Canonin iW-hallintakonsoli

Helpota laitteiston hallintaa ja maksimoi toimiston tuottavuus

Canonin iW-hallintakonsoli

Laitteistonhallinnan haasteet
Suuren laitejoukon hallinnasta voi aiheutua merkittäviä haasteita IT-osastollesi. Esimerkiksi väriaineen tai paperin loppuminen laitteista voi aiheuttaa tuottavuuden laskua koko toimistossa. Lisäksi laiteasetusten, sovellusten, laiteohjelmistojen ja osoitekirjojen päivittäminen manuaalisesti suureen laitejoukkoon voi vaatia useiden päivien työpanoksen.

Tehokas keskitetty hallinta
Canonin iW-hallintakonsoli on skaalautuva selainpohjainen ohjelmisto. Sen avulla yrityksesi IT-palveluista, tiloista ja laitteistosta vastaavat osastot voivat keskitetysti hallita ja valvoa kaikkia Canon-monitoimilaitteita ja -tulostimia. Active Directory -yhteensopivuus, ylläpitäjän oikeuksien hallinta ja SSL-salaus takaavat laitteistosi suojatun ja keskitetyn hallinnan.

Monipuoliset ominaisuudet
iW-hallintakonsoli vähentää IT-hallinnon ja yrityksesi tiloista ja laitteistosta vastaavan osaston työtaakkaa. Hallintakonsolin ominaisuuksiin kuuluvat kulutustarvikkeiden valvonta, laiteasetusten ja muiden resurssien jakelu, laskuritietojen keskitetty seuranta sekä tulostinajureiden päivitys. iW-hallintakonsolin ansiosta palveluntarjoajasi voi myös tarjota työmäärää entisestään vähentäviä lisäpalveluita, joita ovat esimerkiksi mittarilukemien kerääminen, laitepäivitykset ja mustekasettien tilaaminen.

Helpota tehtäviä

Kevennä ylläpitäjien työtaakkaa automaattisen tehtävienhallinnan avulla
Laitteiden päivitys, mittarilukemien nouto tai uusien laitteiden etsintä voidaan ajastaa yöksi tai viikonlopuksi, jotta ne eivät aiheuta keskeytyksiä työntekoon.

Laitteiden ja tehtävien looginen ryhmittely
Laiteryhmittelyn avulla laitteet voidaan ryhmitellä loogisesti ja tehtävät voidaan käynnistää ja ajastaa ryhmissä, mikä helpottaa laitteiston hallintaa. Tehtävät voidaan myös ryhmitellä ja ajastaa jaksoissa, jotta koko laitteiston vaatimat toimet saadaan suoritettua yhdellä kertaa.

Laitevalvonta

Paranna tuottavuutta materiaalihankinnoilla ja laitevalvonnalla
Saat välittömästi sähköpostitse tiedon laitteiston virheistä ja jäljellä olevien kulutustarvikkeiden määristä ja voit siten aktiivisesti ja tehokkaasti hallinnoida laitteistoasi sekä vähentää ongelmatilanteista aiheutuvia viivästyksiä. Sähköpostivaroitukset ja -ilmoitukset voidaan suodattaa tai jakaa muiden ylläpitäjien kanssa, jolloin tieto saavuttaa aina oikean henkilön. Näin ollen täydennyksistä vastaava henkilö saa välittömästi ilmoituksen, jos esimerkiksi väriaine on lopussa.

Koko laitteiston tarkastelu yhdessä näkymässä
Laitteiston tilanäkymässä voit ryhmitellä laitteet ja tarkastella koko laitteistoa yhdellä kertaa. Laitteiston kartoitustoiminnon avulla voit merkitä laitteiden sijainnin kartalle. Tämä hyödyttää etenkin suuria organisaatioita, joiden laitteet sijaitsevat useissa kerroksissa tai rakennuksissa.

Paranna kustannusten hallintaa mittarilukemien keskityksellä
Laitteiston käyttöä koko yrityksessä on helppo arvioida keskitettyjen mittarilukemien avulla. Tämä auttaa hallitsemaan kustannuksia ja mahdollistaa tarvittaessa resurssien paremman sijoittelun. Mittarilukemat keräävän laajennuksen avulla voi kerätä tiedot Canon- ja -laitteista. Mittarilukemien kerääminen voi onnistua myös muiden valmistajien laitteista, jotka ovat MIB-standardin mukaisia.

Asetusten helppo hallinta IT-osastoilla

Säästä aikaa koko laitteiston määrityksillä
Laiteasetusten hallintalaajennuksen avulla IT-ylläpitäjät voivat varmuuskopioida, palauttaa ja jaella yksityiskohtaisia laiteasetustietoja. Kun laitekohtaiset asetukset on määritetty, ne voidaan kopioida koko laitteistolle kerralla.

Resurssien ja osoitekirjan hallinta
Osoitekirjojen hallintalaajennus mahdollistaa laitteiden osoitekirjojen ja pikapainikkeiden keskitetyn hallinnan. IT-ylläpitäjät voivat hakea osoitekirjan yhdestä laitteesta ja siirtää sen muihin laitteisiin. Ohjelmiston avulla voidaan myös luoda ja muokata laitteisiin lähetettäviä osoitekirjoja. Resurssienhallintalaajennus mahdollistaa PCL-/PS-fonttien, väriprofiilien ja makrojen jakamisen laitteisiin. Se sopii erityisen hyvin yrityksille, jotka käyttävät omaa fonttiaan tai logoaan.

Tunnistetietojen hallinta
Tunnistetietojen hallintalaajennuksen avulla IT-ylläpitäjät voivat hallita useiden laitteiden salasanoja ja varmenteita samanaikaisesti.

Tulostinajurien hallinta
Tulostinajurien hallintalaajennuksen avulla IT-ylläpitäjät voivat keskitetysti asentaa, poistaa ja päivittää käyttäjien työasemien tulostinajureita.

Tehokasta palvelua

Järjestelmän ja sovellusten hallinta
Laitesovelluksen hallintalaajennuksen avulla voit jakaa MEAP-sovelluksia ja iR-asetuksia samanaikaisesti useisiin laitteisiin, mikä helpottaa ja nopeuttaa koko laitteiston päivityksiä ja käyttöönottoa.

Nopea laiteohjelmiston päivitys
Laiteohjelmiston päivityslaajennuksella* palveluntarjoajat voivat ajastaa tai toteuttaa laiteohjelmistojen päivityksiä samanaikaisesti useille laitteille. Tämä ratkaisu on paikallinen vaihtoehto Canonin Internet-pohjaiselle sisällönjakelujärjestelmälle, sillä se ei vaadi Internet-yhteyttä.

Nopeat päivitykset ja hyödylliset etäpalvelut
RDS-laajennus* on yhteensopiva Canonin MONITORI-etädiagnostiikkajärjestelmän kanssa ja mahdollistaa palveluntarjoajasi lisäpalvelut.
    1) Väriaine ei enää lopu kesken – kulutustarvikkeiden valvonnan ansiosta täydennykset voidaan tilata ajoissa.
    2) Automaattinen mittarilukemien kerääminen varmistaa tarkan laskutuksen, eikä tietoja tarvitse enää raportoida manuaalisesti.
    3) Etädiagnostiikan ansiosta monet ongelmatilanteet on mahdollista ratkaista nopeasti.
*Saatavilla vain palveluntarjoajille.