CANONIN YRITYSTILIN KÄYTTÖEHDOT

Käyttöehdot ("käyttöehdot") ovat sitova sopimus Canon Europa N.V:n (yrityksen rekisterinumero: 33166721, alv-tunnus: NL005916343B01, osoite: www.canon-europe.com) ("Canon") ja Business ID -tiliä ("yritys", "käyttäjä") varten rekisteröitävän yksikön sekä Business Account -tiliä käyttävän organisaation välillä, ja ne määrittävät artiklassa 1 kuvatun Business ID -tilin käyttöä koskevat ehdot.

Canon pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Kun ehtoja muutetaan, Canon julkaisee muutetut ehdot portaalisivustossaan ja ilmoittaa käyttäjälle muutoksista. Jos käyttäjä ei hyväksy muutettuja ehtoja, hän voi poistaa Business ID -tilinsä.

1. Business ID -tilin määritelmä

Business ID -tili on käyttäjätili, jonka avulla voi käyttää erilaisia Canonin sivustoja, sovelluksia, alustoja ja palveluita ("palvelut"). Palveluissa voi olla omat käyttöehdot, jotka on hyväksyttävä erikseen.

2. Yritystili

2.1 Luomalla Business ID -tilin käyttäjä vakuuttaa, että (i) yrityksen puolesta toimijalla on oikeus luoda yritykselle yritystili ja (ii) solmia yritystä koskeva sopimus, ja että (iii) yrityksellä on kaikki tarvittavat oikeudet ja valtuudet osallistua, täyttää ja myöntää sopimuksessa myönnettyjä oikeuksia ja valtuutuksia ja että (iv) yritys on oikeutettu taho. "Oikeutettuihin tahoihin" sisältävät kaikentyyppiset yritykset (esimerkiksi yritykset, kumppanuudet, yksityisyrittäjät ja yhteistyökumppanit), kaikentyyppiset valtion yhtiöt (keskitetyt, paikalliset ja näennäisvaltiolliset tahot, julkiset laitokset, kuten julkiset koulut ja sairaalat) ja kaikentyyppiset voittoa tavoittelemattomat järjestöt. Henkilö, joka luo tilin yrityksen puolesta, saa pääkäyttäjän roolin.

2.2 Yritystili luodaan organisaatiolle. Pääkäyttäjä voi valtuuttaa muita henkilöitä luomaan yritystiliin liittyvän käyttäjätilin. Käyttäjä on vastuussa kaikesta yritystilin ja siihen liittyvien käyttäjätilien toiminnasta ja hänen on varmistettava, että käyttäjät noudattavat hyväksyttävää käyttöä koskevia ehtoja ja tätä sopimusta. Käyttäjä on vastuussa yritystilin ja käyttäjätiliesi salasanojen turvallisuudesta. Jos käyttäjä uskoo, että valtuuttamaton henkilö on saanut haltuunsa salasanan, Business ID -tilin tai siihen liittyvän käyttäjätilin, hänen on otettava meihin yhteyttä välittömästi ja vaihdettava vaarantuneet salasanat.

2.3 Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä antaa meille itsestään tiettyjä tietoja, joita ovat nimi, tehtävä/rooli, yritys/organisaatio ja työsähköpostiosoite. Näiden tietojen on oltava virheettömät, totuudenmukaiset ja ajantasaiset. Tarkistamme käyttäjän rekisteröintitiedot ja myönnämme hänelle salasanan. Varaamme oikeuden kieltäytyä luomasta käyttäjälle tiliä määrittelemättömästä syystä.

2.4 Canon edellyttää, että käyttäjä antaa meille tarkat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot, kuten sähköpostiosoitteensa ja salasanansa. Käyttäjä ei saa käyttää sellaista sähköpostiosoitetta, johon käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta, tai jonka kautta Canon ei voi ottaa häneen yhteyttä. Canon ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista tai menetyksistä, joita voi aiheutua, jos käyttäjä antaa vääriä tietoja tai unohtaa päivittää tiedot.

2.5 Käyttäjä on yksin vastuussa salasanansa salassa pitämisestä. Käyttöehtojen muiden kohtien rajoittamatta varaamme oikeuden esittää käyttäjille vaatimuksia tilin käytöstä. Tili on voimassa vain sen ajan, jonka käyttäjä on alkuperäisessä rekisteröintihakemuksessa mainitun organisaation palveluksessa. Tiliä ei saa enää käyttää sen jälkeen, kun työsuhde organisaatioon on päättynyt.

2.6. Käyttäjän on ilmoitettava meille mahdollisimman pian, (i) jos hän havaitsee saaneensa käyttöoikeudet tietoihin, joita hän ei perustellusti voi olettaa tehtävän/roolin/yrityksen/organisaation perusteella omaavansa ja/tai (ii) jos hän huomaa toisen käyttäjän yrityksessä/organisaatiossa saaneen käyttöoikeudet tällaisiin tietoihin.

3. Roolit ja käyttöoikeudet

3.1 Pääkäyttäjän käyttöoikeuksiin kuuluvat muun muassa yritystilin tietojen hallinta, uusien käyttäjätilien luominen, kutsuminen, käytöstä poistaminen ja uuden salasanan pyytäminen, pyyntöjen hyväksyminen/hylkääminen ja oikeuksien käyttäminen, tarjouksien hyväksymin/hylkääminen, tilausten hallinta sekä palveluiden ja muiden toimintojen käyttö.

3.2. Pääsy palveluihin/ehdotuksiin myönnetään koko yritykselle, ei vain tietyille käyttäjille, ja ne lisätään automaattisesti pääkäyttäjille.

3.3. Pääkäyttäjä voi myöntää tai poistaa käyttäjien palveluiden käyttöoikeuden. Käyttöoikeuksia voi olla yhtä paljon tai vähemmän kuin yrityksen työntekijöitä, mutta ei koskaan enemmän.

Käyttöoikeuksiin sisältyy muun muassa pääsy yritystilin tietojen tarkasteluun, palvelupyyntöjen tekoon ja oikeuksien käytön pyytämisen.

4. Yrityksen tiedot

Edellytämme, että käyttäjä antaa organisaatiotaan koskevat tiedot, jotta voimme vahvistaa yrityksesi tilan käyttäjien yritystilin käyttöä varten. Käyttäjä takaa, että kaikki Canonille toimitetut tiedot ovat aina tarkkoja ja täydellisiä. Voimme käyttää ja jakaa käyttäjän antamia tietoja (esimerkiksi organisaation nimeä, osoitteita, ALV-numeroa jne.) muille organisaatiossa oleville ja kolmansille osapuolille vahvistaaksemme kyseisten tietojen oikeellisuuden ja käyttäjän kelpoisuuden käyttää yritystiliä tai tiettyjä palveluja (esimerkiksi vahvistaaksemme, että käyttäjällä on voimassa oleva lisenssi, sertifiointi tai tarvittavat kirjautumistiedot).

5. Maksuehdot ja luottoraja

Käyttäjä voi valita haluamansa maksutavan yritystilin määrittämisen yhteydessä. Jos käyttäjä haluaa muuttaa tätä myöhemmin, hänen on otettava yhteys Canonin tukipalveluun osoitteessa https://www.canon-europe.com/contact_us/

Kun käyttäjän yrityksen yritystili on validoitu, käyttäjä voi määrittää luottorajan ja saada siitä tietoja. Luottorajaa voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.]

6. Henkilötiedot

Canon voi käyttää käyttäjän henkilötietoja Canon Business Customer -palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti https://www.canon-europe.com/privacy/privacy-notice/

7. Canon irtisanoo tilin

Canon voi irtisanoa Business ID -tilin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, jos

(1) käyttäjä ei noudata näitä käyttöehtoja ja/tai palvelun ehtoja,

(2) tuomioistuin, valtion virasto, toimivaltainen valvontaviranomainen tai muu virallinen taho on pyytänyt sitä lain tai asetuksen mukaisesti,

(3) Business ID -tilistä ja/tai palvelusta aiheutuu tai niihin liittyy odottamaton tekninen tai tietoturvaongelma,

(4) Canon ei voi ottaa käyttäjään yhteyttä rekisteröidyn sähköpostiosoitteen kautta, tai

(5) Canon katsoo, että Business ID -tilin ja/tai palvelun käyttö on sopimatonta mistä tahansa syystä.

Jos tili irtisanotaan, käyttäjä ei voi käyttää Business ID -tiliä ja/tai palvelua kokonaan tai osittain. Canon ei ole vastuussa käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä, jotka käyttäjä tai kolmas osapuoli saattaa kärsiä Business ID -tilin ja/tai palvelun irtisanomisen tai käyttöeston johdosta.

8. Tilin irtisanominen itse

Käyttäjä voi irtisanoa tilin milloin tahansa Canonin ohjeiden mukaisesti.

9. Kielletyt toimet

Käyttäjä hyväksyy, että hän ei käytä Business ID -tiliä seuraaviin tarkoituksiin:

(1) sellaisen sisällön käsittelemiseen, joka on laitonta, ahdistelevaa, uhkaavaa, haitallista, rikkomuksellista, herjaavaa, väkivaltaista, säädytöntä, mautonta, loukkaavaa tai muulla tavoin paheksuttavaa,

(2) sellaiseen toimintaan osallistumiseen, joka rikkoo lakia, asetuksia, ohjeita, sääntöjä, sopimuksia tai yleistä järjestystä

(3) tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien, liikesalaisuuksien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkaamiseen

(4) toisen henkilön yksityisyyden suojaa koskevien oikeuksien tai muiden laillisten tai moraalisten oikeuksien loukkaamiseen,

(5) irstaiden, lapsiin kohdistuvien pornografisten tai muuhun hyväksikäyttöön liittyvien kuvien tai muiden samankaltaisten kuvien käsittelemiseen,

(6) sellaisten tietojen käsittelemiseen, jotka kannustavat sotaan, rodulliseen syrjintään, uskonnolliseen vainoon, ihmiskauppaan, prostituutioon, väkivaltaan, julmuuteen tai huumausaineiden käyttöön,

(7) joukkotuhoaseiden suunnittelemiseen, kehittämiseen tai valmistukseen, tai terroristisiin tai muihin sotilaallisiin toimiin liittyvään toimintaan osallistumiseen,

(8) rikolliseen toimintaan osallistumiseen, kuten liiketoiminnan estämiseen tai petokseen,

(9) muiden seuraamiseen, ahdisteluun, uhkailuun tai vahingoittamiseen,

(10) toiseksi henkilöksi tai toimijaksi tekeytymiseen tai henkilötietojen vääristämiseen tai muulla tavoin oman toiminnan valheelliseen liittämiseen toisen henkilön tai tahon kanssa,

(11) sellaisten virusten tai muiden tietokonekoodien, -tiedostojen tai -ohjelmien käsittelemiseen, jotka on suunniteltu vahingoittamaan, häiritsemään tai rajoittamaan Business ID -tilin toimintaa.

(12) Business ID -tilin turvallisuuden vaarantamiseen hakkeroimalla, käyttämällä salasananlouhintaa tai muita keinoja,

(13) Business ID -tilin tai minkä tahansa palvelimen tai verkon häiriköimiseen, joita käytetään Business ID -tilin, tai mitä tahansa Business ID -tilin toimittamiseen käytettävien verkkojen käytäntöjä, vaatimuksia tai säännöksiä, tai

(14) sellaisiin toimiin ryhtymiseen, jotka Canon katsoo sopimattomiksi.

10. Takuun vastuuvapauslauseke

BUSINESS ID -TILI JA SILLÄ KÄYTETTÄVÄ OHJELMISTO ANNETAAN KÄYTTÖÖN "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN MUKAAN". CANON EI ANNA MINKÄÄNLAISIA VÄITETTYJÄ TAI OLETETTUJA TAKUITA BUSINESS ID -TILIN JA SEN KANSSA KÄYTETTÄVÄN OHJELMISTON TARJOAMISESTA JA KÄYTTÄMISESTÄ. BUSINESS ID -TILIN JA SEN KANSSA KÄYTETTÄVÄN OHJELMISTON KÄYTTÖ ON KÄYTTÄJÄN OMAN HARKINNAN JA RISKINARVOINNIN VASTUULLA, JA KÄYTTÄJÄ ON TÄYSIN VASTUUSSA KAIKISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT TAI LIITTYVÄT BUSINESS ID -TILIN JA SEN KANSSA KÄYTETTÄVÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN. EIKÄ CANON OLE VASTUUSSA NIISTÄ.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVA LAKI ENIMMILLÄÄN SALLII, CANON SANOUTUU NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA VÄITETYISTÄ JA OLETETUISTA TAKUISTA, KUTEN OLETETUISTA TAKUISTA, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖÖN TAI TARKOITUKSEEN, BUSINESS ID -TILIN YHTEENSOPIVUUTTA TIETTYJEN KÄYTTÖTARKOITUSTEN KANSSA SEKÄ IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA. CANON EI TAKAA, ETTÄ (1) BUSINESS ID -TILI TÄYTTÄÄ VAATIMUKSESI, (2) BUSINESS ID -TILIN KÄYTTÖ ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ, AJANKOHTAISTA TAI TURVALLISTA TAI (3) BUSINESS ID -TILIN VIAT KORJATAAN. CANON EI LISÄKSI TAKAA BUSINESS ID -TILIN KÄYTÖN TARKKUUTTA JA LUOTETTAVAA KÄYTTÖÄ.

11. Korvausvastuun rajoitus

Käyttäjä voi käyttää Business ID -tiliä vasta, kun hän on ymmärtänyt ja hyväksynyt sen, että Business ID -tilin käytössä olevien tietoturvarajoitusten vuoksi Business ID -tilin turvallisuutta käyttöä ei voida taata. Canon ei ole vastuussa käyttäjälle mahdollisista tietoturvarikkomuksista tai niiden seurauksista.

CANON EI OLE SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ, RIKOSOIKEUDELLISESTA TAI RANGAISTUKSEN LUONTEISESTA VAHINGONKORVAUKSESTA, KUTEN LIIKEVOITON, LIIKEARVON, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI AJAN MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI MUUT MENETYKSESTÄ, VAIKKA CANONIA OLISI INFORMOITU TAI SEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JOTKA JOHTUVAT BUSINESS ID -TILISTÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, KUTEN BUSINESS ID -TILIN KÄYTTÖESTEESEEN TAI BUSINESS ID -TILIN KÄYTÖSTÄ JOHTUVAAN ESTEESEEN RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NÄMÄ VAHINGOT TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN, SÄÄDÖKSEEN TAI MUUHUN OIKEUSTEORIAAN.

12. Vastuuvapauslausekkeen ja vastuunrajoituksen poissulkeminen

Joillakin lainkäyttöalueilla ei ehkä sallita tiettyjen takuiden poissulkemista tai tiettyjen vahinkojen korvausvastuun rajoittamista. Siinä määrin kuin soveltuva laki enimmillään sallii, tällaisia poikkeuksia tai rajoituksia sovelletaan.

13. Vastuuvapaus

Käyttäjä sitoutuu hyvittämään, suojaamaan ja pitämään Canonia, sen tytäryhtiöitä, yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita syyttömänä kaikkia vaateita, vastuita, vahingonkorvauksia, menetyksiä, kustannuksia ja kuluja tai palkkioita vastaan (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka aiheutuvat käyttäjän (tai tiliä käyttävän) Business ID -tilin käytöstä tai käyttäjän (tai tiliä käyttävän henkilön) ehtojen rikkomisesta.

14. Business ID -tilin muuttaminen, keskeyttäminen, määrittäminen ja päättäminen

Canon pidättää oikeuden muuttaa, keskeyttää, luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai lopettaa Business ID -tilin sekä oikeuden lisätä, muokata tai lopettaa palveluja milloin tahansa yksinomaisen harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Canon ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, joita käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu Business ID -tilin muuttamisesta, keskeyttämisestä, luovuttamisesta tai päättämisestä.

15. Tietojen luovuttaminen

Canon voi luovuttaa Business ID -tilin kautta vastaanottamansa tiedot, jos se on tarpeen tuomioistuimen, valtion viraston, toimivaltaisen valvontaviranomaisen tai jonkin muun lainkäyttöalueen valtion viranomaisen määräyksestä. Canon ei ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, joita käyttäjälle aiheutuu tällaisten tietojen luovuttamisesta.

16. Tukipalvelut

Käyttäjä hyväksyy vastaanottavansa Canonilta palveluilmoituksia sähköpostitse.

17. Ei luopumista

Jonkin näiden käyttöehtojen mukaisen oikeuden tai sopimusehdon käyttämättä tai toimeenpanematta jättäminen ei tarkoita, että Canon luopuisi kyseisestä oikeudesta tai sopimusehdosta.

18. Irtisanominen

Jos jotakin ehtojen osaa pidetään virheellisenä tai täytäntöönpanokelvottomana, käyttäjä hyväksyy, että kyseistä osaa tulkitaan sovellettavien lakien mukaisesti Canonin ja käyttäjän alkuperäisen sopimuksen mukaisesti, eikä se vaikuta muiden voimassa olevien ehtojen tai oikeuksien pätevyyteen.

19. Voimassaolo

Lukuun ottamatta Business ID -tilin irtisanomista, ehdot pysyvät täysivaltaisina voimassa.

20. Sovellettava laki ja lainkäyttöalue

Lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukaisesti ehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja kaikki ehtoihin tai Business ID -tilin käyttöön liittyvät oikeuskanteet toimitetaan Englannin ja Walesin tuomioistuinten ei-yksinomaisella lainkäyttöalueella.

21. Koko sopimus

Ehdot ja yritysasiakkaiden tietosuojakäytäntö muodostavat käyttäjän ja Canonin välisen koko sopimuksen ja ymmärryksen Business ID -tiliin liittyen.

22. Yhteydenotot Canoniin

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Canoniin verkkosivuston https://www.canon-europe.com/contact_us/ kautta, jos käyttäjällä on kysyttävää tai hän haluaa kommentoida näitä käyttöehtoja.