Canon imagePROGRAF -suurkuvatulostin

Tulostuspäiden takuuehdot
Work professional strengthening security and compliance

Takuuehdot

Tämä [maakohtaisen toimiston nimi] (”Canon”) takuu kattaa jäljempänä mainittuna takuuaikana leveydeltään vähintään 24 tuuman Canon imagePROGRAF -tulostinten (”tuote”) tulostuspään (”tulostuspää”), joka on myyty jossain Euroopan talousalueen (ETA) maassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä.
Tämä takuupalvelu on saatavilla ainoastaan asiakkaan pyynnöstä ja ainoastaan Canonilta asiakkaan sijaintimaassa edellyttäen, että asiakas on jossain ETA-maassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä. Jos tulostuspää vioittuu takuuaikana, Canon antaa korvaavan saman tai jonkin myöhemmän yhteensopivan tulostinmallin tulostuspään maksutta näiden takuuehtojen mukaisesti.

 • Tämä takuu on voimassa yhden vuoden tulostuspään ostamisesta – yhdessä tuotteen kanssa tai erikseen – tai niin kauan kuin Status Print (Tulostuksen tila) -kohdassa näkyy eränumeron tilana ”a” (Head Info [Tulostuspään tiedot] -tietokentässä) sen mukaan, kumpi tulee ensin.
  Canon tarkistaa Status Print (Tulostuksen tila) -kohdan, kun viallinen tulostuspää ja sen mukana jäljempänä kohdassa 2 määritetyt vaadittavat asiakirjat on palautettu Canonille.
  [Minkään korvaavan tulostuspään takuuaika ei pidennä vioittuneen tulostuspään takuuaikaa.] (Jos tätä määritystä ei voi hallita paikallisissa järjestelmissä ja prosesseissa, seuraava lausunto on voimassa [Vaihtotulostuspään takuuaika alkaa alusta asennuksen ajankohdasta lähtien].)

 • Valmistele ensin tulostin liitteenä olevan liitteen 1 ohjeiden mukaisesti.
  Takuukorvaushakemuksen voi tehdä lähettämällä

  (a) viallinen tulostuspää
  (b) kopio ostokuitista, jossa näkyy (tuotteen tai tulostuspään) ostopäivä
  (c) täytetty takuukorvaushakemuslomake (näiden takuuehtojen liite 2) lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

  Canon saattaa valtuuttaa hyväksymänsä huoltopalvelun hoitamaan takuumenettelyn puolestaan.
  Kun Canon on vastaanottanut tulostuspään ja yllä luetellut asiakirjat, Canon arvioi asiakkaan oikeuden ilmaiseen korvaavaan tulostuspäähän ja lähettää korvaavan tulostuspään asiakkaalle, jos takuuvaade on aiheellinen. Kulut tulostuspään turvallisesta toimittamisesta Canonille maksaa asiakas, ja Canon maksaa korvaavan tulostuspään toimittamisen asiakkaalle, olettaen, että asiakas sijaitsee Euroopan talousalueella, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä.
  Viallisista tulostuspäistä tulee Canonin omaisuutta, eikä niitä palauteta.

 • Takuu ei kata tilanteita, joissa tulostuspään vioittuminen johtuu seuraavista syistä:

  • Väärinkäyttö, huolimattomuus, varomaton käsittely, vääränlainen puhdistus, tulostuspään luvattomat korjaus- tai muutostyöt, onnettomuus tai kiinteillä tulostuspäillä varustettujen tuotteiden tapauksessa sähkövirran vaihtelu.
  • Epäasianmukainen käyttö, kuten asennus-, käyttö- tai huolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen tai Canonin käyttöoppaassa tai muissa asiakirjoissa mainitut ympäristöolosuhteet.
  • Muiden kuin alkuperäisten varaosien tai kulutustarvikkeiden (kuten musteen ja tulostusmateriaalin) käyttäminen, jos niiden käyttö aiheuttaa vikoja tai heikentää tuotteen ja tulostuspään toimintaa.
  • Takuu ei myöskään koske tulostuspäitä, joiden alkuperäisiä tunnistusmerkintöjä tai sarjanumeroita on muutettu tai vahingoitettu tai ne on poistettu.

 • Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan sovellettavan lainsäädännön takaamiin lakisääteisiin oikeuksiin eikä asiakkaan ostosopimukseen perustuviin jälleenmyyjää koskeviin oikeuksiin. Jos voimassa ei ole mitään sovellettavaa lainsäädäntöä, tämä takuu on asiakkaan ainoa korvausoikeus, eikä Canon ole vastuussa niistä välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka ovat seurausta takuusopimuksen suorien ja epäsuorien ehtojen rikkomisesta.

Takuun voimassaolo

Canon pyrkii varmistamaan asiakkailleen hyvän tulostuskokemuksen ja laadukkaat tulosteet tarjoamalla imagePROGRAF-suurkuvatulostimen tulostuspäille takuun.
Jos tulostuspäähän liittyen ilmenee teknisiä ongelmia, takuuhakemuksen voi valmistella seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Noudata oheisia ohjeita täsmälleen tässä kuvatussa järjestyksessä ennen takuuhakemuksen lähettämistä toimittajalle tai palveluntarjoajalle.

  1. Selaa tulostimen ohjauspaneelissa alaspäin ja valitse Printer Settings (Tulostinasetukset).

  2. Valitse Test Print (Testituloste).

  3. Valitse Nozzle Check (Suutintesti):

   1 Tulostimen ohjauspaneeli saattaa näyttää erilaiselta kuin tämä esimerkki, mutta kaikissa Canon imagePROGRAF -suurkuvatulostimissa on samat toiminnot ja valikkorakenne. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.

  4. Tulosta sitten suutintestikuvio valitsemalla Yes (Kyllä).

   Jos suutintestikuvion tulosteessa näkyy poikkeavuuksia, jatka vaiheeseen 2.

 • Lue tulostuspään puhdistusohjeet verkkokäyttöoppaasta tästä linkistä. Valitse se imagePROGRAF-tuote, johon liittyviä ohjeita tarvitset. Esimerkiksi valitsemalla ”PRO” saat näkyviin valikoiman kaikki imagePROGRAF PRO -tulostimet. Valitse tulostimen tarkka malli. Verkkokäyttöopas on heti käytettävissä:

  • Valitse kohta Huolto ja tarvikkeet ja noudata kohdan Tulostuspää ohjeita.
  • Kun puhdistus on valmis, toista vaihe 1.

  Jos suutintestikuvion tulosteessa näkyy edelleen poikkeavuuksia, jatka vaiheeseen 3.

 • Tulostimen laiteohjelmisto on suositeltavaa päivittää uusimpaan versioon, jotta tulostuspää ja tulostimen laitteisto toimivat mahdollisimman hyvin. Laiteohjelmiston päivittäminen uusimpaan versioon parantaa tulostimen toimintaa.

  Jos päivität laiteohjelmiston Firmware Update Tool -työkalulla, käytä tätä linkkiä.

  Kirjoita tulostimen nimi Software Download Centre -sivuston aloitussivun hakuriville. Esimerkki on alla:

  Valitse Firmware (Laiteohjelmisto) ja lataa soveltuva käyttöjärjestelmäversio, jonka Release date (Julkaisupäivämäärä) on uusin.

  Kun työkalu on ladattu, sen voi asentaa tuettuun PC- tai Mac-tietokoneeseen ja yhdistää tulostimeen USB-liitännän kautta tai verkossa. Tulostimen voi päivittää Firmware Update Tool -työkalulla kahdella tavalla:

  • Työkalu tarkistaa tulostimeen asennettuna olevan laiteohjelmiston version ja saatavilla olevan uusimman version. Toiminto edellyttää Internet-yhteyttä.
  • Jos Internet-yhteyttä ei ole, Firmware Update Tool -työkalun ja uusimman laiteohjelmiston voi ladata suoraan Software Download Centre -sivustosta ja tulostimen voi liittää USB-kaapelilla.

  Jos päivität laiteohjelmiston tulostimen etäkäyttöliittymällä, kirjoita tulostimen IP-osoite Internet-selaimeen ja siirry valikkorakenteessa oheisen esimerkin mukaisesti:

 • Tulostuspään laatuongelmat liittyvät usein suutinten toimintaan. Ohjauspaneelissa näkyvät virhekoodit sisältävät ongelman tarkat tiedot. Canon imagePROGRAF -suurkuvatulostinten ohjauspaneelissa on Maintenance (Ylläpito) -säätöjä, joilla voi ylläpitää tulostuspäiden suorituskykyä ja korjata tulostuspäihin liittyviä ongelmia.
  Saat lisätietoja tulostuspään ylläpidosta verkkokäyttöoppaasta tästä linkistä.

  Siirry verkkokäyttöopassivustoon, valitse se imagePROGRAF-tuote, johon liittyviä ohjeita tarvitset. Esimerkiksi valitsemalla ”PRO” saat näkyviin valikoiman kaikki imagePROGRAF PRO -tulostimet. Valitse tulostimen tarkka malli. Verkkokäyttöopas on heti käytettävissä.

  • Jos haluat parantaa tulostuslaatua säätämällä tulostuspäätä, katso kohta Tulostuslaadun parantaminen ja noudata kohdan Tulostuspään säätäminen ohjeita.
  • Katso tulostuspään kalibrointiohjeet valitsemalla kohdasta Värienhallinta kohta Värikalibroinnin suorittaminen.
  • Kun säädöt on tehty, tulosta uudelleen tiedosto, jossa laatuongelmat näkyivät alussa.

  Jos uudessa tulosteessa on edelleen laatuvirheitä, jatka vaiheeseen 5.

  1. Selaa tulostimen ohjauspaneelissa alaspäin ja valitse Printer Settings (Tulostinasetukset).

  2. Valitse Test Print (Testituloste).

  3. Valitse Status Print (Tulostuksen tila).

  4. Valitse Start Printing (Aloita tulostus) -kehotteessa Yes (Kyllä).

  Kirjoita Status Print (Tulostuksen tila) -tulosteesta muistiin keltaisella korostetut tiedot: tulostimen malli (tässä esimerkissä TM-200), sarjanumero (S/N), laiteohjelmistoversio (Firm) sekä tulostuspään tiedot, mukaan lukien LOT NUMBER (Eränumero) -tekstin jälkeen tuleva kirjain (Head Info [Tulostuspään tiedot] -tietokentässä):

  Jos LOT NUMBER (Eränumero) -kohdan jälkeinen kirjain on ”a” ja tulostuspään ostopäivämäärästä on alle 1 vuosi, täytä takuukorvauksen hakemuslomake. Jos jokin näistä ehdoista ei täyty, tulostuspään takuu ei ole enää voimassa.

  • Jos tulostuspää on vaurioitunut ennen asennusta, saat apua ottamalla yhteyden jälleenmyyjään tai palveluntarjoajaan.
  • Optimoi tulostuspään toiminta ja ylläpidä sitä tulostimen käyttöoppaan ohjeiden ja valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
  • Varmista, että uusin laiteohjelmisto on asennettu ennen kuin teet minkäänlaisia tulostuspään säätöjä. Tarkista laitteen uusin laiteohjelmisto edellä olevan vaiheen 2 mukaisesti.
  • Kun vaihdat tulostuspäätä, käynnistä tulostimen ohjauspaneelin valikosta Replace Print Head (Tulostuspään vaihtaminen) -toiminto. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
  • Tarkista tulostuslaatu ja noudata tulostuslaadun säätämistä ja tasalaatuisen tulostuslaadun ylläpitämistä koskevia tulostimen käyttöoppaan ohjeita.

Tarvitset ehkä myös