CSDP-ohjelman kysymykset ja vastaukset

 • K: Kenellä on oikeus hakea?

  A. Hakijoiden on

  • oltava vähintään 18-vuotiaita 7.3.2024 alkaen
  • asuttava EMEA-alueella
  • oltava joko aloittanut tai suorittanut koulutus- tai työharjoittelun toimistossa tai aikakauslehdessä lukuvuonna 2023–2024 tai oltava valokuva-alan ammattilaisen nimeämä/tukema.

   Lisätietoja on kohdassa Ehdot.

 • K: Voinko hakea, jos en asu ja/tai opiskele Euroopassa, Lähi-idässä tai Afrikassa (EMEA-alueella)?

  A. Ei, et voi hakea, jos et asu ja opiskele EMEA-alueella. Jos haet harjoittelupaikasta tai hyväksytystä luokasta, sinun on niin ikään asuttava EMEA-alueella. Täydellinen luettelo kelvollisista maista löytyy Ehdoista.

 • K: Voinko hakea, jos olen hakenut tai osallistunut aiemmin?

  A. Kyllä, voit hakea uudelleen, jos olet hakenut ja/tai osallistunut aiemmin. Valitut hakijat, jotka suorittivat ohjelman toisen moduulin vuonna 2022 tai 2023 ja osallistuivat Gironassa ja Perpignanissa järjestettyyn neljän päivän työpajaan, eivät kuitenkaan voi osallistua.

 • K: Onko mahdollista hakea tiiminä tai valokuvaajaryhmänä?

  A. Ei, töiden on oltava yksittäisten henkilöiden lähettämiä.

 • K: Voinko hakea, jos en puhu englantia?

  A. Ohjelman virallinen kieli on englanti. Käännöspalveluita ei tarjota, joten ohjelmasta hyötyminen edellyttää riittävää osaamisen tasoa.

 • K: Mitä asiakirjoja kelpoisuuden vahvistamiseksi on toimitettava?

  A. Valittuja pyydetään toimittamaan seuraavat asiakirjat:

  • kuva passista ja/tai henkilökortista, joka vahvistaa hakijan iän
  • kuva opiskelijakortista ja/tai esim. koulun/yliopiston/toimiston/lehden allekirjoittama todistus, josta ilmenee hakijan kirjoillaolo lukuvuonna 2023–2024

 • K: Mitä materiaaleja hyväksyttyyn luokkaan osallistujan on toimitettava?

  A. Portfolion lisäksi hakemuksen tueksi tarvitaan myös alan ammattilaisen lähettämä kirje, josta ilmenee tukijan nimi, ammatti sekä tuki-/suosituslausunto.

 • K: Milloin saa tietää, onko tullut valituksi?

  A. Valituille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse 29. maaliskuuta 2024 mennessä.

 • K: Keneen voi ottaa yhteyttä, jos on kysyttävää?

  A. Kysymykset pyydetään ohjaamaan osoitteeseen students@canon-europe.com

 • K: Miten osallistujat valitaan?

  A. Osallistujat valitsee paneeli, joka koostuu Canonin edustajista ja ulkopuolisten alan huipputietotoimistojen, kuten AFP:n, EPA:n, Getty Imagesin ja Reutersin, ammattilaisista.

  Hakijoita arvioidaan tarinankerrontataitojen, autenttisuuden, tarinallisuuden, elämänkertatietojen ja portfolion yleisen laadun sekä projektiehdotuksen perusteella.

 • K: Järjestetäänkö mitään osia kokemuksesta netissä/virtuaalisesti?

  A. Kyllä, ohjelman ensimmäisen moduulin eli Portfolion valmistelun mentoroinnin aikana valitut hakijat työskentelevät ammattimentorin kanssa osallistuen kolmeen online-istuntoon, jotka liittyvät hakijoiden portfolion kehittämiseen ja projektiehdotuksen valmisteluun.

 • K: Jos en pääse matkustamaan, voinko osallistua virtuaalisesti?

  A. Et, lukuun ottamatta ensimmäiseen moduuliin kuuluvia verkkomentorointi-istuntoja – Portfolion valmistelun mentorointi – myöhemmät toiminnot edellyttävät fyysistä läsnäoloa niin, että kokemuksesta saadaan paras hyöty.

 • K: Jos minut valitaan Gironan ja Perpignanin työpajaan, voinko pidentää oleskeluani tai muuttaa matkasuunnitelmiani? Maksaako Canon asiaan liittyvät kulut?

  A. Kyllä, oleskelua on mahdollista pidentää. Canon ei kuitenkaan kata kuljetuksista, majoituksesta tai ylimääräisistä oleskelupäivistä aiheutuvia kustannuksia, vaan ne on hoidettava ja järjestettävä itse.

 • K: Onko mahdollista lähettää kaksi erillistä hakemusta?

  A. Ei, yksi henkilö voi tehdä vain yhden hakemuksen.

 • K: Voinko portfolion mukana lähettää videoita?

  A. Ei, toistaiseksi Canon hyväksyy vain digitaalisia still-kuvia.

 • K: Montako kuvaa portfolioon voi sisällyttää?

  A. Portfoliossa voi olla enintään kaksi projektia, joista kumpikin saa sisältää enintään 20 kuvaa. Kuvatiedostojen on oltava JPEG-muodossa (enintään 1 500 dpi, 2 000 pikseliä).

 • K: Onko kuvien tekstit liitettävä mukaan?

  A. Kyllä. Kaikissa kuvissa on oltava asianmukaiset tekstit.

 • K: Voinko lähettää muita muotoja tai tiedostoja osana portfoliotani?

  A. Kyllä. Portfolion ohella hakijan on liitettävä mukaan myös henkilökohtainen biografia ja kuvaus projekteistaan sekä kuvien tekstit.

  Hakija voi toimittaa myös muuta materiaalia hakemuksensa tueksi, kuten:

  • ohjelmaan osallistumista koskeva perustelulausunto
  • oman koulun/yliopiston/toimiston/lehden tai alan ammattilaisen allekirjoittama suosituskirje

  Kaikkien kuvatiedostojen on oltava JPEG-muodossa (enintään 1 500 dpi, 2 000 pikseliä). Kirjalliset aineistot toimitetaan PDF-muodossa englanniksi.

 • K: Voinko muokata ja/tai tehdä lisämuutoksia hakemuksen lähettämisen jälkeen?

  A. Kyllä. Portfolion lähettämisen jälkeen saat sähköpostitse viestin, jossa on tiedot siitä, mistä voit kirjautua sisään ja tarkistaa hakemuksesi ja tehdä siihen muutoksia ennen ilmoittautumisajan päättymistä 7. maaliskuuta 2024.

 • K: Onko tyylilajien suhteen asetettu rajoituksia?

  A. Tämä ohjelma keskittyy ensisijaisesti tukemaan niitä, jotka haluavat jatkaa uraa kerronnallisen visuaalisen tarinankerronnan parissa. Aloite liittyy vahvasti Canonin pitkäaikaiseen kumppanuuteen Visa pour l'Image -valokuvajournalismifestivaalin kanssa, joten suurin osa Canonin osallistujista on valokuvaajina aloittelevia dokumentti- ja/tai valokuvajournalisteja.

 • K: Mitä lähetetyille kuville tapahtuu?

  A. Kuvia käytetään osana vuoden 2024 Canon Student Development Programme -ohjelman valintaprosessia.

 • K: Onko jotain tärkeää, joka vielä pitäisi huomioida ennen oman työn lähettämistä?

  A. Sinun on oltava lähetettyjen kuvien ainoa tekijä ja kaikkien valokuvien omistusoikeuksien omistaja.