BUSINESS BYTES

Viisi syytä luottaa suoramainonnan voimaan

Viisi syytä luottaa suoramainonnan voimaan

Vaikka sähköiset tavat markkinoida yleistyvät entisestään ja meistä jokaisen inbox on täynnä toinen toistaan värikkäämpiä ja välkkyvämpiä sähköpostimainoksia, on printtimuotoisella suoramainonnalla edelleen aikansa ja paikkansa. Parhaimmillaan vastaanottajan kotiovelle tuleva personoitu suoramainonta kiinnittää huomion, herättää ajattelemaan ja sitouttaa brändiin tavoilla, joihin sähköinen markkinointi ei vielä tänäkään päivänä pysty. Digitaaliset tulostusteknologiat vievät printtimainonnan täysin uudelle tasolle lukemattomilla mahdollisuuksilla luoda laadukkaita ja odottamattomia positiivisia yllätyksiä. Kokosimme yhteen viisi syytä, miksi sinunkin yrityksesi kannattaa panostaa suoramarkkinointiin ja digitaalisen tulostamisen tuomiin mahdollisuuksiin.

1. Suoramainonta on erittäin helppo kohdentaa ja personoida

Digitaalisilla tulostusteknologioilla on mahdollista painaa sekä pieniä, tarkasti valituille kohderyhmille personoituja, että suuremmille yleisöille tarkoitettuja geneerisempiä massakampanjoita. Vastaanottajaa puhuttelevat räätälöidyt sisällöt ja digitaalisilla viimeistelytekniikoilla huippuunsa hiottu laatu herättelevät printtimainoksen saajaa aivan eri tavalla kuin silmien ohi bittiavaruudessa vilistävät sähköiset mainokset. Sähköpostimainonnan avausprosentti on printtimainontaan verrattuna lähes minimaalinen. Yksilöity printtimainonta tuo henkilökohtaisuuden tunteen, eikä mainosta malta olla avaamatta.

2. Paperinen mainos on tuttu ja turvallinen, mutta myös muuntautumiskykyinen

Fyysiset mainokset luovat henkilökohtaisuuden lisäksi myös tuttuuden ja turvallisuuden tunteita. Mainoksen näkeminen fyysisessä muodossa ja sen koskettaminen luovat muistijälkiä ja sitouttavat brändiin tehokkaammin kuin sähköpostiin tuleva persoonaton ketjuviesti. Sähköpostilla ei ole mahdollista tuottaa samanlaista wow-efektiä kuin persoonallisesti ja yllättävästi suunnitellulla, postiluukusta tipahtavalla taitavasti painetulla ja taitetulla mainoksella. Personoidun sisällön lisäksi myös mainoksen muoto voi olla innovatiivisesti ideoitu. Mainos voi olla kolmiulotteinen, siitä voi ehkäpä rakentaa jotain itse, tai se voi sisältää erilaisia materiaaleja ja pintoja – digitaalinen tulostaminen tuo rajattomat mahdollisuudet printtimainosten muokkaamiseen.

3. Suoramainonnan tekeminen on helppoa (myös pienille yrityksille)

Modernit tulostusteknologiat tarjoavat mahdollisuuksia nopeisiin mainoskampanjoihin pienilläkin budjeteilla ja tiukoilla aikatauluilla. Muuttuvassa maailmassa ja markkinoiden jatkuvassa liikkeessä myös pienten yritysten tarvitsee ajoittain muuttaa nopeastikin markkinointikampanjoidensa suuntaa. Yritykselle räätälöityjä digitaalisia tulostusratkaisuja soveltamalla ei ole tarvetta hankkia lukuisia ulkoisia kumppaneita erilaisiin mainonnan tarpeisiin. Digitaalinen tulostaminen onnistuu yrityksessä kuin yrityksessä, tai tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin joustaviin yhteistyömalleihin tulostuspalvelun tarjoajien kanssa. Modernit ohjelmistot auttavat mainoskampanjoiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, ja digitaaliset tulostimet pitävät huolen mainosmateriaalien onnistumisesta kuin itsestään.

4. Suoramainonta tukee muuta markkinointia tehokkaasti

Suoramainonnalla voi ohjata asiakkaita tehokkaasti sähköisiin kampanjoihin. Jopa 44% ihmisistä käy vierailemassa verkkosivuilla saatuaan suoramainontaa kotiinsa. Sähköisellä suoramainonnalla vastaava luku on vain 3% 1). Printtimainonta tukee ja ohjailee muita markkinointikanavia oikeaan suuntaan. Yhdessä ne luovat eheitä kokonaisuuksia ja sujuvia, monikanavaisia markkinointikampanjoita, joiden jokainen palanen vaikuttaa loppuun asti harkitulta. Digitaalisten tulostusteknologioiden avulla viimeistelyjälki on tarkkaa ja luo luksuksen tuntua, jota muillakin markkinointivälineillä pyritään luomaan sähköisissä kanavissa.

5. Suoramainonta on kustannustehokasta

66% kuluttajista säilyttää postinsa yli kaksi viikkoa 2). Sähköpostit menevät roskapostilaatikkoon tai niitä deletoidaan samaan tahtiin kun niitä saapuu. Informaatioähky on monille liikaa, ja usein sähköpostit jäävät huomioimatta kokonaan. Suoramainos tarvitsee lähettää vain kerran, ja se saattaa pysyä pöydällä useamman viikon, sitä hypistellään kerta toisensa jälkeen ja se kiinnittää huomion positiivisesti yhä uudelleen ja uudelleen. Koska printtimainonnalla on pitkät perinteet, sen toimivuudesta on saatavilla paljon tutkimustietoa, joka tukee sen tärkeää roolia kustannustehokkaana ja tärkeänä mainonnan osana, joka tarjoaa luotettavia tuloksia pienin kustannuksin.Lue lisää Canonin ratkaisuista digitaalisten tulostusteknologioiden käytöstä suoramainonnassa täältä.

1) DMA.org.uk
2) DMA.org.uk