Artikkeli

Keinoja keskittymiskyvyn ja oppimisen parantamiseen

Keinoja keskittymiskyvyn ja oppimisen parantamiseen

Digipäätteiden monenlaiset merkkiäänet, sähköpostin ja kalenterin jatkuvat pop up -ilmoitukset näyttöpäätteellä ja erilaisten ruutujen jatkuva tuijottaminen on tavallista arkea monelle, mutta tuntuu pitkällä tähtäimellä rasittavan meitä ja häiritsevän tarkkaavaisuuttamme. Tulisiko nykytilanne hyväksyä ilman vastalauseita vai olisiko syytä testata toisenlaisia tapoja luoda parempaa työarkea?

Jokainen meistä yrittää päivittäin selviytyä valtavan tietotulvan keskellä. Samaan aikaan huomaamme, että keskittymiskykymme herpaantuu digilaitteiden keskellä jatkuvasti ja tunnemme, että meidän on vaikeampi palauttaa asioita lähimuistista. Multitaskingin ristipaineessa aivomme alkavat kuormittua. Tarkkavaisuutemme ei ole enää entisensä ja tunnemme tehottomuutta. Aivotutkijat kuvaavat ilmiötä nimellä ADT (attention deficit trait), mikä tarkoittaa itseaiheutettua tarkkaavaisuushäiriötä. Mielemme pomppii asiasta toiseen ja aivomme toimivat kuin ne olisivat jatkuvassa hälytystilassa. Mobiili- ja digilaitteet myös häiritsevät untamme ja sinisen valon kajossa pahennamme omaa ongelmaamme. Notifikaatioiden laittaminen pois päältä, riittävä uni, aikatauluttaminen sekä tietoinen keskittyminen tärkeisiin asioihin ilman häiriöitä ovat tärkeitä keinoja ongelman selättämisessä. Yllättävän ratkaisun ongelmaan voi tarjota myös paperi. Paperin arvon ymmärtäminen ja tehokkaampi hyödyntäminen on erinomainen keino parantaa omaa keskittymiskykyä ja tehostaa tiedon omaksumista sekä uuden oppimista.

Paperi on ollut tärkeä osa elämäämme aina, ihan ensimmäisistä koulupäivistä lähtien. Paperilla on ollut merkittävä roolinsa oppimisessa ja paperin kulmaan on ollut helppoa lisätä omat muistiinpanot tai alleviivaukset, jotka ovat myös helpottaneet muistamista. Paperi on yhä edelleen monessa mielessä ylivoimainen käyttöliittymä, joka toimii silloinkin, kun sähköä tai wifi-yhteyttä ei olisi saatavilla.

Tärkeät asiat väritulosteiksi

Digitalisaation myötä tulosteilla on yhä oma erityisasemansa ja lisäarvonsa. Laadukas värituloste pysäyttää yhä edelleen meidät ajattelemaan, ohjaa oikeaan suuntaan tai tuo kaivattua huomioarvoa. Jopa 54 % ihmisistä kertoo, että he lukevat todennäköisimmin dokumentit tai viestit, kun ne on tehty värillisinä.1

Kun asia on meille tärkeä, tuntuu järkevältä käyttää tulostetta. Ei olekaan sattumaa, miksi tärkeät sopimukset tai esimerkiksi tilinpäätökset tulostetaan paperille. Monet tärkeät tiedot ovat myös helpompi hahmottaa tulosteelta. Paperi onkin pitänyt pintansa ylivoimaisena käyttöliittymänä myös yritysten tiedonkuluissa. 87% ihmisistä kokee painetun viestin tärkeänä osana yritysviestintää.2

Värit aktivoivat aivoja

Ihminen oppii pääosan hankkimastaan tiedosta näköaistin välityksellä. Visuaalisesti oppivalle ihmiselle värit, muodot ja esteettisyys merkitsevätkin hyvin paljon.

Juuri tästä syystä värien käyttö edesauttaa oppimista ja uuden omaksumista huomattavan paljon. Tätä tukee myös se seikka, että jopa 69 % ihmisistä ymmärtää uusia ideoita paremmin, kun ne esitetään värillisinä.3

Moni meistä haluaa tulostaa niin työssä kuin vapaalla tärkeät dokumentit tai tehdä erilaiset korjaukset aina paperille ja yhä useampi huomaa, että myös lukeminen väritulosteelta on miellyttävämpää kuin näytöltä. Tulosteet aktivoivatkin aivoja tehokkaammin kuin väsyttävä näytöltä lukeminen.

Moniaistisuus tehostaa oppimista

Värituloste auttaa keskittymään, sillä siinä on vähemmän häiriötekijöitä ja keskeytyksiä kuin sähköisessä viestissä ja se antaa vähemmän mahdollisuuksia keskittymiskyvyn herpaannuttavalle multitasking-tekemiselle. Väritulosteen koskettamisen ja käsittelyn tuottama moniaistinen kokemus luo myös mielleyhtymiä, mikä auttaa muistamaan ja ymmärtämään viestin paremmin kuin saman viestin lukeminen näytöltä.4

Tulosteet ovat myös tärkeitä välineitä, joilla ideointi, kehittäminen, konsultointi ja koulutus helpottuvat, kun oppimateriaalit, tehtävät ja muistiinpanot tulostetaan. Tulosteet ovatkin tärkeitä paitsi henkilökohtaisen oppimisen välineitä myös mainioita tukivälineitä ryhmätyöskentelytilanteissa.5

Jos sinua edelleen epäilyttää paperitulosteen käyttäminen, ota haaste vastaan ja kokeile sitä itse! Vasta sitten voit sanoa varmasti, miten värituloste sopii sinun työarkeesi ja olisitko valmis muuttamaan omaa työnteon tyyliäsi.1. Research firm Harris Interactive, April 2011
2. Insight Report 2012/2014.
3. Research firm Harris Interactive, April 2011.
4. Ph.D. Scott McDonald, Nomos Research.
5. Keypoint Intelligence and InfoTrends, September 2018.

Aiheeseen liittyvät