Win new business by building powerful multi-channel campaigns

Kampanjanhallinta

Hanki uusia asiakkaita tehokkailla monikanavaisilla kampanjoilla

Ilman oikeita työkaluja monikanavaiset viestintäkampanjat voivat olla hajanaisia ja tehottomia.

Jos käytetty tekniikka ei mahdollista kampanjan vaikuttavuuden seurantaa, myös markkinoinnin parantaminen on haastavaa.

Kampanjanhallintatyökalujen edut

Benefits Benefits

Luo yhdenmukaisia kampanjoita

Viesti yhdenmukaisesti sekä painettujen että digitaalisten kanavien kautta

Benefits Benefits

Kohdenna markkinointi

Luo henkilökohtaista, kiinnostavaa ja oikein ajoitettua viestintää

Benefits Benefits

Paranna asiakkaiden sitoutumista

Hanki tietoa asiakkaiden mieltymyksistä ja ostotavoista

Benefits Benefits

Vähennä kampanjakustannuksia

Säästää aikaa ja rahaa automatisoimalla rutiinitehtävät

Joukosta erottuminen takaa menestyksen

Cross-media is now a big part of our service offering and our campaigns are more measurable
Monikanavainen viestintä on nyt keskeinen osa tarjoamiamme palveluita, ja kampanjamme ovat paremmin mitattavia.

Remo Martin

Toimitusjohtaja, Rohner Spiller

Haaste

Sveitsiläinen painoalan yritys Rohner Spiller halusi voittaa lisää asiakkaita uudenlaisen digitaalisen markkinoinnin avulla. Yrityksellä ei kuitenkaan ollut riittävästi näkemystä tai tietoa monikanavaisten kampanjoiden toteuttamisesta.

We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.
We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.

Ratkaisu

Me järjestimme Rohner Spillerin tiimille kattavan kolmipäiväisen monikanavaisen viestinnän koulutuksen, joka auttoi yritystä ottamaan käyttöön DirectSmile-ohjelmistoon pohjautuvan ratkaisun.

Hyödyt

Meidän avustuksellamme Rohner Spiller loi kukoistavan digitaalisen markkinoinnin strategian, joka vahvistaa koko yritystä. Yrityksen asiakaskunta on laajentunut, ja lisäksi uusi monikanavainen viestintä nosti painomääriä 20 % ja tehosti koko organisaation toimintaa.

With our help, Rohner Spiller established a flourishing digital marketing brand that has strengthened the company as a whole.

Ota selvää, kuinka monikanavaiset markkinointiratkaisut voivat parantaa menestystä.


OTA YHTEYTTÄ TIIMIIMME

Näin se toimii

Erotu joukosta ja voita asiakkaita tehokkaiden kampanjanhallintatyökalujemme avulla.