BUSINESS BYTES

Merkityksellisen yrityksen arvot vastaavat asiakkaiden arvoja ja välittyvät kaikessa tekemisessä

Merkityksellisen yrityksen arvot vastaavat asiakkaiden arvoja ja välittyvät kaikessa tekemisessä

Maatalous- ja Teollisen yhteiskunnan aikana ihmisten kokema merkityksellisyys oli sitä, että pysyi työkykyisenä, ansaitsi elantonsa työllä ja pystyi elättämään perheensä ja itsensä. Näiden perustarpeiden täytyttyä ihminen pystyy katselemaan tarkemmin ympäröivää maailmaa ja yhteiskuntaa sekä alkaa pohtia itseään ja rooliaan osana yhteisöä. Tämän päivän ihmisen perustarpeet ovat pitkälti tyydytettyjä ja meillä on varaa valita asioiden välillä. Ihminen saa ja voi pohtia, mikä hänelle on merkityksellistä. Tämä näkyy työelämässä ”downshiftauksena”, vapaaehtoisena uudelleen kouluttautumisena tai vaikkapa uudenlaisina yrittämisen muotoina ja startup-toimintana. Nykyään on myös kasvava joukko yrittäjiä, joille yrittäminen on enemmänkin harrastus ja elämäntapa, johon sitoutuu paljon henkilökohtaisia arvoja. Yrittäminen ei ole välttämättä pakon sanelemaa elinkeinonharjoittamista, kuten se aiemmin saattoi oli. Tämän taustalla on yleinen vaurauden kasvu ja mahdollisuus ottaa taloudellisia riskejä.


Kaikille merkityksellisyys ei synny yrittämisen kautta. Merkityksellisyyys voi syntyä myös työn kautta tai helpoimmillaan jopa niin kutsutun lifestyle-kuluttamisen kautta. Etenkin nuoret kuluttajat liittävät tuotteisiin ja palveluihin paljon erilaisia arvoja ja merkityksiä, mutta myös yrityksille on tärkeää tehdä hankintapäätöksiä yritysten tai henkilökohtaisten arvojen pohjalta. Tämä luonnollisesti kiinnostaa markkinoijia, joiden menestys voi olla kiinni kyvystä luoda merkityksellisyyttä kohderyhmälle. Kuinka olla siellä missä kohderyhmäkin on ja vielä sellaisella viestillä, että se innostaa? Tämän lisäksi markkinoijan täytyy varoa, ettei bränditekijöistä tule päälle liimattuja. Tiedon valtateillä surffaaville kuluttajille kun falskit asiat eivät mene ihan helposti läpi.


Yritysten pitää siis ihan oikeasti pystyä elämään ja hengittämään samaa ilmaa kohderyhmiensä kanssa, eikä arvopohja saa olla ristiriidassa asiakkaan kanssa. Muuten ainakaan merkityksellisyydestä ei saa kilpailuetua. Yrityksen arvoja voidaan pitää jonkinlaisena linssinä, jonka läpi voi tarkastella omaa tekemistään, asiakkaitaan, kilpailijoita ja tuotteitaan. Ollakseen merkittävä yrityksen on pystyttävä rakentamaan näistä tekijöistä merkityksellinen ja yhteen nivoutuva kokonaisuus menestyäkseen. Puhutaan asiakaskokemuksesta ja asiakkaan ostopolusta. Toisin sanoen yrityksen toiminnan tulisi vastata yritysten arvoja, jotka ovat samankaltaiset kuin kohderyhmällä ja erottavat yrityksen sen kilpailijoista. Jos tämän kaiken saa vielä kiteytettyä innostavan tarinan muotoon, on menestyminen helpompaa. Hyvät tarinat toimivat todistetusti ja ne luovat asioille vahvaa merkityksellisyyttä ihmisten voidessa samastua niihin.


Kyse ei kuitenkaan ole vain hyvien tarinoiden ja temppujen tekemisestä, vaan kokonaisvaltaisesta ja määrätietoisesta prosessista, mihin kuuluu itsetutkistelua, kuntokuuria ja uudelleen positiointia valitsevaan ajan hetkeen.

Tai no, pärjää tempuillakin, mutta niillä ei vielä kestävää brändiä rakenneta. Ja onhan niitäkin ihmisiä joille tuotteet ovat vain tuotteita.Markus Winnett

markkinointijohtaja

Canon Oy