jos jäsenen CPS-tilauksen jäljellä oleva huoltokiintiösaldo on vähemmän kuin pyydetty huoltopalvelu, jäsenen yrityksen on maksettava erotus, eikä kyseiseen erityispyyntöön sovelleta palvelun alennusprosenttia (%). Pyynnön jättäneille käyttäjille ilmoitetaan asiasta huolto- ja korjauspyyntöprosessin korkean hälytystason ilmoituksella, ja jäsenen pääkäyttäjän on hyväksyttävä se ennen lähettämistä.
 7. Jäsenen huoltokiintiö on voimassa vain vuosijakson ajan, eikä jäljellä olevaa saldoa voi siirtää, jos jäsen uusii CPS-tilauksensa vuosijakson lopussa.
12.2 Palvelun alennusprosentti (%) – Canonin huoltokeskukset soveltavat jäsenen CPS-jäsenyystasoon sovellettavaa palvelualennusten prosenttiosuutta (%) kaikkiin hyväksyttyihin maksullisiin palvelu- ja/tai korjauspyyntöihin, jotka jäsenen yritys on esittänyt aktiivisen CPS-jäsenyyskauden aikana lukuun ottamatta kohdassa 12.1 (vi) mainittuja.

12.3 Fast Track -palvelujen korjausaika – jäsenen CPS-jäsenyystason mukaista Fast Track -palvelujen läpimenoaikaa (korjausaikaa) sovelletaan laitteisiin, jotka täyttävät Fast Track -palvelujen korjausajan ehdot seuraavasti:
 1. Jäsenen yritystilin pääkäyttäjien tai käyttäjien on jätettävä palvelu- ja/tai korjauspyyntö soveltuville Canon-laitteille jäsenen yritystilin kautta.
 2. Tässä yhteydessä he saavat sekä lähetystarran (josta ilmenee jäsenen CPS-jäsennumero) että CPS Priority Label -tarran, joka voidaan tulostaa online-pyyntöprosessin lopussa tai jäsenen vahvistusviestistä.
 3. Lähetystarra (josta ilmenee jäsenen CPS-jäsennumero) ja CPS Priority Label -tarra on kiinnitettävä paketin päälle. Jäsenen pääkäyttäjät tai käyttäjät vastaavat siitä, että nämä ovat selvästi näkyvissä paketin päällä.

12.4 Varalaitteen lainaus – jos jäsenen CPS-palvelun jäsenyystaso (katso kohta 11.2) oikeuttaa jäsenen varalaitteisiin, tätä sovelletaan seuraavasti:
 1. Kaikkien Canonin huoltokeskuksissa korjattavien tai huollettavien Fast Track -palvelujen korjausaika -laitteiden osalta Canonin huoltokeskus ottaa yhteyttä jäsenen yritystilin käyttäjään, jos laitetta ei saada kuntoon tavoitekorjausajassa. Tässä yhteydessä neuvotellaan varalaitteen lainausjärjestelyistä.
 2. Jos jäsenen yrityksen tilillä on voimassa oleva CPS Platinum -jäsenyys, jäsenen käyttäjät tai pääkäyttäjät voivat pyytää välitöntä varalaitelainaa mille tahansa Fast Track -palvelujen korjausaika -laitteelle, jonka jäsen haluaa lähettää korjattavaksi. Kyseinen pyyntö on tehtävä ottamalla yhteyttä Canoniin CPS Priority -tukipalvelun kautta korjauspyynnön jättämisen jälkeen. Varalaitteen lainauspyynnön täyttämiseksi tehdään kaikki mahdollinen. Varalainalaitteita on kuitenkin saatavilla vain rajallinen määrä, joten lainaaminen onnistuu saatavuuden mukaan.
 3. Kaikki varalaitteiden lainaaminen tapahtuu tiukasti niiden Canonin vakiolainaehtojen (katso LIITE alla) mukaisesti, jotka jäsenen katsotaan hyväksyneen tämän hyväksyessä tai pyytäessä varalaitelainaa CPS-palvelun jäsenyytensä perusteella.
 4. Varalainalaitteita voidaan toimittaa vain CPS-palveluohjelmaan osallistuviin maihin Canonin huoltokeskusten kanssa tehtyjen sopimuksen mukaan ja niitä voi olla myös saatavilla näistä noutamalla (pyynnöstä).
 5. Jäsenen velvollisuus on palauttaa lainassa oleva varalaite 5 päivän kuluessa siitä, kun Canon on ilmoittanut osoitteen, johon yritystuotteet on palautettu.
 6. Jäsenen yrityksen on varmistettava, että jokainen tuote on palautettaessa samassa kunnossa kuin toimitettaessa. Jäsen vastaa itse siitä, jos hänellä lainassa oleva laite häviää, vaurioituu tai varastetaan, ja häntä voidaan vaatia korvaamaan korjaamisesta tai uuden laitteen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Canon kehottaa harkitsemaan asianmukaisen vakuutuksen ottamista lainalaitteiden/-tuotteiden mahdollisten vahinkojen varalta.
 7. Canon kieltäytyy kaikesta jäsenelle lainattuihin laitteisiin/tuotteisiin liittyvästä vastuusta lain sallimassa määrin.

12.5 Ilmainen toimitus ja palautus (seuraavana arkipäivänä) – koskien kaikkia CPS-palvelun jäsenyystasoja, kaikki jäsenen yritystilin kautta esitetyt palvelu- ja korjauspyynnöt ovat automaattisesti oikeutettuja ilmaiseen toimitukseen ja palautukseen (seuraavana arkipäivänä) Canonin huoltokeskukseen tai sieltä pois. Vain jäsenen yrityksen tilille rekisteröidyt laitteet ovat oikeutettuja ilmaiseen toimitukseen seuraavana arkipäivänä.

12.6 CPS Priority -tukipalvelu – koskien kaikkia CPS-palvelun jäsenyystasoja, kaikki jäsenen sellaisen yritystilin pääkäyttäjät tai käyttäjät, jolla on voimassa oleva CPS-jäsenyys, voivat ottaa yhteyttä maansa erityiseen CPS Priority -tukipalveluun. Saadakseen CPS Priority -tuen pääkäyttäjien tai käyttäjien on toimitettava voimassaoleva CPS-jäsennumero, joka vahvistetaan Canonin järjestelmien kautta.

12.7 Ammattitason ratkaisut – koskien CPS-palvelun jäsenyystasoja Platinum, Gold ja Silver, kaikki jäsenen yritystilin pääkäyttäjät tai käyttäjät, joilla on voimassa oleva CPS-palvelun jäsenyys, voivat ilmoittautua ja osallistua (neljännesvuosittain pidettäviin) tapahtumiin. Virtuaalitapahtumia tarjotaan vain verkossa, ja niitä voi varata jäsenen yritystilin Tili-sivulla olevan tapahtumakalenterin kautta.

12.8 Ammattilaisten yhteisö – koskien kaikkia CPS-palvelun jäsenyystasoja, kaikki jäsenen yritystilin pääkäyttäjät tai käyttäjät, joilla on voimassa oleva CPS-jäsenyys, voivat käyttää Canon Clubin Suljettua CPS-palvelun yhteisöryhmää.

12.9 Maailmanlaajuinen tuki tapahtumissa – Akkreditoiduille ammattilaisille ja yrityksille on saatavilla suuria maailmanlaajuisia tapahtumia varten erityinen CPS-laitetuki.

12.10 Canonin ja kumppaneiden jäsentarjoukset – Canonin ja valittujen kumppaneiden erityiset ja yksinomaiset tarjoukset julkaistaan jäsenen yritystilin Tili-sivun kohdassa Edut ja tarjoukset.

12.11 Paikan päällä tapahtuva huolto (puhdistus ja tarkistus) – Jos jäsenen yritystilillä on voimassa oleva CPS Corporate A- tai B -jäsenyys, tämän käyttäjät tai pääkäyttäjät voivat pyytää Paikan päällä tapahtuva huolto (puhdistus ja tarkistus) -käyntiä ottamalla yhteyttä Canoniin erityisen CPS Priority -tukipalvelun kautta seuraavasti:
 1. Kaikki pyynnöt on tehtävä vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen haluttua päivämäärää.
 2. Jäsentä pyydetään ilmoittamaan kahdesta (2) kolmeen (3) vaihtoehtoista päivämäärää.
 3. Jäsentä pyydetään toimittamaan luettelo laitteista, jotka hän haluaa Canonin huoltavan.
 4. Kun jäsenen pyyntö on arvioitu, Canon tekee jäsenelle tarjouksen (tarvittaessa), joka jäsenen on hyväksyttävä ja vahvistettava vierailun päivämäärä.
 5. Vierailupäivänä on jäsenen vastuulla varmistaa, että asianmukaiset valmistelut on tehty (eli laitteet on purettu pakkauksistaan ja käytettävissä on pöytä, tuoli, tila, sähkövirta, valaistus ja internet).
 6. Suunnitellun paikan päällä tapahtuvan (puhdistus ja tarkistus) -huoltokäynnin päivämäärän muutospyyntöjä ei oteta vastaan kolmeakymmentä (30) vuorokautta sovittua päivämäärää lähempänä.
12.12 Tekninen tuotekoulutus (yhdeltä monelle) – Jos jäsenen yritystilillä on voimassa oleva CPS Corporate A-, B- tai C-jäsenyys, tämän käyttäjät tai pääkäyttäjät voivat pyytää laitekoulutusta ottamalla yhteyttä Canoniin erityisen CPS Priority -tukipalvelun kautta seuraavasti:
 1. Kaikki pyynnöt on tehtävä vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen haluttua päivämäärää.
 2. Jäsentä pyydetään ilmoittamaan kahdesta (2) kolmeen (3) vaihtoehtoista päivämäärää.
 3. Jäsentä pyydetään toimittamaan luettelo laitteista, joita koskevaa koulutusta hän haluaa Canonin järjestävän.
 4. Kun jäsenen jättämä pyyntö on arvioitu, Canon vahvistaa koulutuksen päivämäärän.
 5. Koulutuspäivänä on jäsenen vastuulla varmistaa, että jäsenen pääkäyttäjillä tai käyttäjillä on asianmukaiset tilat ja välineet (eli laitteet on purettu pakkauksistaan ja käytettävissä on pöytä, tuoli, tila, sähkövirta, valaistus ja internet).
 6. Suunnitellun tuotekoulutuksen päivämäärän muutospyyntöjä ei oteta vastaan kolmeakymmentä (30) vuorokautta sovittua päivämäärää lähempänä.

14. KOKO SOPIMUS

14.1 Nämä käyttöehdot, Canonin yrityksiä koskeva tietosuojakäytäntö ja muut sivuston käytännöt muodostavat jäsenen ja Canonin välisen, palvelun käyttöä koskevan CPS-sopimuksen kokonaisuudessaan. Tämä sopimus korvaa kaikki mahdolliset aiemmat palvelua koskevat sopimukset jäsenen ja Canonin välillä.

14.2 Jonkin näiden käyttöehtojen mukaisen oikeuden tai sopimusehdon käyttämättä tai toimeenpanematta jättäminen ei tarkoita, että Canon luopuisi kyseisestä oikeudesta tai sopimusehdosta.

14.3 Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin näiden käyttöehtojen kohdan mitättömäksi, sopijapuolet sopivat kuitenkin, että tuomioistuimen pitäisi pyrkiä tulkitsemaan kohta sopijapuolten alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti ja että käyttöehtojen muut kohdat säilyvät täysin voimassa ja toimeenpantavina.

14.4 Jäsen hyväksyy, että riippumatta siitä, jos jossakin säädöksessä tai laissa toisin määrätään, palvelun tai näiden käyttöehtojen käytöstä johtuvat tai niihin liittyvät vaateet tai oikeustoimen aiheet on pantava täytäntöön yhden (1) vuoden kuluessa vaateen tai oikeustoimen aiheen ilmenemisestä. Muussa tapauksessa ne estetään lopullisesti.

14.5 Jäsen ei saa siirtää näitä käyttöehtoja ilman Canonin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, mutta Canon voi siirtää tai luovuttaa nämä käyttöehdot kokonaan tai osittain rajoituksetta. Näiden käyttöehtojen osat on otsikoitu vain käytön helpottamiseksi, eikä otsikoilla ole laillista tai sopimusoikeudellista merkitystä.

14.6 Näitä käyttöehtoja sovelletaan tarkasti CPS-palvelun jäsenyyteen. Jos jäsen haluaa luopua jäsenyydestä tai ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hänen on irtisanottava CPS-jäsenyytensä kohdassa 8 kuvatulla tavalla.

14.7 Canonilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Oikeus koskee muun muassa jäsenyyden tasoja ja etuja. Muutoksia tai päivityksiä voidaan tehdä ajoittain ilmoittamatta niistä jäsenelle, minkä vuoksi Canon kehottaa tarkastamaan muutokset ajoittain CPS-verkkosivustolta. Canon pyrkii kuitenkin ilmoittamaan merkittävistä käyttöehtoihin tehtävistä muutoksista.

15. CANONIN VELVOITTEET JÄSENTÄ KOHTAAN

15.1 Jäsen ymmärtää ja nimenomaisesti hyväksyy sen, että Canonin vastuusta vapauttamat osapuolet eivät vastaa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä vahingoista (vaikka jollekin Canonin korvauksen saaneista osapuolista olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta) (yhteisesti ”vahingoista”), jotka johtuvat: (a) palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää palvelua, tai (b) mistä tahansa palveluun liittyvästä asiasta.

15.2 Tätä vastuuvapautusta sovelletaan kaikkiin vahinkoihin tai henkilövahinkoihin, jotka johtuvat Canonin huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, tietokoneviruksesta tai vastaavasta, tietoliikennevirheistä tai siitä, että käyttäjän tietoihin on päästy luvattomasti tai että käyttäjän tietoja on käytetty luvattomasti jonkin muun syyn vuoksi. Canon ei vastaa kolmansien osapuolien rikollisista, rikkomusperusteisista tai huolimattomista toimista tai laiminlyönneistä. Canonin vastuusta vapautettujen osapuolten ei katsota missään tilanteessa vastaavan muiden käyttäjien rikkomusperusteisesta tai laittomasta toiminnasta. Canonin vastuusta vapautettujen osapuolten ei katsota missään tilanteessa vastaavan käyttäjän laitteille, laitteistolle tai muulle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka syntyvät palvelun käytön yhteydessä. Näitä rajoituksia sovelletaan suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.

15.3 Canon ei sulje pois eikä rajoita millään tavoin vastuutaan (a) Canonin huolimattomasta menettelystä aiheutuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta, (b) vilpistä tai petollisesta viettelystä ja törkeästä huolimattomuudesta tai (c) asetuksiin sisältyvien ehtojen rikkomuksesta eikä sulje pois tai rajoita vastuutaan enempää kuin sovellettavan lain sallimissa määrin.

15.4 Jäsen nimenomaisesti hyväksyy, että Zuora, inc., kolmannen osapuolen palvelun käsittelijä, käsittelee jäsenen maksut Canonille käyttämällä maksutapaa. Jäsen ymmärtää ja hyväksyy sen, että Zuora, inc. eikä mikään muukaan palvelun maksutavan käsittelyprosessiin osallistuva osapuoli mukaan lukien, mutta ei rajoittuen luottokortin jäsenelle myöntänyt yritys ja liikepankki (yhdessä ”vapautetut osapuolet”) vastaa jäsenen kärsimistä vahingoista (tässä määritellysti ja tässä kohdassa määritellyin rajoituksin), jotka johtuvat siitä, että Canon ei pysty tarjoamaan palvelua jäsenelle näiden ehtojen mukaisesti tai jos Canon rikkoisi näitä ehtoja. Jäsen vapauttaa täten kaikki vapautetut osapuolet vastuusta niiden vahinkojen osalta, joita jäsenelle voi aiheutua siitä, että palvelu ei toimi näiden ehtojen mukaisesti. Jäsen vapauttaa jokaisen vapautetun osapuolen vastuusta ja pitää tätä syyttömänä niiden vahinkojen osalta, joita kyseiselle osapuolelle voi aiheutua siitä, että jäsen on rikkonut tätä ehtokohtaa.

Mikään tässä kohdassa tai muualla näissä myyntiehdoissa mainittu ei rajoita jäsenen lakisääteisiä oikeuksia eikä vaikuta niihin negatiivisesti.

16. TAPAHTUMAT, JOIHIN CANON EI VOI VAIKUTTAA

Canon ei vastaa näiden käyttöehtojen, muiden voimassa olevien ehtojen tai sovellettavan lain mukaisten velvoitteidensa suorittamatta jättämisestä tai suorittamisen viivästymisestä, jota ei näiden käyttöehtojen mukaan voida lukea Canonin syyksi, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, tapahtumat, joihin Canon ei voi kohtuullisin toimin vaikuttaa. Näitä ovat mm. ylivoimaiset esteet, tulipalo, tulva, ankarat sääolosuhteet, räjähdykset, sota (riippumatta siitä onko se julistettu vai ei), terroriteot, työselkkaukset (riippumatta siitä, onko mukana Canonin työntekijöitä vai ei) tai paikallis- tai keskushallinnon tai minkä tahansa muun toimivaltaisen viranomaisen toimet sekä muut force majeure -tapahtumat sovellettavan lain mukaisesti.

17. RIITOJEN RATKAISU

17.1 Jos jäsenellä on Canonin kanssa CPS-jäsenyyttä koskeva kiista, jäsentä pyydetään ottamaan ensin yhteyttä Canoniin erityisen CPS Priority -tukipalvelun kautta ja yrittämään kiistan ratkaisua Canonin kanssa.

17.2 Jos Canonilla on jäsenen sopimukseen liittyvä kiista jäsenen kanssa, myös Canon pyrkii olemaan jäseneen suoraan yhteydessä ratkaisun löytämiseksi asiaan. Canon käyttää jäsenen yritystilissään antamia yhteystietoja.

17.3 Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Canon ja jäsen eivät pysty ratkaisemaan riitaa, Canon pyrkii löytämään tehokkaan tavan ratkaista riita riippumattomasti neuvottelemalla jäsenen kanssa. Tämä ei vaikuta millään tavoin jäsenen oikeuksiin viedä kiistaa asianmukaiseen oikeuteen.

18. NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN PÄIVITYKSET JA MUUTOKSET

18.1 Canon saattaa ajoittain muokata tai päivittää näitä käyttöehtoja ilmoittamatta siitä jäsenelle.

18.2 Jäsen voi näyttää käyttöehtojen nykyisen version tästä tai ottaa yhteyttä Canoniin CPS Priority -tukipalvelun kautta ja pyytää itselleen kopiota nykyisistä käyttöehdoista.

19. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

19.1 Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Englannin lakia. Tämä tarkoittaa, että Canonilta ostettuun CPS-palvelun jäsenyyteen ja ostosta aiheutuviin tai siihen liittyviin kiistoihin tai vaatimuksiin sovelletaan Englannin lakia.

19.2 Jäsen ja Canon kumpikin hyväksyvät sen, että Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on ei-yksinomainen lainkäyttövalta.

20. YHTEYDENOTOT

Jos jäsenellä on omaa CPS-jäsenyyttään koskevia kysymyksiä, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä Canoniin erityiseen CPS Priority -tukipalveluun. Canonin asiakaspalvelu on valmiina auttamaan.

EHDOT PÄIVITETTY: 17. helmikuuta 2023

LIITE

CANONIN LAINAPALVELU – KÄYTTÖEHDOT

Canon Europa N.V., sen tytäryhtiö, Canonin kansallinen myyntiedustaja tai alueellinen myyntiedustaja (– siten kuin määritelty osoitteessa: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices), (”Canon”) suostuu lainaamaan jäsenelle veloituksetta kääntöpuolella mainitut laitteet ja niihin liittyvät lisävarusteet lainatilauksessa kuvatulla tavalla (yhteisnimityksellä ”laitteet”). Hyväksyn, että Laitteiden käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja:

1. Laitteet on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, enkä saa lainata Laitteita millekään kolmannelle osapuolelle.

2. Hyväksyn, että Canon pidättää oikeuden vetää takaisin minkä tahansa Laitteen mistä tahansa syystä milloin tahansa omalla ilmoituksellaan. Kaikki Laitteet palautetaan Canonille käyttämällä mukana toimitettuja toimitustarroja (tarvittaessa) joko viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun olen saanut tuotteeni takaisin korjattuna, tai kussakin Lainauspyynnössä määritetyn ajan kuluessa tai aiemmin, jos Canon pyytää palauttamaan ne. Jos jäsen ei palauta laitteita Canonille pyydettäessä tai sovitusti, Canon laskuttaa jäseneltä tuotteista valmistajan suosituksen mukaisen listahinnan täysimääräisenä.

3. Palautan Laitteet sovittuun aikaan hyvässä toimintakunnossa; kohtuullinen kuluminen on odotettavaa. Sitoudun suojaamaan Laitteita kaikin tavoin iskuilta, kolhuilta, vesivahingoilta, hiekalta, lialta ja muilta haitallisilta tekijöiltä, jotka voivat vahingoittaa Laitteita. Hyväksyn, että kaikki Laitteiden häviämiseen ja vahingoittumiseen liittyvät riskit ovat minun vastuullani niin kauan kuin Laitteet ovat hallussani ja ennen kuin Canon on kuitannut ne vastaanotetuiksi. Sitoudun korvaamaan Canonille kaikki Laitteiden korjaus- tai vaihtokulut, jotka aiheutuvat virheellisestä käsittelystä, huolimattomuudesta tai laiminlyönneistä.

4. Sitoudun käyttämään Laitteita Canonin julkaisemien ohjeiden mukaisesti. En missään tapauksessa yritä korjata tai huoltaa Laitteita itse. Jos Laitteita on huollettava tai korjattava, pyydän lisäohjeita Canonilta.

5. Hyväksyn, että Laitteet lainataan minulle ”SELLAISENAAN”. Niiden käyttöön tai toimintaan ei sovelleta mitään oletettuja tai nimenomaisia takuita, ja Canon sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista tällaisista takuista, mukaan lukien myyntikelpoisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta koskevat takuut. Canon ei vastaa mistään vahingonkorvauksista, jotka liittyvät esimerkiksi henkilö- tai omaisuusvahinkoihin tai tuottojen menetykseen, eikä muista suorista, erityisistä, välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tähän sopimukseen tai Laitteiden käytettävyyteen tai käyttökelvottomuuteen.

6. Ymmärrän, että minun on maksettava Laitteiden palauttamiskustannukset ja järjestettävä toimitus Canonille, ellei Canonin kanssa ole etukäteen toisin sovittu.

Ymmärrän Laitteita koskevat velvollisuuteni, jotka on määritetty tässä Sopimuksessa, ja takaan henkilökohtaisesti, että Laitteet palautetaan Canonille, tai palauttamatta jääneet osat korvataan, Canonin pyynnöstä.

VERSIO: 5.0

PÄIVITETTY VIIMEKSI: 24. tammikuuta 2022