ARTIKKELI

Kolme ajankohtaista teknologiatrendiä juuri nyt

Kolme ajankohtaista teknologiatrendiä juuri nyt

Uuden vuosikymmenen alettua kaikki teknologian osa-alueet jatkavat kiihtyvää kehitystään: avaruusmatkailun edistysaskelet, kvanttilaskenta ja ohjelmistojen määrän räjähdysmäinen kasvu arkielämässämme – kaikki on mahdollista!

Niin jännittäviä kuin nämä uutuudet ovatkin, useimmat eivät koe tällaisia edistysaskelista arjessaan. Sen sijaan työpaikoilla jotkin teknologiatrendit mitä todennäköisimmin lisäävät toimistojen työtehoa ja mahdollisuuksia uudistua. Osana työtilan digitaalista muutosta parannukset automaatiossa, tekoälyssä ja koneoppimisen mahdollistamassa analytiikassa vaikuttavat yhtä paljon elämäämme kuin internetin tulo aikoinaan.

Vaikka näistä trendeistä on keskusteltu paljon jo parin viime vuoden ajan, vuosi 2020 näyttäisi olevan viimein se vuosi, jolloin nämä teknologiat saavat aikaan merkityksellisiä mutta kohtuullisia muutoksia työpaikoilla.


1. Automaatio – yhä edullisempaa, yhä tarpeellisempaa

Vain yhden vuosikymmenen aikana laajalle levinnyt automaatio on muuttunut epämääräisestä konseptista todellisuudeksi, jonka kehitystä ei voi pysäyttää. Kokonaisten organisaatioiden odotetaan hyötyvän tarkkaan harkitusta automaatiostrategiasta. Vaikka automaatiota on jo otettu monessa paikassa koemielessä käyttöön, raporttien mukaan varsinaiset vaikutukset alkavat tuntua 2020-luvun puolivälissä1.

Kun prosessiautomaation kustannukset laskevat, mahdollisuus hyödyntää sitä houkuttelee entistä enemmän liikeyrityksiä, jotka pyrkivät automatisoimaan osia palveluistaan. Monille organisaatioille alkuun pääseminen tuottaa kuitenkin haasteita. Ensisijaisesti automaatiota pitäisi käyttää vapauttamaan työntekijöitä toisteisista tehtävistä, sujuvoittamaan työnkulkua sekä lisäämään tuottavuutta ja tyytyväisyyttä. Kun liikeyritykset ovat hankkineet henkilökunnan hyväksynnän ja muodostaneet liiketoimintasuunnitelman, ne voivat kääntää huomionsa myös haastavampiin liiketoimintaprosesseihin, joiden avulla tällaisesta sijoituksesta saadaan entistä suurempi tuotto.

Automaation ansiosta esimerkiksi huomispäivän markkinoijat voivat keskittyä enemmän asiakastyytyväisyyteen ja saavat nauttia helpommasta tulosseurannasta. HR-puolta automaatio voi puolestaan avustaa älykkäillä prosessiautomaatioilla (sisältäen tekoälyn) ja auttaa tuottamaan yhdenmukaisia, operatiivisia HR-palveluita. Talouspuolella robottiprosessiautomaation, kognitiivisen tietotekniikan ja esineiden internetin (IoT) tietyt trendit ja kehityssuunnat voivat puolestaan parantaa turvallisuutta ja vähentää hallinnollisia virheitä.

Ajatellaanpa esimerkiksi kululomaketta. Ennen niin yksitoikkoinen tehtävä, jossa piti etsiä asiakirja ja tulostaa, täyttää ja allekirjoittaa se, voidaan nykyään tehdä äärettömän paljon sujuvammaksi älykkäällä työtilalla. Älykäs työtila voi tarjota esimerkiksi sovelluksen tai verkkolomakkeen, jonka avulla työntekijät voivat noudattaa vakiintunutta digitaalista työnkulkua.


2. Tekoäly – ei enää ”mikä” vaan ”kuinka”

Automaation rinnalla yhä hyvin ajankohtainen ja kohistu aihe on tekoäly. Tekoälyn edistysaskelet ansaitsevat oman keskustelunsa. Vuonna 2020 kysymys alkaa vaihtua siitä, mitä tekoälyllä voidaan tehdä siihen, miten yritykset voivat eniten hyötyä siitä.

Tekoäly toimii parhaiten, kun sitä käytetään tehostamaan ihmisten työtä. Sillä on kyky tuottaa tarkkoja dataan perustuvia tietoja ajassa, joka on vain murto-osa siitä, mitä ihmisten käyttäisivät, mikä nopeuttaa työntekijöiden päätöksentekoon perustuvia prosesseja. Tekoälyä voidaan käyttää liikeyrityksissä lähes mihin vain, mutta vuonna 2020 organisaatiot alkavat toden teolla tutkia tekoälyn arvoa ja pohtia, miten se voisi olla kiinteä osa niiden tulevaisuutta. Toisin sanoen tekoälyyn aletaan suhtautua entistä kypsemmin. Yritykset tarkastelevat suurimpia kipupisteitään ja arvioivat, miten tekoäly voisi lievittää niitä. Organisaatiot alkavat hyödyntää sitä niinkin yksinkertaisiin prosesseihin kuin asiakirjahallinnan työnkulkuun, ja pyrkivät minimoimaan inhimilliset virheet, säästämään aikaa, tehostamaan tietojen taltiointia ja parantamaan turvallisuutta.

Kuvitellaanpa suuryritys, jolla on tuhansia eri turvallisuustasojen asiakirjoja, jotka kaikki käsitellään liikeyrityksen eri osastoilla. Asiakirjojen järjestely ja sen varmistaminen, että ne päätyvät turvallisesti oikeiden ihmisten käsiin muuttuu aikaa vieväksi tehtäväksi, ja väärin käsiteltynä siitä voi syntyä melkoinen turvallisuusriski. Mutta kun otetaan käyttöön yksinkertainen, tekoälyyn perustuva asiakirjantallennusohjelma, saadaan ratkaisu, joka tunnistaa ja luokittelee jokaisen asiakirjan ja reitittää sen oikealle henkilölle liikeyrityksessä. Ratkaisu ei ehkä ole kovinkaan loistokas, mutta sen arvo on suunnaton.


3. Analytiikka

Pilvilaskennan, IoT:n ja massadatan kasvaessa data muuttuu epäselvemmäksi ja hämärämmäksi. Koneoppimista käyttäviä analytiikkatyökaluja tarvitaan paljon nykyistä enemmän tekemään selkoa datasta, tunnistamaan ongelmia ja jopa suosittelemaan toimenpiteitä. Analytiikka saa siis entistä suuremman roolin siinä, että se auttaa liikeyrityksiä ymmärtämään niiden omistamaa tietoa.

Ei ole mikään uutinen, että dataa luodaan ennenkuulumatonta tahtia ja että liikeyritykset ovat suurimmat syylliset siihen. Kun sisältöä tuotetaan paljon, on vaikeaa pysytellä ajan tasalla siitä, mitä yritysten palvelimille on tallennettuna. Ensi vuoden aikana sisältöanalytiikka mitä luultavimmin muuttuu standarditoimintatavaksi useimmissa organisaatioissa. Se auttaa yrityksiä näkemään, kuinka paljon sisältöä luodaan, millaista sisältöä se on ja miten sitä käytetään.

Koneoppimisen mahdollistaman sisältöanalyysin tarkoitus on helpottaa päätöksentekoa tuottamalla näkökulmia liikeyrityksen koostetun ja koostamattoman tiedon trendeistä. Tämä puolestaan auttaa organisaatioita parantamaan tiedon elinkaaren hallintaa. Tämän tyyppinen tiedonarviointi on avainasemassa myös sen varmistamisessa, että yrityksessä noudatetaan yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja lakeja. Se on liikeyrityksille entistäkin tärkeämpi prioriteetti nyt kun esimerkiksi British Airwaysille määrättiin ennätykselliset sakot tietomurrosta vuonna 2019.

Kun organisaatiot luopuvat näkemyksestä, että teknologiatrendit ovat ihmelääkkeitä, jotka sopivat sellaisenaan kaikille, ne kykenevät myös arvioimaan monipuolisemmin saavutettavia hyötyjä. Keskeisimpien teknologioiden suitsutuksen jälkimainingeissa vuosi 2020 on oleva se vuosi, kun yritykset alkavat hyödyntää teknologioita käytännössä ja ottavat ne käyttöön siten, että ne tuottavat heille aitoa arvoa. Maltti on kuitenkin valttia; kuten aina kaikkien uusien teknologioiden kohdalla, turvallisuus on otettava huomioon ennen kuin mitään otetaan käyttöön – etenkin järjestelmissä, joissa käsitellään arkaluonteisia tietoja.

1 https://www.weforum.org/agenda/2019/02/the-outlook-for-automation-and-manufacturing-jobs-in-seven-charts

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää

Haluatko tehostaa organisaatiosi toimintaa juuri sinun yrityksellesi sopivilla ratkaisuilla?

Ota yhteyttä