YRITYSRATKAISUT

Canon tiedon haltuunotto

Tietoa luodaan ja sitä saapuu organisaatioihin lukuisilla tavoilla. Tiedon haltuunoton ratkaisujen laatu on ratkaisevan tärkeää, kun halutaan mahdollistaa sen sujuva kulku ja oikea-aikainen hyödynnettävyys liiketoiminnan prosesseissa ja työnkuluissa.
Pyydä lisätietoja
Canon Camera

Yleiskatsaus

TIEDON JA DOKUMENTTIEN HALTUUNOTTO

Ilman oikeanlaista järjestelmää saapuvien sähköisten ja paperisten dokumenttien sisältämän tiedon haltuunotto, lajittelu ja käsittely on aikaa vievää ja virhealtista. Dokumenttien sisällön manuaalinen läpikäynti ja kierrättäminen monilla ihmisillä on aikaa vaativa ja usein turha työtehtävä.

Varmista että tieto virtaa tehokkaasti ja

Canon Tiedon haltuunotto –ratkaisun avulla vastaanotat saapuvat dokumentit kaikista sähköisistä sekä paperisista kanavista yhteen koneoppimista hyödyntävään alustaan, joka tunnistaa, käsittelee, lajittelee, indeksoi ja jakelee asiakirjat automaattisesti eteenpäin oikeisiin järjestelmiin ja oikeille henkilöille. Canon tiedon haltuunoton ratkaisut ovat kokonaisuus, joka sovitetaan asiakkaan ympäristöön ja samalla varmistutaan, että automaation lukemattomat edut voidaan saavuttaa. Dokumentin ja asiakirjan työnkulun vaiheet voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan: tiedon haltuunotto eri lähteistä, tiedon ja dokumentin käsittely ja reitittäminen oikeaan prosessiin sekä tiedon jakelu, arkistointi ja viestintä. Tässä kokonaisuudessa elinkaaren alun laadukkuus on ratkaisevaa.

Asiakirjan tallennus eri lähteistä

Asiakirjan tallennus eri lähteistä

Tieto kulkee usein järjestelmien välillä ja automaation tehokkuus on parhaimmillaan silloin kun tiedon poimintaan ei tarvitse ihmisen työvaiheita. Manuaalisten työvaiheiden poistaminen vähentää käsittelyvirheitä. Tietoa ja dokumentteja voidaan myös skannata järjestelmään mm. skannereilta ja monitoimilaitteilta. Tietoa voidaan myös digitoida paperidokumenteista ja reitittää hyötykäyttöön.

Tieto rakenteiseksi

Jotta tietoa voidaan hyödyntää liiketoimintaprosesseissa, sen on välttämätöntä olla rakenteista ja koneluettavaa. Rakenteiseen tietoon liittyy kuvailutieto, jonka avulla tietoa voidaan jäsentää ja sen käsittely järjestelmällisesti on mahdollista.

Tieto rakenteiseksi
Tiedon luokittelu, poiminta ja vahvistaminen tekoälyyn pohjautuvalla teknologialla

Tiedon luokittelu, poiminta ja vahvistaminen tekoälyyn pohjautuvalla teknologialla

Organisaatioihin saapuva tieto on moninaista ja käsiteltävät dokumentit saattavat olla keskenään erilaisia. Tiedon haltuunoton teknologiamme tunnistaa erilaiset dokumentit, poimii niistä automaattisesti halutun tiedon, luokittelee dokumentit esimerkiksi niiden tyypin mukaan ja reitittää ne oikeisiin liiketoimintaprosesseihin.

Nyt tiedon haltuunotto tapahtuu Canonin IRIS-teknologialla, joka luokittelee asiakirjat automaattisesti ja poimii niistä olennaisen tiedon. Fyysisen arkistotilan tarve pienenee digitoinnin avulla murto-osaan ja tärkeä tieto on nyt varmassa tallessa.

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutustu alla Canon tiedon haltuunoton ratkaisuihin

 • Canon Camera

  OHJELMISTO

  Canonin tekoälyyn pohjautuva tiedon haltuunoton teknologia toimii prosessien taustalla reitittäen tietoa oikeisiin kohteisiin oikea-aikaisesti, täsmällisesti sekä virheettömästi.
 • Tieto rakenteiseksi

  ARTIKKELI

  Tiedon muokkaus rakenteiseksi sen haltuunoton ensivaiheissa on tärkeää, jotta sitä voidaan hyödyntää virheettömänä sen elinkaaren varrella. Lue miksi tiedon rakenteisuus on ratkaisevaa.
 • Nova

  ASIAKASTARINA

  Asiakkaamme halusi ottaa tietoa haltuun vanhoista potilasasiakirjoista tietoturvallisesti ja tehokkaasti. Lue lisää heidän saamistaan hyödyistä

OTA YHTEYTTÄ

Tiedon haltuunoton haasteiden ratkaiseminen on meille sydämen asia. Miten voisimme auttaa sinun organisaatiotasi?