Valmistava teollisuus
digitalisoi itselleen hyötyjä

Tiedon haltuunotto on toiminnan kehittämisen ensiaskel

Valmistava teollisuus

Käytännön digivallankumous

VTT kartoitti pari vuotta sitten suomalaisen valmistavan teollisuuden tulevaisuutta. Silloin todettiin, että pärjääminen vaatii jatkossa reagointia nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön – joka tosin muuttuu tällä hetkellä vieläkin nopeammin. Tietotekniikan rooli kasvaa entisestään ja niin sanottu neljäs teollinen vallankumous näkyy oikeasti kaikkialla. Dataa kerätään ja hyödynnetään enemmän kuin koskaan. Prosesseja automatisoidaan, tuotteet kommunikoivat keskenään ja järjestelmät optimoituvat itsenäisesti tekoälyn avulla. Tämän kaiken keskellä yritysten pitäisi reagoida ja kehittää toimintaansa hallitusti.

Tiedolla on globaalia arvoa

Kun kansainvälisesti toimiva suomalainen yritys päätti reagoida ja digitoida tuotteidensa huoltohistorian, tehostui yrityksen palveluksessa olevan huoltomiehen työ Kiinassa merkittävästi. Ennen huoltotöiden yhteydessä piti ottaa kontakti Suomen pääkonttoriin, jossa huollossa tarvittavat tiedot kaivettiin pahimmassa tapauksessa paperiarkistoista ja välitettiin toiselle mantereelle. Kun yritys sitten siirsi kertyneen informaation helposti hyödynnettävään digitaaliseen muotoon – ja laski kaikkien huoltomiestensä työn tehostumisen yhteen – todettiin johtoryhmässä päätöksen toimintaympäristön digitalisoinnista olleen enemmän kuin oikea.

Digitalisaation kiihtyessä juuri tiedon haltuunotto, hallinta ja hyödyntäminen ovat elintärkeässä asemassa päivittäisten rutiinien tehostajana. Valmistavassa teollisuudessa haetaan jatkuvasti toimintatapojen järkeistämistä ja tuotannon kilpailukyvyn parantamista, eikä se onnistu ilman ajantasaista tietoa toiminnan kaikilta osa-alueilta. Ja mitä monimutkaisemmasta suunnittelu-, tuotanto-, myynti-, huolto- ja palveluketjusta on kysymys, sen suuremman rooliin informaatio saa päätöksenteon apuna.

Käytännön digivallankumous

Digitaalista asiakastyytyväisyyttä

Valmistava teollisuus on ollut perinteisesti osaamiseen perustuvaa tuotantoa, mutta yhä useampi yritys panostaa aidosti asiakaslähtöisempään toimintaan ja parempaan palvelukokemukseen. Yritys voi siis parantaa kilpailukykyään automatisoimalla, virtaviivaistamalla ja optimoimalla tuotantoaan, mutta myös palvelemalla asiakkaitaan paremmin saavutettavalla tiedolla. Kun esimerkkiyrityksemme digitoi hallussaan olevan informaation, oli se huoltomiesten lisäksi myös asiakaspalvelun ja myynnin käytössä. Asiakkaisiin, asennuksiin ja tuotteisiin liittyvän tiedon helppo löydettävyys näkyikin nopeasti myös asiakastyytyväisyyden kasvuna, koska kokonaiskuva asiakkuuksista oli parempi ja kaikki tarvittava tieto voitiin toimittaa koko tuotanto-, alihankinta- ja palveluketjun käyttöön ilman viiveitä.

Digitaalista asiakastyytyväisyyttä

Teknologia ei ole itseisarvo

Yrityksen digitaalisuuden lisäämisessä ei ole kyse ainoastaan teknologiasta, vaan liiketoiminnan suorituskyvyn kasvattamisesta. Kun tavoitteena on esimerkiksi tuotantokatkosten estäminen tai huoltopalvelujen tehostaminen, on ajantasaisella tiedolla valtava merkitys. Toimintaympäristön digitalisoinnilla tuleekin ensisijaisesti tavoitella mitattavia hyötyjä mahdollisimman nopeasti. Ja silloin kun kaikki tieto on sähköisessä muodossa ja informaatiomassaa hyödynnetään älykkään dokumentinhallintajärjestelmän avulla, muuttuu teknologiainvestointi paremmaksi palveluksi ja konkreettisiksi hyödyiksi.

Lue lisää tiedon haltuunoton ja toimintaympäristön digitalisoinnin ratkaisuistamme.Ota selvää, kuinka Canon ratkaisut voivat auttaa liiketoimintaasi.

OTA YHTEYTTÄ